Περιγραφικός Κατάλογος Compo Εxpert 2014

  • Published on
    06-Aug-2015

  • View
    316

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ol><li> 1. COMPO .. 54, 151 25 , . 211 1769 100, FAX 211 1769 150 www.compo-expert.gr compohellas@compo.com SCAN TO FIND OUR WEBSITE </li><li> 2. Compo Expert Hellas Application . Compo Expert Hellas : T , (: www.meteo.gr), (: www.minagric.gr), , , , (: www.agronews.gr) .. Get it on Available on the K Android 2.2 ( ) 240x320 , 320x480, 480x800 tablets 7 10. Open GLES version 2 SD 10MB. </li><li> 3. Complesal K Complesal, , . , , . , . T Complesal : , complesal , , , . </li><li> 4. Complesal Supra 12-8-16+3MgO+B,Fe,Zn : 12% N (5% 7% ), 8% P2O5, ( 6,4%), 16% K2O , 3% MgO ( 2,4%), 10% S ( 8% ) : 0,02% B, 0,06% Fe, 0,01% Zn. . Complesal Supra. K Complesal Complesal Suprem 21-5-10+3MgO+B,Fe,Zn : 21% N (10% 11% ), 5% P2O5, ( 4%), 10% K2O , 3% MgO ( 2,4%), 6% S ( 4,8% ) : 0,02% B, 0,3% Fe, 0,02% Zn. , , . Complesal N-ax 24-5-5+2MgO+B,Fe,Zn : 24% N (11% 13% ), 5% P2O5, ( 4%), 5% K2O , 2% MgO ( 1,6%), 5% S ( 4% ) : 0,02% B, 0,06% Fe, 0,01% Zn. , . Complesal olea+ 20-5-10+2+0,3B+Fe+Zn : 20 % N (10,5% , 9,5% ), 5% P2O5, ( 3%), 10% K2O , 2% MgO ( 1,6%), 5% S ( 4% ) : 0,3% B ( 0,25%), 0,1% Fe, 0,01% Zn. , . Blaukorn K Blaukorn, , . , , . , . Blaukorn : , , . , ' . </li><li> 5. Novatec K NOVATEC COMPLESAL DMPP. . DMPP , , , . Blaukorn Classic 12-8-16+3MgO+B,Fe,Zn : 12% N (5% 7% ), 8% P2O5, ( 6,4%), 16% K2O , 3% MgO ( 2,4%), 10% S ( 8% ) : 0,02% B, 0,06% Fe, 0,01% Zn. . Blaukorn Classic. K Blaukorn Blaukorn Suprem 21-5-10+3MgO+B,Fe,Zn : 21% N (10% 11% ), 5% P2O5, ( 4%), 10% K2O , 3% MgO ( 2,4%), 6% S ( 4,8% ) : 0,02% B, 0,3% Fe, 0,02% Zn. , , . Blaukorn N-ax 24-5-5+2MgO+B,Fe,Zn : 24% N (11% 13% ), 5% P2O5, ( 4%), 5% K2O , 2% MgO ( 1,6%), 5% S ( 4% ) : 0,02% B, 0,06% Fe, 0,01% Zn. , . Blaukorn Energy 17-9-13+2MgO + Fe, B, Zn : 17% N (7,5% 9,5% ), 9% P2O5, ( 7%), 13% K2O , 2% MgO ( 1,4%),6% S ( 4,5% ) : 0,3% Fe, 0,02% B, 0,02% Zn. . Blaukorn Triplo 15-9-15+2MgO+B,Fe,Zn : 15% N (6,6% 8,4% ), 9% P2O5, ( 7,2%), 15% K2O , 2,2% MgO ( 1,7%), 7,7% S ( 6,2% ) : 0,02% B, 0,02% Fe, 0,01% Zn. , , , . </li><li> 6. K K Novatec Novatec A B E Z H A B DMPP COMPO . , Compo : * . , .* DMPP - . DMPP - . - , - . AO A O , .. NovaTec R Novatec Classic 12-8-16+3MgO+B,Fe,Zn : 12% N (5% 7% ), 8% P2O5, ( 6,4%), 16% K2O , 3% MgO ( 2,4%), 10% S ( 8% ) : 0,02% B, 0,06% Fe, 0,01% Zn. . Complesal Supra DMPP. Novatec Suprem 21-5-10+3MgO+B,Fe,Zn : 21% N (10% 11% ), 5% P2O5, ( 4%), 10% K2O , 3% MgO ( 2,4%), 6% S ( 4,8% ) : 0,02% B, 0,3% Fe, 0,02% Zn. , , . Novatec Triplo 15-9-15+2MgO+B,Fe,Zn : 15% N (6,6% 8,4% ), 9% P2O5, ( 7,2%), 15% K2O , 2,2% MgO ( 1,7%), 7,7% S ( 6,2% ) : 0,02% B, 0,02% Fe, 0,01% Zn. , , , . Novatec NP 24-10 : 24% N (11% 13% ), 10% P2O5, ( 8%). . Novatec N-ax 24-5-5+2MgO+B,Fe,Zn : 24% N (11% 13% ), 5% P2O5, ( 4%), 5% K2O , 2% MgO ( 1,6%), 5% S ( 4% ) : 0,02% B, 0,06% Fe, 0,01% Zn. , . Novatec 21 21 : 21% N (100% ), 24% S (). - (DMPP), . Novatec 40 40 : 40% N (35,8% - , 4,2% ), 5% S (). (DMPP), . Novatec 46 46 : 46% N , 100% . (DMPP), . </li><li> 7. K Novatec DMPP ME DMPP Complesal Blaukorn , (). ( - ), , , , . DMPP, , . , DMPP, (pH) . (4+) A B npeka K : , , , , . ENPEKA R R </li><li> 8. DuraTec DuraTec . . R DuraTec ENPEKA 22-7-7+2S : 22% N (10% 12% ), 7% P2O5, ( 4,5%), 7% K2O . , . ENPEKA 15-15-15+5S : 15% N (6,5% 8,5% ), 15% P2O5, ( 10,0%), 15% K2O , 5% S ( 4%). , . ENPEKA 22-7-12 : 22% N (10% 12% ), 7% P2O5, ( 5%), 12% K2O . . ENPEKA 27-6-6 : 27% N (12,5% 14,5% ), 6% P2O5, ( 2%), 6% K2O . , . K Enpeka NPEKA R NPEKA R , ' . </li><li> 9. Complesal R Solub Complesal Solub Y . , , , , , ... . EDTA . DuraTec Top 14 14+7+14+2 : 14% (6% , 8% ), 7% P2O5 ( 5,6% ), 14% K2O (100% ), 2% gO ( 1,6% ), 9% S ( 7,2% ) : 0,02% , 0,06% Fe, 0.01% Zn. . , . DuraTec Top 21 21+5+9+2 : 21% (9.9% , 11.1% ), 5% P2O5 ( 4,0% ), 9% 20 (100% ), 2% gO ( 1,6% ), 5.7% S ( 4,6% ) : 0,02% , 0,025% Fe, 0.015% Zn. . . DuraTec Top 24 24-5-5+2 : 25% (11% , 13% ), 5% P2O5 ( 4% ), 5% K2O, 2% gO ( 1,6% ), 5% S ( 4% ) : 0,02% , 0,06% Fe, 0.01% Zn. Ko . , . 50 - 150 / ( , ) DuraTec R uraTec , ' . </li><li> 10. NovaTec Solub Y . , . , , . Complesal Solub 7-12-40+2+ : 7% , 12% P2O5 (), 40% K2O, 2% MgO, 4% S : 0,01% B, 0,02% Cu*, 0,05% Fe*, 0,05% Mn*, 0,001% Mo, 0,02% Zn* *100% EDTA - . Complesal Solub 15-5-30+1+ IXN : 15% ( 10,2% 4,8% ), 5% P2O5 (), 30% K2O (), 1,3% MgO, (), 9% SO3 () : 0,01% B, 0,02% Cu*, 0,05% Fe*, 0,05% Mn*, 0,001% Mo, 0,02% Zn* *100% EDTA . Complesal Solub 13-40-13 + IXN : 13% (8,7% , 4,3% ), 40% P2O5 (), 13% K2O (), 0,4% S : 0,01% B, 0,02% Cu*, 0,05% Fe*, 0,05% Mn*, 0,001% Mo, 0,02% Zn* *100% EDTA . Complesal Solub 20-5-10+2+IXN : 20% (7% 13% ) 5% P2O5 (), 10% K2O, 2% MgO, 10% S : 0,01% , 0,02% Cu*, 0,05% Fe*, 0,05% Mn*, 0,001% Mo, 0,02% Zn* *100% EDTA . Complesal Solub 12-32-14+3+ : 12% ( 4,6% 7,4% ), 32% P2O5 (), 14% K2O, 3% MgO, 3% S, : 0,01% B, 0,02% Cu*, 0,05% Fe*, 0,05% Mn*, 0,001% Mo, 0,02% Zn* *100% EDTA . Complesal Solub 20-19-19+ : 20% (5% 3,8% 11,2% )19% P2O5 (), 19% K2O, 0,5% MgO, 0,8% S : 0,01% B, 0,04% Cu*, 0,1% Fe*, 0,1% Mn, 0,003% Mo, 0,04% Zn* *100% EDTA . : 300 - 600 gr/100 : 4 - 6 / Y mplesal R b Complesal Solub , ' . </li><li> 11. Y NovaTec Solub AA COMPO BB * NOVATEC SOLUB , , , , .. . ( -). . , . . . *. . - . . ( - ). . NOVATEC. COMPO. - . - . NovaTec Solub N-Mag Dos+ 20-0-0+2MgO+ : 20% (100% ), 2% MgO, 60% SO3. : 0,2% Fe, 0,1% Zn , . . . NovaTec Solub 21 21-0-0+24 S : 21% (100% ), 24% S 100% . . NovaTec Solub 14-48 -0 : 14% (100% ), 48% P2O5, 5% S 100% . . NovaTec Solub 9-0-43 : 9% (3% , 6% ), 43% 2O, 30% SO3 . . NovaTec Solub 18-18-18 + IXN : 18% (9,8% , 8,2% ), 18% P2O5 (), 18% K2O, 1% MgO, 0,8% S : 0,01% B, 0,02% Cu*, 0,05% Fe*, 0,05% Mn, 0,001% Mo, 0,02% Zn* *100% EDTA . NovaTec Solub Olivo 21-0-0+0,2% B+24%S : 21% (100% ), 0,2% B, 24% S . , . : 4 - 6 / Y NovaTec Solub , ' . </li><li> 12. Complesal Calcidic Y , . , . . Complesal R Calcidic Y NovaTec Solub NH4 + N02-NH2- N03- N VATEC SOLUB NH2- O NH4+ NO2- NO3- Novatec Solub 21-0-0 T 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 1,17 2,21 3,21 4,12 gr/100ml pH 0,2 10 17,5 4,4 3,7 3,6 5,06 5,95 6,81 7,61 8,48 gr/l (mS/cm in 25 C) </li><li> 13. asaplant Y Basaplant . , , , .. R Basaplant Y Complesal Calcidic mplesal R cidic Complesal Calcidic Complete 16-16-16+5 : 16% (11% 5% ), 16% P2O5, 16% K2O, 5% CaO, 0,01% B, 0,05% Fe*, 0,02% Cu*, 0,05% Mn*, 0,02% Zn* * EDTA . . Complesal Calcidic N-Max 20-8-11+5 : 20% (12,7% 7,3% ), 8% P2O5, 11% K2O, 5% CaO, 0,01% B, 0,05% Fe*, 0,02% Cu*, 0,05% Mn*, 0,02% Zn* * EDTA , , . . Complesal Calcidic P-Max 12-29-12+6 : 12% (7,7% 4,3% ), 29% P2O5, 12% K2O, 6% CaO, 0,01% B, 0,05% Fe*, 0,02% Cu*, 0,05% Mn*, 0,02% Zn* * EDTA . . Complesal Calcidic K-Max 10-15-28+6 : 10% (11% ), 15% 25, 28% 2, 6% CaO, 0,01% B, 0,05% Fe*, 0,02% Cu*, 0,05% Mn*, 0,02% Zn* * EDTA , . . : 4 - 6 / , ' . </li><li> 14. Basfoliar SP . , - . Y asaplant R aplant BASAPLANT Red 6-10-34+2+ : 6% (2,5% 3,5% ) 10% P2O5, 34% K2O, 2,4% MgO, 12% S : 0,01% B, 0,02% Cu*, 0,05% Fe*, 0,05% Mn*, 0,001% Mo, 0,02% Zn* *100% EDTA , . . . BASAPLANT Orange 14-5-30+ : 14% (8,4% 5,6% ) 5% P2O5, 30% K2O, 1,1% MgO, 6% S : 0,01% B, 0,02% Cu*, 0,05% Fe*, 0,05% Mn*, 0,001% Mo, 0,02% Zn* *100% EDTA NPK - . . BASAPLANT Starter 13-36-13+ : 13% (3,8% 9,2% ) 36% P2O5, 13% K2O, 0,3% MgO, 3% S : 0,01% B, 0,02% Cu, 0,05% Fe*, 0,05% Mn*, 0,001% Mo, 0,02% Zn* *100% EDTA NPK . starter . BASAPLANT Blue 19-5-5+ : 19% (2% 17% ) 5% P2O5, 5% K2O, 0,7% MgO, 16,5% SO3 : 0,01% B, 0,02% Cu*, 0,05% Fe*, 0,05% Mn*, 0,001% Mo, 0,02% Zn* *100% EDTA . , . BASAPLANT Green 16-16-16+ : 16% (10% 6% ) 16% P2O5, 16% K2O, 1,1% MgO, 16,5% SO3 : 0,01% B, 0,02% Cu*, 0,05% Fe*, 0,05% Mn*, 0,001% Mo, 0,02% Zn* *100% EDTA , . . : 300 - 600 gr/100 : 4 - 6 / , ' . </li><li> 15. Hydrospeed K-Max Hydrospeed K-Max Hydrospeed K-Max Hydrospeed K-Max . (Greenhouse Grade) . Hydrospeed K-Max 13,5 - 0 -46,2 : 13,5% (100% ), 46,2% K2O pH 1%: 6,5-7,5, : 1g/ml Basfoliar SP Basfoliar Olivo SP 14-5-28+2gO+2B+ : 14% (7,8% 1,0% , 5,2% ) 5% P2O5, 28% K2O, 2% MgO, 2% , 1,6% S. : 0,02% Cu*, 0,04% Fe*, 0,04% Mn*,0,001% Mo, 0,015% Zn* *100% EDTA , . . , , . Basfoliar Primavera SP 25-10-17+ : 25% (4,9% 2,9% , 17,2% ), 10% P2O5, 17% K2O, 0,6% MgO, 4,4% S. : 0,01% B, 0,02% Cu*, 0,05% Fe*, 0,05% Mn*, 0,001 , 0,02% Zn* *100% EDTA NPK ( ). . . . 2,5-5 gr/l (0,25% - 0,5%) 2,5-5 gr/l (0,25% - 0,5%) , ' . </li><li> 16. . . </li><li> 17. Basafer Plus Fetrilon 13% Basafer Plus : 6% EDDHA, 83% ortho-ortho. . . 0,5 mm ( 95%). . 14x1 3x5 20 (gr / ) - 10-30 15-25 5-10 3-5 40-60 20-40 10-15 5-7 75-100 60-80 15-20 7-10 - 60-80 gr/100m 100-150gr/100m 100-150gr/100m 3-5 gr 5-15 gr 5-10 gr Fetrilon 13% : 13% EDTA, . . . 95% 0,5 mm. 16x1 , , . , , , () 3-4 2-3 2 2-3 2-4 1-3 2 2-3 2-5 3-5 3-4 3-5 2-4 1-2 200 100 100 50 300 200 300 100 300 200 200 200 200 150 50-150 50-150 50-70 30-70 70-100 50-100 50-100 50-70 50-100 50-100 50-100 50-100 50-70 50-100 (gr / . ) (gr/100lt) </li><li> 18. Fetrilon Combi 2 Fetrilon Combi 2 : EDTA . . 4,0% (Fe)*, 1,5% (), 4,0% (Zn)*, 0,05% (), 3,0% (Mn)*, 2,2% (MgO), 0,5% (Cu)*, 1,3% (S). *100% EDTA , . 95% 0,5 mm. . ( BLEND). 16x1 , , , . , , , 3-4 2-3 2-3 2-3 2-4 1-3 2 2-3 2-5 3-5 2-4 3-5 2-4 200 100 100 100 300 200 300 200 300 200 200 200 200 50-150 50-150 50-70 30-70 70-100 50-100 50-100 50-70 50-100 50-100 50-100 50-100 50-70 (gr / . ) (gr/100lt) Nutribor Nutribor : , , . , , , , .. 8% (), 6% , 5% (MgO), 1% (Mn)*, 0,04 % (), 0,1 % (Zn)*, 12% (S). . *100% EDTA , . 95% 1 mm. 20x1 15 100-150 gr/100 lt () , , E 200 50 50 100 50 50 100 100 600 200 200 400 100 600 400 400 / (gr / ) ( /gr/) </li><li> 19. Zitrilon SM 15% 20x1 25 Zitrilon SM 15% : EDTA , 15%. , , , . . 90% 0,5 mm. , , , , , , 3-4 2-3 2 3-5 2-5 1-3 2-3 1-2 200 100 100 200 300 200 100 100 50-150 50-150 50-70 50-100 50-100 50-100 50-70 20-30 (gr / . ) (gr/100lt) Nutrimix Complete Nutrimix Complete : EDTA , , , . . . 3,5% (4-), 3% (gO), 30% (SO3) , 3% (Cu), 3% (Fe), 4% (Mn), 0,04% (Mo), 3% Zn. . 95% 1 mm. . 15 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 0,4-0,5 0,4-0,5 0,4-0,5 0,4-0,5 0,4-0,5 100-200 100-200 100 100 100 (gr / . ) (%) Fe Mn , ' . </li><li> 20. , . . </li><li> 21. Avant Natur Avant Natur 8-4-6 : 8,1% (3,0 % , 1,8% , 1,1% 2,2% ), 4% P2O5, 6% K2O ,5,7% L - , 30% , 100% , . , . , . 6x2,5 10 E B 0,25 0,3 0,3 0,25 0,25 0,3 2-3 2-4 2-5 stress . . . % : 1,5 - 2 lt / Avant Natur Pur Avant Natur Pur : 5,5% ( ) 10,3% L - 37,3% . , 100% . , . , . 6x2,5 10 E B 0,25 0,3 0,3 0,25 0,25 0,3 2-3 2-4 2-5 stress . . . % : 1,5 - 2 lt / </li><li> 22. Complesal Fluid Green Complesal fluid green 10-4-7 : 10% (8,5 % , 1,5 % ), 4% P2O5, 7% K2O , : 0,01% , 0,02% Fe, 0,01% Mn, 0,002% Zn, 0,002% Cu, 0,001% Mo , . , . 6x2,5 10 , , , T, M 1 - 3 lt 2 - 4 lt 2 - 5 lt - - 3 - 5 lt - 0,2 - 0,3 0,2 - 0,4 0,2 - 0,4 0,1 - 0,2 0,2 - 0,5 0,2 - 0,4 0,2 - 0,3 / . . . % Complesal Fluid Red Complesal fluid red 5-8-10 : 5% (), 8% P2O5, 10% K2O , : 0,01% , 0,02% Fe, 0,01% Mn, 0,002% Zn, 0,002% Cu, 0,001% Mo NPK , . . 6x2,5 10 , , , 1 - 5 lt 2 - 4 lt 2 - 5 lt 2 - 5 lt 0,2 - 0,3 0,2 - 0,4 0,2 - 0,4 0,2 - 0,4 / . . . % </li><li> 23. ovatec Fluid 20 ovatec fluid 20 : 20% (10% , 10% ), : 0,01% , 0,02% Fe, 0,01% Mn, 0,002% Zn, 0,002% Cu, 0,001% Mo , . , . 20 B E 6-8 2-6 Y: 1 - 5 lt Vitanica Si Vitanica Si : 5 % , 3% P2O5, 7% K2O , 1,7% Na, 10% SiO3, 22,7% Ecklonia maxima. -, NPK, . , . 6x2,5 10 2-3 , 2-3 , 2-3 , 2 , 0,25 - 0,5 0,25 - 0,5 0,25 - 0,5 0,25 - 0,5 0,25 - 0,3 . . . % </li><li> 24. Basfoliar 36 Extra Basfoliar 36 Extra 27-0-0+3MgO+IXN : 27% (18,7% , 3,6% , 4,7% ) 3% (MgO) 1% Mn, 0,02% Fe, 0,2% Cu, 0,01% Zn, 0,02% B, 0,005% Mo ( ), . , . . , , . 1 2 ( ) , 2 2 2 2 , 2 T2 , K 0,75 - 1,2 lt 0,35 - 0,45 lt 0,3 - 0,5 lt Max 0,45 lt 0,8 - 1,2 lt 0,3 - 0,6 lt 0,2 - 0,4 lt 0,2 - 0,6 lt 0,6 - 1,2 lt 0,4 - 1 lt 0,5 - 0,8 0,25 - 0,3 0,2 - 0,25 0,3 2 - 3 0,75 - 1 0,4 - 0,6 0,5 - 1 0,5 - 1 / /...</li></ol>