TOP RESULTS

Your search: ZAKON O POREZU NA PROMET NEKRETNINA - ? (2) Ministarstvo financija, Porezna uprava (u daljnjem tekstu: Porezna uprava) utvruje osnovicu poreza na promet nekretnina kao trinu vrijednost nekretnine, u