ZZG Zorggroep - Testimonial Hezelburcht

Embed Size (px)

Text of ZZG Zorggroep - Testimonial Hezelburcht

1. HEZELBURCHTZZG Zorggroep (HSC)Bij ZZG zorggroep draait het om mensen. Van jong tot oud. ZZG zorggroep biedt clinten een breed scala aan diensten op hetgebied van zorg, wonen en welzijn. Denk bijvoorbeeld aan huishoudelijke hulp, verpleging, kraamzorg, thuisbegeleiding en allerleigemaksdiensten. ZZG werkt dicht bij huis en op maat. ZZG zorggroep is een innovatieve organisatie met veel nieuwe plannenen projecten. Intern subsidieadviseur en cordinator Henk Nillesen is er verantwoordelijk voor de subsidieverwerving en werktveel samen met Hezelburcht. Hezelburcht heeft mij geholpen om de weg te vinden in het subsidielandschap.ZZG zorggroep is een fusieorganisatie met veel locaties in en rondom Nijmegen, vertelt Henk Nillesen. We investeren veel inbouw- en zorgprojecten. Vanuit mijn vorige functie als hoofd financin heb ik veel ervaring met projectfinancin en -administratie.Subsidies waren echter nieuw voor mij toen ik intern subsidieadviseur en -cordinator werd. Ik kon dus wel wat ondersteuninggebruiken bij het opstellen en uitvoeren van een goed subsidiebeleid. Toen ben ik via mijn leidinggevende bij Hezelburcht uit-gekomen. Samen met een coach van Hezelburcht heb ik het subsidievak geleerd.Hoe verloopt de samenwerking?Prima! Hezelburcht biedt mij complete ondersteuning. Regelmatig heb ik overleg met mijn vaste adviseur over nieuwe projecten enhet interne subsidieverwervingsproces. Ik krijg dan feedback op mijn activiteiten, waardoor ik scherp blijf. Daarnaast kan ik metze sparren over allerhande subsidieonderwerpen. In het begin van het coachingstraject met Hezelburcht had ik uiteraard meerhulp nodig dan nu. Tegenwoordig zet ik intern zelfstandig aanvraagtrajecten op. Hierbij komt mijn cijfermatige kennis goed vanpas. Toch vraag ik nog regelmatig een second opinion aan Hezelburcht als ik subsidies bij een project zoek. Zij gaan dan na ofik geen regelingen over het hoofd heb gezien. Het komt ook voor dat Hezelburcht meeschrijft in aanvragen of een haalbaarheid-bepaling uitvoert. Samen met Hezelburcht controleer ik deze aanvragen voordat ze de deur uitgaan.Wat zijn de resultaten?Henk Nillesen: Op projecten in de zorg zit vaak een tekort.Het is dan wenselijk dat een subsidie of fonds dat tekortopvult. Het komt ook voor dat er een subsidieregelingvoorbijkomt die goed aansluit bij een project dat we nogop de plank hebben liggen. Daar spelen we dan op in. ZZGstaat goed aangeschreven bij subsidinten. Veel van onzeaanvragen worden gehonoreerd en onze subsidie-inkomstenzijn de afgelopen jaren duidelijk toegenomen. In het verledenbleef nog veel geld onbenut. Voor ZZG is het dus verstandiggebleken om een interne subsidieadviseur aan te stellen. Enik heb veel profijt van de ondersteuning van Hezelburcht. Zijhebben mij goed op weg geholpen en houden me scherp.Zodat ZZG zoveel mogelijk subsidiekansen benut.we knowabout ambition 2. NijmegenAmsterdam EindhovenLandgoed DekkerswaldHillegomstraat 1214Paradijslaan 3Nijmeegsebaan 331058 LS Amsterdam 5611 KM Eindhoven6561 KE GroesbeekPostbus 31126 Postbus 69609 Postbus 64586503 CC Nijmegen1060 CR Amsterdam 5600 HL Eindhovent +31 (0)24 344 71 20 t +31 (0)20 408 47 10 t +31 (0)40 23 93 680f +31 (0)24 344 63 90 f +31 (0)20 408 49 19 f +31 (0)40 23 93 681e info@hezelburcht.nl e info@hezelburcht.nl e info@hezelburcht.nlDen HaagGroningenLoire 120 Zernikepark 122491 AJ Den Haag9747 AN GroningenPostbus 19537 Postbus 700452500 CM Den Haag9704 AA Groningent +31 (0)70 352 29 00 t +31 (0)50 750 21 76f +31 (0)70 354 25 38 f +31 (0)50 750 20 01e info@hezelburcht.nl e info@hezelburcht.nlwe know about ambitionwww.hezelburcht.nl