Dịch tiếng Anh - Dịch tiếng anh sang tiếng việt - http://www.dichthuatso1.com

  • Published on
    22-May-2015

  • View
    1.264

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Cng ty dch thut v chuyn nghip s 1 vi hn 6 nm pht trin v trng thnh tr thnh mt trong nhng cng ty dch thut uy tn hng u Vit Nam, vi quy m m rng khp 3 min Bc, Trung, Nam vi hng chc chuyn gia giu kinh nghim trong lnh vc dch thut ting anh, dch ting anh sang ting vit v ngc li, dch ting anh sang cc ngn ng khc, m bo em li cho qu khch hng nhng bn dch tt nht, chun xc nht, nhanh chng nht. Tham kho ti website: http://www.dichthuatso1.com/dich-tieng-anh-sang-tieng-viet.html

Transcript

  • 1. C phi bn ang cn ? + Bn ang cn dch ti liu, vn bn, ti chuyn nghnh, sch bo, n, clip, phim nh dch t ting Anh sang ting Vit v ngc li + Bn ang loay hoay tm kim mt cng ty dch thut uy tn v cht lng ? + Bn lo lng liu bn dch c chnh xc ging bn gc hay khng ? thi gian dch c nhanh chng ? + Bn thc mc gi c dch thut trn th trng c qu t ? Nhng bn ng lo lng v nhng iu v c chng ti, chng ti s gii quyt tt c lo lng cho bn, ng hnh cng vi bn i n nhng bn dch tt nht, hon ho nht. Tham kho ti website: http://www.dichthuatso1.com/dich-tieng-anh-sang- tieng-viet.html 01) A NGN NG DCH TING ANH

2. Cng ty dch thut v chuyn nghip s 1 vi hn 6 nm pht trin v trng thnh tr thnh mt trong nhng cng ty dch thut uy tn hng u Vit Nam, vi quy m m rng khp 3 min Bc, Trung, Nam vi hng chc chuyn gia giu kinh nghim trong lnh vc dch thut ting anh, dch ting anh sang ting vit v ngc li, dch ting anh sang cc ngn ng khc, m bo em li cho qu khch hng nhng bn dch tt nht, chun xc nht, nhanh chng nht. 02) A CHUYN NGHNH DCH A LNH VC DCH 3. Dch thut s 1 dch tt c cc lnh vc dch khc nhau, t lnh vc Kinh t x hi, Khoa hc l thut n Hnh chnh T php, Vn ha ngh thut x hi, dch clip phim nh. Ti dch thut s 1, chng ti chia thnh cc t dch khc nhau chuyn dch tng lnh vc ring, chuyn nghnh ring nh: t dch kinh t - ti chnh, t dch k thut cng ngh , t dch 4. hnh chnh t php, t dch vn ha- ngh thut , t dch sch bo tp ch, t dch y - dc, t dch clip - phim nh. 03) CAM KT TI DCH THUT S 1 1) Cam kt cht lng bn dch Trc tin, dch thut s 1 cam kt cht lng bn dch lun lun m bo, cc t ng chuyn nghnh v ni dung lun st vi bn gc da trn cng ngh dch tin tin, chuyn gia dch chuyn nghnh cng i ng chuyn gia t vn cng tc vi chng ti trong tt c cc lnh vc. 2) Cam kt hon tr Bn dch v Bn gc ng tin , ng thi hn Vi quy trnh dch thut tin tin v nghim nght, chng ti cam kt hon tr y bn dch v bn gc ng thi hn, tuyt i khng delay, khng tr hn, ng thi chng ti giao nhn ti 5. liu min ph i vi cc khch hng ti H Ni, Nng v TP.H Ch Minh v chuyn pht nhanh min ph i vi khch hng xa. 3) Can kt hon tr ph dch thut Dch thut s 1 cam kt hon tr li ton b ph dch thut nu c nhng sai xt trong qu trnh dch thut, hoc khch hng thng bo hy b d n trong thi gian sm nht. Ngoi ra, vic tr hn, delay trong qu trnh dch thut, giao nhn ti liu, chng ti cng s hon tr li ph dch thut hoc gim chi ph dch thut do li m chng ti gy ra. Xem thm chnh sch hon tr ti y. 4) Cam kt bo mt thng tin i vi tt c cc d n ca khch hng, sau khi chng ti hon thnh v chuyn giao bn dch ln bn gc cho khch hng, tuyt i khng lu li bt k mt thng tin g ca khch hng , mi 6. thng tin trong b nh dch thut ca chng ti s t ng xa b v trong 24h s xa sch hon ton, m bo nhu cu bo mt thng tin tuyt i cho khch hng. Nu chng may chng ti l vic r r thng tin d n hay bt k thng tin ti thiu no lin quan n khch hng, chng ti cam kt s chu trc hnh pht ca php lut ng thi n b mi thit hi cho khch hng. Xem thm Chnh sch bo mt ti y 04) CNG NGH DCH TIN TIN KT HP CHUYN GIA DCH GIU KINH NGHIM Ti dch thut s 1, chng ti lun lun c chng chuyn gia dch ting anh tt nht, kinh nghim nht, nhiu ngi trong s h tng tham gia dch nhng tc phm v nhn vt ni ting nh The Art of Computer Programming Ngh thut Lp trnh my tnh, Ti ti gii Bn cng th ca Adam Khoo, cc cun sch ca Bill Gate, Steve Jobs, Mark Zuckerberg. Song song vi , chng ti lun u t nhng cng ngh dch hon ho hng u 7. th gii nh Trados, Wordsfast, Babylon. , m bo cc t ng chuyn nghnh dch c chun xc nht, ng vi t ng ni dung ca bn gc . Xem thm B nh dch thut ti y, Cng c dch thut ti y 05) HY QUYT NH V nhng yu t trn, chng ti lun m bo cho bn nhng bn dch tt nht, hon ho nht, hy cho chng ti san s v gnh vc kh khn cho bn. Qu v v cc bn c th gi bn dch cho cng ti bng bn cng, file mm, file san, clip.. hnh thc gi c th gi online, trc tip, chuyn pht nhanh hay bng cch no , min l chng ti nhn c bn dch ca bn. Sau khi nhn c bn dch ca bn, chng ti s kt ni ngay vi bn v s t vn, trao i vi bn v tin hnh dch thut ngay lp tc, va m bo cht lng bn dch, va m bo ng tin cho bn, cam kt khng Delay, khng Sai st, nh hng n quyn li ca khch hng. Mc ph dch thut 8. Xem thm phn dch ting anh ca chng ti ti y 06) MT S D N TIU BIU * D n nghnh xy dng ca Resco 9. D n do Cng ty CP Khu Cng nghip v th c Ha III (http://www.resco.vn/) yu cu, y l cng ty chuyn hot ng trong lnh vc u t xy dng c s h tng khu cng nghip v khu dn c. Dch thut s 1 thc hin d n ny, dch cc ti liu chuyn nghnh xy dng, y l cc ti liu kh i hi phi x l chun xc bi nu sai st d ch mt cht cng s gy tc hi to ln nh cc vn an ton lao ng, an ton cng trnh Dch Thut S 1 t ho x l thnh cng cc ti liu xy dng ny v c cc chuyn gia Resco khen ngi, nh gi cao, gp phn to nn thnh cng ca Resco . T n nay, chng ti mi nm thc hin gn 100 d n ca Resco, iu th hin nim tin tng tuyt i ca Resco i vi Dch thut s 1. * D n phn phi kinh doanh, bn hng, sn phm ca Sherwin Williams 10. Cng ty TNHH Sherwin Williams Vit Nam (http://www.sherwin-williams.com/) l cng ty con ca Cng ty Sherwin Williams. y l cng ty hng u th gii hot ng trong lnh vc sn xut, pht trin, phn phi v cung cp cht ph b mt v cc sn phm c lin quan cho n cc nh sn xut g, cc ngnh cng nghip sn xut, thng mi v khch hng mua l ti trn 50 quc gia trn th gii, c mc doanh thu hng nm 8 t USD v nm trong top 3 cng ty dn u ton cu ngnh cng nghip cht ph. Dch Thut S 1 h tr Sherwin Williams dch thut Anh Vit v dch Vit Anh cc ti liu mu ca cng ty lin quan n kinh doanh, bn hng, sn phm. y l nhng ti liu mang tnh cht marketing, gii thiu sn phm nn ngoi vic x l chnh xc cn phi cn trnh by r rng, cun ht. Dch Thut S 1 giao cc ti liu ny cho nhng bin dch vin c trnh v kinh nghim trong lnh vc marketing x l, gip em li hiu qu cho Sherwin Williams khi gii thiu sn phm ra th trng. * D n nghin cu v sn xut mu sn ca Akzonobel Dulux 11. Cng ty TNHH Sn Akzonobel (https://www.akzonobel.com/) l cng ty chi nhnh ca Tp on Akzonobel ti Vit Nam. Akzonobel l mt trong nhng tp on cng nghip hng u th gii, chuyn sn xut sn v cht ph c bit, c tr s ti Amsterdam, H Lan v c mt ti 80 quc gia trn th gii, trong c Vit Nam. Ti VIt Nam,, dng sn cao cp Dulux ca Akzonobel l nhn hiu sn ni ting v c bit c yu thch nh bn, p v mu sn a dng hn hn cc thng hiu khc.. Dch Thut S 1 t ho l ngi ng hnh s 1 ca mt cng ty ln mnh nh Akzonobel. Chng ti h tr dch thut cc ti liu lin quan trong lnh vc nghin cu v sn xut mu sn mi. Tt c cc ti liu mang tnh cht nghin cu khi dch thut u cn s t m, chnh xc cao . cho ra nhng bn dch cht lng nht, chng ti phi giao ti liu cho nhng chuyn vin bin dch giu kinh nghim, chuyn mn x l. V tt c nhng ti liu khi hon thnh u c chuyn gia ca Akzonobel nh gi cao v rt hi lng. 12. Ngoi ra, Dch Thut S 1 cn h tr Akzonobel dch thut cc quy nh, iu khon ca cng ty t ting Anh sang ting Vit, gip cn b cng nhn vin hiu r hn v vn ha cng ty mnh ang hot ng. cng l mt im gip gn kt gia Dch thut s 1 v Akzonobel Vit Nam gn vi nhau hn.. * D n gii php gia cng phn mm ti Vit Nam ca Data Delivery Services - Data Delivery Services - DDS (http://www.dds- data.vn/) thnh lp nm 2007, l cng ty c 100% vn u t nc ngoi v c tr s chnh ti M. DDS chuyn cung cp cc dch v phn mm v cc gii php gia cng phn mm cho khch hng. Mc tiu ca DDS l tr thnh nh cung cp phn mm hng u trong lnh vc tn dng, ngn hng, d liu. Dch Thut S 1 h tr DDS dch cc ti liu v cung cp d liu, c s d liu. y l nhng ti liu mang tnh cht c th chuyn ngnh cng ngh cao, i hi ngi dch phi c trnh 13. v kinh nghim nht nh, ng thi phi c s t m cn thn. Dch Thut S 1 vi nhiu nm kinh nghim cng i ng chuyn vin bin dch trnh cao x l thnh cng cc ti liu ny v c cc chuyn gia DDS nh gi rt cao. * D n dch bo co ti chnh ca IFC IFC (http://www.ifc.org) l thnh vin ca Ngn hng th gii World Bank, IFC hot ng hn 100 nc ang pht trin, trong c Vit Nam. Dch Thut S 1 h tr IFC dch thut d n VI (Vietnam Investment). y l nhng ti liu bo co ti chnh, nhm mc ch tng cng tnh minh bch trong hot ng ca IFC. 14. Dch Thut S 1 x l rt chun xc cc ti liu ny khng ch v ni dung m cn th hin format chnh xc, trnh by r rng, mch lc. Cc chuyn gia ca IFC rt hi lng v nh gi cao cht lng bn dch m Dch Thut S 1 mang li. Nhng bn ng lo lng v nhng iu v c chng ti, chng ti s gii quyt tt c lo lng cho bn, ng hnh cng vi bn i n nhng bn dch tt nht, hon ho nht. Ngun website: http://www.dichthuatso1.com/dich-tieng- anh-sang-tieng-viet.html