θεματα χημειας β γυμνασιου

 • View
  33

 • Download
  3

Embed Size (px)

Transcript

 • 1

  15

 • 2

  1 1. . ; . 25C. . .. (C) .. (C) 18 250 -15 40 130 400 , 150C ; 2. . ; . ; 3. . % w/v vol; . 150 gr 12% w/w 250 gr . % w/w ; 4. . ; . ; () 5. . ; . ; 6. . ; . ; . ; 7. . ; . ; 8. . : i. ii. iii. Mg iv. O v. S vi. P vii. Si viii. Cu

 • 3

  . : ix. x. xi. xii. xiii. xiv. xv. xvi. 9. . HCl + Fe2O3 FeCl3 + H2O . H2 + N2 NH3 . HNO3 CaCO3 Ca(NO3)2 + H2O + CO2 . K2O + H2O KOH . CaCl2 + Na3PO4 Ca3 (PO4)2 + NaCl

 • 4

  2 1. ) : -------- ---------- . ------------ ---------- ) , 1atm. , ; 2. ) : 5%w/v; ) 10 % w/w . gr 500 gr . 3. ) ; ) --------- --------- ------------- ---------------- --------- ------------- . 4. ) : i) . ii) . iii) o ) ; 5. ) : . _________ . : ________ . ) ; 6. ) ; ) :

 • 5

  17 35

  39 20

  7. ) (); ) () () : i. ii. iii. 8. : ) . ) . ) ) - 1:1 9. : 1. C + O2 CO2 2. 2 + O2 2 ) ; ) .

 • 6

  3 1. . , ; 2. ; 3. ; ; 4. 200g 10g . w/w %. 5. , , ; 6. 5 , . 7. g/cm3 350g 50 cm3. 8. N . ; ; 9. . ; ; . : . .. .. .. ...

 • 7

  4 1. . , ; . . 25o C.

  (C)

  (C)

  25C

  115 445

  -39 357

  -218 -183

  64 1300

  2. . ; . . . 3. . ; ; . . : i) 5%w/w. ii) 3%w/v iii) 11,5% Vol. . 4. . ; . / = 3/2. g 2,4g ; 5. . ; . ; . 6. . : , , , , , , , . . : Hg, Mg, F, Fe, Zn, Ca, Cl, I. 7. 280g , 10% w/w. . g ; . g ; . 1,4 g/ml w/v % .

 • 8

  8. : . :

  i. . ii. . iii. .

  . : i. . ii. . iii. .

  . : i. 1836 . ii. 1836 . iii. .

  . : i. . ii. . iii. .

  . : i. . ii. . iii. .

  9. . ; ; . :

  () ()

  11 23

  27 13

  19 20

  19 9

  61 47

 • 9

  5 1. , , 25C:

  .. C .Z. C

  64 1300

  -7 59

  -165 -92

  98 883

  2. ; 2 . 3. 100g 5% w/w, : ) 5g 105g ) 5g 100g ) 5g 95g . ; 4. , ; 5. :

  p+ e- n

  11 11 12

  11 10 12

  17 18 18

  . , , ; . ; 6. ; ; . . . . . . . . . . 7. , , : . : . . : .

 • 10

  . : . . : . . : . 8. . ; . : 2H H2; 9. H2O. ; 100 ;.

 • 11

  6 1. . [ , , , , , ]. 2. : ) ; ) ; ) ; ) ; 3. : ) ; ) ; 4. : ) ; ) ; ) . 5. : ) ; ) ; ) ; 6. () () . ) . ) . ) . ) . 7. ( , , , ) . ) 2Fe +3O3 2Fe2O3 ) 4H2O2 2H2O + O2 ) N2 + 3H2 2NH3

 • 12

  ) CH4 + 3O2 2CO2 +2H2O 8. [, , , , , ] . ... . .. . . 9. (4) .

 • 13

  7 1. () () : ) . ) . ) 95% . ) 90% . 2. 30g 570g ; 3. ; . 4. - . 5. ; 6. 180g , g g ; 7. () () : ) . ) . ) . ) . 8. ; 9. : 2 + .. 3

 • 14

  8 1. ) ; ; ) () ():

  . . . . .

  2. ) : 200 gr 4% w/w , ............. ............... gr . . ) 5 % w/v . :

  i. 100 ml ii. 5 gr iii. 5 gr 100 ml iv. 100 ml 5 gr .

  3. () (). . . . . . . . . . . . - . 4. ) ; ) () () :

  314

  =

  m

  m

  gr 70 gr ;

 • 15

  5. ) : ....................... .......................... ) :

  p

  e

  2 2

  14 6

  23 11

  17 18

  16 15

  63 34

  6. ) : ....................... . ............................ . ) , :

  ,

  816 2 2

  2412

  g + , 3717

  Cl

  7. 1 atm , , . . 25C; . 25C 100C; 8. ) : i. ii. iii. iv. v. ) : i. P ii. Cl iii. Zn iv. Ca v. O 9. 300 gr 4% w/w . ) gr ; ) 100 gr . % w/w ;

 • 16

  9 1. : 8% w/v ; 2. 380g 20 g . % w/w . 3. 3g . . 4. : . . A.. . .. .. 5. :

  e

  2 2

  14 6

  63 97

  6. () () : . . . . . 36g 16g 2g . 7. ; . 8. . ; . ; . ; 9. i. N2 + H2 NH3 ii. Fe + HCl FeCl2 + H2 iii. Fe + O2 Fe2O3

 • 17

  10 1. ) ; ) ; ) . . 2. ) . ) ; . 3. ) ; . ) ; . ) ; . 4. 300 g 4 % w/w. ) g 300 g ; ) g 300 g ; ) 300 g 150 mL, . 5. ) ; ) ; ) . 6. ) : , , , , . ) : N, Al, Hg, Cl, H. 7. ) ; ) (); ) ();

 • 18

  8. ; ; 9. : ) 100 g 25 g . : i) 25 % w/w , ii) 75 % w/w , iii) 20 % w/w , iv) 2,5 % w/w. ) 4 % w/v. : i) 100 g 4 mL . ii) 100 mL 4 mL . iii) 1 L 40 g . iv) 100 L 4 g .

 • 19

  11 1) () () : ) ) ) ) ) ) 2) . . ................... ...................... . ...................... . ..................... ....................... . ............................... . ............ ........................ . .................... ............ 3) ) , ; ) :

  2O 2Cu+ 29 61 Al 13 14

  165 82

  2O 8 8 4) : . Br2 (g) + ............ HBr (g) . ............ + Cl2 (g) HCl (g) . C (s) + O2 (g) .............. . ............ O2 (s) + H2 (g)

 • 20

  5) ) ; ) ; 6) 7) ; . . . . 8) ) . ) ; 9) ) : 18% w/w , 8% w/v, 5% vol. ; ) 400g 10g . i. % w/w ; ii. 1 Kg ;

 • 21

  12 1) ) ; ) ; 2) . 3) ) . . ) ; ; . 4) ) ; . ) 1atm , , . 25C ; . 5) () (). : i) . ii) . iii) . iv) . v) . vi) . 6) ) : i) . ii) o . ) : i) 2 ii) 2 iii) Mg2+O2-

 • 22

  7) ) 12 , 12 10 . : i) , ii) , iii) , iv) . ) , : Fe (Z=26, A=56), F (Z=9, A=19). . 8) ) 15% w/w ; ) 250mL. : ( ) 4% w/v. 50mL . g . 9) : i) H2O(l) H2 (g) + O2 (g) ii) Cu (s) + O2 (g) CuO (s) iii) CH4 (g) + O2 (g) CO2 (g) + H2(l) iv) N2 (g) + H2 (g) NH3 (g)

 • 23

  13 1. :

  . 1. . 2. . 3. . 4. . 5. . 6. 2. . ; . ; 3. . ; . : , , , , , , , 4. . () () . =9 =19. , . 5. . ; . 2 + 2 3

  6. . % w/w; . : 12vol. ; 7. ; . 8. ; . 2 . C6H12O6 . 23

  9. . ;

 • 24

  . ;

  (i) (ii) (iii) (iv)

 • 25

  14 1. . .

  ( 1atm)

  (0C)

  (0C)

  250C

  -218 -183

  -117 78

  0 100

  113 445

  801 1413

  . 25 -50 ; 2. A. . a. .. b. .. c. . d. e. . B. 5Cm 3 15gr . ; 3. A. . B. . 4. A. ; . B. ; 8 % w/w ; 5. A. 1L 35 gr . % w/v ; B. , 200 ml, , . 100 ml 10 % w/v.

 • 26

  6. A. ; a. b. c. d. e. . B. , . . ; . 7. A. ; a. b. c. d. e. . B. . . ; ; . 8. A. . B. . a. b. . c. . d. . e. . 9. A. () () . B. .

 • 27

  /

  12311

  Na+

  11

  H

  147

  N

  2168

  O

  13517

  Cl

 • 28

  15 1. ) ; . ) : , , , , . 2. i) ; ii) ; iii) ; iv) . 3. : , , , , . 4. i) ; ; . ii) () () : ) . ) . ) ) . ) . 5. ) () 2% .. ( 2%w/w); ) % w/w 20g