Tình hình phát triển cây chè tại sơn

  • Published on
    29-Nov-2014

  • View
    2.786

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

tnh hnh pt ch

Transcript

<ul><li> 1. TNH HNH PHT TRIN CY CH TI SN KIM HNG SN H TNH Phng php PRA </li> <li> 2. CNG C V MC CH S lt ct Phn tch kinh t h S VenN Phn tch mng li thng tin Hng pht trin cy ch trong thi gian ti Phn tch mng li thng tin Phn loi xp hng cho im S VenN Tnh hnh tiu th ch S VenN Phn tch kinh t h Phn loi xp hng cho im Tnh hnh sn xut ch S lt ct Biu hng thi gian Phn tch kinh t h Tm hiu c im t nhin, k thut canh tc, tnh hnh t chc qun l vi cy ch Lc s thn bn S thn bn Phn loi kinh t h Tm hiu quy m trng ch CNG C MC CH </li> <li> 3. B CNG C PRA S DNG LC S THN BN S VENN PHN TCH KTH PHN TCH MNG LI THNG TIN PHN LOI XP HNG CHO IM PHN LOI KTH BIU HNG THI GIAN S MT CT S THN BN CY CH SN KIM </li> <li> 4. I. Xem xt s liu th cp <ul><li>Thng qua bo co kinh t x hi, bng thng k din tch t s dng, thng k dn s nm s lc tnh hnh chung v sn xut ch ca x. </li></ul><ul><li>Xem xt s liu th cp ca trung tm nghin cu v pht trin nng lc ph n dn tc bit c v tr ca lao ng n trong gia nh . </li></ul></li> <li> 5. II. Chn nhn s thc hin <ul><li>La chn nhm cn b PRA c c nam v n, c trnh chuyn mn, hiu c phong tc tp qun x, 2 3 ngi. (trng nhm, ngi thc y, ngi ghi chp) </li></ul><ul><li>Nhm nng dn t 5 7 ngi, thng tho giao thng x, a bn a phngnhm nng dn khi la chn cn linh hot thay i ph hp vi mi cng c. </li></ul></li> <li> 6. III. Phn cng nhim v <ul><li>Phn cng r rng nhim v cho mi cn b PRA </li></ul><ul><li>Tr li c cc cu hi: </li></ul><ul><li><ul><li><ul><li>Ai l ngi lin h a im v thi gian? </li></ul></li></ul></li></ul><ul><li><ul><li><ul><li>Ai s l ngi mi dn n d? </li></ul></li></ul></li></ul><ul><li><ul><li><ul><li>Ai l ngi ph trch cng c PRA no? </li></ul></li></ul></li></ul><ul><li><ul><li><ul><li>Ai lm cng tc chun b vt dng, dng c cn thit? </li></ul></li></ul></li></ul></li> <li> 7. IV. Thc hin <ul><li>Ngy th nht: xung x tip xc vi cn b a phng v ngi dn, thc hin 4 cng c: lc s thn bn, s thn bn, s lt ct, biu hng thi gian. </li></ul><ul><li>Ngy th 2: sau khi c bui hp dn ln 1, ngi dn s tch cc tham gia hn. Tin hnh thc hin 2 cng c: phn loi kinh t h; phn loi xp hng cho im </li></ul><ul><li>Ngy th 3: sau khi c kt qu phn loi HG v bng phn loi, xp hng, cho im chng ti tin hnh kho st su hn vi cng c phn tch HG, s VenN v cng c phn tch mng li thng tin. </li></ul></li> <li> 8. CNG C LC S THN BN <ul><li>B1: thnh lp nhm nng dn 5 7 ngi, l ngi sng lu nm x, hiu r v x Sn Kim. </li></ul><ul><li>B2: chn a im l ni i li thun tin, nhiu ngi c kh nng tham gia. </li></ul><ul><li>B3: chun b dng c nh phn vit, giy A0, bt vit hoc c th linh ng tin hnh trn nn t. </li></ul></li> <li> 9. CNG C LC S THN BN <ul><li>B4: tin hnh. </li></ul><ul><li>Cn b PRA hng dn khung m t lch s x (lit k cc s kin theo thi gian) trn mt t v ngh h thc hin. </li></ul><ul><li>Nng dn t tin hnh lit k s kin, trao i, tho lun. </li></ul><ul><li>Cn b PRA c th phng vn hoc yu cu nng dn lm r mt s vn nh: </li></ul><ul><li><ul><li>Nm thnh lp x? </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Thnh lp HTX, lm n tp th, sn xut tp trung? </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Bt u giao khon t cho h, lm n c th? </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Nm bt u hng chnh sch 135? </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Nm bt u trin khai trng ch ti x? </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Nm m ch b nhiu su/ bnh/ bnh l? </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Tnh hnh m rng din tch trng ch? </li></ul></li></ul></li> <li> 10. NGI DN LIT K CC S KIN CN B V NGI DN THO LUN </li> <li> 11. CNG C LC S THN BN <ul><li>Kt qu c sao chp vo giy kh ln. Cng c ny thng tin hnh trong khong 1,5 2h. </li></ul></li> <li> 12. CNG C S THN BN <ul><li>B1: thnh lp nhm nng dn c nam v n 5 7 ngi, yu cu hiu r v a hnh x. </li></ul><ul><li>B2: chn a im l ni cao trong x, i li thun li nhiu ngi c kh nng tham gia. </li></ul><ul><li>B3: vt dng chun b l phn vit, giy A0, bt vit v cc vt liu c th tn dng ti ch . </li></ul></li> <li> 13. CNG C S THN BN <ul><li>B4: tin hnh </li></ul><ul><li>Cn b PRA gii thch tht r rng mc ch, ngha v cc bc tin hnh: </li></ul><ul><li> ngh nng dn t phc ha ln mt t nhng v tr chnh d nhn bit ca x nh cc qu i, sng sui, ng i </li></ul><ul><li>To iu kin thc y ngi dn s dng cc k hiu th hin cc iu kin v c s vt cht v kinh t x hi ca x, hin trng s ng t ai, vt nui cy trng . </li></ul></li> <li> 14. CNG C S THN BN <ul><li>Sau khi hon thnh th chuyn sang kh ln, nu nng dn gp kh khn cn b PRA c th gip h . </li></ul></li> <li> 15. CNG C S MT CT <ul><li>S mt ct hin ti ca x c xy dng t s </li></ul><ul><li>tp hp thng tin ca cc tuyn lt ct. S mt </li></ul><ul><li>ct bao gm 2 phn: </li></ul><ul><li>M t hin trng b mt theo cao trong m t cc hnh nh chung v cc phng thc canh tc, s dng t v vt nui cy trng, trong lm r i tng cy ch. </li></ul><ul><li>Phn di m t trong cc vung ng vi tng khu vc nh: iu kin t nhin, phng thc canh tc, cy trng vt nui, t chc qun l, kh khn v gii php, y tp trung lm r ln i tng cy ch. </li></ul></li> <li> 16. CNG C S MT CT <ul><li><ul><li>B1: tho lun trn s xc nh cc hng i lt ct (cc lt ct ghp li s i qua ht nhng khu vc ch yu ca x). </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>B2: thnh lp cc nhm (thng thng l 2 3 nhm) nng dn 5 7 ngi, nam n hi ha, c kinh nghim cng nh kin thc chuyn mn, am hiu i bn x tin hnh i lt ct. </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>B3: cc nhm cn b PRA cn 3 4 ngi c chuyn mn khc nhau: nng nghip, lm nghip, chn nui </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>B4: chun b cng c: bn , dng c quan st, o m, giy bt. </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>B5: cn b PRA gii thich r mc ch i lt ct, yu cu nng dn dn ng (i t cng thp n vng cao)v sn sng tho lun khi n vng c trng cho c khu vc. </li></ul></li></ul></li> <li> 17. CNG C S MT CT <ul><li>Cn b PRA phc tho nhanh a hnh vng to iu kin cho nng dn tho lun vi nhau hoc tin hnh phng vn. </li></ul><ul><li>Cn b PRA cng nng dn kho st k, o m hoc ly mu vt. nn tp trung trao i v phng vn cc ni dung sau: </li></ul></li> <li> 18. CNG C S MT CT <ul><li>c im t nhin: t ai, ngun nc, lch s s dng t ai(kho st cho cy ch: loi t, dy tng t canh tc, chua, dc) </li></ul><ul><li>Cc loi cy trng vt nui chnh v k thut canh tc, nng sut (i tng cy ch: k thut sn xut nh th no v cht lng ch ra sao? nng sut th no?) </li></ul><ul><li>Tnh hnh t chc qun l (i vi ch, do h gia nh qun l th sao? Do x nghip ch qun l th th no?) </li></ul><ul><li>Nhng kh khn ang gp phi (k thut ch bin ch? Th trng tiu th? Phn bn c thiu khng hay nh th no?) </li></ul><ul><li>C mong mun g (c nn m rng din tch trng ch khng? Cn gip d g v ch bin v tiu th?) </li></ul><ul><li>Gii php ra (c cn hun luyn k thut ch bin khng? Gii thiu th trng tiu thu? Hay l lin kt vi cc th trng khc) </li></ul></li> <li> 19. CNG C S MT CT <ul><li>Sau khi i lt ct, kt qu cc nhm c cng c li, thng nht v a ra mt s mt ct ca x. Thi gian tin hnh cng c ny ko di khong 3h. </li></ul>Nng ch Rng Vn nh t trng t sx khc <ul><li>c im t nhin </li></ul><ul><li>K thut canh tc </li></ul><ul><li>Tnh hnh t chc qun l </li></ul><ul><li>Kh khn ang gp phi </li></ul><ul><li>Mong mun </li></ul>??? ???? ???? ??? ??? </li> <li> 20. CNG C BIU HNG THI GIAN <ul><li>Cc loi biu c th l hnh trn, biu ct, kiu ng...ng vi mi mc thi gian m t ni dung s kin, hin tng hay s lng, cht lng v nguyn nhn cng nh nh hng. </li></ul><ul><li>Ni dung m t c ngi dn quyt nh nh: </li></ul><ul><li>S bin ng tnh hnh t trng ch </li></ul><ul><li>S thay i v s h trng ch hay s nhn khu trong mi h </li></ul><ul><li>S thay i nng sut cy ch hay thu nhp t ch </li></ul><ul><li>S thay i v cc loi dch bnh hi ch </li></ul><ul><li>Mi ni dung m t cn c nng dn tho lun k v a ra kh khn, nguyn nhn v gii php </li></ul></li> <li> 21. CNG C BIU HNG THI GIAN <ul><li>Cc bc tin hnh: </li></ul><ul><li>B1: thnh lp cc nhm nng dn, 5 7 ngi c nam v n, sng lu nm x, hiu bit su sc tnh hnh i sng, sn xut, x hi x. </li></ul><ul><li>B2: la chn a im rng ri i li thun tin nhiu ngi c kh nng tham gia. </li></ul><ul><li>B3: chun b phn vit, giy A0, bt vit, huy ng dn thu lm cc vt liu c sn nh cc vin si, , ht cy, que nh phc v cho nh gi . </li></ul></li> <li> 22. CNG C BIU HNG THI GIAN <ul><li>B4: cn b PRA gii thch r mc ch, ngha v cc bc tin hnh thc hin nh sau: </li></ul><ul><li>To iu kin cho nng dn tho lun la chon ni dung nh gi </li></ul><ul><li>Cn b PRA hng dn cho ngi dn s dng loi biu chn (nu cn c th lm mu) </li></ul><ul><li>Nng dn tin hnh nh gi m t tng ni dung ln nn t bng vt liu c sn v tho lun, tranh lun </li></ul><ul><li>Yu cu nng dn a ra nhng kh khn v gii php cho tng ni dung nh gi </li></ul><ul><li>Yu cu nng dn cht li nhng vn chnh v chuyn cc biu ln giy kh ln </li></ul><ul><li>Yu cu nhm nng dn chn ngi chun b trnh by kt qu nh gi trc cuc hp x (c t chc vo bui ti) </li></ul></li> <li> 23. CNG C BIU HNG THI GIAN BIU HNG THI GIAN M T S BIN NG S H THAM GIA TRNG CH </li> <li> 24. CNG C BIU HNG THI GIAN BIU HNG THI GIAN M T BIN NG DIN TCH CH </li> <li> 25. CNG C PHN LOI KINH T H <ul><li>Ni dung cng c: </li></ul><ul><li>Dng cc t phiu c ghi tn ca cc ch h trong x mt s nng dn phn loi theo cc nhm bng phng php so snh. </li></ul><ul><li>Xy dng bng tiu chun phn loi, nhng tiu chun ny do nng dn dt ra. </li></ul></li> <li> 26. CNG C PHN LOI KINH T H <ul><li>Cc bc tin hnh: </li></ul><ul><li>B1: thnh lp 2 3 nhm cn b PRA thc hin cng c phn loi HG gi l nhm phng vn phn loi HG, mi nhm 2 3 cn b PRA v 1 cng tc vin hay thng tin vin chnh ca x. </li></ul><ul><li>B2: mi nhm chun b 1 b phiu, trn mi phiu c nh s th t v ghi tn cc ch h c trong x. </li></ul><ul><li>B3: chun b danh sch cc ch h theo th t ghi trn phiu. </li></ul><ul><li>B4: la chn 15 20 h trong x tin hnh phng vn </li></ul></li> <li> 27. CNG C PHN LOI KINH T H <ul><li>B5: cng tc vin dn nhm PRA n gia nh ngi c phng vn. Cho hi, gii thiu v lm quen, ni r mc ch n gia nh v ngh ca nhm. Hng dn ch h cch phn loi (lm mu nu cn) </li></ul><ul><li>Sau khi phn loi xong, cn b PRA ngh gii thch tiu chun phn loi, nn dng cu hi Ti sao? </li></ul><ul><li>Cn b PRA ghi kt qu phn loi vo bn danh sch v tiu chun phn loi. Tng hp tiu chun phn loi chung ca x. </li></ul><ul><li>Cc nhm phng vn phn loi HG tin hnh tng hp v tnh ton kt qu. </li></ul></li> <li> 28. CNG C PHN LOI KINH T H <ul><li>Sau khi tng hp kt qu, cn b PRA phn loi h gia nh. </li></ul><ul><li>Ty thuc vo s phn loi ca a s nng dn tnh khong cch gia cc nhm v xp cc h c khong im bng nhau vo 1 nhm h. </li></ul><ul><li>V d: </li></ul><ul><li>Nhm I: Nhng HG c im 82-100 </li></ul><ul><li>Nhm II: Nhng HG c im 63-81 </li></ul><ul><li>Nhm III: Nhng HG c im 44-62 </li></ul><ul><li>Nhm IV: Nhng HG c im 26-43 </li></ul></li> <li> 29. CNG C PHN LOI XP HNG CHO IM <ul><li>Cc i tng phn loi, xp hng, cho im cn b PRA cn hng cho ngi dn phi xoay quanh cy ch. C th, chi ph u t, ging, su bnh hi cy, hot ng tn dung, lao ng, hn hn. Cng c ny chng ti s dng phng php ma trn kho st. </li></ul></li> <li> 30. CNG C PHN LOI XP HNG CHO IM <ul><li>B1: thnh lp cc nhm nng dn 5 7 ngi, c hiu bit su sc v tnh hnh x. Mi nhm c thm 2 cn b PRA v 1 cng tc vin ca x, c phn cng: 1 hng dn thc hin cng c, phng vn v 1 ghi chp, cng tc vin gip lin h v c th huy ng vo lm mu. </li></ul><ul><li>B2: huy ng nng dn v chun b cc vt dng, vt mu cn thit nh: phn vit, giy, btsau chn a im thch hp. </li></ul></li> <li> 31. CNG C PHN LOI XP HNG CHO IM <ul><li>B3: </li></ul><ul><li>triu tp nng dn n im; </li></ul><ul><li>tho lun vi nng dn v cc i tng cn nh gi phn loi; </li></ul><ul><li>hng dn nng dn cch nh gi v tho lun (cn b c th v mu bng ma trn); </li></ul><ul><li>hng dn nng dn phn tch kh khn v gii php; </li></ul><ul><li>sao chp kt qu trn giy A0 v tng hp kin tho lun ca nng dn; </li></ul><ul><li>chuyn sang nh gi i tng khc hoc kt thc bui nh gi. </li></ul></li> <li> 32. CNG C PHN LOI XP HNG CHO IM </li> <li> 33. CNG C PHN LOI XP HNG CHO IM V 4 1 2 1 Thiu lao ng IV 5 2 1 2 Chi ph u t II 13 3 5 5 Hn hn III 11 4 4 3 Ging I 19 4 5 10 Su bnh NGI TH 3 NGI TH 2 NGI TH 1 XP HNG TNG IM S NGI TR LI KH KHN </li> <li> 34. CNG C PHN TCH KTH <ul><li>Sau khi c kt qu phn loi HG v bng phn loi, xp hng, cho im chng ti tin hnh kho st su hn vi cng c phn tch KTH. </li></ul></li> <li> 35. CNG C PHN TCH KTH <ul><li>Ni dung phng vn: </li></ul><ul><li>Phng vn tnh hnh chung ca HG, ch trng n tnh hnh cn i lng thc trong h. </li></ul><ul><li>Phng vn xc nh hot ng sn xut ch ca h, t khu nhn khon t, mua ging, qu trnh kin thit c bn n qu trnh chm sc, thu hoch, ch bin v tiu thv v s cc hot ng tham gia qu trnh sn xut ch. </li></ul><ul><li>Phn tich HG, tm hiu ngun thu ca h, s quay vng vn cho ti sn xut, chi ph chm sc ch khi cha ti thu hoch nhanh? Chm? kh khn trong qu trnh trng v chm sc ch? Hng i cho sn phm sau ch bin? c bit khi ch ang trong qu trnh kin thit th thu nhp ca h ly t u? </li></ul><ul><li>Kim tra kt qu phn tch HG v cc ch tiu phn tch c hp l vi tnh hnh thc t khi i phng vn kho st hay khng? </li></ul></li> <li> 36. CNG C PHN TCH KTH <ul><li><ul><li>B1: thnh lp 2 3 nhm, mi nhm c t nht 2 cn b PRA v 1 cng tc vin chnh ca x. Nhm ny phn cng r nhim v: 1 cn b lm nhim v phng vn v hng dn, 1 cn b ghi chp, tng hp v cng tc vin lin h vi cc HG. </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>B2: cc nhm r sot li ni dung phng vn HG, chun b cc mu hay danh mc kim tra, chun b vt dng v </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>B3: la chn 15% - 20% HG ca mi nhm phng vn. Cc h c la chn phn b u trn ton x. </li></ul></li></ul></li> <li> 37. CNG C PHN TCH KTH <ul><li><ul><li>B4: ti HG tin hnh: </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li><ul><li>Tng hp tnh hnh kinh t HG theo nhm h. </li></ul></li></ul></li></ul><ul><li><ul><li><ul><li>Ni r mc ch ca cuc ving thm gia nh...</li></ul></li></ul></li></ul></li></ul>