Jak si stanovit brand media strategy, která Vás odliší od konkurence a vydělá Vám peníze

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Robert Němec na semináři Chytřejší digitální marketing v roce 2014 prozradil, zda je vhodnější investovat do videa na YouTube nebo do retargetingu na Facebooku, jak stanovit tu správnou brand media strategy a jak tuto strategii dodržovat. Brand media strategy není pouze krátkodobá záležitost, je to o vizi, strategii a vaší komunikační idei. Je to o tom, jestli jste jednotní v komunikaci a ve všem co děláte. Robert Němec vám v přednášce mimo jiné poví, na co si dávat při komunikaci pozor. Ukáže vám šablonu pro business a brand media strategy a vysvětlí, jak s touto šablonou pracovat.

Text of Jak si stanovit brand media strategy, která Vás odliší od konkurence a vydělá Vám peníze

  • 1. Jak si stanovit brand media strategy Robert Nmec, CEO RobertNemec.com

2. Mnoz o tom vd 3. Mlokdo to dl 4. Jsme levn Vichni jsou levn, nabz kvalitn povleen a maj irokou nabdku 5. Nimrme se v detailech 6. Mlokdo udv, po jak cest se vydat a zda drme smr 7. Je smyslem vaeho ivota zahlcovat lidi reklamou? 8. Vyruovat je od sledovn filmu, ten lnku nebo monosti nkupu? 9. Nebylo clem marketingu zjistit, jak udlat vae zkaznky vce astn? 10. Chceme najt cestu, jak obohatit zkuenosti a sluby - a ne stle hledat, jak lidi vyruovat od toho, co chtj dlat. 11. Sprvn marketing obohacuje ivot lid 12. Jak chcete prorazit s novm energy drinkem, kdy je jich na trhu ji 150? 13. Zjistte, kde jsou lid unaven 14. a tam jim dodte energii 15. Stle komunikujete, e dodvte energii 16. Energie mus bt ctit ve vem, co dlte 17. Vsledek: o 17 % vy brand awareness oproti prmru v dan kategorii 18. Pro by ml nkdo vaemu marketingu vnovat pozornost, kdy jej neobohacuje? 19. Chtj lid mobil s Office? 20. Nebo dokzat vc? 21. Poctte vsledky, nepoctte vhu Do konce tdne za 1 250 K/msc jen na Dokeme poraditOsobn odbry zdarma 22. Vymte v pomal a tk notebook za nov: V akci za 8 990 K Dokeme poraditOsobn odbry zdarma 23. Nadvte na v notebook? Dokeme poradit Poite si nov, lep od Osobn odbry zdarma V akci za 8 990 K 24. Muste bt jednotn v tom, co komunikujete 25. Pro existujete na svt? Jak toho doshnete? Co konkrtn budete dlat? Business strategy 26. Zkladn postup v marketingu Business strategy Segmentace clen - positioning Vzkum Brand media strategy 27. Strategie Jak jsou na trhu segmenty? Na jak z nich se zamme? Jak se odlime od konkurence? 28. Takovto fotky nm bude po stovkch lajkovat jenom clov skupina 29. Segmenty pro avendro.cz Popis segmentu Co e Single S partnerem Po rozchodu/rozvodu S manelem 0 a 10 let S manelem 10 a 20 let S manelem 20 a 30 let S manelem 30 a 40 let 30. Segmenty pro avendro.cz Rzn rozdlen segment Co to ovlivuje? S km ije a jak dlouho? Komu a jak hodn se chce zalbit? Kolik j je let? Co nyn e v ivot? Jakou m velikost? Jak hodn j trp nadvha? Jak velk problmy m se shnnm obleen? V jakm mst ije? O jak typ mdy j jde? Jak m pjem? Kolik si me dovolit utratit? Co pro ni znamen drah? Jak hodn je zamen na mdu? Chce vypadat stle chic, nebo se potebuje prost oblci? Na jak typ mdy je zamen? Chce nco barevnho, elegantnho nebo odvnho? 31. Kvalitativn vzkum vm dod vdn, kter jinde nezskte 32. Brand media strategy vm odpovd na ti otzky: 1. Jakou hlavn ideu lidem nabzte? 2. Kde mte hrt? 3. Jak vyhrt? 33. Brand media strategy vm odpovd na ti otzky: 1. Jakou hlavn ideu lidem nabzte? 2. Kde mte hrt? 3. Jak vyhrt? 34. ablonaprobusinessabrandmediastrategy 35. Kde mte hrt = kde jsou potenciln zkaznci Co dlaj obecn? Co dlaj v tuto denn dobu? Co dlaj v tento v tento as? Jak mdia sleduj? Pes jak styn body prochz? Co je bav? V tto fzi nkup. procesu? Jak se na kadm chovaj? Co e? 36. Jak je kad mdium konzumovno? 37. Nemete peklopit titnou reklamu do banneru 38. Hlavn komunikan idea mus povzbuzovat kreativitu 39. Hlavn komunikan idea se mus promtnout do veho, co dlte 40. Kde se nm to nepovedlo 41. Kde se nm to povedlo 42. avendro.cz RobertNemec.com Pro je na trhu? Aby si eny s velkmi velikostmi mohly snadno koupit obleen, ve kterm se budou ctit pijman, krsn a milovan. Aby firmy, kter investuj do digitlu pes 2 000 000 K/rok, jejich majitel i zamstnanci i cel spolenost mohla prosperovat Claim Pomhme vm vydlvat Hlavn komunikan idea Jste krsn, pijman a milovan, i kdy mte velkou velikost Budeme mt pro klienty vy ROI ne jakkoli jin agentura 43. Jak vyhrt = jak s nimi komunikovat Chpete ty lidi? Jak jim dodte to, to co chtj? Jak se odlite od konkurence? Jak si budou kanly navzjem pomhat? Jak komunikuj? Na co reaguj? 44. Jste slo 4, chcete se stte jednikou, ale mte men rozpoet 45. Jak postupovali Chceme lidem umonit dlat vce vc a lpe. Protoe nemme penze, budeme muset spojit branding, ideu, pobdku i produkty. Nedlme reklamu, komunikujeme ideu. Kad kus kampan mus podpoit jin kus. 46. Co umonme lidem dlat lpe? 47. Na co si dt pozor Odr kad kousek kampan ideu? Nenabzejte produkty. Nabzejte vsledek. Nemete plnovat bez vzkumu zkaznk. Soustete se na to nejdleitj. Bute disciplinovan. 48. Odr se hlavn komunikan idea ve vem, co dlme? 49. A u prodvte cokoli, neprodvte tu vc, ale vci za tm 50. Dkuji vm za pozornost 51. Co te: facebook.com/RobertNemec.com twitter.com/RobertNemec_com Odebrejte newsletter: www.robertnemec.com