Vươn đến hoàn thiện - - wWw.STruyện.Com

 • Published on
  28-Nov-2014

 • View
  197

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Xem thm ti http://STruyn.Com Hc ting Anh online ti http://EnglishVT.Com - Cam kt bn gii ting Anh sau 4 tun hc min ph. Bn mun mua hosting hoc VPS, Domain vi gi r nht, hy tham kho cc coupon m gim gi ti http://hostingaz.info ............... http://STruyn.Com - Tt c nhng g bn cn: K nng sng, lm vic, hc tp, gii tr, c truyn.....

Transcript

 • 1. Cng Ty Samsung Trn trng gi n bn cun sch ny. Phin bn ebook ny c thc hin theo bn quyn xut bn v pht hnh n bn ting Vit ca cng ty First News - Tr Vit vi s ti tr c quyn ca cng ty TNHH Samsung Electronics Vit Nam. Tc phm ny khng c chuyn dng sang bt k hnh thc no hay s dng cho bt k mc ch thng mi no.
 • 2. VN N S HOAN THIN BETTER THAN GOOD
 • 3. BETTER THAN GOOD Second Revised Edition 25th Anniversary Edition Copyright 1975, 1977, 2000 by Zig Ziglar First published in the United States of America by Pelican Publishing Company, Inc. Vietnamese Edition 2008 by First News - Tri Viet. Published by arrangement with Pelican Publishing Company, Inc. BETTER THAN GOOD VN N S HOAN THIN Cng ty First News - Tr Vit gi ban quyn xut ban va phat hanh n ban ting Vit trn toan th gii theo hp ng chuyn giao ban quyn vi Pelican Publishing Company, Inc. Bt c s sao chep, trch dn nao khng c s ng y cua First News va Pelican Publishing u la bt hp phap va vi pham Lut Xut ban Vit Nam, Lut Ban quyn Quc t va Cng c Bao h Ban quyn S hu Tr tu Berne. CCNNGG TTYY VVNN HHOOAA SSAANNGG TTAAOO TTRR VVIITT -- FFIIRRSSTT NNEEWWSS 11HNguyn Th Minh Khai, Qun 1, TP. H Ch Minh Tel: (84.8) 8227979 - 8227980 - 8233859 - 8233860 Fax: (84.8) 8224560; Email: triviet@firstnews.com.vn Website: www.firstnews.com.vn
 • 4. Z i g Z i g l a r VN N S HOAN THIN BETTER THAN GOOD 25th Anniversary Edition Bin dch: Vit Khng Hu Nam Vng Long FIRST NEWS NHA XUT BAN TRE
 • 5. 4 TI TIN RNG Ban se co moi th ban mun trn i Nu ban sn long giup ngi khac at c iu ho mun. TI TIN RNG Con ngi c sinh ra vn n S Toan Thin Ho a c phu cho kha nng thanh cng Va c ban tng Nhng Hat Mm cua S V ai.
 • 6. 5 LI GII THIU NHN DP LN XUT BAN MI BETTER THAN GOOD Ly do quan trong nht khin ti quyt nh sa i b sung quyn sach nay la v ti tin rng mnh co th lam cho no hu ch hn va gia tr hn na. Tht long ma noi, cac tac gia va nhiu nha xut ban thng rt cn nhc trong vic chnh ly mt tac phm ang ban chay va co tm anh hng ln nh SEE YOU AT THE TOP, mt cun sach a c dch ra rt nhiu th ting va a in n ln th 58 vi gn 2 triu ban ban ra trn toan th gii. 25 nm sau ln xut ban u tin, chung ti vn con ban ra hang ngan ban in ba cng mi nm. V vy, i vi ti o la mt quyt nh y kho khn, rt mao him, nhng tht s cn thit v li ch cua ban oc. Th n, mt s thng tin theo thi gian a tr nn lac hu va ti quyt nh ct bo mt s chng. Va, xet trong mi tng quan gia cac chng, ti thy cn sp xp lai mt s ni dung c gia d tip
 • 7. S E E Y O U A T T H E T O P 6 thu hn va t gy tranh cai hn, nht la khi cp n cac vn v mi quan h v chng. Cui cung, mt trong s cac v du phn cac muc tiu (goals) a khng con ung na va ti thy cn phai sa i v du o. o la tt ca nhng ly do SEE YOU AT THE TOP c sa i b sung trong ln tai ban nay. Thu tht vi cac ban rng, gn y ti t din thuyt hn nhng vit nhiu hn va chung ti tp trung t chc cac khoa hoc ngay tai cng ty. Hin mt nm ti ch con lui ti vi khoang 50 cng ty va co khoang 45 bui noi chuyn hoc ng vao cac ngay Chu nht. Nhiu ban hoi khi nao ti ngh hu, thm ch co ban con noi rng ho nghe noi ti a v hu, va cu tra li cua ti vn lun lun la: Ban nghe nhm ri. Le ra ban phai nghe la ti a c tip thm la(1) mi ung!. Ti khng phai la ngi i tm s d dang, la ke d bung xui, d cm nn, chng nao ti con c giao trong trach nay. S tht la, ti ch ang hm nong mi ngay bu nhit huyt cua mnh ma thi. Ti thc s tm thy nim vui ln hn, co nhiu vic lam hn va phn khch cha tng co vi nhng g mnh ang lam. Ti khng thy ch li g nu ngng nhng cng vic mnh vn v cung yu thch nay; c bit la khi oc nhng bc th cua c gia gi n, khin ti nhn ra rng mnh vn con quan trong i vi rt nhiu ngi. (1) Nguyn vn: refired. Tac gia chi ch: Retired (ngh hu) - refired (tip thm la).
 • 8. HEN BAN TRN NH THANH CNG 7 V gia nh, Toc o(2) va ti va ky nim 53 nm ngay ci vao nm ngoai (1999). Chung ti co 4 a con, 7 a chau va tt ca chung ti u sng ring. Con gai ln cua ti, Jean Suzanne Ziglar Witmeyer, a v vi Chua vao mua he nm 1995, lai trong long chung ti mt khoang trng v cung ln. Nhng iu o cang lam cho chung ti gn gui nhau hn na va nim tin cua chung ti cang vng manh hn. Toc o va ti thng i o y va danh thi gian cho nhau nhiu hn bao gi ht. i khi ti t hoi rng lam sao ma mnh c ban cho mt gia nh ang yu nh th, bt u t ngi ban i tuyt vi ma Chua a tng cho ti vao nm 1946. Chung ti ngay cang yu nhau hn, tm tnh vi nhau nhiu hn, cung nhau lam nhiu vic hn va tm thy nhiu nim vui hn bao gi ht. Qua tht Chua la ng tt lanh v cung. - Zig Ziglar Dallas, Texas Thang 03/2000 (2) Zig Ziglar thch goi yu v mnh la Redhead, tn ring cua ba la Jean. Tnh n nay (2008), ho ci nhau a c 62 nm. Ban ang cm trn tay n ban See You At The Top nm 2000.
 • 9. 9 OAN KT Qua la khng bnh thng khi mt quyn sach bt u bng oan kt, nhng ti mun noi ngay rng y la mt cun sach khac thng. No c vit cho chnh ban, gia nh ban va tng lai cua ban. No giup ban NHN c nhiu hn t ho, t tng lai cua ban bng vic ban CHO i nhiu hn. Chung ti tin rng y la oan kt, hay ch t cung la s bt u cho oan kt cua li suy ngh, hanh ng va phan ng tiu cc; s kt thuc cua t tng chu bai va s cun nhut y ch; s kt thuc cua y ngh rng mnh khng bao gi c n bu xng ang; s kt thuc, khng con b anh hng bi nhng con ngi ch bit sng nho nhen, ch ky, tm thng. Noi tom lai, i vi ban, o la s chm dt cua cn bnh nguy him nht trn i: bnh v cam trc moi bin chuyn cua cuc sng. ung vy, ban c sinh ra chin thng!
 • 10. Zig va Redhead
 • 11. 11 Li noi u Khi oc SEE YOU AT THE TOP, chc chn ban se nhn ra s khac bit cua no. o khng ch la s khac bit trong cam nhn ma ngay ca trong cach trnh bay va din at. Chng han tng thm s hng phn cho ban, ti thng chen vao mt cu nao o trong s hn 800 cu noi ua, v du, nhng cu noi loai suy hoc mt cum t co sc kch hoat nng lng khin ban phai ngng lai va oc lai ln na iu va c cp. Tt ca ch nhm mt muc ch duy nht la giup ban nm tht chc vn . Ti cung se nhn manh n chu khac bit, v ti lun tin rng ban se co tt ca moi th ban mun trn i nu ban sn long giup ngi khac at c iu ho mun. Ti khng chu tm vit ra mt cun sach khac bit ghi du n cua ring ti, ma ti mun y la cun sach mang lai hiu qua va s khac bit cho chnh ban. S khac bit nay tin hoa theo tin trnh giang day cua ti. Qua thi gian, ti a tng co hn 3.000 ln thuyt trnh v Biscuits, Fleas and Pump Handles(3) , la ta ban u cua (3) Tam dch: Banh quy, Bo chet va Tay bm.
 • 12. S E E Y O U A T T H E T O P 12 quyn sach nay. Vao thi gian u, tai liu thuyt trnh ch u noi trong 45 phut. Dn dn bui noi chuyn 45 phut y c m rng theo chiu dai cua quyn sach. y la tai liu chnh c s dung cho cac khoa hun luyn I CAN(4) t chc trong cac trng hoc va nha th, cung nh khoa hoc ba ngay co tn goi BORN TO WIN(5) c ti giang hai ln trong nm tai Dallas, Texas. Co nhiu chu c cp trong sach, nhng ti thit tha mong mun chia se vi cac ban nhng cam nhn cua ring ti v long tin, tnh yu, tinh thn lac quan, va long nhit tnh. iu nay rt quan trong v nhiu ngi hin vn ln ln gia tht gia trong nim tin va tnh yu, rng tht la phc tap khi phai bay to cam giac tht va th hin long nhit tnh thc s trong bt c cng vic, hoan canh nao. SEE YOU AT THE TOP la mt le sng, tuy nhin no cung cha ng mt chut ly thuyt. Nhng y tng va b quyt trong quyn sach nay c rut ra t kinh nghim sng va thc t kinh doanh cua nhng con ngi t thng dn cho n cac nha lanh ao cng ty hang u th gii. V th, oc cun sach nay la ban ang hoc hoi phat trin ban thn t nhng thc t a c kim chng ch khng phai qua ly thuyt sung. Hoc qua kinh nghim cua chnh mnh se lam ban mt nhiu thi gi, tin bac va cng sc hn. Ti tin chc rng nu ti co (4) I CAN: Tn mt hi thao cua T chc Zig Ziglar. Tam dch: Ti co th. (5) BORN TO WIN: Tn mt khoa hun luyn cua T chc Zig Ziglar. Tam dch: Sinh ra Chin thng.
 • 13. c mt quyn sach nh th nay khi bc chn vao i th ti con tin nhanh hn va xa hn na. Tt nhin, ti mng la ban may mn hn ti, ban co iu kin tip cn mt quyn sach ma tac gia cua no a bo ra hn 2.000 gi cht loc tng cu ch va vit ra. Hy vong rng cung nh nhiu c gia khac cua SEE YOU AT THE TOP, ban cung se ng y rng y la mt cun sach khng bao gi co th oc xong. Hay cm sach ln, m no ra va oc bt c trang nao, chng nao ban thch nhm nhi, thng thc, chim nghim va ap dung vao cuc sng nhm thay i cuc i ban. Nu ban lam nh th, ti khng ngn ngai noi vi ban rng: Hen gp ban trn nh thanh cng! S THT LA: Chng ngai trc mt hay sau lng chung ta tht nho be so vi chng ngai nm bn trong con ngi chung ta. - Ralph Waldo Emerson VA: Ban la ngi duy nht bit ro va s dung tt nht kha nng cua mnh. o la mt trach nhim ln cua mi chung ta. HEN BAN TRN NH THANH CNG 13
 • 14. PHN MT NC THANG U TIN Muc tiu: I. M mang tr tu, khi gi oc tng tng va kha nng sang tao, kch thch qua trnh t duy. Khi dy ban tnh hiu ky cua con ngi va hnh thanh quan im khng chp nhn hin tai. II. Nhn bit cac muc tiu cuc sng, t o lp ra k hoach hanh ng cu th. III. anh thc ga khng l ang ngu yn trong ban. IV. Phat hin va khc phuc nhng im yu cua ban thn. 15
 • 15. 17 CHNG 1 MT CUC SNG TT EP HN CHUYN BAY I BOSTON LUC 2 GI 20 PHUT John Jones hin ang New York. Anh ang trn ng ra phi trng bay n Boston. Vn con thi gian trc khi n gi ln may bay, anh lang thang trong phong ch va dng lai bn mt chic cn in t. Sau mt thoang chn ch, anh bc ln, cho vao o mt ng xu, th la mt mu giy cha ra trc mt anh vi dong ch: Xin chao John Jones! Ban cn nng 60kg, ban ang i chuyn bay 2 gi 20 phut i Boston. John v cung ngac nhin khi thy moi thng tin chic cn a ra u rt chnh xac. Anh quyt nh th lai va cho vao o mt ng xu na, mt mu giy khac cha ra: Rt vui c gp lai John Jones! Ban vn cn nng 60kg, ban vn ang ch chuyn bay 2 gi 20 phut i Boston. Anh v cung thc mc va cho rng mnh a b la nn quyt nh chi khm lai ke bay tro mt v. Anh lin vao phong v sinh, thay qun ao, ri quay lai va bc ln chic cn, cho vao o mt ng xu khac, mt mu giy khac
 • 16. tc th cha ra: Rt vui c gp lai John Jones! Ban vn cn nng 60kg, nhng ban a l chuyn bay i Boston luc 2 gi 20 phut!. Ti vit quyn sach nay danh tng nhng ngi a l chuyn bay i Boston luc 2 gi 20 phut, hoc v mt ly do nao o a ri may bay trc khi chuyn bay n ch. Noi cach khac, no danh cho nhng ngi chng may a bo l mt cuc sng tt ep hn. Ti vit ra no vi mong mun giup ban at c nhng iu ma ban xng ang c hng va hoan toan co kha nng vn ti. Tng cu tng ch u c chon loc cn thn, mi quan im hay y tng u c xem xet va cn nhc ky cang di moi goc . Ti c tnh gieo vao nhng dong ch u tin v s hat mm hy vong, thanh cng, hanh phuc, nim tin va s say m. nhng phn tip theo, ti lun ti nc va bon phn cho chung, co luc ti con m trng thm nhng hat mm khac na. Kt thuc cun sach chnh la mua thu hoach. Tuy nhin kt qua thu c nhiu hay t con tuy thuc vao mc ban thc hanh thng ip ma cun sach mun chuyn tai. Dung li vn am thoai ban cam thy thoai mai nh chung ta ang tro chuyn ring vi nhau v con ngi va tng lai cua ban, ti hy vong ban se on nhn va thu hiu y ngha cung nh tm quan trong cua mt thai sng tch cc. Sc manh cua nim tin la yu t quan trong nht chuyn bin suy ngh tch cc thanh hanh ng tch cc. Va bi v con ngi lun sng trong mt khng gian ba chiu, S E E Y O U A T T H E T O P 18
 • 17. bao gm th gii vt cht, th gii tinh thn va th gii tm linh, nn ti mun cp n ca ba phng din y trong quyn sach nay. y chnh la con ng duy nht a ban n thanh cng, mt thanh cng thc s vi y u y ngha cua no. SC MANH CUA NGN T Ban a tng oc qua bai Din vn Gettysburg hay Ban Tuyn ngn Nhn quyn cua Tng thng Abraham Lincohn, hoc bai Thanh Vnh (Cu c) s 23 cha? Cac tac phm nay ch gm toan t ng nhng o la nhng t ng a lam thay i vn mnh cua ca mt t nc, xoay chiu lch s va sinh mang cua hang triu con ngi. Ti con nh trong mt canh quay cua b phim A Man Called Peter cach y vai nm, khi canh quay v linh muc Peter Marshall thuyt giang v tn ngng va long tin kt thuc, ca nhom lam phim, trong o co n din vin Marjorie Rambeau, a ng dy va cung chay ln chuc mng nam din vin no v phn th hin xut thn cua anh. Xin tit l vi ban rng cho n luc o, Marjorie khng th ct ni mt bc chn v vu tai nan xe c trc o mt nm. Nhng ky la thay, c a tin vao thng ip do nam din vin y truyn at qua bai giang va a ng dy, a bc i nh cha h co mt thng tn nao. Ti khng mun am ch rng nhng t ng trong cun sach nay cung co sc manh thay i ca th gii, nhng ti tin rng trit ly ma no cha ng se tao ra mt khac bit ln HEN BAN TRN NH THANH CNG 19
 • 18. i vi ban. Rt nhiu ngi a tha nhn rng khai nim Sinh ra Chin thng se phat huy tac dung tt khi ban ng hanh vi no. Nao, by gi chung ta hay nhn vao hnh ve di y, ban nhn thy bao nhiu hnh vung? Nu tra li la 16, ban co rt nhiu ng minh. Nu la 17, ban thuc nhom chon loc hn mt chut. Trc khi xem trang bn, ban th nhn lai hnh ve mt ln na xem sao? Va by gi, hay nhn sang trang bn. S E E Y O U A T T H E T O P 20
 • 19. HEN BAN TRN NH THANH CNG 21 1...