4.8 De meerwaarde van arbeidsmatige dagbesteding bij Korsakov – Atlant Zorggroep (deel 2)

  • Published on
    21-Feb-2017

  • View
    66

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<p>PowerPoint-presentatie</p> <p>HET SYNDROOM VAN KORSAKOV</p> <p>De meerwaarde van arbeidsmatige dagbesteding</p> <p>Waardigheid en trots, 4 juli 2016</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>Het syndroom van Korsakov</p> <p>3</p> <p>Het syndroom van Korsakov</p> <p>4</p> <p>Het syndroom van KorsakovGeheugenstoornissenVooral moeite met geheugen voor gebeurtenissen, zowel recente gebeurtenissen als herinneringen uit het verledenNieuwe herinneringen worden moeilijk opgeslagen Soms ook desorintatie in tijd of plaatsOnbewust geheugen wel intact</p> <p>5</p> <p>Het syndroom van KorsakovGeheugenstoornissenExecutieve functiestoornissenMoeite met plannen, overzicht houdenOntremd, impulsief gedragApathie (niet kunnen starten)Je eigen gedrag bijsturen a.d.h.v. omgevingseisenGeeft probleemgedrag </p> <p>6</p> <p>Het syndroom van Korsakov: gedragDe eenvoudigste activiteiten lukken niet meer, bijv. jezelf aankleden, je dagprogramma uitvoeren of gezond etenDe hele dag in de stoel zittenSnel gefrustreerd, verbale en fysieke agressieSeksueel ontremd gedragPsychiatrische co-morbiditeit</p> <p>7</p> <p>Het syndroom van Korsakov: gedrag</p> <p>8</p> <p>Het syndroom van Korsakov: gedragStructuur: vaste dagindeling, vaste volgordesHerkenbare patronen: inslijtenFoutloos lerenCompensatie van geheugen- en executieve functiestoornissenEmpathisch directieve benadering</p> <p>9</p> <p>De dagbesteding, wat levert het op? Zorgt voor rust via routine, Biedt afleiding, geeft gezelligheidVergroot eigenwaardeVoorkomt gedragsproblemen</p> <p>Oh ja? </p> <p>10</p> <p>Wat levert het DAC op? </p> <p>StructuurRoutineAfleidingGezelligheidToegenomen eigenwaardeAfname gedragsproblemenZinvol bezig zijnBijdrage leveren in de maatschappijVaardigheden lerenOnderling contactEindproduct afleverenSamenwerkenVerantwoordelijkheidsgevoelEigen inspraak</p> <p>Aansluiten op Wiltines suggesties eerder, geschiedenis van het dac, gedachte erachter was dat het op verschillende vlakken meerwaarde heeft voor de clienten, hier nog wat meer voorbeelden. Maar zien medewerkers dat nu daadwerkelijk terug? Op welke wijze denken zij dat het DAC bijdraagt aan goede kwaliteit van leven? Maar daarnaast is ook belangrijk te onderzoeken, wat medewerkers nu precies doen, welke hulpmiddelen ingezet worden, of bijvoorbeeld welke organisatorische zaken bijdragen aan het succes van het DAC?13</p> <p>Op welke wijze draagt het DAC bij aan een goede kwaliteit van leven voor de clinten?Wat maakt nu dat het DAC succesvol is?Manier van benaderen, omgang met clintWerkwijze / organisatie van het DACGebruik van hulpmiddelen</p> <p>Onderzoeksvragen</p> <p>Vooral ook focus op 2e vraag, maar bruggetje vanaf 1e onderzoeksvraag naar eerdere verhalen van Wiltine en Hennie14</p> <p>Interviews met medewerkers van het DAC</p> <p>Verhalen, voorbeelden</p> <p>Situaties waarin de clint goede zorg kreeg</p> <p>Observaties op het DAC</p> <p>Meerdere interviews, doorvragen</p> <p>Opzet van het onderzoek</p> <p>15</p> <p>Onderwerpen die in de interiews naar voren komen:</p> <p>Omgang / relatie met de clintInhoud van de werkzaamhedenSfeer in het team</p> <p>Eerste resultaten</p> <p>ouwe jongenskrentenbrood</p> <p>16</p> <p>Je moet er gewoon achter zien te komen hoe iemand benaderd wil worden soms als je het met een grapje brengt dan als er een sfeertje hangt dan breekt dat soms dan ook een beetje en dan wordt net voorkomen met een grapje dat het uit de hand loopt of dat er een opstootje komt door de dag heen moet je ook gewoon, ja daar de ruimte voor hebben dat je gewoon leuke dingen eh weet je wel of een beetje gekkigheid kunt hebben, dan zijn ze gewoon tot meer bereid ook</p> <p>Eerste resultaten</p> <p>17</p> <p>Verschillende onderwerpen die onderling ook met elkaar in verband staanInzicht in wat bijdraagt aan het succes van het DACLeerpunten: wat kan beterVoorbeeld casussenMeer inzicht onder medewerkers zelf</p> <p>Beoogde eindresultaten</p> <p>18</p> <p>19</p>