Quảng cáo mùa Lễ hội (Tết và Valentine) Webinar tet insights 2016

 • View
  337

 • Download
  1

Embed Size (px)

Transcript

 • Proprietary + Confidential

  Proprietary + Confidential

  Ta m Trc Tuyn Google AdWords 19/01/2016

  Chin Dch Qung Co Ma L Hi

 • Proprietary + Confidential

  Xu hng tm kim dp l hi v chin lc cho thng ip tip th hiu qu

  Ni dung

  1

  Ti u ho hiu qu chin dch AdWords ca bn trong dp ny2

 • Tt 2016 l mt c hi rt ln cho cc mt hng tiu dng!

  Valent

  ines 14/0

  2!

  ng

  y 08/03!

 • Proprietary + Confidential

  Ngi tiu dng ngy cng t tin mua sm hn!

  2016 2017

  T tin Khng t tinLng l

  Ngun: TNS Consumer Confidence 2015 HCMC + HN

 • Proprietary + Confidential

  2014

  2013

  2012

  Ngun: Google internal data, Google Searches 2012-2014

  Mua sm TtTt

  Mua sm cui nm

  Lt tm kim tng dn dip tt nin Lng tm kim

  tng vt vo T-1

  Xu hng ny cng biu hin qua Google Tm Kim

 • Proprietary + Confidential

  V h tm kim thng tin v...|

  Ngun: Google & YouTube Search internal data

  Qu tng cho Ngi Thn, Bn B

  Cc mo lm p v hng dn thi trang

  a ch hng qun, v cch lm cc mn n c truyn

  ung dp L tt

 • Proprietary + Confidential

  Ngun: Google internal data, Google searches on Tet food

  Cc mn n truyn thng ngy L Tt

  MtCc loi ht

  Bnh chng / bnh ttMm ng qu

  Ch gi / Nem rnLu, Gi

  Tht nu ngC kho

  Nhu cu m thc tng mnh 1-2 tun trc Tt

  Mo: em hng v Tt vo trong thng ip qung co ca bn to thin cm

  20142013

  2012

 • Proprietary + Confidential

  Ngun: Google internal data, YouTube searches on Food

  Ch m thc c c bit n xem trn

  20142013

  2012 Mo: Bn bao gm nhng ch ny vo i tng nhm mc tiu ca mnh cha?

 • Proprietary + Confidential

  Ngun: Google internal data, Google Searches on Gifts

  Ma mua sm qu tng tng u t nhng dp l cui nm trc, n u nm mi. nh im l thng 1!

  Ni dung xoay quanh Tt, L tnh nhn, Quc T Ph N.

  Vd. Hoa, in hoa, Socola, Gi qu, v.v. cho dp L Tnh Nhn

  Ni dung v qu tng thng lnh kt qu tm kim cui nm

  Mo: Kt hp thng ip qu tng vi nhng ni dung c bit cho mi dp l

  2014

  2013

  2012

 • Proprietary + Confidential

  Ngun: Google internal data

  Lt tm kim v sn phm chm sc sc khe tng cao t cui nm n nay

  Vitaminng trng h tho

  Nm linh chiNhn sm

  Thc phm chc nngSa ong chaOmega 3 6 9Gingko globaGio c lam

  Mo: Thng ip v chm sc gi gn sc khe cng vi li chc sc khe tn nin

  Mi ngi c bit quan tm n vn sc khe

  20142013

  2012

 • Proprietary + Confidential

  Ngun: Google internal data, Google Searches on Beauty

  Thi trango khoco m

  Thi trang nThi trang thu ng

  ng hS mi

  Dng daTrng daCollagen

  Nhn hiu sp dng daDng da kh

  Dng tcKiu tc thi trang

  Tht bnhUn tcNi tc

  Nhum tcRng tc

  M phmHng dn trang im

  Nhn hiu m phmPhn nn

  K mt, mascara

  Ngi ngi u mun lm mi bn thn n xun

  Nhu cu lm p i lin vi dp nm mi

  Mo: S dng kho lo thng ip Nm mi, din mo mi, Lm p n xun, v.v.

  2014

  2013

  2012

 • Proprietary + Confidential

  Ngun: Google internal data, YouTube searches on Beauty

  im n yu thch cho chuyn mc lm p l

  Mo: Bn bao gm nhng ch ny vo i tng nhm mc tiu ca mnh cha?

  20142013

  2012

 • Proprietary + Confidential

  Nhng t kha/ni dung hot nht c tm kim trong dp ny:

  Hi Phim hi

  Hi Hoi LinhYouTube hi

  Hi Trng GiangHi Vn Sn

  Hi kchHi hi ngoiHi Vit Nam

  Video hi hc

  Ting ci trong dp L Tt rt quan trng!

  Ngun: Google internal data

  20142013

  2012

  Mo: Thng ip vui nhn, hoc c s gp mt ca din vin hi d c n nhn

 • Proprietary + Confidential

  V nhiu hn na: khm ph xu hng vi cng c Google Trends!

  https://www.google.com/trends/explore#q=qu%C3%A0%2C%20socola%2C%20r%C6%B0%E1%BB%A3u&geo=VN&date=6%2F2014%2020m&cmpt=q&tz=Etc%2FGMT-8

 • Proprietary + Confidential

  Proprietary + Confidential

  Th trng si ng t rt sm (t T10-11 n T3 nm sau)

  Khm ph xu hng a ra tm nhn di hn cho c ma mua sm* Google Trends

  KeyWord Planner trong AW

  Cc ch / s thch tng cao trong ma ny Mn n, m thc, nu nng

  Qu tng (tiu biu cho tng dp)

  Sc khe, lm p

  Ni dung hi hc

  Du lch/x tu xe

  Bonus:

  Vi iu hc c...

  Google Pagespeed insights!

  Pingdom website speed test!

  https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/http://tools.pingdom.com/fpt/http://tools.pingdom.com/fpt/http://tools.pingdom.com/fpt/http://tools.pingdom.com/fpt/

 • Valent

  ines 14/0

  2!

  ng

  y 08/03!

  Smartphone m ra nhng chn tri mi cho chin dch tip th online ca bn

 • Proprietary + Confidential

  43% ngi dng Internet Vit Nam s dng smartphone tm hiu v cc sn phm / dch v

  18% ngi dng Internet Vit Nam s dng smartphone mua hng

  Bn c bit?

 • Proprietary + Confidential

  Th trng smartphone Vit Nam si ng trong 2015

  7 triu smartphones c tiu th trong na cui 201535%-45% ca t bn ra ny tiu th vo 11-12/20155 triu ngi ln u dng smartphone Vit Nam trong nm 2015

  Thng 4 Thng 8 Thng 9 Thng 10-11

  Gia nm 2015

 • Proprietary + Confidential

  TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 TH 6 TH 7 CH NHT

  Ngun: Google internal data

  Thng thng, cui tun c lng tm kim di ng cao v ta t ngi nh hay vn phng

  L Tt ngh di ngy cng c cng xu hng ko di 1-2 tun

  TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 TH 6 TH 7 CH NHT

  c cch u tin di ng trong sut khong thi gian ngh l

 • Proprietary + Confidential

  smartphone

  desktop

  tablet

  JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC-2015

  Ngun: Google internal data

  +69.78% mi nm

  Lu lng tm kim t smartphone qua mt my tnh bn, v ngy mt tng mnh

  Mo: u tin chin lc tm kim trn di ng vi ni dung qung co c dng, mang tnh gn gi.

 • Proprietary + Confidential

  Ngun: Google internal data, Pageview of mobile GDN and App inventory

  Mc tiu th thng tin v app trn smartphone tng mnh nht l vo dp L Tt ny

  JANFEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC

  20142013

  +431% mi nm

  Mo: Kim tra trang web c hin th tt trn di ng khng bng cng c test ca Google Mo: Bn c chin dch Hin th (trn di ng) tng nhn thc thng hiu cha?

  https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/

 • Proprietary + Confidential

  Proprietary + Confidential

  Chin lc di ng nn bt u t u?

  Website di ng p, tng thch v d s dng

  Lp chin lc ring cho tip th trn di ng vi ni

  dung c dng, thc y hnh ng nht thi

  (gn bn, Ph Nhun, khu vc Cu Giy, v.v.)

  Nu khng lm c ci cch trn, ta c th bt u

  mt cch n gin bng cch

  Tng % gi thu cho di ng cho nhng chin

  dch hin ti

  S dng Tin ch m rng cuc gi

 • Valent

  ines 14/0

  2!

  ng

  y 08/03!

  C hi L Tt c xc nh r rng!Vy ta p dng vo AdWords nh th no?

  $$$!

 • Proprietary + Confidential

  Qung co ca bn phi ng hnh vi khch hng

  trong sut qu trnh ny!

  Mua Hng Thnh Cng

  Tm Kim Thng Tin

  Tham Kho Th Trng

  t ngi mua hng ngay, ch sau mt lt xem

  hng

 • Proprietary + Confidential Tm Kim Thng Tin

  C mt ng lc tip cn ngi tiu dng mi khi h c nhu cu bt u tm kim v mua sm, h bit n bn...

 • Proprietary + Confidential

  Lm sao qung co tip cn c nhng khch hng mi?

  Mc tiu Tip th li In-market S thch Ch T kha

  Thc y mua hng

  Ti a ha lt xem

  Tm Kim Thng Tin

 • Proprietary + Confidential

  S hu cc t kha theo ma nh Tt, Bnh Thn, Tnh nhn, v.v.

  ng qun kt hp cc t kha thuc ch hot nh ta khm ph ra vo mu q.c. nh!

  m thc Sc khe Lm p Hi hc

  Tm Kim Thng Tin

  Mn Ngon ngy tt

  m bo rng t kho ca bn c lin quan ti ma l hi

  S dng cc tin ch m rng ti u CTR v hin th.

  Nn to cc sitelink, callout ni dung c bit cho dp l (ty doanh nghip)

  Tng % mc u thu cho thit b di ng cho dp ngh l di ngy

  Trung bnh+15-50%*

  (*) bit mc tng gi thu ph hp cho bn, hy tham kho trang ny (ting Anh). Hoc bn c th lin h i ng h tr c hng dn thm!

  https://support.google.com/adwords/answer/6167121?hl=en

 • Proprietary + Confidential

  To cho khch hng cm gic cp thit ca hnh ng mua hng

  Vo ngy 3 thng 2 (2 ngy trc khi DN ngh Tt*)

  Vo ngy 31 thng 1 (5 ngy trc khi DN ngh Tt*)

  (*) Gi d trng hp doanh nghip ngh Tt sau ngy th 6, ngy 5 thng 2

  MNG MT TT

  Tm Kim Thng Tin

  Qung Co m ngc

 • Proprietary + Confidential

  Qung Co m ngcTo cho khch hng cm gic cp thit ca hnh ng mua hng

  MNG MT TT

  Tm Kim Thng Tin

 • Proprietary + Confidential Tm Kim Thng Tin Tham Kho Th Trng

  Kin tr tip cn ngi dng khi h cn ang trong qu trnh tham kho, lng l, vi ni dung lin quan, gn gi hn...

 • Proprietary + Confidential

  Mc tiu Tip th li In-market S thch Ch T kha

  Thc y mua hng

  Ti a ha lt xem

  Lm sao qung co tip cn c nhng khch vn cn lng l, ang tham kho nhiu trang, hay nhng khch hng c?

  Tm Kim Thng Tin Tham Kho Th Trng

 • Proprietary + Confidential Tm Kim Thng Tin Tham Kho Th Trng

  Tn dng cc loi danh sch Tip Th Li

  Nhm mc tiu vo cc i tng In-market (trong th trng) + cc tp khch hng ph hp

  Mo: Tinh chnh nhiu danh sch vi iu kin/ thi hn

  thnh vin khc nhau. Mi danh sch s c gi tr khc nhau. (cng ngn, u thu cng cao)

  S dng TTL cho chin dch Tm Kim! S dng cch nhm tp email khch hng sn c Lu : Khng kt hp Tip Th li vi cc loi hnh

  nhm mc tiu khc v s hn ch hin th

  Mo: i vi In-m