Bachelor Thesis Presentation by Josefina Almen

  • Published on
    12-Aug-2015

  • View
    17

  • Download
    4

Embed Size (px)

Transcript

<ol><li> 1. Marina mtningar av partikelstorlek med Laser In Situ Scattering and Transmissiometry av Josefina Almn Under handledning av Torsten Linders Institutionen fr Geovetenskaper, Gteborgs Universitet 4 juni 2015 </li><li> 2. Simuleringsresultat </li><li> 3. Vad jag ska prata om LISST-100X Spridning Mtningar i Gullmarsfjorden Spridningsmodell Resultat av modellsimulering Sammanfattning </li><li> 4. LISST </li><li> 5. Partikelstorlekar 2.5 - 500 - Silt Marine snow mm </li><li> 6. Spridning Sjunkhastighet Advektion ws= ( p- w)gd2/18 ADCP-data Turbulent diffusion tx = 10 -1 m2/s tz =10 -4m2/s mrr </li><li> 7. Mtningar LISST p R/V Skageraks CTD-rosett </li><li> 8. Mtningar </li><li> 9. Profiler </li><li> 10. Modellens initialvillkor och progression Plymprofil Trlningsplym Advektion frn ADCP </li><li> 11. Simuleringsresultat </li><li> 12. Resultat modellsimulering Tid(h) TM(g) TDM (g) TDM S. (g) TDM &lt; 200 m TDM &gt; 200 m 0 7498 0 0 0 0 1 7498 6108 26 25 1 24 7498 6725 132 56 76 Frdelning av spridd massa efter 24 timmar </li><li> 13. Sammanfattning Helt ny typ av spridningsmodell kan nu anvndas tillsammans med LISST-data. Lyckad modellsimulering 2.3 % av det deponerade materialet hamnade utanfr trlningsspret. </li><li> 14. Mer information slideshare.net/josefinaalmen github.com/almenjosefina gusalmenjo@student.gu.se </li><li> 15. Resultat vattenprover </li></ol>