Lazurowa residence

 • View
  74

 • Download
  3

Embed Size (px)

Transcript

 • LAZUROWA RESIDENCEOFERTA ZAKUPU DZIAKI W WARSZAWIE

 • SKALA:

  OBIEKT:

  INWESTOR:

  PROJEKTOWA:MAREK RAPAO, ARCHITEKT

  e-mail: pracownia@imr-architekci.net

  ul. Tomcia Palucha 13/58, 02-495 Warszawatel./fax+48 (22) 40 628 40

  IMR ARCHITEKCIimr architekci

  imr architekciimr

  arch

  itek

  ci

  imr architekciNR. UPR.: TYTU RYSUNKU:

  BRANA: STADIUM: NR PROJEKTU

  NR RYSUNKU:

  DATA:

  IZABELA RAPAO, ARCHITEKT

  15017 21.03.2016

  St - 64/87 DZIAKA NR 20/22 i 20/16 Z OBRBU EW, 6-13-05WARSZAWA, UL.LAZUROWA

  Benedykt Jzef Mikulski

  OPIS REWIZJI:

  1.2.3.4.

  DATA:

  S-03WNIOSEK WZiZT

  B/S

  WIDOKI ZAOENIA

  WZiZT

  LAZUROWA RESIDENCEWSTPNE WIZUALIZACJE

 • LAZUROWA RESIDENCE DZIAKA: 13.517 M2 I 321 MIESZKA I 16.096 M2 PUM

 • DANE PODSTAWOWE

  LAZUROWA RESIDENCEMiejscowo: WarszawaDzielnica: BemowoAdres: Ul. LazurowaNumer obrbu: 6-13-05Numery ewidencyjne dziaek: 20/16, 20/22Powierzchnia cakowita (obszar): 13.420 m2

  Podstawowe dane dotyczce prezentowanej nieruchomoci: Oglne informacje o nieruchomoci: Nieruchomo gruntowa o cznej powierzchni 1,342 ha skadajca si z dwch dziaek o numerach ewidencyjnych 20/16 oraz 20/22, o powierzchniach odpowiednio 0,6766 ha oraz 0,6654 ha, pooona w Warszawie przy ulicy Lazurowej (kod pocztowy 01-320 Warszawa) w obrbie ewidencyjnym 6-13-05. Prezentowane dziaki ewidencyjne skadajce si na przedstawian nieruchomo na chwil obecn posiadaj statusy nieruchomoci rolnych. Nieruchomo posiada bezporedni dostp do drogi publicznej od strony ulicy Lazurowej (droga kategorii powiatowej). Zgodnie z ustaleniami obowizujcego na wskazanym obszarze Studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy obie dziaki znajduj si na terenie objtym zabudow mieszkaniow oznaczonym kodem M1(20) - tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Wskanik powierzchni biologicznie czynnej 25%. Plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu, na ktrym zlokalizowana jest nieruchomo jest obecnie w fazie opracowywania przez Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego m. st. Warszawy (faza uzgodnie i opiniowania planu).

 • parking podziemny - 7570,00m2 - okoo 280 miejsc park.miejsca parkingowe naziemne - 48

  budynek A - wysoko 9 kondygnacjipowierzchnia zabudowy - 1920m2parter - powierzchnia usugowa - 1680m2kondygnacje mieszkalne - 8lokale mieszkalne - 144mieszkania TYP A (3 pokoje) - 75,0 m2 - 32 lokale - 2400,0 m2mieszkania TYP B (2 pokoje) - 42,0 m2 - 32 lokale - 1344,0 m2mieszkania TYP C (studio) - 35,0 m2 - 32 lokale - 1120,0 m2mieszkania TYP D (3 pokoje) - 55,0 m2 - 16 lokali - 880,0 m2mieszkania TYP E (2 pokoje) - 53,0 m2 - 16 lokali - 848,0 m2mieszkania TYP F (2 pokoje) - 62,0 m2 - 16 lokali - 992,0 m2

  Powierzchnia uytkowa mieszkalna PUM - 7584,0 m2

  powierzchnia komunikacji - 1440,0 m2

  budynek B - wysoko 7 kondygnacjipowierzchnia zabudowy - 900,0 m2kondygnacje mieszkalne - 7lokale mieszkalne - 84mieszkania TYP A (3 pokoje) - 75,0 m2 - 28 lokali - 2100,0 m2mieszkania TYP B (2 pokoje) - 42,0 m2 - 28 lokali - 1176,0 m2mieszkania TYP C (studio) - 35,0 m2 - 28 lokali - 980,0 m2

  Powierzchnia uytkowa mieszkalna PUM - 4256,0 m2

  powierzchnia komunikacji - 588,0 m2

  budynek C - wysoko 5 kondygnacjipowierzchnia zabudowy - 900,0 m2kondygnacje mieszkalne - 5lokale mieszkalne - 60mieszkania TYP A (3 pokoje) - 75,0 m2 - 20 lokali - 1500,0 m2mieszkania TYP B (2 pokoje) - 42,0 m2 - 20 lokali - 840,0 m2mieszkania TYP C (studio) - 35,0 m2 - 20 lokali - 700,0 m2

  Powierzchnia uytkowa mieszkalna PUM - 3040,0 m2

  powierzchnia komunikacji - 420,0 m2

  budynek D - wysoko 4 kondygnacjipowierzchnia zabudowy - 450,0 m2kondygnacje mieszkalne - 4lokale mieszkalne - 24mieszkania TYP A (3 pokoje) - 75,0 m2 - 8 lokali - 600,0 m2mieszkania TYP B (2 pokoje) - 42,0 m2 - 8 lokali - 336,0 m2mieszkania TYP C (studio) - 35,0 m2 - 8 lokali - 280,0 m2

  Powierzchnia uytkowa mieszkalna PUM - 1216,0 m2

  powierzchnia komunikacji - 168,0 m2

  powierzchnia dziaek - 13 517,0 m2

  powierzchnia zabudowy - 4 170,0 m2powierzchnia parkingu podziemnego - 7 570,0 m2

  BUDYNKI ABCD

  ilo lokali mieszkalnych - 312

  Powierzchnia uytkowa mieszkalna PUM - 16 096,0 m2

  powierzchnia usugowa - 1 680,0 m2

  powierzchnia komunikacji - 2 616,0 m2

  budynek Abudynek Bbudynek C

  budynek D

  placzabaw

  typ B

  typ C

  typ A

  typ A

  typ C

  typ B

  typ B

  typ C

  typ A

  typ A

  typ C

  typ B

  typ B

  typ C

  typ A

  typ A

  typ C

  typ B

  typ B

  typ C

  typ C

  typ B

  typ A

  typ A

  typ B

  typ C

  typ C

  typ B

  typ A

  typ A

  typ B

  typ C

  typ C

  typ B

  typ A

  typ A

  typ B

  typ C

  typ C

  typ B

  typ A

  typ A

  typ F typ D

  typ E typ D

  BILANS TERENUpowierzchnia dziaki - 13 517,0 m2

  powierzchnia zabudowy - 4 170,0 m2powierzchnia parkingu podziemnego - 7 570,0 m2powierzchnia drg - 2 380,0 m2powierzchnia parkingw naziemnych - 551,0 m2powierzchnia chodnikw - 1 415,0 m2

  powierzchnia biologicznie czynna 37% - 5 002,0 m2w tyn:na pycie parkingowej 19% - 2 530,0 m2na gruncie rodzimym 18% - 2 472,0 m2

  A

  BC

  D E

  F

  typ D typ E

  linia wysokiego napicia

  granica podziemnegoparkingu

  cz usugowa

  typ B

  typ C

  typ A

  typ A

  typ C

  typ B

  wjazd na dziakz ul. Lazurowej

  SKALA:

  OBIEKT:

  INWESTOR:

  PROJEKTOWA:MAREK RAPAO, ARCHITEKT

  e-mail: pracownia@imr-architekci.net

  ul. Tomcia Palucha 13/58, 02-495 Warszawatel./fax+48 (22) 40 628 40

  IMR ARCHITEKCIimr architekci

  imr architekci

  imr architekci

  imr architekciNR. UPR.: TYTU RYSUNKU:

  BRANA: STADIUM: NR PROJEKTU

  NR RYSUNKU:

  DATA:

  IZABELA RAPAO, ARCHITEKT

  15017 21.03.2016

  St - 64/87 DZIAKA NR 20/22 i 20/16 Z OBRBU EW, 6-13-05WARSZAWA, UL.LAZUROWA

  Benedykt Jzef Mikulski

  OPIS REWIZJI:

  1.2.3.4.

  DATA:

  S-01WNIOSEK WZiZT

  1:500

  PLAN SYTUACYJNY

  WZiZT

  DANE PROJEKTU :

  LAZUROWA RESIDENCE

 • SKALA:

  OBIEKT:

  INWESTOR:

  PROJEKTOWA:MAREK RAPAO, ARCHITEKT

  e-mail: pracownia@imr-architekci.net

  ul. Tomcia Palucha 13/58, 02-495 Warszawatel./fax+48 (22) 40 628 40

  IMR ARCHITEKCIimr architekci

  imr architekciimr architekci

  imr architekciNR. UPR.: TYTU RYSUNKU:

  BRANA: STADIUM: NR PROJEKTU

  NR RYSUNKU:

  DATA:

  IZABELA RAPAO, ARCHITEKT

  15017

  St - 64/87 DZIAKA NR 20/22 i 20/16 Z OBRBU EW, 6-13-05WARSZAWA, UL.LAZUROWA

  Benedykt Jzef Mikulski

  OPIS REWIZJI:

  1.2.3.4.

  DATA:

  S-02WNIOSEK WZiZT

  B/S

  AKSONOMETRIA ZAOENIA

  21.03.2016WZiZT

  DANE PROJEKTU : KONCEPCJA

  LAZUROWA RESIDENCE

 • DANE PROJEKTU : LOKALIZACJA

  LAZUROWA RESIDENCE

 • DANE PROJEKTU : DZIAKA

  LAZUROWA RESIDENCE

 • FRACTAL GROUP +48 660 16 29 19

  GW@FRACTALGROUP.EU WWW.FRACTALGROUP.EU

  mailto:gw@fractalgroup.eu?subject=http://www.fractalgroup.eu