Tái tạo lại làn da trong 3 bước đơn giản tại nhà

  • Published on
    02-Jul-2015

  • View
    69

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ngn chn vic lo ha sm da, tng cng n hi, khe mnh lu di cho ln da th bn cn phi c nhng k hoch thng nin v vn ti to da theo thng, theo nm. y l iu rt quan trng nhng khng phi ai cng bit v p dng ti. Ch c 3 bc c bn nhng bn hon ton c th ti to c li ln da h tn ca mnh, ngn nga nhng nguy c lo ha tch t di da.

Transcript

<ul><li> 1. TI TO LI LN DA TRONG 3 BC N GIN TI NHPosted September 26, 2014 | Tags: dng trng da ton thn, kem dng trng da mtWhite Doctors - Kem lm &gt; Chm sc da &gt; Ti to li ln da trong 3Mt ln da bnh thng phi chu stress rt nhiu t cc tc nhn bn ngoi nh bi bntrong khng kh, nng, ha cht, m phm, khi thuc, thc n gy hicng chnh v nhng tcnhn y m theo thi gian da chng ta s nhanh chng ri vo tnh trng lo ha sm.Da chu tc ng nhiu t mi trng bn ngoiBt u t nm 20 tui tn hiu da lo ha m thm pht tin bt u, nu bn khng chmsc dak, bo v da tt th chc chn sau 8 nm na nhng du hiu lo ha da s xut hin 1cch c, b sau nhng ngy thng m thm tch t, kt hp c t di da bn.</li></ul> <p> 2. ngn chn vic lo ha sm da, tng cng n hi, khe mnh lu di cho ln da thbn cn phi c nhng k hoch thng nin v vn ti to da theo thng, theo nm. y liu rt quan trng nhng khng phi ai cng bit v p dng ti. Ch c 3 bc c bn nhngbn hon ton c th ti to c li ln da h tn ca mnh, ngn nga nhng nguy c lo hatch t di da.&gt;&gt;&gt;Ti to li ln da trong 3 bc n gin ti nh1, S DNG KEM DNG M, KEM DNG TRNG DA MT THNG XUYN:Vic dng m v dng trng cho da nn cn bt u t by gi. y l cng vic quan trnggip bn bo tr tt nht cho ln da mnh. Nn cn chn mua loi kem dng m v kemdng trng damt ph hp vi loi da ca bn. 3. Kem dng m l tng nht l kem c thm tinh cht chng nng bo v an ton da bngia cc tia cc tm gy hi. Kem dng trng da mt l tng nn c tinh cht chng lo hav tng sc khng chng vim cho da. 4. Kem dng m khng ch chm chm dng ring cho da mt m cng nn p dng cho cnhng vng da khc . tin cho vic chm sc da bn c th s dng kem dng trng daton thn c tinh cht chng nng cc sn phm thuc dng ny s gip bn dng m cho daton thn ( da cnh tay, bn tay, da chn, da c v mt) v chng nng kh hiu qu.&gt;&gt;&gt;Kem dng th trng da, chng nng ton thn White Doctors (Body Lotion Makeup)2, THNG XUYN P MT N T NHINp mt n cho da l cch gip da bn trng ln, ty i c nhng mng t bo cht c trnda, tng sc khng, chng vim, c tr nhng vt thm nm trn da, ngn nga v tr mnTy vo mi loi mt n m bn la chn s c nhng cng dng vt tri khc nhau. Tuy nhinbn cng nn xem xt mnh thuc loi da m no dng cng thc loi mt n t nhin cho phhp.a, i vi da du:*Nu vi nc da hay c nhiu du nhn hoc loi da nhy cm th l tng nht vn l mt nbt yn mch. Loi mt n ny gip da bn cng mn, trng sng, chng lo ha rt tt.Mt n bt yn mch nn kt hp thm vi 1 t sa ti khng ng v 1 t nc ct chanh: 5. +2 tha bt yn mch+2 tha sa ti khng ng+ 1/2 tha nc ct chanhSau hy trn u hn hp v thoa ln da mt ca bn, khong 20 pht th ra sch. pdng 1 ln / 1 tun. Tnh axit ca chanh s gip da bn ty i nhng lp da cht, gip ti to lnda nhanh chng. Sa ti c cng dng dng trng v lm mm mn da, bt yn mch s chmsc ton b da bn k c lp da c hay mi.C 1 cch n gin hn un si 1 bt nc nh sau th 2 tha bt yn mch vo, khuy vcn chnh sao cho hn hp hi c st. Sau bi u ln da, khong 15 pht th c th ramt sch li bng nc m. Nn p dng 2 ln /1 tun.&gt;&gt;&gt;8 b quyt n ung gip bn tr lu, y li tui tc 6. b, i vi da kh:*Nu nh bn ang s hu ln da kh th loi mt n tt nht l kem ti.Bn cn chun b:+ 1/2 mung Baking soda+ 2 lng trng trng g+1/3 tha mt ong 7. Trn tt c hn hp ny li vi nhau, nh bng lng trng trng g ln sao cho n to thnhdng kem. p ln da mt v vng da c, khong 20-30 pht th ra mt li tht sch vinc m. Loi mt n ny cung cp nhiu vitamin A, cht khong, ng v axit bo gip choda bn lng mn, mm mi v trng sng ln nhanh chng.c, i vi da nhy cm (hoc da h tn):* Loi mt n t nhin no ph hp cho da nhy cm hoc da c nhng h tn t trc? Bn c th tham kho loi mt n m White Doctors gii thiu sau y nhm gip da ti tonh k ng thi cng xem nh l 1 loi kem dng trng da mt hon ho t thin nhin: 8. +1/2 qu c chua+1/4 qu to+1/2 qu o+1 tha bt hnh nhn+1/4 ly sa ti khng ngLm sch v gt v cc loi qu k trn sao ngm vo trong nc sch khong 1-2 pht, sau vt cho ro nc. Nhc ni ln bp, tt c cc loi qu ny vo ni, cho sa v bt hnhnhn vo. nhit la thp, dng mui ghin nh cc loi qu sau cho tp nn hn hp snst. Sau ngui, ri hng s dng. Khi dng bn nn p lp mt n ny dy ln da mt vda vng c ca mnh. Sau 30 pht th ra mt sch bng nc m.Vi loi mt n ny, da bn s nhanh nh bt cc vt thm nm, sm da, ngn nga mn cbit gip dng trng da mt v c v cng hon ho. Loi mt n ny khng gy kch ng choda.&gt;&gt;&gt;n tri g dng trng da ton thn?3,THC PHM CHC NNG: 9. S dng thc phm chc nng trong lm p c rt nhiu u im m bn kh lng m bqua.Vic bn cung cp nhng dng cht cn thit cho da t bn trong s mang li hiu qu bnvng lu di hn bao gi ht. Kt qu s dn dn c thy r, da d cng mn, lun t khchon thin cu trc, ti to da theo nh k thi gian, chng lo ha, dng trng da tonthnS dng thc phm trong lm p tng lu tr thnh b quyt b ti ca rt nhiu chem ph n. Thi gian s dng thc phm chc nng cng sm s cng tng kh nng khng,khe khon cho da, da bn s dn y li nhng tc nhn gy lo ha, ti to da nhanh chng t sa cha nhng h tn trong qu trnh sng gy nn. Ngoi cng dng lm p, thc phmchc nng cn gip sc khe bn tt hn rt nhiu so vi ngi bnh thng khng s dng snphm. Nhng loi thc phm thc nng va gip dng da lm p v tng cng sc khe chobn thn ngi dng:+ Sa ong cha:Sa ong cha ni ting l thc phm gip tr ha ln da, ti to da cc hiu qu. Ngi sdng sa ong cha lu nm thng tr hn 10 tui so vi ngi khng s dng. Sa ong chachng lo ha da cc tt, gip ln da bn lun gi c n hi, cng mn v dng trngda ton thn v mt rt hiu qu. iu c bit hn na l sa ong cha gip thc y tt qutrnh ti to da t nhin, gip da t sa cha nhng mng t bo h tn do cch tc nhn bnngoi nh: ha cht, m phm, tia cc tm, mn, thm, nm 10. Ngoi chc nng kinh ngc trong lm p, sa ong cha cn gip tng cng tr nh, khnng t duy ni ngi dng, gip bn lun cn bng c trng thi tm trng minh mn, tmthi lun th gin, gim mt mi, cng thng, lun c c nhng cm xc tch cc trong cucsng. Sa ong cha cn kh ni ting vi chc nng n nh v kch thch t sinh l cho c namln n. Tng cng ham mun v kh nng sinh sn cho c nam ln n.+Nhau thai cu:im mnh cng dng khi nhc ti nhau thai cu l tc dng gim nhanh chng cc vtthm nm, tn nhang trn da, lm m vt nhn, lnh so; cng trn bu ngc, gim chy s ngcv tui tc hoc sau khi sinh, tng cng sinh lc chon nam gii, gim triu chng kh chu trongthi k tin mn kinh. Nhau thai cu kch thch s tng trng ca biu d di da, iu ny gipda bn c ti to lin tc v duy tr c ln da khng tui di lu.White DoctorC TH BN QUAN TM 11. Xem thng tin sn phm ti y:* Kem ty t bo cht ti to da White Doctors FreshskinWhite Doctors kem dng trng da, tr mn nm: nhung chat co the tai tao lai lan daBi Vit Lin Quan:1. 4 Bc khng nn b qua khi dng trng da ton thn (8.9)2. Cch dng trng da cho nam gii vi 9 bc c bn (8.6)3. 7 li thng gp trong cch lm da mt trng mn (8.4)4. 10 mo hu ch gip dng da trng sng trong khi tm (8.1)5. Cch dng da trng n gin dnh ring cho nam gii (7.9)6. Cch lm trng da ton thn nhanh nht ti nh, n gin, siu hiu qu (7.9)7. Nhng mo b ti trong vic tr da du gia nng nng (7.8)8. 6 phng php t thin nhin gip tr nm, tn nhang n gin (7.7)9. Hiu v dng cht trong kem dng trng da ton thn (7.2)10. Cch tr mn trng c n gin v nhanh nht Tr mn hiu qu (7)11. Cch lm kem tm trng da nguyn liu n gin nhng hiu qu (6.9)12. 10 im sai lm nghim trng rt d mc phi khi lm p (6.8)13. Hy bit s dng b ao ng cch trong vic lm p (6.7) 12. 14. 4 Tr Th c Lc Trong Vic Chng Lo Ha Da (6.4)15. Nhng Sai Lm Trong Cch Tr Mn, Cha Lnh Mn (6.3) </p>