Một chiến lược giới thiệu Năng lượng Mới tại Việt Nam

  • Published on
    10-May-2015

  • View
    785

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Nhm Nng lng Mi Vit Nam (VNEG) xin trnh by mt chin lc a cc cng ngh Nng lng Mi vo s dng ti Vit Nam trong vng 10 nm ti. Cc cng ngh ni trn gm b nhin liu nc thay th nhin liu xng trong xe c gii v bnh gas trong bp gas; ng c phn trong lc cho ngnh hng khng; v my pht in khng cn nhin liu, nh sng mt tri, hay sc gi.

Transcript

  • 1.Nng lng Mi cho mt nc Vit siu hin i Phn IV: K hoch hnh ng Mc B: Mt chin lc Nng lng Mi cho Vit Nam Thng 7, 2014

2. trao i thm hoc t cu hi vi nhm tc gi bn thuyt trnh ny, xin mi Qu c gi n trang web chng ti: www.nangluongmoisaigon.org 3. Theo chng ti, mt chin lc y cho phong tro Nng lng Mi ti Vit Nam gm 9 phn quan trng nht: 1) Thc hin tng bc mt 2) Lao ng 3) Bo ch 4) Gio dc 5) Php lut An ninh 6) Ngoi giao 7) Cc m hnh kinh doanh mi 8) Tinh thn hp tc 9) Rn luyn tinh thn hng ngy 4. Ti sao chng ta nn gii thiu cng ngh Nng lng Mi tng bc mt? Ni cch khc, cuc cch mng Nng lng Mi s tri qua nhng giai on g? 5. V ngha v tm nh hng ca n, chng ta c th so snh cuc cch mng NLM vi cuc Cch mng Cng nghip 6. Cuc cch mng Cng nghip to nn nhiu c hi mi cho x hi, nhng ng thi n cng to ra bt cp v t nn mi 7. Nhiu ngi ang lm nhng ngh truyn thng b tht nghip 8. H phi i tm cng vic mi trong nhng m v nh my c mc lng thp v y ri ro tai nn lao ng 9. Mt s nhng vn nn ny n t s chm chp trong cc quc hi Chu u cp nht b lut dn s nhm bo v quyn li ca cng nhn 10. Mt yu t khc l nhiu doanh nhn v nh ti phit siu giu mua chuc cc quan chc cho php ch bc lt cng nhn tip tc 11. Khi chng ta gii thiu cng ngh NLM, chng ta phi lm sao ti thiu ha nhng c sc khng mong mun i vi nn kinh t ni chung v cuc sng cng nhn ni ring 12. ng thi, chng ta phi phng trng hp mt s cng nhn ngnh Nng lng C s tm cch ngn chn cuc cch mng Nng lng Mi 13. Nng lng Mi s thay i hn: Tm l v nhn sinh quan Cng ngh Nn kinh t Vn ha ca chng ta 14. Nhng giai on trong s thay i tm l s gm 1. Hoi nghi 2. Vui mng qu mc 3. Gin d 4. Phn vn 5. T tin 6. Mt kiu sng bnh thng mi 15. Lc u, s ng ngi dn s ngh rng Nng lng Mi (nng lng min ph) khng th c tht 16. Nhng khi h trc tip s dng v chng kin cc thit b Nng lng Mi, lng hoi nghi ca h s bin thnh s hiu bit rng NLM l c tht Tin v bit l 2 th khc nhau! 17. Tuy nhin, sau , nhn dn s tc gin H s tm hiu v lch s cc cng ngh nng lng gi r, sch s, y , an ton, v tin li 18. H s dn dn hiu rng mt s t cc chnh tr gia v nh ti phit quc t che giu cc cng ngh tin tin ny trong nhiu thp k qua 19. H s tnh gi m x hi ton cu tr ko di thi k Nng lng C 20. Mt gi c th tnh bng cc mng sng b mt trong nhng cuc chin phi ngha cp ti nguyn Nng lng C ca nc khc 21. Mt gi c th tnh bng nhng ci cht khng cn thit v ung th v nhng cn bnh khc (khi bn Nng lng C che giu phng php iu tr bng NLM) 22. Mt gi c th tnh bng s st gim sc khe ca hu ht tt c mi ngi dn 23. Mt gi c th tnh bng tin xng chng ta vo -t, m-t d c cng ngh thay th nhin liu xng t thp k 40 24. X hi s i x pht nhng ng trm ch Nng lng C gy nn ti c chng nhn loi 25. V ti c i vi M Tri t 26. Nhng chnh tr gia v nh ti phit che giu cng ngh Nng lng Mi sut my thp k qu bit rt r cng dn Tri t s i cng l 27. V iu khin h rt lo s v cuc cch mng Nng lng Mi 28. cng l mt l do gia tc Bush mua hn 100.000 ha t ti nc Paraguay (M Latinh) 29. Bush bit nhn dn M s lm g khi h nhn thc rng h b gia tc ny phn bi cc kiu t thp k 40 30. Sau khi x hi gii quyt vn x l ti phm trong thi k Nng lng C, chng ta s tri qua mt thi gian xem cng ngh Nng lng Mi c th v khng th lm g 31. Khi ngi dn quyt tm s dng NLM p ng nhng nhu cu x hi nht nh, chng ta s tri qua mt thi gian vui mng khi cc nh sng ch tm cch mi p dng NLM 32. n khong nm 2050, x hi s thng thc mt cch sinh hot bnh thng mi V cuc sng chng ta s khng bao gi ging nh trong giai on 1990-2010. 33. Cc cng ngh NLM s ln lt c gii thiu trong 4 giai on chnh: 1) Giai on t ph: Nhng cng ngh bc u cho x hi lm quen vi Nng lng Mi 2) Cc cng ngh chuyn bc 3) Cc cng ngh cho cch sinh hot bnh thng mi 4) Cc cng ngh ca tng lai 34. Hin nay, chng ta ang tri qua Giai on 1 y l giai on m th gii c s dng nhng thit b NLM u tin 35. Ngi tiu dng c th mua c mt s thit b NLM ri, nh pin vnh cu ca Marcus Reid Tuy nhin, v gi bn cao v cng sut thp, nhng thit b ny cha c a chung 36. Vi s tham gia ca nhiu trng i hc khoa hc cng ngh trong vic trin khai cc cng ngh NLM, cc sn phm ny s ngy cng hp dn 37. 5 cng ngh NLM ngi tiu dng s quen bit trong giai on u gm: 1) Nhng ng c QMoGen (chy lin tc, khng cn nhin liu) nh sn phm ca Cng ty YMNEE (Ukraina) 38. 2) B hn x dng nhin liu nc Sau , ngi tiu dng s dng nhin liu nc nu bng bp gas 39. Thi quen gi bnh gas s i vo d vng 40. 3) B nhin liu nc cho xe hi v xe my Cc chin tranh vng c th khin cho mt s quc gia y nhanh qu trnh gii thiu cng ngh ny 41. Hin, nc B o Nha ang i u trong phong tro nhin liu nc cho xe hi v xe ti Sn phm Ultimate Cell do mt cng ty Ireland sn xut ti B tit kim 20% lng xng v gim >60% kh thi c hi 42. 4) My pht in bng electron t do trong bu kh quyn Tri t V d: my pht in 900 watt ca Cng ty ERR (Nht) 43. Mt v d na l my pht in bng electron t do ca Cng ty Evolues Energia (Brazil) 44. 5) My pht in cng sut cng nghip (1MW n 10MW) kt hp nhiu phng php ti v nng lng im 0 khc nhau V d: My pht in Symphony 7 ca Cng ty Solar Hydrogen Trends (M) 45. ng thi, trong giai on ny, chng ta ang bt u chng kin mt s nh nng tin phong s dng NLM gip s tng trng v dinh dng ca rau qu 46. V gi bn hi cao, nhng sn phm NLM u tin ny ch yu do cc trng i hc mua v vi mc ch nghin cu 47. Nhng s cnh tranh v gi c v s tng trng ca th trng, cng nh chnh sch khuyn khch cng ngh cao ca Chnh ph, s khin gi bn cc sn phm NLM gim nhanh 48. T by gi n nm 2025, chng ta s chuyn dn dn t nn kinh t Nng lng C sang nn kinh t Nng lng Mi 49. Cc b nhin liu nc u tin ch gim nhu cu t xng t 20-50%, nn bn s tip tc mua xng (d t hn trc) 50. Mi ngi i xe my s chy c thm t 15 n 30km bng mi lt xng 51. Cch gii thiu cng ngh tng bc ny s cho php Tng Cng ty Du kh VN iu chnh dn dn m hnh kinh doanh ca h 52. Chng ta s bt u dng NLM to nc ngt bng cch lc nc bin thay cho vic khai thc nc sng/h v nc ngm 53. Chng ta s tip tc s dng in li, nhng mi ngy mt t v cc thit b pht in ti nh s c gi ngy cng r 54. ng thi, chng ta s thay th nhin liu ha thch bng cng ngh hp hch lnh vn hnh cc nh my in ln ca mng li in quc gia 55. iu ny c ngha rng, n nm 2020 bn s tip tc dng b sc cho cc thit b di ng, nhng ngun in s r v thn thin vi mi trng hn 56. Chng ta cng c th d on rng t nay n nm 2020, Chnh ph v Qun i Nhn dn Vit Nam s nghin cu cng ngh phn trng lc phc v mc ch quc phng 57. Mt chng trnh mnh m nghin cu v tr s l mt kt qu t nhin ca n lc nghin cu ny 58. n nm 2025-2030, cng ngh cao s to ra mt cch sinh hot hon ton mi Khng cn dng b sc in lc khng dy khp ni (khng cn dng in li hoc tr tin in hng thng) Khng phi cm in ci g c Mi thit b in t sn xut v cp in cho mnh nhim mi trng gim hn Khng cn xng vo phng tin giao thng Ngun nc ung v sinh hot chnh l nc bin qua trm x l bng NLM vi cht lng c th ung lin v khng cn un si 59. Sau nm 2025, cng ngh phn trng lc s mang n nhng din bin ln v tch cc cho x hi Qun i Nhn dn Vit Nam s s dng cng ngh ny bo v ch quyn lnh th v lnh hi t nc Cc ng dng dn s ca cng ngh phn trng lc s ln lt c gii thiu Tu bay khng ngi li chp hnh v giao hng Tip n l tu bay ch hnh khch v hng ha 60. n nm 2030, Hng hng khng Quc gia Vit Nam c th m dch v bay ni a v quc t bng tu bay phn trng lc Trc , Vietnam Airlines c th p dng cng ngh hp hch lnh thay v t nhin liu hng khng chy ng c trong cc chic Boeing v Airbus 61. Nu chng ta bt u trin khai ngay by gi, thp k 2030 cng c th l qung thi gian chng ta a mt th h phi hnh gia Vit Nam mi ln v tr 62. Con chu ca bn hon ton c th c kh nng lm phi hnh gia 63. n nm 2035, gia nh bn c th thay th chic xe hi hoc xe my bng 1 tu bay phn trong lc 4 ch ngi 64. Cc bin gii xuyn quc gia s t quan trng hn khi cng ngh phn trng lc dn s cho php chng ta di chuyn siu nhanh (>40.000 km/gi) v tin li 65. n nm 2040, chng ta c th tho g mng li in quc gia v ti to vt liu ca n 66. V chng ta s ton i li trn khng, chng ta s khng cn ti tr cho h thng ng b - cu vt 67. ni c ng b hin nay, chng ta s trng cy xanh 68. Th gii chng ta s ti xanh hn vi ngnh nng nghip sch, an ton, v hiu qu 69. V, khi cng ngh tu bay v tr phn trng lc tr thnh ph bin hn, ngy cng nhiu h gia nh Vit s c c hi nhn thy a cu xanh- trng ca chng ta t trn qu o 70. n nm 2050, nhiu h gia nh s t chc chuyn du lch ra Mt trng ging nh h i Thi Lan hin nay 71. Con chu bn s xem li cc hnh nh chng ta chy m t ngy nay v nhn xt rng x hi chng ta nm 2014 l rt lc hu 72. Nng lng Mi s nh hng n nn kinh t nh th no? Giai on chuyn bc Giai on cch sinh hot mi Giai on tng lai 73. Giai on chuyn bc s c u im v khuyt im a s ngi dn s c hng li ch ngay t cc cng ngh Nng lng Mi Tuy nhin, mt s cng nhn v nh u t gn lin vi cng ngh Nng lng C c th gp kh khn 74. V l do , mt s c nhn v tp th trong lnh vc Nng lng C c th tm cch chng li cuc cch mng Nng lng Mi 75. Nhng h s tht bi, ging nh nhng ngi nui nga u th k XX phi chuyn sang ngh nghip mi khi Cng ty Ford gii thiu nhng chic -t u tin 76. Lc u, Quc hi Vit Nam s phi n lc rt nhiu theo kp nhng din bin x hi- kinh t do Nng lng Mi mang n Mt s mc ch trong ngn sch nh nc hin nay s khng cn s ti tr na Mt s nhu cu x hi mi cn s ch ca Quc hi cng s xut hin 77. n giai on cch sinh hot mi (2025- 2030), vic sn xut in s khng da vo trung ng nh hin nay. Mi x v h gia nh s d dng t sn xut in p ng nhu cu ca mnh. 78. Ni chng, cc cng ng s t cung cp c nhiu hn, nhng iu ny khng c ngha rng h s b c lp 79. T nm 2025, chng ta s chng kin nhiu ngi dn ri cc thnh ph i sng trong vng nng thn V cc phng tin giao thng mi s cho php di chuyn hng nghn km/gi vi chi ph r, bn hon ton c th c nh Thi Bnh nhng lm vic Tp. H Ch Minh! 80. Vng nng thn s khng chn hoc lc hu t no n s l ni c s pht trin kinh t nhanh chng 81. n nm 2050, Vit Nam s bt u thng thc mt s cng ngh hin ch c trong phim khoa hc vin tng 82. iu kin vt cht ca Vit Nam nm 2050 s vt xa nn kinh t hin nay 83. Ngi dn s sng lu hn v khe hn Vic sng n 100 tui s bnh thng V th, c l dn s v hu t nm 80 tui 84. Ung th v cc cn bnh ly nhim s rt him Ngnh y t s khng b thng mi ha nh hin nay 85. Vi s ra i ca cng ngh phn trng lc, tai nn giao thng s rt t khi xy ra 86. Ngi Vit s bt u i cng tc ra Mt trng, cc thin thch ln, v sao Ha v mc ch kinh doanh 87. Khai thc kim loi qu, mua bn bt ng sn, xy dng c s h tng u s l nhng c hi kinh doanh ngoi Tri t sau nm 2050 88. Vn ha Vit Nam