#CampingVRT: Hoe helpen jongeren de openbare omroep aan nieuws op hun maat?

  • Published on
    18-Jan-2017

  • View
    25

  • Download
    2

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>#CampingVRTHoehelpenjongerende</p><p>openbareomroepaannieuwsophunmaat</p><p>@MichOpgenhaffenInstituteforMediaStudies</p></li><li><p>Organisatie0mroepblijftreferentie</p><p>ConsumptieMainstream</p><p>mediabelangrijk</p><p>ProductNoodaan</p><p>nieuwevormen</p></li><li><p>Exploratieeninnovatie</p><p>Werkveld Opleidingen</p><p>Tijdenruimte</p><p>Exploratieipv uitvoer</p><p>#profielenen vaardigheden</p><p>Samenwerkingmetopleidingen</p><p>Tijdenruimte</p><p>Exploratieipv uitvoer</p><p>#profielenenvaardigheden</p><p>Samenwerkingmetwerkveld</p></li><li><p>Nieuwslab:Interdisciplinairenieuwsredactie</p><p> Samenwerkingvanverschillendeprofielen</p><p> Binnenmaartegelijkbuiten bestaandenieuwsredactie</p><p> Focusop(iteratieve)innovatie</p></li><li><p>#campingVRT Studentenuit#opleidingen(journalistiek,computerwetenschap,multimedia,design,)</p><p> Extra-curriculair 1voltijdseweek(sept2015+sept2016) AlsaparteredactieopVRT InopdrachtvanVranckx,TerZake,deredactie.be</p><p> Nieuwsvoorendoorjongeren</p></li><li><p>Voorbeeld1</p></li><li><p>Voorbeeld2</p></li><li><p>Lessons learned Hetwerkt!</p><p> StudentenenVRTevaluerenhetprojectalszeerwaardevol</p><p> Studentenlerenelkaarstaalspreken</p><p> VRTkonnieuweprofielenrecruteren</p></li><li><p>Meerinfo?</p><p>www.nieuwslab.be</p><p>www.facebook.com/nieuwslab</p><p>Michael.Opgenhaffen@kuleuven.be</p></li></ul>