Zihin, Beden ve Yoga

 • Published on
  07-Jan-2017

 • View
  657

 • Download
  0

Transcript

 • ZHN, BEDEN VE YOGA

  Dr. Vural Yiit

  *

 • ERKZihin, bilin ve beden ilikisiBeden enerjisiYoga / AsanasBeslenme& DiyetEtikUygulama teknikleri

 • ZHN YA DA BLN NEDR?Zihin; Dncenin, alglamann, bellein, duygunun, istein ve dlemenin bileimidir.Bilincin ve zeknn kolektif grnlerini kapsar.Bu nedenle zihin, bilin ak olarak tanmlanabilir. nsan beyninin bilinli srelerin tmn ierir. Zihnin popler kullanm ounlukla dn ile eanlamldr.

  *

 • ZHN-BEDEN LKSZihin-Beden ilikisi, felsefenin en eski sorunudur.kicilik (dualism) ve tekilik (monism) zihin-beden sorununun zmne ynelik iki byk dnce ekoldr. kicilik; Platon, Aristotales ve Hint felsefesindeki Yoga ekollerine, kadar geri gtrlebilir. Tz (Ruh) ikiciler; zihin ve bedenin ayr ve bamsz olduunu savunurlar.Tekilik (Monism); Ontolojik olarak zihin ve bedenin birlikte olduunu savunur.

 • ZHN KATMANLARIZihnimizde, Bilin (conscious) ile Bilin-alt (unconscious) dediimiz iki ana blge vardr. Bu iki zihinsel blge iinde, ayr blm yer almaktadr :d- Doutan vardr. Psiik enerjinin kaynadr.Ego(ben)-Enerjisini dden alr. Bebein altnc ayndan balayarak biimlenir. Sper Ego (st ben)-ocuun konuma ve renmeye balamas ile geliir. Kltr, normlar, simgeleri, kurallar, yasaklar renerek benimser.

 • BLN NEDR?Kiinin kendisine, yaantlarna, evresine ve iinde yaad dnyaya ilikin farkndaldr.znenin duygularna, alglarna, bilgilerine ve kavraylarna bal olarak kendini anlama, tanma ya da bilme yetisidir.Bilme edimi ile bilinen ierik arasndaki ilikiyi kurabilme becerisidir.Ac ekme, isteme, bekleme, d krklna urama, korkma gibi geili yaama edimlerini olanakl klan ana ilkedir.

 • BLNCMZ BUZDAI GBDR.

 • BLN,NBLN, BLNALTI

  Bilin Aamas (Buzdann su yzeyinden grnen ksm): Bilincinde olduumuz her trl dnce ve alglardr. Bilincimiz, akln denetimindedir. Yarglar deerlendirir ve iyi, kt, ho gibi kavramlara dntrr.n Bilin Aamas (Buzdanda su seviyesinin hemen alt): Bu aama, bilinle bilinalt arasnda bir tr gei aamas grevi stlenir.Bilinalt (Buzdann suyun altndaki ksm): Kendine gven, sabr, irade, ak, hrs, cesaret, otonom sinir sistemi, reflekslerimiz, bellek, kendimiz hakknda kabullerimiz hep bilinaltnn kontrolndedir.

 • BLN VE KLK DERNL

 • BLNALTI VE BLGSAYARBilinalt, Zihin-Beden btnlnde kiinin iletim programdr.Bilgisayarn Hard diskine benzer. Yaanlan pek ok duygu ve olay detay ile burada saklanr. Tekrarlanan davranlarn-girdi- kayd tutulur. Gereksinim duyulduunda, bu bilgileri -kt- kullanlr.

 • BEDEN ENERJSHer varln fiziksel bedeninin yan sra, bir de onu evreleyen enerji bedeni (auras) vardr. Evrensel yaam enerjisi, insan bedenindeki akralar araclyla, fiziksel bedene akar. Ve bedendeki meridyenler (enerji yollar-kanallar) yoluyla da fizik bedene ve oradan tekrar enerji bedenlerine yaylr.

 • BEDEN KATMANLARIHer varln bilin dzeyi, Evrensel Yaam enerjisinin frekanslarna baldr..Bedenin, enerji yollar akralar aracl ile birbirleriyle balantldr.akralar, yaam enerjisinin eitli ekillerini alarak, dntrr ve sisteme datrlar.

 • AKRA NEDR? akra, aslnda Sanskrite bir kelimedir ve Dnen tekerlek anlamna gelir. Trke'de de ok benzer bir kelime ark tr.akralar "Lotus" adyla da bilinmektedir. Bedenin, belirli(zgn) sinir merkezlerinde bulunan; beze ve alt bezler topluluudur. Bu alt bezler, her akraya bal zihinsel eilimlerini (duygu) etkiler.

 • BEDEN ENERJ MERKEZLER

 • YOGA AKRALARIakra merkezleri yaam enerjisini, Evrenden ve evreden alarak, maddi beden ve hassas blgelerin uyarlmas iin gerekli frekanslara dntrrler. akra merkezlerinin hem belirli organlara hem de belirli bilin halleriyle zel balar vardr.Uygulanan teknikler, akra enerji merkezlerinin dengeli, simetrik ve uyum iinde almasna, etkinlemesine ve canlanmasna yardm eder.

 • MANTRA NEDR?Mantra, bilinaltn tkanklklardan kurtaran gl bir aratr. Dnmek demek olan Man ve zgrlemek anlamndaki tra hecelerinin birlemesinden oluur. Dncede zgrlemek demektir.Evrendeki her ey enerjidir. Enerji titreir. Enerjinin deiik frekansta titreimleri deiik formlar yaratr. Her frekansn bir sesi vardr. Daha dorusu, her frekans bir ses dalgasdr. Evrendeki her eyin bir sesi vardr.

  *

 • MANTRA MZMantra mzii, zihni boaltmak, konsantrasyonu artrmak, huzura ermek, zorluklardan kurtulmak iin tekrarlanan Hece ve Szck gruplarnn melodi ile birlemesidir.Mantra mziini hem dinlemek, hem de sylemek gerekir.Bylece kafatasnda oluan titreimler, beynin sol ve sa yarkresinin dengelenmesini, hcrelerinin aktive olmasn, hormon ve enzimlerin daha iyi salglanmasn salar.

 • +

  YOGA NEDR?Sanskrit dilinde yoga kelimesi, "kontrol etmek", "boyunduruk altna almak" veya "birletirmek" anlamna gelir.Kavuma, Bir araya gelme, Birlik, Karlama ve Yntem olarak da evrilebilir. Yoga uygulayan veya yoga felsefesini takip eden kiiye Yogi ya da Yogini ad verilir. Yogini ifadesi yoginin diil kullanmdr.

 • YOGANIN 8 BASAMAI

  Yama - (Kontrol) Evrensel eylem kontrol.Niyama - (Kesin kontrol) Kiisel eylem kontrol.Asana - (Duru) Vcut altrma teknikleri..Pranayama - (Enerji kontrol) Nefes ve biyoenerji teknikleriPratyahara - (Geri ekmek) Astral, akra teknikleri.Dharana - (Odaklanma) Konsantrasyon teknikleri.Dhyana - (Derin odaklanma) Meditasyon teknikleri.Samadhi - (stn odaklanma) teknikleri.

  *

 • HATHA YOGA FELSEFES Hatha Yoga, Raja Yoga'nn bir koludur ve fiziksel durulara ve nefes talimlerine arlk veren okuludur. Ruhsal ve fiziksel salk amacyla yaplmaktadr.Hatha Yoga almalar 3 temel

  zerinde durur; Pranayama (Nefes Egzersizleri),Asana(Yoga postrleri) Meditasyon.

 • Pranayama (Nefes Egzersizleri)

  Nefesin doasnn farkna varlarak ve nefes al verileri ayarlayak tm organizmann kontrol edilmesidir. Nefes tutulduunda bedenin farkl blgelerindeki sinir itmeleri durmakta ve beyin dalgalarnn gidiat kontrol altna alnmaktadr. Nefes tutma sresi arttka, zihinsel gerginlik azalmaktadr.

 • ASANALAR NEDR?Sanskirite bir szck olan Asanalar,

  gevemi durum demektir.Beden sal iin nemli egzersizlerdir.Amac, Beden-Zihin-Bilin arasndaki dengeyi salamaktr.Kaslar kasldnda, depolanm eker laktik aside dnr ve bir enerji aa karr. Laktik asidin daha sonra su ve karbondioksite dnmesi gerekir, bunun iin de oksijene ihtiya vardr..

  .

 • Durular-PostrlerBedenin en az aba ile dzgn duruudur.Bedenin her ksmnn, kendisine bitiik blme en uygun pozisyonda yerletirilmesidir.Vcudun her hareketinde, eklemlerin ald pozisyonlarn birleimidir.

 • Yoga Postures (Asanas)Bireyi dayankl, hastalklardan uzak, eklemleri ve bedeni esnek klan, beden saln korumay hedefleyen uygulamalardr. Asana, Yoga durularna verilen ad olup, kelime anlam "rahat, ho duru, latif poz" olarak da ifade edilmektedir. Bedeni salkl tutar.Baz hastalklar nler.

 • BEDEN ALIMA TEKNYoga postrlerinin yaklak 84 eidi vardr. Ancak yoga durular ve hareketleri yanlzca akrobatik hareketler olmayp belli bir dnceyi de iermelidir.. Yoga hareketlerini yaparken nefese konsantre olunmal, hafif kas kaslmalarn, kas gevemeleri takip etmelidir.

 • ZHN VE MEDTASYON

 • MEDTASYON NEDR?Meditasyon, Latince Meditatio kelimesinden tretilmitir. Szck anlamyla birok Bat dilinde "derin dnme" anlamna gelmekte olan bir terimdir. Kiinin i huzuru, sknet, deiik bilin halleri elde etmesine ve z varlna ulamasna olanak verir. Zihnini denetleme teknikleri ve deneyimleridir.Meditasyon younlatrlm dncedir.

 • MEDTASYONMeditasyon, birok kltrde ve dinde uygulanan manevi bir arnma tekniidir. Kii kendini toplar, zihnini ve ruhunu dinlendirir. Dou kltrlerinde meditasyon, kkl ve bilin ac bir teknik olarak kabul edilir.Transandantal Meditasyon(TM): Dinlendirici, sakin ama artm bir i mutluluu yaatan, znel bir deneyimi kazanmak amacyla tekrar tekrar yaplan zihinsel bir tekniktir.

 • YOGANIN BEDENSEL YARARLARIYoga, iskelet yapsndan balayp, zihne kadar uzanan son derece karmak bir o kadar faydal almalardan oluur. Beden yapsndaki tm kaslar, pelvis, omurga, gs kafesi, boyun ve bedenin tm katmanlar alma srasnda esnetilir. Bu srada i organlar uyarlr ve glendirilir. Yoga hareketleri ile pek ok organ ve salg bezlerine basn uygulanr. Yoga almalarnn tamamnda, kan dolam etkilenir ve i organlara derin masaj yaplr.

 • YOGANIN RUHSAL YARARLARIMeditasyon, basite zihnimize doru eyleri dnmeyi retmenin bir yoludur. Bedeni ve zihni sakinletirerek, i gcmzle temasa geebilmemizi salar. Meditasyon gerilimi azaltr, hatrlama ve renme yeteneini gelitirir. Dncede zgr olmak, olumsuz dncelerden arnmak, meditasyon'un ta kendisidir. sel yaammzn farkna varp, onunla iletiim kurmak, hayatn ve bilincin kaynana ulamaktr.

 • Dnme iin Gda-

 • BESN ENERJSBesinlerimiz, beden ve zihin enerjisini salar. Yemek alkanlklar, zihin dorudan etkiler. Dengeli bir beslenme, dengeli bir zihin iin bir zorunluktur.

 • YOGA FELSEFESNE GRE GIDA KATEGORLERYoga felsefesine gre gdalar blme ayrmtr: Bunlar, Tamasik, Rajasik ve Sattvik gdalardr.Genel olarak yoga felsefesine gre Tamasik ve Rajasik gdalar tercih edilmemelidir. nk bunlar; fiziksel, mental ve duygusal dengeyi bozmaktadr.Sattvik gdalar ise enerji, yaratclk ve dnce temizlii verir.Gnlk yaantda uygulamas g olsa da, dengeli bir beslenme iin gereklidir.

 • TAMASK BESNLERl gdalardr. Bunlar zihnin tembelliine ve duraanlna neden olur. Bedeni hastalklara daha ak hale getirir. Balcalar et, et rnleri, yumurta, mantar, bayat-rm gdalar, dondurulmu-kurutulmu sebze ve meyvelerdir.

 • MUTATK BESNLERDeiken enerji ieren besinlerdir. Bu besinler iimizdeki ilkel duygularmz tetikler, kontrol edilemeyen arzular istekleri artrr, Zihni datr, doru dnmeyi engeller. Bunlar, ac, alkol, eker, uyarclar, ikolata gibi besinlerdir.

 • SATVK BESNLERCanl, duyarl, enerji veren besinlerdir. Bunlar en ok nerilen gdalardr. nsann bedenini temizler, gelitirir, ruhuna- zihnine enerji, tazelik, yaratclk katar. zellikle hayatlarnda denge ve btnleme hedefleyen kiilerin byle beslenmesi nerilir..

  Bu tr besinlerle beslenen kiiler zihin-ruh beden dengesini daha abuk yakalar.Zihinleri daha sakin, enerjileri daha doygundur.Meditasyon yaparken daha iyi verim alrlar. Bu nenle, yogi ve yoginiler SATVK beslenirler

 • VEJETERYAN BESLENMEVejetaryen beslenme insan sal asndan faydal ve uygulamas keyifli bir yntemdir. Vejetaryen beslenme alkanlklar lezzetli ve saglkl, geni bir besin yelpazesi zerine kurulmutur. Veganlar (tam vejetaryenler) et, balk, kmes hayvanlar, yumurta, st ve st rnleri gibi dier hayvansal gdalar da yemezler. Peki ne yerler?

  *

 • VEJETERYAN BESNLERVejeteryanlar, uzaydan yemek getirmez. Taze sebze - meyve, Salata, Doal tahllar, Fndz, Ceviz gibi kabuklu yemiler,Soya rnleri, Bitkisel yalar, Kurutulmu meyveler.Tahl + Baklagiller

 • RUHSAL BESLENMEEer beden, duygu ve zihin ile uyumlu ve olumlu bir ekilde alrsa, ruhsal ynden de btnlk hissederiz. Meditasyon ve yoga, isel sesimizi dinlemek iin aratr. yi dzenlenmi bir ritel ile insanlara, salkl ve doyurucu ilikiler salayarak, ruhsal doyuma gtrr.Sevgi, erk ve bilgelik salar.Her trl nefret, kin ve ayrmclktan uzaklatrr. Kiinin, kendi i potansiyelini ortaya karr.Zihnimiz ile bedenimizi btnletirir.Hemcinslerimizle ilikilerde uyum salar.

 • BEDEN VE SUBedenin %80i sudur.Su, beden dengesini salar.Beden, beyin ve dnce iin enerji salar. Hareket sonucu oluan, zararl maddelerin atlmn salar. Hcrelere besin ve oksijen tar.Su yaamdr.

 • YOGA ET

 • YOGA VE ETK DEERLERBtn bir yaam biimi olarak yoga pek ok etik deeri ierir. Sanskrit dilinde Yama ve Niyama olarak bilinen bu deerler, sekiz basamakl yoga yolun, ilk iki basaman oluturur.

 • YOGA ETK LKELERYama: evre ile uyum ilkeleridir:iddetsizlik (ahimsa) Doruluk (satya), almama (asteya), Temizlik (brahmacarya) Sahiplenmeme (aparigraha).

  Niyama: Kendini uyum ilkeleridir:aua - (Temizlik)Kirlilik kontrolSantoa - (Yetinme)Agzllk kontrolTapas - (Soyutlanma) Fazlalk kontrol Svadhyaya - (Eitim) Cehalet kontrol

 • Altn KuralZihin sonu olmayan bir araytadr. Beden, zihnin bu araynn bir aracdr. Zihin, bedenden kp sozsuzlua balayan bir kprdr.

 • Zihin ve beden sal iin Yoga yapnz.Deiimi fark edeceksiniz.

  *

  *

  *

  *

  *