Ebook Kỹ Thuật Đọc Sách Siêu Tốc

 • Published on
  20-Mar-2017

 • View
  12

 • Download
  7

Embed Size (px)

Transcript

 • TRI THC & CUC SNG

 • Cun sach nay cua:............

  B Quyt c Sch Siu Tc Gip Bn Tng Tit Kim Thi Gian V Tip Thu Nhanh Chnghttp://biquyethoctap.com/doc-sach-sieu-toc

  http://biquyethoctap.com/doc-sach-sieu-toc

 • Ky thut oc nhanh .

  Li ich cua vic oc nhanh ...

  oc nhanh & cam nhn ......

  oc nhanh & ghi nh ..

  Phng phap oc SQ3R ....

  Xac inh muc ich oc ...

  y hut thng tin .

  oc la loc

  T khoa ...

  S xng ca

  Tai cu truc

  H thng tin ...

  oc linh hoat .

  oc y tng ......

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  B Quyt c Sch Siu Tc Gip Bn Tng Tit Kim Thi Gian V Tip Thu Nhanh Chnghttp://biquyethoctap.com/doc-sach-sieu-toc

  http://biquyethoctap.com/doc-sach-sieu-toc

 • Nhip iu khi oc .....

  Pha thng tin .

  Tri nh ngn han ..

  X ly sau khi oc ..

  S nhp tm ...

  Hoc tp trc tip ...

  Rung ng ..

  M hinh hoc tp .

  Tri nh .

  Ky thut oc s 1 ..

  Nhin khoang trng ....

  M rng thi trng oc ..

  Tp trung .

  Giong phat m thm .

  T th khi oc sach .

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  B Quyt c Sch Siu Tc Gip Bn Tng Tit Kim Thi Gian V Tip Thu Nhanh Chnghttp://biquyethoctap.com/doc-sach-sieu-toc

  http://biquyethoctap.com/doc-sach-sieu-toc

 • Chao cac ban!

  T la Mini Book. T y vi mong mun

  c chia se vi cac ban nhng iu thu vi

  v OC SACH.

  Vi mon qua nho nho nay hy vong giup cac

  ban co thm nim yu thich trong oc sach

  va hoc tp.

  - Ban bin tp T&C Group -

  B Quyt c Sch Siu Tc Gip Bn Tng Tit Kim Thi Gian V Tip Thu Nhanh Chnghttp://biquyethoctap.com/doc-sach-sieu-toc

  http://biquyethoctap.com/doc-sach-sieu-toc

 • Bn bit rng bn c mt cun sch hay khi bn gi n trang

  cui cng v cm thy nh mnh va chia tay mt ngi bn.

  - Khuyt danh -

  oc nhanh la ky nng oc, x ly va ghi

  nh thng tin tc cao.

  B Quyt c Sch Siu Tc Gip Bn Tng Tit Kim Thi Gian V Tip Thu Nhanh Chnghttp://biquyethoctap.com/doc-sach-sieu-toc

  http://biquyethoctap.com/doc-sach-sieu-toc

 • Chng ta l ai, mi ngi trong chng ta l ai nu khng phi t

  hp ca kinh nghim, thng tin, nhng cun sch chng ta c,

  nhng iu chng ta tng tng ra?

  - Italo Calvino -

  oc nhanh giup chung ta x ly c nhiu

  thng tin hn trong nhng khoang thi gian

  ngn.

  B Quyt c Sch Siu Tc Gip Bn Tng Tit Kim Thi Gian V Tip Thu Nhanh Chnghttp://biquyethoctap.com/doc-sach-sieu-toc

  http://biquyethoctap.com/doc-sach-sieu-toc

 • Trong nhng cun sch n cha linh hn ca sut chiu di qu

  kh.

  - Thomas Carlyle -

  Trong mt cun sach co cha rt nhiu lung

  thng tin khac nhau. oc nhanh giup chung ta

  tip cn vi nhng lung thng tin c ban. Do

  o, lam tng kha nng cam nhn va tp trung

  khi oc.

  B Quyt c Sch Siu Tc Gip Bn Tng Tit Kim Thi Gian V Tip Thu Nhanh Chnghttp://biquyethoctap.com/doc-sach-sieu-toc

  http://biquyethoctap.com/doc-sach-sieu-toc

 • Nhng g sch dy chng ta cng ging nh la. Chng ta ly n

  t nh hng xm, thp n trong nh ta, em n truyn cho ngi

  khc, v n tr thnh ti sn ca tt c mi ngi.

  - Voltaire -

  oc nhanh lam tng kha nng loc va lin

  kt cac thng tin. Bi vy, cung lam tng

  kha nng hiu va ghi nh thng tin trong

  khi oc.

  B Quyt c Sch Siu Tc Gip Bn Tng Tit Kim Thi Gian V Tip Thu Nhanh Chnghttp://biquyethoctap.com/doc-sach-sieu-toc

  http://biquyethoctap.com/doc-sach-sieu-toc

 • L tng l cun sch khng c trt t g c, v ngi c phi t

  khm ph ra cho mnh.

  - Mark Twain -

  Survey: Xem lt qua cac tiu , muc luc,

  hinh anh, tom tt va b cuc cua ca cun sach.

  Question: Tai sao? Nh th nao? Cai gi?

  Read: Tim kim thng tin va tra li cu hoi.

  Recite: Sp xp va ghi nh thng tin theo cach

  ring cua minh.

  Review: n tp, k lai nhng gi ban a oc

  c.

  B Quyt c Sch Siu Tc Gip Bn Tng Tit Kim Thi Gian V Tip Thu Nhanh Chnghttp://biquyethoctap.com/doc-sach-sieu-toc

  http://biquyethoctap.com/doc-sach-sieu-toc

 • Ngi bit c nm trong tay sc mnh khuch i bn thn

  mnh, nhn ln nhng cch mnh tn ti, lp y cuc i

  mnh mt cch ng k v th v.

  - Aldous Huxley -

  Chung ta oc tai liu nay lam gi?

  Thng tin nay tra li cho cu hoi nao?

  Chung ta se lam gi vi thng tin o?

  B Quyt c Sch Siu Tc Gip Bn Tng Tit Kim Thi Gian V Tip Thu Nhanh Chnghttp://biquyethoctap.com/doc-sach-sieu-toc

  http://biquyethoctap.com/doc-sach-sieu-toc

 • Nu ti c quyn th, ti s em sch m gieo rc khp mt a

  cu nh ngi ta gieo la trong lung cy vy.

  - Mann Horace -

  oc sach khng phai la qua trinh a thng

  tin vao trong b nh, ma la qua trinh ren

  luyn t duy, t cu hoi va i tim cu tra

  li.

  B Quyt c Sch Siu Tc Gip Bn Tng Tit Kim Thi Gian V Tip Thu Nhanh Chnghttp://biquyethoctap.com/doc-sach-sieu-toc

  http://biquyethoctap.com/doc-sach-sieu-toc

 • Bn hy c sch i! V mong sao trong i bn s khng c ngy

  no m bn khng c d ch mt trang sch mi.

  - C.Pautpxki -

  Chung ta khng cn oc tt ca ni dung trn

  trang sach, ma chi cn loc ra nhng thng

  tin cn thit, lin quan ti ban thn minh.

  B Quyt c Sch Siu Tc Gip Bn Tng Tit Kim Thi Gian V Tip Thu Nhanh Chnghttp://biquyethoctap.com/doc-sach-sieu-toc

  http://biquyethoctap.com/doc-sach-sieu-toc

 • Ngh thut c sch l ngh thut t duy vi t nhiu s gip

  ca ngi khc

  - Phaghe -

  Mi cun sach thng chi cha 20 - 30 t

  khoa. Chung nm cac phn tiu , in m,

  tom tt Nhng t khoa c lp lai nhiu ln

  va th hin ni dung chu ao cua toan b cun

  sach.

  B Quyt c Sch Siu Tc Gip Bn Tng Tit Kim Thi Gian V Tip Thu Nhanh Chnghttp://biquyethoctap.com/doc-sach-sieu-toc

  http://biquyethoctap.com/doc-sach-sieu-toc

 • Trc nhng cun sch, tt c mi th u m nht i.

  - A.Skhp -

  Chung ta co th oc t bt ki phn nao ma

  khng nht thit phai i theo mt trt t co

  trc. Nhng ngi oc hiu qua thng bt

  u vi nhng phn thu vi, n gian va trong

  tm cua tai liu.

  Tam thi bo qua khi gp nhng phn kho hiu,

  chi tit va khng lin quan n muc ich oc.

  Chung ta se quay tr lai, khi a nm c

  nhng thng tin c ban v cun sach.

  B Quyt c Sch Siu Tc Gip Bn Tng Tit Kim Thi Gian V Tip Thu Nhanh Chnghttp://biquyethoctap.com/doc-sach-sieu-toc

  http://biquyethoctap.com/doc-sach-sieu-toc

 • c mun cun sch, i mun dm ng.

  - Thnh ng -

  Cac thng tin u co th phn vao 1 trong 4

  loai: i tng, tinh cht, hanh vi, bi canh.

  Chung cung chinh la 4 thanh phn c ban

  cua cu: Chu ng, b ng, vi ng va trang

  ng.

  Ban co th xy dng nn rt nhiu cu

  chuyn t nhng thanh phn c ban trn.

  B Quyt c Sch Siu Tc Gip Bn Tng Tit Kim Thi Gian V Tip Thu Nhanh Chnghttp://biquyethoctap.com/doc-sach-sieu-toc

  http://biquyethoctap.com/doc-sach-sieu-toc

 • Ti khng tin vo nhng ph p thut m ti sng tc. Nhng ti tht s tin rng ph p mu c th ut hin khi n c mt cun sch

  hay. - J.K. Rowling -

  Tao ra ban thng tin trong tm tri khi

  oc.

  Chung ta lun oc vi mt cai nhin tng

  th, bit c thng tin minh oc lam gi

  va nm u trong cun sach.

  B Quyt c Sch Siu Tc Gip Bn Tng Tit Kim Thi Gian V Tip Thu Nhanh Chnghttp://biquyethoctap.com/doc-sach-sieu-toc

  http://biquyethoctap.com/doc-sach-sieu-toc

 • Sch lm cho tr tu con ngi su sc v sng sa hn

  - G. Letxinh -

  Qui tc +1

  oc nhanh hn nu ban gp nhng oan d, it

  thng tin hoc khi thy tp trung.

  Qui tc -1

  oc chm hn nu gp nhng oan kho, nhiu

  thng tin hoc bi mt tp trung.

  B Quyt c Sch Siu Tc Gip Bn Tng Tit Kim Thi Gian V Tip Thu Nhanh Chnghttp://biquyethoctap.com/doc-sach-sieu-toc

  http://biquyethoctap.com/doc-sach-sieu-toc

 • Th gii l mt cun sch v nhng ai khng i du lch ch c mi mt trang.

  - Augustine of Hippo -

  Cam nhn y tng ng sau cac con ch.

  oc la qua trinh tai hin lai nhng hinh anh,

  m thanh, cam xuc ma tac gia mun truyn

  at.

  B Quyt c Sch Siu Tc Gip Bn Tng Tit Kim Thi Gian V Tip Thu Nhanh Chnghttp://biquyethoctap.com/doc-sach-sieu-toc

  http://biquyethoctap.com/doc-sach-sieu-toc

 • Sau mt gi c sch th ni au kh no ca ti cng in mt. - Mngte ki -

  Hay y n nhng khoang thi gian tm

  tri tip nhn va ngng nghi x ly thng

  tin. Khi o, tc oc cua ban se c

  tng ln mt cach nhanh chong.

  B Quyt c Sch Siu Tc Gip Bn Tng Tit Kim Thi Gian V Tip Thu Nhanh Chnghttp://biquyethoctap.com/doc-sach-sieu-toc

  http://biquyethoctap.com/doc-sach-sieu-toc

 • Khng c g c th thay th vn ha c. - Gunte Grass -

  oc theo tng cum t hoc tng cu se lam

  tng kha nng phan oan va hiu ni dung

  khi oc.

  B Quyt c Sch Siu Tc Gip Bn Tng Tit Kim Thi Gian V Tip Thu Nhanh Chnghttp://biquyethoctap.com/doc-sach-sieu-toc

  http://biquyethoctap.com/doc-sach-sieu-toc

 • Sch l cy n thn soi sng cho con ngi trn nhng no ng xa xi nht v tm ti nht ca cuc i.

  - A.UPt -

  Tri nh ngn han la vung tri nh c

  dung lu tr thng tin tam thi trc

  khi chuyn qua khu vc x ly.

  Tri nh ngn han c kich hoat khi

  nhng thng tin c nap vao vi tc

  cc nhanh.

  B Quyt c Sch Siu Tc Gip Bn Tng Tit Kim Thi Gian V Tip Thu Nhanh Chnghttp://biquyethoctap.com/doc-sach-sieu-toc

  http://biquyethoctap.com/doc-sach-sieu-toc

 • Khng c cch gii tr no r hn c sch, cng khng c s th v no bn lu hn c sch.

  - M.Mngtguy -

  Muc ich cua qua trinh oc nhanh la han ch

  ti a qua trinh x ly thng tin cua tri oc nhn

  thc va tng cng kha nng x ly thng tin

  cua tim thc.

  Ban khng cn c gng hiu trong khi oc.

  Chi cn lt qua cac dong ch va qua

  trinh x ly n sau khi oc.

  B Quyt c Sch Siu Tc Gip Bn Tng Tit Kim Thi Gian V Tip Thu Nhanh Chnghttp://biquyethoctap.com/doc-sach-sieu-toc

  http://biquyethoctap.com/doc-sach-sieu-toc

 • c sch khng nhng nng cao tr thc m cn nng cao nhn cch.

  - Dr.Gerin -

  ban thn chim hoan toan vao trong trang

  sach.

  Dng nh ban bi qun mt ban thn minh

  va cun theo nhng y tng ki diu trong

  cun sach.

  B Quyt c Sch Siu Tc Gip Bn Tng Tit Kim Thi Gian V Tip Thu Nhanh Chnghttp://biquyethoctap.com/doc-sach-sieu-toc

  http://biquyethoctap.com/doc-sach-sieu-toc

 • Th gii v cng v i. Cp mt ca bn ch thy c mt phn nh khng ng k. Bi vy bn hy tm ly cc s kin trong

  sch. Hy tch ly u n hng ngy cc s kin y. - V. rs p -

  Nhng thng tin lam thay i cam nhn,

  suy nghi cua chung ta ngay lp tc khi

  ang oc. Kin thc lam chuyn dich tm tri

  t trang thai cu sang trang thai mi.

  B Quyt c Sch Siu Tc Gip Bn Tng Tit Kim Thi Gian V Tip Thu Nhanh Chnghttp://biquyethoctap.com/doc-sach-sieu-toc

  http://biquyethoctap.com/doc-sach-sieu-toc

 • Th vin l kho tng cha tt c ca ci tinh thn ca loi ngi. - G.V.Leibniz -

  Hoc tp la mt qua trinh m rng ban thn.

  minh sn sang rung ng vi nhng

  thng tin.

  B Quyt c Sch Siu Tc Gip Bn Tng Tit Kim Thi Gian V Tip Thu Nhanh Chnghttp://biquyethoctap.com/doc-sach-sieu-toc

  http://biquyethoctap.com/doc-sach-sieu-toc

 • Thin nhin v sch thuc v nhng i mt thy chng. - Ralph Waldo Emerson -

  Cam nhn: Cam nhn nhng rung ng

  trn trang sach.

  T duy: Phn tich va x ly.

  H thng hoa: Lin kt, sp xp, h

  thng hoa thng tin.

  B Quyt c Sch Siu Tc Gip Bn Tng Tit Kim Thi Gian V Tip Thu Nhanh Chnghttp://biquyethoctap.com/doc-sach-sieu-toc

  http://biquyethoctap.com/doc-sach-sieu-toc

 • c sch hay cng ging nh tr truyn vi cc b c tuyt vi nht ca nhng th k tri qua.

  - Rene Descartes -

  Tri nh tt la tri nh ma chung ta co th tai

  tao lai s kin sau khi oc theo cach ring

  cua minh.

  B Quyt c Sch Siu Tc Gip Bn Tng Tit Kim Thi Gian V Tip Thu Nhanh Chnghttp://biquyethoctap.com/doc-sach-sieu-toc

  http://biquyethoctap.com/doc-sach-sieu-toc

 • hng ta hy c v hy nhy ma - hai nim vui khng ao gi lm hi th gii ny.

  - Voltaire -

  Ban tng tng mt quet theo ng

  thng nm ngang phia trn cua mi dong

  ch, theo chiu t trai qua phai.

  Chung ta cung co th thay i tc va

  chiu dai cua cac ng hng dn mt

  cach linh hoat khi oc.

  B Quyt c Sch Siu Tc Gip Bn Tng Tit Kim Thi Gian V Tip Thu Nhanh Chnghttp://biquyethoctap.com/doc-sach-sieu-toc

  http://biquyethoctap.com/doc-sach-sieu-toc

 • Trc nhng cun sch, tt c mi th u m nht i. - A.Skhp -

  Chuyn dn s chu y sang nn trng cua

  trang giy. tia mt nhin su vao phia

  trong cua trang giy va tip tuc lt i theo

  cac ng hng dn oc.

  B Quyt c Sch Siu Tc Gip Bn Tng Tit Kim Thi Gian V Tip Thu Nhanh Chnghttp://biquyethoctap.com/doc-sach-sieu-toc

  http://biquyethoctap.com/doc-sach-sieu-toc

 • Ai ghi ch p ngi c hai ln. - Chm ngn La Tinh -

  M rng thi trng cua ban sang hai bn

  n khi thy c ca dong ch.

  mt mc cao hn, ban co th tng

  tng t ban tay phai trong sut ln trn

  trang giy. Cam nhn ban tay xuyn qua

  nhng con ch, vao su trong nn trng, va

  quet ban tay qua nhng con ch.

  B Quyt c Sch Siu Tc Gip Bn Tng Tit Kim Thi Gian V Tip Thu Nhanh Chnghttp://biquyethoctap.com/doc-sach-sieu-toc

  http://biquyethoctap.com/doc-sach-sieu-toc

 • Ti tp c thi quen trch tng on trong nhng cun sch ti c ng thi ghi ch thch ring cho cc on trch.

  - Karl Marx -

  Khng gian bn trong tm tri cang trng

  bao nhiu thi kha nng tp trung cua ban

  cang tt by nhiu.

  B Quyt c Sch Siu Tc Gip Bn Tng Tit Kim Thi Gian V Tip Thu Nhanh Chnghttp://biquyethoctap.com/doc-sach-sieu-toc

  http://biquyethoctap.com/doc-sach-sieu-toc

 • Mt cun sch thc s hay dy ti nhiu iu hn l c n. Ti phi nhanh chng t n xung, bt u sng theo nhng iu n

  ch dn. iu ti bt u bng cch c, ti phi kt thc bng hnh ng.

  - Henry David Thoreau -

  mt lt i nhanh n mc vic phat m

  thm tr thanh bt kha thi.

  Nhng thng tin c x ly sau khi oc.

  B Quyt c Sch Siu Tc Gip Bn Tng Tit Kim Thi Gian V Tip Thu Nhanh Chnghttp://biquyethoctap.com/doc-sach-sieu-toc

  http://biquyethoctap.com/doc-sach-sieu-toc

 • Thch c sch tc l it nh i nhng gi pht un t khng th trnh c trong cuc i ly nhng gi pht l th.

  - Mngtexki -

  trang sach vung goc vi tm nhin.

  Di chuyn cun sach ra xa, lai gn n

  khi tim c mt vi tri thich hp.

  Gi ct sng lun thng khi oc.

  Ngi trn mt chic gh va ban co

  cao phu hp.

  B Quyt c Sch Siu Tc Gip Bn Tng Tit Kim Thi Gian V Tip Thu Nhanh Chnghttp://biquyethoctap.com/doc-sach-sieu-toc

  http://biquyethoctap.com/doc-sach-sieu-toc

 • Phone: 012.858.312.00 Website:www.docsieutoc.com

  MUC TIU

  1. Xy dng qui trinh oc hiu qua

  2. Cai thin kha nng tp trung & ghi nh

  3. Tng tc oc - hiu thng tin

  4. Phat trin t duy & cam xuc

  5. ng dung oc nhanh vao vic hoc ting

  Anh, ve, th thao

  B Quyt c Sch Siu Tc Gip Bn Tng Tit Kim Thi Gian V Tip Thu Nhanh Chnghttp://biquyethoctap.com/doc-sach-sieu-toc

  http://www.docsieutoc.comhttp://biquyethoctap.com/doc-sach-sieu-toc

 • Fanpage: facebook.com/docsieutoc Group: facebook.com/groups/docsieutoc

  NI DUNG

  1. oc sach: Tim hiu v cac phng phap

  oc sach.

  2. oc nhanh: Ren luyn ky thut oc nhanh.

  3. oc siu tc: Cach chup anh trang sach t

  3 5 giy.

  B Quyt c Sch Siu Tc Gip Bn Tng Tit Kim Thi Gian V Tip Thu Nhanh Chnghttp://biquyethoctap.com/doc-sach-sieu-toc

  http://biquyethoctap.com/doc-sach-sieu-toc

 • Cun sch v gio ng than

  C mt cu chuyn k rng tai mt trang trai min ni xa xi,

  min ng bang Kentucky, co mt ng cu sng vi ngi chu cua

  mnh. Mi bui sng, ng cu u dy rt sm oc sch. C

  nhng cun sach ng a oc nhiu ln, n mc cun sch sn

  c, nhng lc nao ng oc cng say m va cha mt bui sng

  nao ng qun oc sch.

  Cu chau trai cng bt chc ng, cng c gng mi ngay u

  ngi oc sch. Ri mt ngy, cu hoi ng:

  - ng i, chau cng th oc sach nh ng, nhng chau khng hiu

  g ca. Hoc l c nhng oan chu hiu, nhng khi gp sch lai l

  chu qun ngay. Th thi oc sch c g tt u ma ng oc thng

  xuyn th a...

  ng cu lc o ang than vo l, quay lai nhn chu v ch ni:

  - Chau hay em cai gio ng than ny ra sng v mang v cho ng

  mt gio nc nh!

  Cu b lin lm theo li ng, d rng tt ca nc a chay ra ht

  khoi gio trc khi cu b quay v n nh.

  Nhn thy ci gio, ng cu ci v ni:

  - Nc chay ht mt ri! C l ln sau chu s phai i nhanh hn

  na!

  Ri ng bao chu quay lai sng ly mt gio nc.

  B Quyt c Sch Siu Tc Gip Bn Tng Tit Kim Thi Gian V Tip Thu Nhanh Chnghttp://biquyethoctap.com/doc-sach-sieu-toc

  http://biquyethoctap.com/doc-sach-sieu-toc

 • Ln ny cu b c chay nhanh hn, nhng lai mt ln na, khi cu

  v n nh th ci gio a trng rng. Th khng ra hi, cu ni vi

  n...