GK-Kiss nkb

  • Published on
    16-Jul-2015

  • View
    39

  • Download
    3

Embed Size (px)

Transcript

<p>PowerPoint Presentation</p> <p>Neurokinin B (NKB), Kisspeptin ve Reseptrlerinin ( NK3R, KISS1R ) Dii Genital Sisteminde Ekspresyon Analizi Ar.Gr.Gktan KUPINAR (Yksek Lisans rencisi)ULUDA NVERSTES TIP FAKLTES HSTOLOJ EMBRYOLOJ AbD.</p> <p>AmaGenel Bilgiler Gere ve YntemBulgular Tartma</p> <p>AmaNeurokinin B (NKB)/NK3 Neurokinin B reseptr (NK3R) Kisspeptin/KISS1 Kisspeptin reseptr (KISS1R) </p> <p>Ovaryum, tuba uterina ve uterusda,messenger RNA (mRNA) dzeylerinin ve peptit lokalizasyonlarnn gsterilmesi ,olas birlikte ekspresyonlarn tespit edilmesiGenel Bilgiler </p> <p>Neurokinin B (NKB)Tachykinin neuropeptit ailesi :</p> <p> Substance P (SP) Neurokinin A (NKA) Neurokinin B (NKB)EndokininsHemokininsPage NM. Ve ark. - 200510-11 aminoasitPhe-X-Gly-Leu-Met-NH2</p> <p>Pennefather JN ve ark. - 2004 </p> <p>TAC3 geniNKB ( Almeida TA. ve ark. 2004 ) Neurokinin B Reseptr ( NK3R )SP</p> <p>NKA</p> <p>NKBNK1R</p> <p>NK2R</p> <p>NK3R</p> <p>Tacr1 geni</p> <p>Tacr2 geni</p> <p>Tacr3 geniMussap CJ ve ark. .- 1993</p> <p> Seabrook GR. ve ark. - 1995Kisspeptin Kiss 1 geni ( 1q32 )</p> <p> KP-145145 Aminoasitlik ncl protein</p> <p>Kisspetin 54, 14, 13, 10Kisspeptin Reseptr/ KISS1R (GPR54) KISS1R geni Genel Bilgiler </p> <p> KISS1R G- Proteini baml reseptrler</p> <p>Galanin reseptrleri ile %45lik benzerlik gsterir.(Lee DK. Ve ark. 1999 )( Kispeptin 54 - Lee DK. ve ark. 1999)( Gottsch ML. ve ark. 2004 - 2009 )Genel Bilgiler </p> <p>de Roux N ve ark. (2003 ) Seminara SB ve ark. (2003)Navarro VM ve ark. ( 2004 ) KISS1 ve KISS1R reme fonksiyonlarnn dzenlenmesinde rol stlenmesi </p> <p> KISS1R (GPR54 ) reseptrunn fonksiyon kaybna yol aan mutasyonlarn, </p> <p>Pubertal gelime eksikliireme aktivitelerinde kaypHipogonadotropik hipogonadizm 7NKB ve NK3R proteinlerini kodlayan TAC3 ve TACR3 genlerinde grlen mutasyon;Genel Bilgiler </p> <p>Normosmic hypogonadotropic hypogonadism ( Seksuel geliim bozukluu,hatal gametogenez,infertilite )NKB ve NK3R ligand reseptr ilikisinin reme fonksiyonlarnn dzenlenmesinde anahtar rol stlenmesi Topaloglu AK, Semple RK ve ark. ( 2009 , 2010 )Young J ve ark. (2010)Gianetti E ve ark. (2010)</p> <p>NKB nin , hipotalamus da bulunan GnRH salnmnn dzenlendii ayr nornal populasyonlardan sentezlendii gsterilmitir. (Goodman RL ve ark. 2007 ), (Rance NE. ve ark. 2009 )</p> <p>NKB eksprese eden bu nronlarda; postmenapozal dnemde ve ovariektomi sonras NKB ekpsresyon art, strojenin down-regule edici etkisi saptanmtr.(Rance N ve ark. 1991 ve 2009 )</p> <p>NKB / kisspeptin / dynorphin birlikte eksprese edildii,hipotalamusta arcuate ekirdeklerin ierisinde yer alan, KNDy ad verilen nronlar tespit edilmi,(Lehman MN ve ark. 2010 ) ve bu 3 peptitlerin birlikte GnRH salglanmas ve gonadotropin salnmnda anahtar modlator olduklar sunulmutur. (Navarro VM ve ark. 2011)</p> <p>Genel Bilgiler </p> <p>Genel Bilgiler </p> <p>Merkezi dzeyde NKB ve NK3R ilevlerinini yan sra, reme organlarnda fonskiyonlarnda nemli rolleri hakknda bir ok bilgi aratrmaclar tarafndan sunulmutur.</p> <p>NKB ve NK3R eitli memeli trlerinde plesanta , ovaryum, testis ve prostat da saptanmtr. (Page NM ve ark. 2000 ) Dier bir eit reme hcreleri olan oosit ve olgun spermatozoa da da eksprese edildii gsterlimitir.(Cintado CG ve ark. 2007)</p> <p>Tm bu verilere ramen NKB, NK3R, kisspeptin ve KISS1R ekspresyonu yapan reme organlarnda yer alan hcre tipleri hakknda bilinenler azdr.</p> <p>Gere ve YntemRT-PCROvaryum </p> <p>5 - Postmenapoz dnemi hasta * ( non-ovarian olgusu ile ooferektomi )Tuba Uterina</p> <p>Uterus 6 - Orta reme dnemi hasta*5 - Postmenapoz dnemi hasta*( benign uterus olgusu ile histerektomi )* Ya aral 36 77 arasnda olan gebe olmayan hastalar 30 mg doku rneklerinden - Total RNA izolasyonu TriReagent ( Sigma ) cDNA sentezi Quantitect Revers Trasncription Kit ( Qiagen ) RT-PCR</p> <p>PCR hedef geni Primerler TAC3 266 bp.F 5-CCAGTGTGTGAGGGGAGCA-3R 5-TCCAGAGATGAGTGGCTTTTGA-3TAC3R 178 bp.F 5-TTGCGGTGGACAGGTATATGG-3R 5-GGCCATTGCACAAAGCAGAG-3KISS1 295 bp. F 5-CCACTTTGGGGAGCCATTAG-3R 5-CCAGTTGTAGTTCGGCAGGTC-3KSS1R 166 bp.F 5-GGACGTGACCTTCCTCCTGT-3R 5-GTACCAGCGGTCCACACTCA-3b-actin 362 bp.F 5-TCCCTGGAGAAGAGCTACGA-3R 5-ATCTGCTGGAAGGTGGACAG-3*** Pozitif kontrol amal 20 farkl doku rnei ieren cDNA havuzu kullanlmtr. Material ve Metod</p> <p>mmnohistokimyaMyometrium6 - reme Dnemi Hasta( 3 sekretuar faz- 2 proliferatif faz- 1 menstruel faz ) 1 - Postmenapoz Dnemi Hasta( uterin leiomyoma olgusu ile histerektomi )Ovaryum3- reme Dnemi Hasta ( farkl mensturel dnemlerde ) 4 - Postmenapoz Dnemi Hasta( non- ovarian olgusu ile ooferektomi )% 10 tamponlanm Formaldehit Fiksasyon Parafin bloklama3 mM kesitlerin alnmasDeparafinizasyon - TBS tamponu ile ve rehidratasyonmmnohistokimyaPrimer poliklonal antikorlar ile oda scaklnda gece boyu inkbasyon </p> <p>NKB (sc-14109 ; Santa Cruz Biotechnology - Kei anti insan )NK3R ( Sigma )KISS (sc-15400 ; Santa Cruz Biotechnology Tavan anti insan )KISS1R (sc-48220 ; Santa Cruz Biotechnology Kei anti insan )</p> <p>1:30 dilusyon % 0,2 Tritron X-100 ieren TBS tamponunda Biotin isaretli sekonder antikor ile 1:1000 dilusyonda 60 dakika inkbasyonStreptavidin peroxsidase ile 1:1000 dilusyonda 60 dakika inkbasyon Peroxsidase aktivitesinin tespiti iin 4-chloro-1-napthol ( Sigma ) ve %0,01 hidrojen peroksit*** Mast hcrelerinin tayini amal Toluidine Blue boyamas yaplmtr.14mmnohistokimyaEndometriyum6 Hasta * ( bening uterus olgusu ile histerektomi )Tuba Uterina6 Hasta * ( malign uterus olgusu )* Hasta ya aral : 36-77Kesitler primer antikorla ile 30 dakika oda scaklnda 1:100 diluyonda inkbasyonUltra View Universal DAB detection kit ( Ventana medical Systems ) - BenchMark XT*** Negatif kontrol rnekleri primer antikor ile inkbasyon edilmemitir.Bulgular </p> <p>Gen Ekspresyon analizleri Tac3, Tacr3, Kiss1 ve Kiss1r</p> <p>Bulgular </p> <p>mmnohistokimya</p> <p>Myometrium NK3BMyometrium NKBBulgular </p> <p>mmnohistokimya</p> <p>Myometrium da NK3R ekspresyonu, zellikle dz kas hcrelerinde, hormanal dzeye baml olarak belirgin deiiklikler gstermitir.</p> <p>Bu gzlemlerde aratrmaclarn daha nceki almalarnda insan,fare,san uteruslarnda gzlemledikleri strojen basksnn olduu koullarda TACR3 gen ekspresyonunun yksek oranda dt verisini dorulamtr.</p> <p>NBK/NK3R ekspresyonunun vaskler ve epitel hcreler de grld gibi mast hcrelerinde grlmesi, bu sistemin uterus ile immn sistem arasnda haberlemede rol ald idda edilebilir.</p> <p>Proliferatif Faz NK3BSekretuar Faz NK3B</p> <p>Proliferatif Faz NKB</p> <p>Sekretuar Faz NKB</p> <p>mmnohistokimyaBulgular </p> <p>Endometrium lmen epitel hcreleri ve bez epitel hcreleri - NBK/NK3R ve Kisspeptin / KISS1RBulgular </p> <p>mmnohistokimya</p> <p>lk defa Kisspeptin / KISS1R ekspreyonlar insan endometrium ve tuba uterina da gsterilmitir. </p> <p>Kisspeptin / KISS1R ligand reseptr ilikisinin GnRH nronal kontrolu aral ile merkezi reme fonksiyon dzenlenmesindeki rolne ek olarak periferik dzenlemelerde grev ald gsterilmiir.Tuba Uterina - NBK/NK3R ve kisspeptin/KISS1RBulgular </p> <p>mmnohistokimya</p> <p>Uterus lmen epitelinde ve tuba uterina da ; Kisspetin ve NBK peptit sistemlerinin birlikte ekspresyonlar gsterilerek ; sperm transportu, oosit fertilizasyonu, blastosist implantasyonu gibi epitel fonksiyonlarnn dzenlenmesinde rol alabilcekleri ne srlmtr.</p> <p>Bulgular </p> <p>mmnohistokimya</p> <p>NK3BNKBBulgular </p> <p>mmnohistokimyaOvaryumda NBK/NK3R immnoreaktivitesinin corpus luteum da yksek,gelimekte olan folikllerde dk seviyede olmasn ; folikl geliimin balang aamasnda strojen miktarnn ykseklii ve buna bal olarak NK3R ekspresyonunu basklanmas ile aklanabilir.</p> <p>Corpus luteum da NBK/NK3R ve Kisspeptin / KISS1R immnoreaktivite gstermesi peptit sisteminin lokal ovulasyon kontrolnde yada postovulatuar ovaryan sreclerde, ovaryan steroidogenesis in kontrolnde potansiyel rol oynadn dndrmektedirBulgular </p> <p>NBK</p> <p>NK3RKISS</p> <p>KISS1RUTERUSMyometriumBa Doku Vaskler Dz KasMyometrial Dz kasBa Doku Vaskler Dz KasMyometrial Dz kas</p> <p>Mast hcreleriEndometriumLmen ve Bez Epitel HcreleriTuba UterinaEpitel Hcreleri </p> <p>OvaryumCorpus Luteum Antral FoliklGranloza HcreleriTeka HcreleriTartma</p> <p>alma da NBK/NK3R ve kisspeptin/KISS1R sitemlerinin uterus (myometrium endometrium ),ovaryum ve tuba uterina da mRNA ekspresyonlar ve proteinlerin lokalizasyonlar gsterilmitir.</p> <p>NBK/NK3R ligand - reseptr ilikisinin hem merkezi hemde periferal anlamda reme fonksiyonlarnda nemli rol olduu gsterilmitir.</p> <p>lk kez NBK/NK3R ligand ve reseptr dzeyinde ekspresyonu endometrium ve tuba uterina epitelinde, myometriumdaki vaskler dz kas ve ba doku hcrelerinde, mast hcrelerinde gsterilmiitir.</p> <p>Tartma</p> <p> NBK/NK3R ve Kisspeptin / KISS1R peptit sistemlerinin immnoreaktivitesi gz nnde bulundurulduunda reme hastalklar ile ilgili bir biomarker zellik tamad ve pregenitr olarak kullanlamayaca tespit edilmitir.</p> <p>Genel olarak almada NBK/NK3R ve Kisspeptin / KISS1R peptit sistemlerinin non-nronal reme hcrelerinde birlikte eksprese olduklar gsterilmi ve bu bulgularn periferal remedeki rollerinin gelecekte aratrlmas iin nclk edecei dnlmektedir.</p> <p>TEEKKR EDERM </p>