Hương ước sơn tùng

  • Published on
    22-Jul-2015

  • View
    205

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<p>Knh vi li</p> <p>Qu Hng Sn TngSn Tng qu min Thy Dng</p> <p>Nc sng hai ng thn thng chy v</p> <p>Ngun B ti mt ng qu</p> <p>Nhn ai xa vng nh v Lng ta</p> <p>----oOo----Qu M hin khi lam chiu cun</p> <p>Mi tranh ngho mun thu sng yu thng!</p> <p>T thu ging bn bc su vng</p> <p>Bao th h c cu ai bn n</p> <p>Trng cn p, thuyn ai ri bn</p> <p>Nc B Hng, Ro Rt vn un quanh</p> <p>Rung ng, Rung Ta khoai la xanh xanh</p> <p>Cho lng m khi ng v gi lnh</p> <p>Hng cu ta, trng vng lp lnh</p> <p>nh trng th tc chm b b vai</p> <p>Sng khuya ri! Quc cn gi m di</p> <p>Sn Tng hi! Thng ai qua my </p> <p>Nh xa xa T - Tin kham kh</p> <p>Gi sng m min bin a xa xi</p> <p>Theo Huyn Trn i xy dng tng lai</p> <p>Cho t p lng ai cn lu luyn</p> <p>Ting chung chiu u u bung ting</p> <p>Ai nguyn cu cho t M yu thngB Chao ku, chim Ngh ht quanh vn</p> <p>Thng lm ra cy a Lng sng sngp lm sao khi bnh minh tri hng</p> <p>Gi Nam, Nm nh lt ting h !</p> <p>La xanh xanh xy dng c - </p> <p>Cho t m Sn Tng lun h hi</p> <p>t m tng sng vui, bun, kh</p> <p>Khi thanh bnh c gi mt trng thanh</p> <p>Khi n bom xi x tan tnh</p> <p>Sn Tng vn nh Ni - Tng vng chi</p> <p>V gi y, xa xa v mi mi</p> <p>Ghi vo lng cho m li mt qu hng</p> <p>Ai cn y ai xa vng dm trng</p> <p>Xin nh ly hai ting thn thng</p> <p>Sn Tng y nc non hin mun thu</p> <p>ng phn li ng lo lng tro tr</p> <p>Cho Sn Tng mun thu</p> <p>Ting tm xa</p> <p>Tng Sn: Vn-Hu-Tut on Th Bch.</p> <p>HNG C LNG SN</p> <p>Trch Sn Tng a Phng KKHI NIM</p> <p>Sn Tng c nhng quy nh gi l l Lng, nhm xc lp mi quan h gia cc thnh vin trong cng ng vi nhau, quy nh ton b nhng vic c lin quan trong cuc sng hng ngy trc ht l nhng quy nh m bo sn xut, c s v s tn ti pht trin ca Lng. Nhng quy nh nhm m bo cc mi quan h v chng, anh ch em b con, quy nh v i ngoi v vic bo v danh d ca Lng, hng c ca Lng gp phn cng c cng ng nng thn, to nn nhng np sng nhng phong tc tp qun tt, khuyn khch vic n thun ha trong thn xm, bo m trt t an ninh x hi. Hng c ngn cm nhng vic lm xu nh hng n np sng p trong cng ng nh vic: nh ln, chi bi nhau, trm cp la o, quan h trai gi bt chnh, c bc ru ch b tha, nhng k chy li sing n bing lm hng c cn c nhng quy nh nhm khuyn khch sn xut, khuyn khch vic hc hnh. </p> <p>Hng c Sn Tng l sn phm ca nhn dn phn nh mt cch kh y trung thc cuc sng ca Lng Sn qua cc giai on lch s, ng thi n tip thu c nhiu kinh nghim v tr thc ca cc a phng khc. N vn mang nhiu im tin b gip cho cng ng Lng Sn pht trin, ch yu phc v quyn li cho ng o ca tng lp ngi dn, ch trng nhiu n vic xy dng c s x hi, vn sn xut v cc vn thuc phong tc tp qun.</p> <p>Hng c cng th hin c phn tnh cht dn ch ca nng thn, m tinh thn Dn tc, d vo thi phong kin n vn c ly kin ca nhn dn bng cc cuc hp m rng ca hi hng hay hi T vn c i biu nhn dn, tc biu tham gia. N quy nh mt s iu m bo quyn dn ch ca nhn dn Nhng ngi ng ra gi chc trch trong lng nh Hng L, Hng Hi, u c t chc cc cuc hp bu c, hi T vn m lng ta thng l nhng ngi hc v, c tri thc, uy tn, hin lnh thn ha nhn s, thng ngy sng chung vi lng dn. Tuy tnh cht dn ch vn cn nhiu hn ch trong nhiu mt, nhng i din ca dn cha y cho lp cng inh ca x hi v trong cc tng lp vng bng ngi ph n,nhn chung Hng c Lng Sn Tng c nng ln thnh quy tc, quy c, tr thnh sc mnh c tnh cht bn vng trong cng ng nng thn, n c thm su vo thc, t tng ca nhng ngi dn, tun th v bo v Hng c tr thnh ngha v, c th ni l b lut ca Lng kh hon chnh, kh tin b tuy n khng trnh khi mt hn ch l s tri buc nhng ngi trong cng ng v mt s quy tc, mt s quy nh bt bnh ng nhm bo v cho quyn li cho nh nc phong kin, bo v mt phn no quyn li cho ng cp trn trong x hi. T thu xa xi thi Phong Kin Thc Dn, ngy dng lng Sn Tng cng chung sng b con theo ci php Vua l quyn cao ti thng, hay quyn ngh nh ca nh nc nhng ti lng vn c s chm c ca dn lng theo a hnh, phong th, rung t, phong tc tp qun, cch n np ca lng, trong mt a phng thu nh, mong c cuc sng m m mong bo tn danh d ca b con dn lng Sn, nh hng su sc n lut Hng c, lut nh Nguyn, cng vi tn gio (Pht gio, Lo, Khng gio) tp tc qu lng ung c li thnh hng c hay L Lng Sn</p> <p>Trch Sn Tng a Phng K ca </p> <p>TS: Vn Hu Tut on Th BchHNG C LNG SN TNG</p> <p>Trch Sn Tng a Phng KLI NI U</p> <p>Thng thay sng B Giang chy v hai ng, ngn rau tc t nui con dn t mun thuVi a hnh kim k th cc (g trng ng tr mt chn) dy Trng sn trng ip, ni La Ch, Hng Tr, Lu Cc, Li Bng, M Lp hin r. Trn nn tri my, gi bin ng Ph Tam Giang theo ma thi v nhng ngy p tri, trong lng mt m, cng c lc ma xa bo tp.T Tin n dng lng trn mnh t qu hng a danh c gi Sn Tng c sng nc rung vn xanh, thp t tn phi (mi bn dng h) n dng lng: canh in, tc tnh, giang sn, trung t t nc hi ha. </p> <p>Cc bc tin bi ly ni t lm ni chn nhau ct rn gia lng t Vit yu thng, lm bang lng ging knh n thun ha, c mnh danh l SN TNG I X, cuc sng an c lc nghip, php nc vn c t ngn xa li c truyn thng gn gi thun phong m tc, gp phn vo t quc thanh bnh v thnh tr.</p> <p>L lng, hng c lng cc Ngi sinh tin son nn, tuyn truyn li t i ny sang i khc, b con lng Sn tun th t nguyn ghi su m trong lng ngi, hiu rng truyn thng l mt th keo gn cc phn t trong x hi, dn tc no mun mnh, x hi no mun vng cng cn phi gi mt s truyn thng khng th ct t hn vi d vng c.</p> <p>Nc c Hin php, Lut php bo v an ninh Quc gia, trt t an ton x hi, bo v cc quyn li ch hp php ca ngi dn, u tranh v phng nga mi hnh vi phm ti. Hng c lng Sn xem nh mt im khuyt trng cho cuc sng yn vui, khng ri lut php chung ca x hi, trung thc vi cuc sng st vi phong th a hnh, bn ma sinh hot bo v danh d lng, bo m sn xut, gn gi thun phong m tc, khuyn hc, khuyn nng, n thun ha, trnh chy n bing lm, bi tr t tng (c bc, thuc phin, ru ch, im). Quan, hn, tang, t khng lng ph m ng ngha tn ty trt t, tn trng ngi hin, tng nh cng c ngi xa hc tp phn u, trai trung hiu gi m ang tit hnh, trn thun di ha, tng thn tng i, knh trn nhng di, trnh vic lm hung bo, chng li bo cng on kt khng kin tng ln nhau, thng yu t quc, bit hy sinh cao c gia lng, gi nc khi lm nguy v thin tai, ch ha. </p> <p>Ngi xa c bo: ng nn ngh vic lng l vic nh nht m b qun, phi bit vn nc hay d, cng hng thn m ra! </p> <p>Cho nn hng c ca t tin lng ta c nng ln thnh quy tc, quy c, tr thnh sc mnh c tnh cht bn vng trong cng ng qu hng, thm su vo thc t tng ca b con, tun th v bo v hng c tr thnh ngha v cho cuc sng an lnh li c tnh thing ling i vi ci ngun t tin, danh d ca lng.</p> <p>Tuy nhin vo thi trc khng lm sao trnh khi nhng mt hn ch nh bt bnh ng, trng nam khinh n, nam na khng bnh quyn, phn chia ng cp qu ng</p> <p>Sn Tng sng bao i nhiu bin i lch s vn gi gn truyn thng trong sng ca lng ta ni ring v ca dn tc Vit ni chung. Thng thay qua hai ln chin tranh ti liu b thiu hy ch cn li tp qun hng c tun th thing ling Sn Tng a phng k su tm ghi li hng c ca lng, hng v ci ngun hc tp nt tt ca lng xa, mong qu hng rng r, x hi trong Lng, T quc bn vng.</p> <p>Tip tc truyn thng T Tin, bn Hng c ny c xem nh lut Lng, c ton dn nam n, tho lun k cng, b tc hon chnh, ng thun nh k tn, trnh cp trn v ai ny, tuyt i tun hnh trong hai ngha:</p> <p>1- Thing ling v lut l, o c ca cha ng.</p> <p>2- Thng tn lut php ca x hi hin hnh.Hng c c gi ti th tch ca Lng do hi lng trnh gi v thi hnh. B con t i ny n i khc cng nhau tun th v bo v vi ngha thing ling, cho qu lng rng r m T Tin chng ta dy cng gy dng v mong mun.</p> <p>Trch Sn Tng a Phng K ca </p> <p>TS: Vn Hu Tut</p> <p>Ma Thu nm 1986</p> <p>CHNG I</p> <p>NHNG IU C BN</p> <p>iu 1: Hng c lng c phn s em li cuc sng an lnh cho b con dn lng, bo v danh d qu hng ca T Tin li, nhm c cuc sng thun phong m tc gp phn yn vui vi b con dn lng thanh bnh thnh tr, khng xy ra nhng chuyn vi phm php lut, phin h n x hi, gp phn bn vng an ninh t quc, gi gn danh d lng, lut cng ty theo c s o c bo v con ngi, v cuc sng yn vui m ra c thun phong m tc tt nhin bit thng tn lut php.</p> <p>iu 2: Tho lun rng ri k cng tt c b con dn lng cng thun nh k xc nhn hng c lng l thing ling, l ng n tt p phi gn gi c k lut nghim minh, phi tun th trit v t nguyn ai vi phm nhng iu trong hng c th chiu theo iu lut ghi m x pht hay khen thng. </p> <p>iu 3: Vic phn x phi kp thi v nhanh chng, cng minh dng nhng iu quy nh trong hng c, cn phi nghim v cng ty tng s vic m xem xt khoan hng xy dng, ngi phm li b pht phi chp hnh nghim chnh.</p> <p>iu 4: Hi lng c trch nhim gn gi hng c, thi hnh y chc nng nhim v ca mnh c ton dn lng tn nhim v y thc. ng thi thng xuyn hng dn b con hiu r v tun th hng c, gip chnh quyn lng, cc c quan khc ca x hi cng b con u tranh, chng v phng nga vi phm hng c, gim st v gio dc hng dn ngi vi phm hng c.</p> <p>iu 5: Cc gia nh, tc h, ph huynh, cc bc cha, anh, ch, bc c nhim v gio dc hng dn con em trong bn tc - gia nh mnh, t ngha gia nh nn tng ca x hi, s gio dc ca gia nh l rt quan trng, trong gia nh th c nhn tt, x hi mi tt, nn hiu r tun th hng c l bn phn thing ling i vi danh d gia nh, dng h t tin huyt thng trnh vi phm lm mt danh d chnh cc Ngi trong thp t tn phi (mi bn dng h) to dng, nn mi ngi phi tch cc u tranh gn gi hng c chng v phng nga s vi phm.iu 6: Hng c lng c p dng vi tt c ngi dn trong lng khng phn bit nam, n, tn gio, thnh phn x hi, giu ngho, chc v, hc v tui t 13 tr ln, ai vi phm c theo cc iu khon quy nh x mt cch cng bng, bnh ng, ngi vi phm phi tuyt i tun hnh. i vi ngi ngoi lng n vi phm, ty theo tng trng hp gii thch, nu h vi phm lut l ca nh nc th c gii trnh cp trn, khng c dng bo lc hoc iu g bt nh i vi k ngoi lng.</p> <p>CHNG II</p> <p>VI PHM HNG C</p> <p>iu 7: X hi, nh nc c php lut ai vi phm tt nhin c xt x cng minh, tha ng ng lut quy nh. S vi phm hng c lng c tnh cht thing ling bo ton danh d ca qu lng t nghn xa to dng, cho nn ngi trong lng ai c hnh vi, vi phm php lut ca x hi th l mt tn thng cho c lng v thiu hc tp gio dc b o c truyn thng ca T tin. Ngi b a ra trc php lut ca nh nc i vi hng c lng vn l mt vi phm kh nng n quan trng. Trng hp ny ngoi hnh pht ca x hi, hng c lng cn quy nh mc pht c tnh tit kh nng c v tinh thn ln vt cht i vi ngi y, ngoi tr trng hp bt kh khng, hoc cc hnh ng chnh ng m php lut quy nh.</p> <p>Vi phm hng c l lm mt cuc sng yn vui, lm tn thng danh d ca qu lng, khng gn gi truyn thng bo v thun phong m tc ca qu hng, lm hi n sn xut mi trng khuyn nng, khuyn hc, lm mt an ninh trt t m hng c lng quy nh. hiu r hng c m vn vi phm d c hoc v tnh u l vi phm hng c. </p> <p>CHNG III</p> <p>HNH PHT</p> <p>iu 8: Lun rng hng c lng xut pht t nhn c, l ngha ca cha ng li, nng v gn gi truyn thng thun phong m tc, c ngha thing ling i vi tin nhn, li lm gng cho hu du ca qu lng. Gn gi o c cng hng dn nhau, v l gio m b con dn lng vo khun php, bit h thn m theo ng chnh b ng t, trnh cnh tn ty hn lon m lun lun c k cng trt t, to nng sc mnh yu thng, cuc sng yn vui v duy tr cho i sau tt p, t ngha y nn coi trng k lut tinh thn lng tri, tn trng thing ling i vi tin bi cng c, trch nhim vi con chu v sau. Nu ai vi phm Hng c lng, trc ht phi au xt chu nhn s khinh khi cho chnh bn thn, gia nh tc h v on th ca mnh, y l hnh pht tinh thn cho hin ti v chu nhng tai ting ting v sau. </p> <p>iu 9: Nh lun iu 8, nhng cng cn suy ngh thng thn rng, chng may trong lng c ai l k cng bo, h ngu khng gio ha c, th phi dng n hnh pht xem nh chnh lnh hnh php ca lng, v khi p dng th phi nghim chnh thc hin ng nhng iu trong Hng c quy nh, v ngi vi phm phi tuyt i chp hnh.iu 10: Hnh pht c quy nh:</p> <p>Pht v tin, lm tp dch mt s ni cng cng, giao cho gia nh, tc h, hoc xm, on th kim im gio dc, phi bo kt qu cho hi lng nhn li (ngy xa ly lng) ty theo nng nh lng nh mc pht.</p> <p>iu 11: Tt c cc vi phm vt cht cng cng nh:</p> <p>Lm h hi p, cht ph cy xanh, lp cng, lp ro h hi, ng x cu cng, nhng ni cng c, nh, cha, miu v, di tch, ngoi vic lng pht v cn phi bi thng sa cha tha ng ni ngi y gy ra d l c hay v tnh.CHNG IV</p> <p>NHNG IU QUY NH</p> <p> A - BO M SN XUT V MI TRNG</p> <p>iu 12: p gip lng ng Lm n bi ct C Hn, T tin dy cng gy dng, che ma n gi, ngn nc l, nhiu cy ci, tre pheo c trng, thin nhin mc ln, nhiu chim mung bo v nh, Cha, Miu V, nh ca b con dn lng thuc x Tr thn thng t xa, ni u tin T tin n dng lng, ngoi vic bo v mi trng cn l mt thng cnh ca qu hng him c, trn di sng nh : H H Thnh nh Chin Ly Dy. Lng phi tu b thng xuyn cy ci thin nhin cng nh cy trng u c bo v, cm tuyt i khng c cht ph lm ca ring t, cm khng c sn bn chim mung, chn co, rn, ra, ri c (con try).v.v. nu c nhng cy c th gi cht tht kh lng mi c lp bin bn u gi, ch ngang mt t tr ln khng c o bi bng gc, mc r lm hi cy con hay mt s vng chi ca mt . Vic u gi nhng cy c th gi cng c p dng cho nhng ni cng cng nh: nh, Cha, Miu V, nhng con ng chung, nu ai v tnh cng nh c cht ph lm h hi, Lng u x pht tht nng, bi thng thit hi v phi gi gn sn sc cho n khi lng xt thy c tr li nh c.</p> <p>iu 13: p Hp ngn nc Bn Ch ch ca T tin l ngn ngn nc ma l ngun B chy v, bt nc quo li khng cho m vo Cha, lng chng xi l, nn phi c tu b, cm cht hp y bt c duyn c g. Ai vi phm phm s ngh pht nh iu 12.</p> <p>iu 14: Nghim cm khng c ly t di rung cy ba men b (dng) m c, v t s b tri mt mu m, s xu rung i. Nhng tr m c c u gi phi dng mn so, hoc lt (r) men b, ai vi phm phi bi thng cho ngi thit hi, a t v ch c, ring lng vn ngh pht. Nhng tr c u gi ch c p thm sau v gt la tri (h thu) thng 8 m lch theo mc c lng n nh.</p> <p>iu 15: Cm khng c cho tru i li, hoc th tru n trn b p, khng c cn ph trn hoc hai bn b , bo m s vng chc ca , ai vi phm s ngh pht nh ghi iu 12.</p> <p>iu 16: Thng nm trong lng phi c t chc, xem xt tu sa. Chnh quyn lng phi c ngi coi sc, ngh trng thm cy, p thm t cho mi ngy thm vng chc, bo v mi trng tng thm v p ca qu lng, khi c lnh iu ng tu sa mi ngi phi tch cc hng ng khng ai c trn trnh trch nhim.</p> <p>iu 17: Ngi xa quy nh ti ph rng ng ti nh nh ph nh, t rng nh t nh nn vic ph cy ci trn lng l ti li vi ngi xa dy cng xy dng phi xem cy y nh rng, tch cc gn gi v bo v ai vi phm phi b lng ngh pht v bi thng ng quy nh.</p> <p>iu 18: Nht nc, nh phn, tam cn, t ging, nc l khu quan trng cho ng rung, nn nhng cng, mng, ng tu dn nc phi c bo v, ai lm h hng phi bi thng y nguyn v lng ngh pht, ro, bn nghim cm s ban b cy la p b ln lp sng ro lm a. T Ro Bn , bn nh, quanh lng n bn Li, vng Trn, cc tr m khng c ngn bng t ma hn hn gy kh nc, ma ma l gy ng thy rt c hi cho vic cy cy, ai vi phm lng ngh pht v phi bi hon tho g ng quy nh.</p> <p>iu 19: Bi ct C Hn c ro Rt chy quanh nu cuc si hoc trng cy khng ng quy hoch, s a ct xung lp cn sng l rt tai hi cho nn vic lm hoa mu v trng cy y l lng cm, nu c trng cy lu nin nh: Bch n, Thng Reo.v.v th phi nghin cu tht k, theo kin ca ngnh thy li, nghim cm vic lm ring t.iu 20: Ly ct lm nguyn liu xy ct phi c lng quy vng, ngi trong lng khng phi np thu, ngi ngoi lng phi ng theo mc quy nh hng nm ca lng, v l ngun li ca qu hng T tin.iu 21: Vn cng canh tc vo lc nng v tn thi l cn thit, b con phi gip nhau kp v, khi trong lng cha gt xong, cha cy xong.v.v cm khng c em sc ngi ko i lm thu ni khc ly tin, ngh rng ngoi vic m bo sn xut sinh sng ca lng cn l tnh thng thn tng tr, nu vi phm rt thiu lng tm vi b con th lng vn ngh pht.</p> <p>iu 22: Ging m hoa mu: la ging, ngn khoai, mt sn, nh na.v.v nu ai c dng khng ht nn bn cho b con trong lng trc, mi em bn ra ngoi. Hai iu trn y cng c p dng cho la go, thc phm, gp lc ma trn nc di, ai c d, ai thiu, nn bn hoc cho vay, cho mn khng c v li m em ra ch ngoi bn khi b con cn thiu thn, vic ny lng ngh pht nh ghi iu 21.iu 23: bo v cy trng la m, cm khng c cho tru leo n b dng rung, ngy xa gi l: cm tru leo k, cm ngh leo dng cng nh trn p, ng lng c cy trng nh ng Cha, ng Mi ai vi phm lng ngh pht v phi bi thng thit hi.</p> <p>iu 24: Vo lc la chn, ma vi m, nghim cm vic th g, vt ra n rung vn, bi nh vy h la li cn sinh ra ci v lm mt lng nhau, ngi b hi c quyn ui, nht, em trnh hi lng hoc ngi c trch nh...</p>