Smart cities. Smart citizens

  • Published on
    29-Jul-2015

  • View
    1.085

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<p> 1. SMART CITY SMART GDASK 2. SMART GDASK Wspczesne miasta, przycigajce nowych mieszkacw i budujce dum wrd dotychczasowych rezydentw cechuj pewne tendencje, ktre pogrupowane, pokazuj kierunki w jakich idzie wspczesne pojcie miejskoci. 3. SMART GDASK Wikszo przedstawionych w prezentacji miejscowoci jednoczenie podnosi jako ycia mierzon ankietami, ale te osiga sukces gospodarczy i przyciga nowe firmy i mieszkacw. Co sprawia e miasta staj si cool? Co jest magnesem? Co jest komentowane, fotografowane, lajkowane? Kilka charakterystycznych tendencji widocznych w rozwoju miast: 4. I. PRZESTRZE KULTURA POP-UP Architekci i projektanci eksperymentuj z tymczasowymi miejscami zaprojektowanymi tak, aby mogy by szybko wdroone i montowane podczas wydarze kulturalnych. Charakterystyczn cech cigle zmieniajca si publiczno i jednoczesne podkrelanie lokalnych wartoci. Ide wprowadzanie wartoci kulturalnych w yciu ludzi. 5. RUCHOME KINO W TOHOKU W JAPONII Tohoku w regionie dotknitym tsunami. Przenone kino, mona transportowa jedn ciarwk. Struktura kina skada si z kilku czci, na zasadzie Matrioszki. Stworzony przez japoskiego projektanta Yusuke Yamamoto, jest w stanie pomieci okoo 30 osb. Kino ma rwnie regay z ruchom bibliotek. 6. LOTNY TEATR WIELKA BRYTANIA Tymczasowy teatr w Chichester, Sussex, Anglia. Uniwersalny i elastyczny projekt, umoliwiajcy zmian perspektywy widza i umoliwia wystpy wewntrz konstrukcji lub jako scena. Co wane, cao zbudowana z podarowanych materiaw, recyklingu i materiaw wielokrotnego uytku. Teatr dziaa w rny sposb przez 9 tygodni w cigu roku. Przez reszt roku przechowywany, zoony w magazynie. 7. POP UP Culture Mobilne dowiadczanie edukacji, dotykanie kultury, takie jak biblioteki pop-up, lekcje gotowania, projekcje rozmieszczane zalenie od potrzeb w przestrzeni publicznej. Zagospodarowanie przestrzeni zaniedbanych, wnoszenie do nich ycia, interwencje w postaci muzyki, taca, rnych rodzajw sztuki. Przenone, mobilne, czsto zwizane z rowerami. Technologie smart tworzenie scentralizowanych baz danych, umoliwiajcych pokazywanie moliwoci miasta a mieszkacom dokonywania wyboru, rezerwacji miejsc. Zasadniczo tendencja Pop-culture jest dla wszystkich, egalitarna, publicznie dostpna 8. II. ELASTYCZNE, EWOLUUJCE OTOCZENIE Tempo zmian spoecznych przyspiesza. Zmienia si rwnie szybko przestrze. Aby dotrzyma kroku zmieniajcym si obszarom rdmiejskim, jak i dzielnic biurowych, przemysowych, czy dawnych dzielnic handlowych, z ktrych ycie przenioso si do centrw handlowych, wpywa si interwencjami, aby zmienia np. ycie nocne, oywia kultur w nocy. 9. II. ELASTYCZNE, EWOLUUJCE OTOCZENIE Infrastruktura projektowana jest tak, aby mogo si to dynamicznie dostosowywa do spenienia ewoluujcego zestawu potrzeb. Poszerza to zakres potencjalnych zastosowa, zmieniajc dowolne rodowisko w miejsce rnego wykorzystania, ktre przyciga mieszank demograficzn (w Gdasku tak prb ul. Elektrykw, czy plac w Nowym Porcie). 10. SKLEP Z HERBAT W SAO PAULO BRAZYLIA Sklep ukryty za kolorow cian, rozwija si na ulic jako kompaktowy modu. W godzinach otwarcia, ciany przeksztaca si w peni wyposaony sklep. 11. PARKING ZMIENIAJCY SI W POWIERZCHNI EVENTOW Przeznaczenie mieszane. uniwersalny gara w Miami Beach na Florydzie, ktre suy jako miejsce do organizacji wesel, degustacji, zaj jogi i wielu innych. Projekt Roberta Wennetta i architektw z Tate Modern w Londynie oraz stadionu olimpijskiego w Pekinie 2008, Herzog &amp; de Meuron, Wysokie sufity, brak cian zewntrznych, powoduj e roztacza si std panorama na miasto. 12. Eklastyczne, ewoluujce otoczenie Wntrza pomieszcze handlowych przeksztaca si w przestrze dostpn w nocy. Midzy innymi maksymalizuje to zwrot z inwestycji Farby fosforyzujce s coraz czciej wykorzystywane do owietlania przestrzeni publicznych w nocy, oraz zachcaj do bezpiecznego korzystania z niej np. do biegania lub jazdy na deskorolce. Technologia pomaga maksymalnie wykorzysta boiska sportowe, parkingi, wydarzenia kulturalne, nocne aktywnoci itd. 13. III. MUTIMODALNE HUBY TRANZYTOWE Urbanici i organizatorzy transportu w metropoliach wdraaj MultiUse centra tranzytowe jako sposb na zmniejszenie zatorw i zwikszenia efektywnoci transportu miejskiego. Huby cz rnorodne formy transportu publicznego, takich jak pocigi, tramwaje i autobusy z systemami rowerw i samochodw, umoliwiajc ludziom dostp do najlepszej formy transportu. Zazwyczaj zawieraj parkingi dla samochodw osobowych, dodatkowe usugi turystyczne, takie jak usugi, handel detaliczny i toalety. 14. HUB KOMUNIKACYJNY W PEKINIE Chiny Pekin multimodalne rozwizanie transportowe. Tranzyt mieszkacw i turystw na niespotykan dotd skal miejsk. Projekt wielokrotnie ju nagradzany, wykonany przez Skidmore, Owings &amp; Merrill uywa wzw komunikacyjnych czcych pocigi, metro, samochody elektryczne, rowery i pieszych, czc ycie miasta z pobliskimi portami morskimi, lotniczymi i obszarem metropolitalnym. 15. PRZYSTANEK AUTOBUSOWY Z WYPOYCZALNI ROWERW ELEKTRYCZNYCH Przystanek w Paryu ruchliwe centrum przesiadkowe, przystanek autobusowy ze stacj wypoyczalni rowerw elektrycznych. Dodatkowo wypoyczanie ksiek, darmowe WiFi i adowania telefonw, kiosk z przekskami i kaw. Projekt jest cakowicie moduowy i jego wielko moe by dostosowane do specyficznych miejsc. 16. KOLEJKA GONDOLOWA WIRE Austin - kolejka napowietrzna czy istotne miejsca przesiadkowe. 17. TENDENCJE W PROJEKTOWANIU TRANSPORTU MIEJSKIEGO Rowery miejskie, stacje wypoyczania staj si coraz bardziej strategiczn form transportu. Kluczowe jest ich rozmieszczenie (nieudane DautscheBAN). Ciekawsze i bardziej malownicze odcinki podrujcy pokonuj na rowerach Mapowanie podry miejskich powoduje, e system organizacji transportu stawia na rnorodno i dobr informacj bez faworyzowania jakiejkolwiek opcji Stacje metra i przystanki staj si miejscem zachcania do podejmowania podry w sposb alternatywny np. pieszo bd rowerowo, bd inn tras, ciekawsz np. 18. IV. SIECI SENSORYCZNE W SMARTFONACH Elektronika osobista wyposaona jest w czujniki zbierania danych. Analizowane, zapewniaj wgld w czasie rzeczywistym, poprawiajc inteligencj miast. Jeli to ma skal masow to staje si staym rdem stabilnych danych, pomagajcych interweniowa i podejmowa decyzje. Systemy mog dziaa dwukierunkowo i wysya komunikaty, pomiary do mieszkacw. 19. STREETBUMP Aplikacja, ktra sensorami w telefonie wyapuje dziury w drodze i wysya powiadomienie. Skomplikowany algorytm wyapuje nawet czy to uderzenie przy przekroczonej prdkoci czy przy dozwolonej itd. Projekt powsta z inicjatywy mieszkacw - Nowa Zelandia Tweetujce dziury 20. ASTHMAPOLIS Asthmapolis narzdzie online pomaga pacjentom i subie zdrowia lepiej monitorowa chorych na astm. Za kadym razem, inhalator jest uywany, z wczonym bluetooth czujnik rejestruje czas i miejsce. Wszystkie zachowania, miejsca i specyficzne odbiegajce od normy zjawiska s monitorowane. 21. MAPOWANIE Naukowcy z Massachusetts opracowali urzdzenie, ktre nanosi szczegy na map, bdc noszonym jak kamizelka kuloodporna. Mapowanie zjawisk, obiektw, wanych dla mieszkacw elementw miasta stao si bardzo non tendencj Drzewa w Nowym Yorku 22. Sensory w Smartphonach Aplikacje wykorzystywane przez rowerzystw, pieszych, kierowcw mog zbiera dane i udostpniane s urzdnikom, tak by poprawia bezpieczestwo, ustala zapotrzebowanie na infrastruktur. Aplikacje mog zbiera wzorce ruchu tak eby zidentyfikowa obcione obszary. To samo robi nasz Tristar, tyle e za pomoc urzdze umieszczanych w miejskiej architekturze. Osobiste smartfony uywane s do zbierania danych na temat haasu, poziomu i obszaru zanieczyszcze. 23. VI. AKTYWICI RAPORTUJ Miejscy aktywici dobrowolnie wczaj si w powiadamianie o miejskich problemach, awariach, gosuj, dyskutuj co stao si niebywale atwe dziki smartphonom. 24. TWITTER SUY DO WALKI Z PRZESTPCZOCI Mobilna aplikacja Retio umoliwia obywatelom Meksyku zgasza przestpczo, rwnie zorganizowan i korupcj za pomoc Twittera. Zgoszenie zawiera krtki tekst i jeli to moliwe rwnie zdjcie. Kade wydarzenie jest odnotowywane na mapie, co pozwala uzyska szczegowy i oglny obraz zjawiska. Dostpna w wielu miastach Meksyku. 25. KIEROWCY RAPORTUJ W CZASIE RZECZYWISTYM Waze darmowa aplikacja mobilna niedawno zakupione przez Google. Oferuje w czasie rzeczywistym mapy i informacje o ruchu drogowym pozyskiwane bezporednio od kierowcw. Aplikacja pozwala uytkownikom na szybkie i atwe zgaszanie korkw lub wypadkw. Community-powered aplikacja moe pomc kierowcy zmieni tras na podstawie mapy problemw. 26. CHISKA MAPA PROBLEMW PIESZYCH I ROWERZYSTW Opracowana przez Centrum Bada Transportu w Pekinie przy wsparciu Banku wiatowego strona, umoliwia crowdsourcingowo zgaszanie problemw oraz pozwala planistom i inynierom okreli jak wygldaj realia pieszego i rowerzysty w Pekinie oraz gdzie cigi piesze i rowerowe wymagaj zmiany. Mieszkacy mog wypenia zgoszenia przez stron www, smsy, social media, apk. 27. INNE ZJAWISKA Aplikacje umoliwiaj obywatelom zaznaczy na mapie, gdzie widz dobre uczynki i przejawy dobroci, wolontariat itd. Uytkownicy twierdz, e to zmienia kompletnie ich patrzenie na wiat. Platforma crowdsourcingowa moe umoliwi obywatelom zgoszenia i priorytety remontw s okrelane za pomoc liczby zgosze, skarg Aplikacje umoliwiaj szerokie zastosowanie do wysania informacji przeznaczonych do maych, lokalnych spoecznoci. To wyrana tendencja na wiecie. 28. VII. Alerty w czasie rzeczywistym Wysyanie alertw SMS-em, bd za pomoc aplikacji push do mieszkacw to tendencja wiatowa. W Gdasku Alerty rwnie s wysyane przez SISMS. 29. APLIKACJA ALARMUJCA O ZAGINIONYM DZIECKU Aplikacja Lost Kidz umoliwia rodzicom powiadamianie o znikniciu dziecka. Rodzice rejestruj dziecko, dokadnie opisujc, aplikacja puszcza powiadomienia w promieniu jednej mili i zwiksza wielko obszaru poszukiwa o 5 mil w okrelonych odstpach czasu, a do 25 mil. Uytkownicy aplikacji kontaktuj si z rodzicami i jeli dziecko si znajduje otrzymuj powiadomienie. 30. APLIKACJE KURATORSKIE SPUN - aplikacja mobilna geolokalizacyjna, pozwala obywatelom trzyma rk na pulsie miasta, zapewniajc uytkownikom stale aktualizowane przewodniki miejskie, poufne wskazwki oraz wiadomoci lokalne. Zawarto jest generowana z setek rde wiadomoci i dotyczcych ycia codziennego, w tym nowych otwar restauracji, butikw i koncerty. Kady ustawia sobie jakiego typu informacje go interesuj a jakie nie. 31. VIII. WYKORZYSTANIE GPS. APLIKACJE BLISKIEGO SSIEDZTWA Technologia GPS i poczenie z bazami stworzonymi przez urzd lub autonomicznie umoliwia usprawnienie do wanych usug miejskich 32. WEZWA TAKSWK Aplikacja pozwala stukniciem w ekran zamwi takswk i podjeda najblisza moliwa. Zamawiajcy za pomoc aplikacji widzi te moliw, najkrtsz, najszybsz tras i orientacyjny koszt. Serwis jest utrzymywany z niewielkich opat wnoszonych przez takswkarzy, ktrzy chc by w systemie. 33. PARKOWANIE ParkMe aplikacja, ktra w czasie rzeczywistym znajduje dostpne miejsca parkingowe. W bazie maj 25.000 parkingw na caym wiecie, w 500 miastach i 19 krajach. Nawet takie czynniki jak zamiatanie ulic, ograniczenia godzin parkowania, ale i ceny parkowania ulicznego, parkingu patnego. Do tego dodana jest funkcjonalno, ktra umoliwia firmom pobieranie faktur, lub odnajmowanie swoich powierzchni parkingowych. 34. ADOWANIE Chargepoint powstaa we wsppracy z firm energetyczn Fuji i firm, ktra stawia stacje elektryczne. Mona znale i zarezerwowa miejsce do adowania samochodu elektrycznego. Podobne aplikacje pozwalaj znajdowa najblisze darmowe WiFi, najblisz azienk z prysznicem, czy spina grupy np. biegaczy, graczy w pik non, boule itd. 35. IX. Transparetno i przestrze LocalData open source projekt w wersji beta, ktra pozwala obywatelom zbiera i wykorzystywa dane o najbliszym ssiedztwie. Pozwala prowadzi kampanie, mapy lokalnych aktyww, pozyskiwa fundusze oraz informowa. Za pomoc smartphona dodawane s puste dziaki, parki, place zabaw, nieczynne firmy, pustostany. Projekt powstaje w partnerstwie Uniwersytetu Stanowego w Wayne z miastem Detroit. 36. WYDATKI Nasz Cennik Miejski Open Spending aplikacja, ktra pozwala pokaza w formie wizualnej na co id podatki. Pokazuje ile kosztuj dane roboty publiczne, jakie s wykonane i w toku, jak id postpy, kiedy si zakocz itd (wszelkie dane projektu) Projekt powsta dla celw transparentnoci ale i przeciwdziaaniu korupcji, lepszej efektywnoci wydatkw publicznych. Aplikacja rwnie umoliwia oddawanie gosw, kiedy trzeba wybra, ktre projekty w pierwszej kolejnoci s realizowane. 37. CROWDSOURCING Nulpunt to mobilna aplikacja, ktra pozwala uytkownikom na dostp, zaznaczanie, podkrelanie i podzielenie si kadym dokumentem, ktry tworzony jest przez holenderski rzd. Uytkownicy rejestruj si na stronie i decyduj, jakie tematy ich interesuj i otrzymuj na maila dokumenty zwizane z tymi obszarami. Obywatele mog korzysta z platformy podkrelajc konkretne paragrafy i prosi dane podane w dokumentach, i rozpowszechnianie je poprzez aplikacje takie jak Facebook lub Twitter. 38. OPEN DATA To trend w ktrym Gdask jest jednym z liderw, ale na wiecie ma on szeroki zakres, dotyczcy biznesu, uczelni, administracji publicznej. Odpowiednie narzdzia pozwalaj aktywizowa mieszkacw i dyskutowa z nimi merytorycznie, rwnie pokazujc im zoono problemu, przewidywane skutki Dane dotyczce transportu publicznego otwierane pozwalaj budowa niezwyke usugi dla mieszkacw bez wydawania przez miasto rodkw. (jakdojade.pl) Oglne zaoenie gdaskiego programu to udostpnianie danych surowych. Aplikacje, ktre finansujemy musz mie przemylane cele i wymagaj nieduej ekipy, ktra je bdzie dewelopowa. Model freemium moe by realizowany np. przez GOT, Fundacj Gdask, GARG itd. 39. INNE DOSTRZEGALNE TRENDY MIEJSKIE Inteligentny transport (Tristar) Sms-owe badania opinii publicznej Mikromieszkania Planowanie spoecznociowe Wspdzielenie si transportem Mikropoyczki Ekonomia spoeczna (GOM) Klastry kreatywne i startery zarwno dla artystw jak i technologicznych startupw tu Gdask dotrzymuje kroku cakiem sprawnie 40. E-estonia usugi ktre przycigaj nowych rezydentw Elektroniczne ID ma ponad 90% mieszkacw Ludno to 1,2 mln E-podatki, E-szkoa E-wybory, E-bilety E-biznes E-rezydencja 2015 70 tys. obcokrajowcw zaoyo sobie e-rezydencj, dziki czemu mog posugiwa si elektroniczn tosamoci, ktra nie jest rwnoznaczna z obywatelstwem 41. Korea Poudniowa W latach 60-70 XX wieku gospodarka oparta o tani si robocz i dobrze wyksztacone spoeczestwo Elastyczny interwencjonizm pastwowy Inwestowanie w edukacj i rozwj technologiczny Dzi jeden z liderw gospodarczych na wiecie, ktry nie konkuruje tani si robocz. 42. Smart jak Helsinki Smart jak Pekin? Podejcie do technologicznego rozwoju determinuje wydatki i nacisk na okrelone inwestycje Nie potrzebujemy ju dzi kampanii promocyjnych i klasycznych form promocji Smart nie oznacza wielkiego centrum dowodzenia z sensorami i kamerami, ale na inteligentne wykorzystywanie istniejcych zasobw...</p>