2.3. Marxisme

  • View
    1.068

  • Download
    3

Embed Size (px)

Transcript

  • 1. 2.3. Marxisme Forelesning Internasjonal politikk yvind Kalnes, 13.april 2010

2. Realisme og liberalisme somMainstream-paradigmer Ingen av dem truer denetablerte internasjonale orden- lage en bedre brukermanual ! Men Kan de lse motsetningen somligger mellom nord og sr, som flge av asymmetrisk globalisering? 3. Karl Marx Marxisme konomi > Politikk: Materialisme Konflikt: Mellom klasser (ulik posisjon i konomien) Asymmetri: Kontroll over produksjonsmiddelOpphopning av velstand p den ene sidener derfor samtidig opphopning av pinsler, slit, slaveri, uvitenhet ogbrutalitet p den andre siden 4. REALISMEEnig om bevareEnig om interessekonfliktkapitalismen, men uenig og at det er makta somom statens rolle og omrr, men uenigdet er mulig oppnom statens rolle oginteresseharmonikapitalismens karakter PERSPEKTIV PINTERNASJONAL POLITIKKLIBERALISME MARXISMEEnig om at staten har liten betydning og at kapitalismen er et fremskritt,men uenig om det er mulig oppngrunnleggende interesseharmoni ogdens iboende motsetninger 5. En gyldig beskrivelse?OVERBYGNING:Politikken og staten: Borgerskapets eksekutivkomiteIder: De herskende tanker er de herskendes tanker BASIS: konomien Borgerskap Utbytting - Proletariat 6. Overbygningens uransakelige veier Aftenposten 12. april 2010 7. Materialistiske teorier Imperialismeteori (Lenin) Avhengighetsteori (Gunder Frank) Verdenssystemteori (Wallerstein) 8. 1. Lenins imperialismeteori Imperialismen som kapitalismenshyeste stadium Verden deles i sentrum (utbytter)og periferi (utbyttet) Monopolkapitalen i sentrum ikonflikt om periferikontroll viasine stater Proletariatet i sentrumsstatenekjpes opp som allierte 9. Monopolkapitalen 10. 2. Avhengighetsteori Avkolonisering, men fortsatt ikke utvikling? Formell politisk selvstendighet betyr lite for periferistatene Global konomisk maktstruktur bestr og leder til underutvikling / avhengig utvikling Vedlikeholdt bde ved eliter i periferien og av sentrumsstatene Andre Gunder Frank Sosialisme OG brudd med verdensmarkedet ndvendig medisin! 11. De store selskapene (TNCs/MNCs) 12. 3. Wallersteins World-Systems Theory Det moderne verdenssystem, ekspandert fra opphav i Europa til bli globalt n kapitalistisk verdenskonomi, bestende av sentrum, periferi og semi-periferi Semi-periferien Industrialisert Billig arbeidskraft Autoritrt styre Produserer varer som er blitt for kostbare produsere i sentrum og holder prisnivet nede 13. Kriser og motsigelser USA1. Syklisk tilbakevendende kriser og ekspansjon (boom and bust2. Langsiktig trend oppgang og nedgang3. Motsigelser ved profittmotiv: Lav lnn Hy ettersprsel Kreditt som kvasilsning 14. Krise, basis og overbygning http://www.cfr.org/publication/18985/global_governance_monitor.html#/Finance/Overview%20Video/ 15. Den endelige krisen?Ethvert verdenssystem mter sin krise og endepunkt, hvor det erstattes av et annet Unikt veiskille med muligheter for politisk handling fra aktrer N! Amerikansk dominans irask tilbakeganghttp://www.youtube.com/watch?v=nLvszWBf6BQ Indikator Hegemonimaktens kende avhengighet av militrmakt 16. En rapport hjem om bistand There is no reason to help these people! Thesedirty, ignorant people produce far too manychildren.They do not want to work, and they areundisciplined. They misuse all theopportunities they are given.Every time they get any money, most of it isspent on alcohol and is just squandered.All the help we give them just encourage laziness and another opportunity for them to Britisk nringslivsmann p besk i Norge i 1885, have even more childrenSitert i Stan Burkey, People First 17. Overbygningsteori Gramscianisme (Robert W. Cox) Kritisk teori (Andrew Linklater) 18. Ideologisk hegemoni Antonio Gramsci: Strre vekt p overbygningens selvstendighet. Maktutvelse ved samtykke. Borgerskapets normer, verdier og forstelsesmter blir common sense 19. Robert W. Cox: Gramscianisme I IR Kunnskap er ikke objektiveller nytral Theory is always forsomeone, and for somepurpose Realismen ogfrihandelsteori som stttefor dem som tjener p dengjeldende verdensorden 20. Hegemoni Hegemoni vel s viktig maktfaktor som tvangsmakt Skaper samtykke t.o.m. blant dem som ikke tjener p den Frihandel som tjener Storbritannia og USA etter tur The Washington consensus Privatisering, lavskatt, frihandel, eiendomsrett, frie renter, budsjettdisiplin 21. Davosmannen Senere en transnasjonal kapitalistklasse (Robinson) Davos World Economic Forum these transnationalists have little need for national loyalty, view national boundaries as obstacles that thankfully are vanishing, and see national governments as residues from the past whose onlyuseful function is to facilitate the elite's global operations.(Huntington, 2005) 22. Referanser Baylis et al.,The Globalization of World Politics, kap. 8 Huntington, S. P. (2004). Dead souls: The denationalization of the American elite. The National Interest, 75, 518. Lunde, Leiv og Thune, Henrik m.fl., Norske interesser. Utenrikspolitikk for en globalisert verden, kap. II,III, VIII