Analýza klíčových slov - Plzeňský Barcamp 2015

  • Published on
    18-Jul-2015

  • View
    292

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>infrastruktura webov een marketing</p><p>Jak uspt pomoc analzy klovch slov.</p><p>Jakub Kapar - Lynt services s.r.o.https://twitter.com/JKasparu (moc nepu)</p><p>http://lynt.cz/blog (nen as, ale snam se)</p></li><li><p>Pro vtina web nevydl?</p><p>Chyby pi vvoji:</p><p> Strukturu webu vyml klient = Sekce neodr poteby zkaznk.</p><p> Vvoji chtj, aby to fungovalo = Nee rychlost, pizpsoben mobil. </p><p> Obsah webu vyml klient pro odbornky a sebe = Zkaznci budou na webu zmaten.</p><p>2</p></li><li><p>Pro vtina web nevydl?Chyby po sputn:</p><p> Marketing se plnuje omezen a clme na posledn fzi nkupnho procesu.</p><p> Nov obsah po sputn projektu je ast, jako voda na pouti.</p><p> Aktualizace a zabezpeen webu nikdo moc nee = Nkdo nm to prost hackne.</p><p> Sprvnmu napojen a vyhodnocen analytiky se firma ani klient nevnuj.3</p></li><li><p>Jak klient peml o svm webu</p><p>4</p><p>Nechm si udlat nkde web Nco se stane, jet nevm co Vydlme hromadu penz $$$$$$$$$$$$$$$$$$</p><p> Nechm to na firm, ona si porad.</p><p> Texty vezmu ze starho webu. To sta. Ppadn zkopruji od konkurence. </p><p> Sekce webu budou vod, sluby a kontakt. A je to spornj. :-)</p><p> Klient programovn nerozum. Tak se sna zapojit alespo do grafickho nvrhu, co me bt problm.</p></li><li><p>Web je pro klienta produkt a ne sluba. Chce si koupit kakao. Nezle na tom, kde, ale za kolik.</p><p>5</p></li><li><p>Kdo za nespn weby me?Vdy agentura. Ona mus klientovi vysvtlit:</p><p> Pro nesta 3 podsekce.</p><p> Pro je nutn mobiln verze.</p><p> Pro je nutn web zabezpeit. </p><p> Pro je nutn investovat do kvalitnho obsahu a nedlat ho po veerech. </p><p> Pokud to klient nepochop, nespolupracujte s nm. Stejn to bude prvih.6</p></li><li><p>Pro je obor prva skvl pklad?</p><p> 350 000 hledn jen na Seznamu.</p><p> Lid prvnka hledaj vce ne 10 000 klovmi slovy.</p><p> Pro dostaten pokryt dotaz je zapoteb minimln 150 sekc.</p><p> http://lynt.cz/blog/tag/online-strategie - mj pklad analzy na obor prva.</p><p>7</p></li><li><p>Zanalyzoval jsem 6 000 firemnch zpis na Firmy.cz z kategorie prvnch slueb.</p><p> Nsledn zskal tm 2 000 prvnch web. </p><p> Pouit nstroje:</p><p> http://import.io/</p><p> http://www.screamingfrog.co.uk/ </p><p> https://majestic.com/</p><p> http://nielsbosma.se/projects/seotools/</p><p> http://openrefine.org/8</p></li><li><p>Kolik sekc maj prvn weby</p><p>9</p><p>0</p><p>150</p><p>300</p><p>450</p><p>600</p><p>do 10 11 - 20 21 - 50 51 - 100 101 - 490 Vce</p><p>Tm polovina web nem ani 10 zaindexovanch sekc :-/</p></li><li><p>Jak tedy weby a marketing dlat lpe?</p><p>10</p></li><li><p>Zat pracovat s analzou klovch slov. :-)</p><p>11</p></li><li><p>Analza klovch slov je proces zskn a nslednho tdn vyhledvacch dotaz do skupin </p><p>(dimenz), kter nm pomohou pochopit, jak uivatel hledaj ve Vaem oboru.</p><p>12</p></li><li><p>V em analza pome Zjitn objemu hledn a seznnosti v oboru.</p><p> Sprvn nvrh i korekce struktury webu.</p><p> Jak synonyma uivatel pouvaj nejastji (prvnk vs advokt)</p><p> Poznme v jakch fzch nkupnho procesu se uivatel v oboru nachzej ( Zjiuj informace, chtj u nakoupit) </p><p> Sprvn nvrh PPC kampan.</p><p> Nvrh person.</p><p> Skvl inspirace pro budovn zptnch odkaz.13</p></li><li><p>6 krok analzy1. Zskn klovch slov pro analzu.</p><p>2. Stanoven, jak data vbec rozdlit a co chci zjistit. </p><p>3. Tdn klovch slov pomoc Open Refine.</p><p>4. Vyhodnocen analzy.</p><p>5. Aplikace analzy na jednotliv online marketingov kanly. :-)</p><p>6. Korekce a rozvoj analzy. 14</p></li><li><p>1. Zskn klovch slov pro analzu</p><p>15</p></li><li><p>Kde vzt klov slova</p><p>16</p><p>Web chystm</p><p>VS</p><p>Mm aktivn webMm odkud brt dodaten data pro analzu. </p><p>Aplikace analzy me vst k pedln struktury webu a dodatenm nklad.</p><p>Analza mi pome pi nvrhu struktury, layoutu a online strategie.</p><p>Nemm tolik dat, jako kdy mm bc web.</p></li><li><p>Ji mm web Google Analytics a klov slova, pes kter pili uivatel Seznamu.</p><p> Data z Google Webmasters tools - je fajn data zlohovat kad 3 msce. :-)</p><p> Vyhledvac dotazy Sklik a Google Adwords.</p><p> Nvrhy klovch slov Skliku a Google Adwords.</p><p> Dal nstroje jako:</p><p> http://ubersuggest.org/ (navrhy rzn synonyma na dotaz).</p><p> http://keywordtool.io/ (odposlouchv naeptva Google, opravdu dobr vsledky)17</p></li><li><p>Web teprve pipravuji</p><p> Nvrh klovch slov Sklik a Google Adwords. </p><p> http://ubersuggest.org/</p><p> http://keywordtool.io/</p><p> Mohu vygenerovat vlastn kombinace slov https://www.found.co.uk/ppc-keyword-tool/</p><p>18</p></li><li><p>I pes vechny skvl nstroje to chce hlavn </p><p>mozek :-)</p><p>19</p></li><li><p>Je dobr si uvdomit, jak lid mohou hledat v oboru.</p><p>20</p></li><li><p>21</p></li><li><p>1. Postup zskn klovch slovhttp://lynt.cz/blog/kompletni-online-marketingova-strategie-krok-po-kroku</p><p>22</p></li><li><p>23</p><p>Vybran klov slova</p><p>Nvrhy klovch slov</p><p>Monost sthnout vybran nebo navren </p><p>klov slova</p><p>Vraz na zklad kterho Sklik navrhne </p><p>dotazy</p></li><li><p>24</p><p>Export dat z Skliku dovoluje zskat i hledanost za 12 msc zpt</p><p>Nvrhy klovch slov</p><p>Po mscch rok zptPrmrn CPC</p></li><li><p>25</p><p>Pokud chci zjistit hledanost slov z nstroj sta vloit (CTR+V) do </p><p>pravho sloupce a sthnout vybran </p><p>klov slova</p><p>Sthnu pouze mnou vybran, ppadn zkoprovan slova.</p><p>Nstroj pro nvrh klovch slov Skliku</p></li><li><p>26</p><p>Mnoho soubor s exporty z Skliku</p><p>1. Pendme do jedn sloky. 2. Pes pkazov dek sloku </p><p>najdeme. 3. Pomoc copy *.csv combined.csv </p><p>sloute vechny soubory v jeden </p><p>Jak slouit exportn soubory z Skliku. </p><p>Zdroj http://www.tomnash.eu/how-to-combine-multiple-csv-files-into-one-using-cmd/</p></li><li><p>27</p><p>Odebrn duplicit bez rozhzen jednotlivch sloupek</p><p>1. Je nutn si oznait celou tabulku</p><p>2. Nsledn zvolm odstranit duplicity</p><p>3. Nechm zakrnut pouze sloupec </p><p>dotazy.</p><p>4. Potvrdm</p></li><li><p>Postup zskn slov v 7 krocch1. Uvdomm si, jakmi vrazy mohou lid hledat v oboru. </p><p>2. Tyto vrazy vlom do nvrhu klovch slov Skliku a sthnu veker nvrhy.</p><p>3. Soubory sloum.</p><p>4. V ppad, e mm njak data mohu je nahrt do Skliku pro zjitn hledanosti. </p><p>5. Otevu data v Excelu. </p><p>6. Odstranm duplicity. </p><p>7. Zmnm hledanost vrazm co maj hledanost 0 na hodnotu 1. </p><p> Vce podrobn v mm lnku :-) http://lynt.cz/blog/kompletni-online-marketingova-strategie-krok-po-kroku </p><p>28</p></li><li><p>2. Stanoven, jak budu data tdit.http://lynt.cz/blog/cistime-a-tagujeme-data-pomoci-open-refine</p><p>29</p></li><li><p>Rozdlen dle pbuznosti slov</p><p> Do skupiny dm vrazy, na kter chci odpovdt 1 vstupn strnkou.</p><p> Postup je podobn, jako vytven tmatickch sestav pro PPC kampan.</p><p> Toto rozdlen mi pozdj uet as pi pprav PPC kampan a struktury webu.</p><p> asto pracn, ale vyplat se.</p><p>30</p></li><li><p>Dle roziujcch parametr dorazu</p><p>31</p><p>Hledaj lid spe prvnka nebo advokta?</p><p>Hraje pro n lokalita zsadn </p><p>roli?</p><p>A co mstsk st ? Mm ji </p><p>vbec v obsahu?</p><p>Jakou zsadn roli hraje as nebo cena v dotazu?</p><p>prvnk Praha 3 rychle</p><p>Hledaj lid spe tenisov rakety/plky na tenis? </p><p>Co je pro uivatele zsadn znaka? Cena? Typ? Jin parametr? Mm na </p><p>n vstupn strnky?</p><p>Je pro zsadn dostupnost? Cena </p><p>dopravy? </p><p>tenisov rakety head skladem</p></li><li><p>Dle roziujcch parametr dorazuK emu to je?</p><p>1. Pochopm priorit uivatel pi hledn = Kdy je pro n zsadn lokalita advokta, asi bych na webu ml zdraznit svoje poboky, ppadn msto, kde psobm. </p><p>2. Poznn mi pome odstranit spoustu chyb = Nejvce uivatel hled dopravu zdarma a j j nemm :-/</p><p>32</p></li><li><p>Dle fze nkupnho procesu</p><p>33</p><p>lovk nepotebuje hjit, chce jen vzor smlouvy. Ten mi asi te hned nezaplat. :-/</p><p>Asi se mu nechce platit. :-/</p><p>Co kdybych mu te pomohl a a bude mt problm mon </p><p>pijde? :-)</p><p>kupn smlouva vzor zdarma</p><p>Tady se beze m neobejde. Tento zkaznk chce oividn nakoupit m sluby hned. Zde asi as hraje roli.</p><p>nadchal jsem a hledm advokta rychle</p></li><li><p>Neexistuje univerzln pravidlo pro volbu skupin. Je nutn se </p><p>zamyslet a hledat vzory.</p><p>34</p></li><li><p>3. Tdn vraz pomoc Open Refinehttp://lynt.cz/blog/cistime-a-tagujeme-data-pomoci-open-refine</p><p>35</p></li><li><p>Pro Vm Open Refine uet as</p><p>36</p></li><li><p>37</p><p>Je mon pouvat regulern vrazy pro filtraci klovch slov</p><p>Vce o regulrnch vrazech http://nas.lynt.cz/skoleni-regularni-vyrazy/</p><p> Vyfiltruj vechny slova, kter obsahuj pravni </p><p>nebo advokat</p><p>Vechny slova kter obsahuj slo pomoc regulrnho vrazu \d</p><p>Vechny vrazy obsahujc praha</p><p>Hledaj lid prvnka ve spojen s mstskou </p><p>st Prahy? </p></li><li><p>38</p><p>Skvl monosti filtrace - Word facet</p><p>Word Facet rozdl vrazy na slova a spot, jak jsou </p><p>obsaen v rmci sloupce. Skvl </p><p>inspirace pro tdn</p><p>Refine sthnete na http://openrefine.org/download.html</p></li><li><p>39</p><p>Funkce Cluster and Edit</p><p>39</p><p>kupn smlouvy vzorvzor kupn smlouvy</p><p>vzory kupn smlouvykupn smlouva vzory</p><p>Open Refine mi pome slouit tyto vrazy do stejnho tvaru. Pro tedn do skupin nepotebuji pracovat s tmito vrazy oddlen. </p><p>Potebuji vak sest jejich hledanost.</p></li><li><p>Dal vhody Open Refine Na vkonnm HW pob rychle i pi prci s vce ne 1 mil. zznam.</p><p> Monost pouit daleko vce podmnek a pravidel najednout pro filtraci skupiny.</p><p> Monost podmnek zaloench na jazce Grel pro Open Refine. </p><p> Kompletn historie a export operac. Monost aplikace postupu na jin soubor. </p><p>40</p></li><li><p>Zajmav vzoreky na Open refine Odstrann diakritiky </p><p>import unicodedata;return unicodedata.normalize('NFKD', value).encode('ASCII', 'ignore') </p><p> Vyfiltruje slova obsahujc urit koen.</p><p>or(value.contains(pravnik),value.contains(advokat))</p><p> Zjist poet slov ve vrazu a zape jej do dalho sloupeku</p><p>value.split(,).length()</p><p> Vythne sla do zvltnho sloupce. Me se hodit u stek.</p><p> if(isNumeric(value),value,null)</p><p> sla pevede do stejnho formtu 10.000 =&gt; 10000</p><p> replace(value,/(\d+)\.(\d+)/,$1$2)41</p></li><li><p>4. Vyhodnocen analzyhttp://lynt.cz/blog/report-z-analyzy-klicovych-slov</p><p>42</p></li><li><p>43</p><p>Export roztdnch dat do Excelu</p><p>Data vyexportuji bu do csv nebo pmo do </p><p>formtu pro Excel.</p></li><li><p>44</p><p>Vloen kontingenn tabulkyData ozname a dme </p><p>vloit kontingenn tabulku</p></li><li><p>45</p><p>Prce s kontingenn tabulkou</p><p>Volm jak data chci mt v rmci dk. V mm ppad poet slov v </p><p>dotazu</p><p>A rd bych seetl hledanost a spotal </p><p>kolik je slov ve skupin.</p><p>Vsledn kontingenn tabulka</p></li><li><p>Co mohu nyn zjistit z analzyhttp://lynt.cz/blog/report-z-analyzy-klicovych-slov</p><p>46</p></li><li><p>47</p><p>Jak dlouh dotazy lid pouvaj v oboru</p><p>Poet slov ve vrazu Hledanost Poet vraz</p><p>1 11556 53</p><p>2 64521 1423</p><p>3 96559 2775</p><p>4 109275 3515</p><p>5 70799 2734</p><p>6 27 1</p><p>Nejvce uivatel pouv 4 slova v </p><p>dotazu.</p><p>10 x men hledanost oproti </p><p>dotazm se 4 slovy</p></li><li><p>48</p><p>Jak je vvoj hledanost v oboru v rmci roku</p><p>0</p><p>115000</p><p>230000</p><p>345000</p><p>460000</p><p>Leden nor Bezen Duben Kvten erven ervenec Srpen Z jen Listopad Prosinec</p><p>Nejvt sezna koncem a zatkem </p><p>roku?</p></li><li><p>Slova obsahujc Hledanost Poet slov CPC</p><p>Advokt 13659 486 1,70K</p><p>Prvnk 5738 465 2,00K</p><p>Celkov souet 19397 951 1,90K</p><p>49</p><p>Hledaj lid spe prvnka nebo advokta?</p><p>Lid preferuj dotazy na advokta.</p></li><li><p>50</p><p>Jak je sla hledn jednotlivch tmat v oboru ?Smlouvy a vzory </p><p>jasn vedou. </p><p>Advoktn a prvn sluby jsou jen 15 % </p><p>dotaz v oboru. </p></li><li><p>5. Aplikace analzy</p><p>51</p></li><li><p>Aplikace na strukturu webu Je mon vizualizovat skupinky v mylenkov map.</p><p> Co skupinka to strnka webu.</p><p> V em to pome:</p><p> Lep skre kvality a konverzn pomr u PPC kampan = levnj cena prokliku a pravdpodobn levnj konverze :-)</p><p> Vt ance na zobrazen ve vsledcch vyhledvn = Kad sekce m uniktn titulek, nadpisy, obsah, kter souvis s vyhledvacmi dotazy. :-)</p><p>52</p></li><li><p>Aplikace na obsahovou strategii</p><p>53</p><p>Fyzickm osobm poskytuji prvn sluby pi een rznch standardnch i mn standardnch prvnch problm, prvnickm osobm a podnikajcm fyzickm osobm pak poskytuji prvn sluby ve vcech souvisejcch s jejich podnikatelskou innost Praha. Pi poskytovn prvnch slueb postupuji v souladu s prvnmi pedpisy o advokacii a dlme to levn; jsem povinna zachovvat mlenlivost o vech skutenostech, o nich se v souvislosti s poskytovnm prvnch slueb dozvm. Sdlme na Praze 5.</p><p>Text strnky Vaeho webu</p><p>Vyhledva nael vechny vrazy z dotazu v obsahu Vai strnky. Dky tomu se mete zobrazit</p><p>Hezk lnek od Marka Prokopa o problematice z roku 2012</p></li><li><p>Aplikace na obsahovou strategii Udlm si osnovu na zklad dotaz, kter mm piazen ve skupin z </p><p>analzy.</p><p> Rozdlm vyhledvac dotazy na slova http://tools.lynt.cz/slova.php</p><p> Napu text strnky podle sv osnovy.</p><p> Pomoc nstroje na kontrolu http://tools.lynt.cz/overeni.php ovm zdali jsem nezapomnl na njak slovo.</p><p> Text napublikuji.54</p></li><li><p>55</p><p>Filtrace skupiny + osnova</p><p>1. Vyfiltruji si klov slova ve </p><p>skupin2. Na zklad </p><p>vraz sestavm osnovu textu.</p></li><li><p>56</p><p>Rozdlen vraz na jednotliv slova </p><p>2. Nstroj rozdl vrazy na slova a </p><p>zobraz slovo pouze 1.</p><p>1. Vloen klov slova ze skupiny.</p><p>Nstroj najde na http://tools.lynt.cz/slova.php?</p></li><li><p>57</p><p>Po sepsn obsahu provm vskyt slov</p><p>3. Nstroj zjist, kter vrazy jsem </p><p>zapomnl.</p><p>1. Vlom slova, kter mus text </p><p>obsahovat.</p><p>Nstroj najde na http://tools.lynt.cz/overeni.php?</p><p>2. Zkopruji text.</p></li><li><p>Aplikace na PPC kampan Pomoc Open Refine mohu pipravit ablonu pro pm export do Adwords </p><p>Editoru.</p><p> Dky analze klovch slov odhalm ji na zatku spoustu vyluujch slov. </p><p> Lep struktura = lep skre kvality = lep pozice inzert = levnj inzerce, ale hlavn polete zkaznka na relevantn strnku na webu.</p><p> Mohu najt skupiny vraz, ve kterch je men konkurence, pi menm rozpotu.</p><p>58</p></li><li><p>Aplikace na SEO</p><p>Onpage:</p><p> Propracovanj struktura = vy ance na zobrazen ve fulltextu. </p><p> Lep monost prolinkovn obsahu. </p><p> Celkov vce obsahu na domn = vy autorita u vyhledvae.</p><p>59</p></li><li><p>Aplikace na SEOOffpage:</p><p> Monost budovn obsahu na nekomern sekce. Nsledn pevod autoritu na komern obsah = lep pozice i na komern dotazy.</p><p> S uitenm obsahem mohu lpe zskvat odkazy z komutnch server a fr. - Napklad vytvoenm pr hledanch vzor zdarma a nslednm odkazovn.</p><p> Skvl pleitost pro budovn znaky = znmj brand = lep pozice.60</p></li><li><p>Celkov koncepce webuCo chci od uivatele na mm webu:</p><p> Aby objednal m sluby/produkty = To chtj vichni majitel.</p><p> Registraci a stl objednvky = Dlouhodob nejlevnj objednvky.</p><p> Me mi na sebe nechat kontakt = Teba za elem vzoru smlouvy zdarma :-)</p><p> Me mj nekomern obsah sm aktivn sdlet = Je nutn podpoit. </p><p> Me se se mnou spojit na socilnch stch. </p><p> Aktivn odebrat obsah pomoc RSS. </p><p>Kadopdn to, e nenakoupil hned, neznamen, e moje sluby nikdy nevyuije.61</p></li><li><p>Jak zpesovat analzuKad msc zskm nov:</p><p> Vyhledvac dotazy z Skliku a Google Adwords. </p><p> Nov klov slova z Google Webmasters Tools. </p><p> Nov pstupy pes vyhledva na Seznamu. </p><p> Nov dotazy, ktermi uivatel hledaj na mm webu.</p><p>62</p></li><li><p>Nov dotazy roztdm a aplikuji na PPC, SEO, obsah webu a web tak posouvm dl.</p><p>63</p></li><li><p>Co udlm a pijdu v pondl do prce</p><p>64</p><p>Uvdomm si, e kvalitn web musm rozvjet a budovat.</p><p>Petu si lnky a udlm si analzu pro svj projekt.Sepu si cle webu a rozdlm je na makro/mikro, krtkodob/dlouhodob.Cle budu mit vyhodnocovat a plnovat dal rozvoj.</p><p>Dky tomu dluhodob vydlm $$$$$$$$$</p></li><li><p>Dkuji za pozornost :-)</p><p>Nyn je prostor pro Vae dotazy.</p><p>65</p></li></ul>