Kỹ năng tổ chức công việc

  • Published on
    21-Dec-2014

  • View
    857

  • Download
    0

DESCRIPTION

Khi nghin cu ti liu ny, s gip bn: T chc cng vic c giao. T chc mng li cng vic. Sp xp h s. Sp xp v tr lm vic. Xc nh th t u tin cng vic. Sp xp k hoch cng vic ngn hn

Transcript

  • 1. 1 K nng t chc cng vic https://www.facebook.com/EventTravelVN

2. 2 I/ KHI NIM Nu phi lm mt chic xe my, bn c hnh dung vic bn phi lm nh th no? Hoch nh l xc nh chic my c hnh dng nh th no, u im, cch vn hnh T chc l qu trnh mua NVL, lp rp, sp xp my mc. Lnh o l vic hng dn tp xe, cch thao tc xe, vn hnh xe.. Kim tra l m bo vic bo tr, hng hc ca xe. https://www.facebook.com/EventTravelVN 3. 3 1. Khi nim Theo ngha rng: t chc l qu trnh xc nh nhng cng vic cn phi lm v phn cng cho cc n v c nhn m nhn cc cng vic , to ra mi quan h ngang dc trong ni b DN. Theo ngha hp: t chc l vic sp xp cc cng vic c giao. Trong ti liu ny, t chc c hiu l kt hp c hai nh ngha trn, trong nhn mnh t chc cng vic c nhn. https://www.facebook.com/EventTravelVN 4. 4 2. Mc ch Khi nghin cu ti liu ny, s gip bn: T chc cng vic c giao. T chc mng li cng vic. Sp xp h s. Sp xp v tr lm vic. Xc nh th t u tin cng vic. Sp xp k hoch cng vic ngn hn https://www.facebook.com/EventTravelVN 5. 5 II/ T CHC CNG VIC B PHN 1. Xc nh chc nng, nhim v 2. nh bin nhn s 3. Xc nh bn m t cng vic 4. Sp xp cng vic cho NV. https://www.facebook.com/EventTravelVN 6. 6 1. Xc nh chc nng nhim v 1.1 Xc nh chc nng: Nhiu cng ty nhm ln gia khi nhim chc nng v nhim v. Chc nng c th c hiu l nhng nhim v ln nht ca mt b phn. Chc nng c th hiu l nhng sn phm/dch v m b phn ca bn cung cp. Khi hiu theo khi nim khch hng ni b, b phn ca bn s phi cung cp cc sn phmcho b phn tip theo. Sn phm.. l g? chnh l chc nng ca bn. https://www.facebook.com/EventTravelVN 7. 7 1.2 Xc nh quy trnh T nhng chc nng , bn t cu hi: lm th no thc hin c n. V d: bn c chc nng phi tuyn nhn s cho cng ty, vy lm th no tuyn dng: bn c cu tr li l quy trnh tuyn dng l g? Mi bc trong quy trnh , bn hy t cu hi theo phng php 5W1H. https://www.facebook.com/EventTravelVN 8. 8 1.2 Xc nh quy trnh PHNG PHP 5W1H Who: Ai lm vic . Where: Lm vic u. When: Lm vic khi no? How: Lm bng cch no? Ghi ch: bn khng cn tr li: what (l ci g) v why: ti sao? https://www.facebook.com/EventTravelVN 9. 9 1.2 Xc nh quy trnh LM G VI HOW? Bn cn ch k hn vi HOW, c th m rng ngha ca n l: - Bng cch no? Vi cu hi ny bn xy dng cc hng dn cng vic hay hng dn vn hnh cho my mc.. - o lng nh th no? Bn hy xy dng tiu chun cho tng cng vic trong quy trnh. https://www.facebook.com/EventTravelVN 10. 10 2. nh bin cng vic. By gi bn hy lp mt list cc cng vic m b phn bn phi thc hin. Hy nh l lit k c cc cng vic ca qun l, nh hoch nh t chc lnh o kim tra. Hy c lng thi gian thc hin cho tng cng vic trong mt nm Tng cng thi gian v chia cho s ngy lm vic trong nm. Bn s bit mnh cn bao nhiu ngi. https://www.facebook.com/EventTravelVN 11. 11 2. nh bin cng vic (tt) Hy nhm cc cng vic c cng tnh cht vo mt chc danh cng vic. m bo rng tng s thi gian ph hp vi tng s thi gian ca mi chc danh. Lu cng thm 10% thi gian cho mi chc danh. iu ny gip bn to sc p cho nhn vin v iu chnh s lng cng vic co gin sau ny. https://www.facebook.com/EventTravelVN 12. 12 3. Lp cc bn m t cng vic: By gi th bn hy lp bn m t cng vic cho tng chc danh. Bn m t cng vic gm cc ni dung: thng tin v cng vic (m s, chc danh, b phn, ngi qun l trc tip), mc tiu yu cu cng vic, nhim v, quyn hn, cc mi quan h, tiu chun cng vic, iu kin lm vic. Ln s t chc b phn. https://www.facebook.com/EventTravelVN 13. 13 4. Sp xp cng vic cho NV Cng vic ca nhn vin gm cc cng vic thng xuyn v cng vic khng thng xuyn. Cng vic thng xuyn l cc cng vic lp li, c ghi nhn trong bn m t cng vic. Cng vic thng xuyn phi c tnh lp li. Cng vic khng thng xuyn do bn giao cho nhn vin thc hin. https://www.facebook.com/EventTravelVN 14. 14 4. Sp xp cng vic cho NV (tt) i vi cng vic thng xuyn: Hy m bo l trong quy trnh ca bn c y cc ti liu hng dn cho nhn vin thc hin, bao gm: - Cch thc thc hin (how). - Ngun lc thc hin (5M). - Tn sut thc hin. Tt hn ht, hy yu cu NV vn ghi ni dung cng vic thng xuyn vo k hoch lm vic tun ca h. https://www.facebook.com/EventTravelVN 15. 15 4. Sp xp cng vic cho NV (tt) Cng vic khng thng xuyn Hy th hin ni dung giao vic cho nhn vin bng s giao vic. Gii thch cho nhn vin v l do thc hin cng vic (why). Gii thch cc yu cu, mc tiu, thi hn (when) ca cng ty. Gii thch phng php thc hin (how). https://www.facebook.com/EventTravelVN 16. 16 4. Sp xp cng vic cho NV (tt) Khi pht sinh cng vic thng xuyn, bn hy lu Xc nh cng vic c lp li trong tng lai hay khng? Trng hp n lp li, hy thit lp mt s ti liu hng dn cho NV khi n xut hin trong tng lai. Nh vy, bn chuyn cng vic khng thng xuyn thnh cng vic thng xuyn. https://www.facebook.com/EventTravelVN 17. 17 III/ T CHC CNG VIC C NHN 1. Sp xp cng vic theo th t u tin 2. Sp xp h s 3. Sp xp ni lm vic 4. Qun l thng tin 5. Lp k hoch cng vic https://www.facebook.com/EventTravelVN 18. 18 1.Sp xp cng vic theo th t u tin 1.1 Phn loi cng vic Theo mc quan trng: "Vic ln" l nhng vic quan trng (lin quan ti mt s tin ln hoc s an nguy ca doanh nghip); cn "vic nh" th ngc li. Theo mc khn cp: vic khn cp v vic khng khn cp. Theo tn sut: Vic thng xuyn v vic khng thng xuyn (s v). https://www.facebook.com/EventTravelVN 19. 19 1.1 Phn loi cng vic (tt) Vi cng vic c tnh cht thng xuyn. L cc cng vic lp li theo mt chu k nht nh. Bn cn lu li: - Tn sut thc hin? - Ngi thc hin? - a vo quy trnh hay bn m t cng vic? t xut hoc khng n nh. Cn phi xem xt xem c th chuyn v cng vic thng xuyn hay khng? Ngi lm vic khng hiu qu khi khi lng cng vic s v chim trn 50 %. https://www.facebook.com/EventTravelVN 20. 20 1.2. Xc nh th t u tin Quan trng v khn cp. i vi cng vic ny, bn phi thc hin ngay. V d: Nu khng thanh ton cho khch hng ngay trong tun ny s b ct hp ng mua vt liu cho cng trnh sp thi cng. Nu khng quyt nh gi nhanh trong sng nay s b i th cp mt hp ng... https://www.facebook.com/EventTravelVN 21. 21 1.2. Xc nh th t u tin (tt) Quan trng nhng khng khn cp. V d: Gi gn sc khe, khng ht thuc nhiu hoc thc qu khuya, gi quan h tt p v bn chc vi khch hng v nh cung cp, kin ton li b my doanh nghip... Khn cp nhng khng quan trng. V d: Mt khch hng tim nng va mi quen yu cu tr li ngay lp tc mt vn cn thi gian chun b lu di hoc bu in yu cu ng cc in thoi di ng ngay nu khng mai s ct chiu gi i. https://www.facebook.com/EventTravelVN 22. 22 1.2. Xc nh th t u tin (tt) Cc cng vic ny c th t u tin th hai sau cng vic quan trng v khn cp. i vi hai loi cng vic ny, bn c th thc hin song song. Vic thc hin cng vic no trc cn ty thuc vo: - Thi hn gii quyt vn . - Hy tch cng vic chnh thnh nhiu cng vic khc nhau, trn c s , bn c th xc nh lch cho tng cng vic. https://www.facebook.com/EventTravelVN 23. 23 1.2. Xc nh th t u tin (tt) Khng khn cp v khng quan trng. Chun b cng vic cho cui tun sau hp phng. i ung bia vi bn b Mua mt b veste mi i in thoi di ng... nh tic l nhiu nh qun l li mt qu nhu thi gian vo nhng cng vic khng quan trng. https://www.facebook.com/EventTravelVN 24. 24 1.3 Lu thi gian Khng quan trng Khn cp Quan trng Khng khn cp C B A https://www.facebook.com/EventTravelVN 25. 25 1.3 Lu thi gian (tt) Trn s gm hai trc, trc honh l mc quan trng ca cng vic, trc tung l mc khn cp. Trong ba cng vic, d nhn thy cng vic A phi lm u tin v cng vic C lm cui cng. https://www.facebook.com/EventTravelVN 26. 26 2. Sp xp h s: BN GP TNH HUNG NY CHA? Bn bao gi mt hng gi ng h tm kim li h s ca mnh? Sp mun nhn c h s XYZ ngay, bn c th t tin l bt k h s no ng y mun, bn c th cung cp trong vng 5 pht? Mt nhn vin c ngi nh b tai nn xe, anh ta khng i lm c, c phng bn nho nho tm h s ca NV y theo yu cu ca khch hng? https://www.facebook.com/EventTravelVN 27. 27 2. Sp xp h s (tt): Mt NV ngh vic, anh ta chng lm n g c, by gi bn khng bit h s ca anh ta th no Bn bao gi ri vo nhng tnh hung y cha? Nu c, c l bn cha t chc c mt h thng qun l h s hiu qu. https://www.facebook.com/EventTravelVN 28. 28 2.1 Qun l h s giy Bn nn lp mt danh mc tt c cc loi h s giy v my tnh ca mi nhn vin (tham kho trang bn). Danh mc h s ca mi NV v danh mc h s ca bn chnh l h s ton b phn ca bn y. Khi NV lp xong ca h, hy kim tra li danh mc h s ca h, v k tn duyt danh mc ny. Hy t chc 1 thng hoc 1 thng 2 ln, bn yu cu NV cp nht h s vo danh mc. https://www.facebook.com/EventTravelVN 29. 29 Danh mc h s St t Tn HS Ngi qun l Ngi c c HS V tr HS Dng h s Cch thc, phn loi sp xp Ngy pht sinh HS Ngy ct HS Vn bn Trong cng my vi tnh CD - rom/a mm https://www.facebook.com/EventTravelVN 30. 30 2.2 Qun l h s my, CD Cch qun l h s thng thng l lp theo cc cp folder khc nhau. Nn c mc input qun l cc thng tin u vo. y l phn chc ng cc thng tin nhng cha x l. Phn thng rc (khng phi l mc Recycle ca my tnh) lu cc thng tin cn xo, ch xo cc thng tin ny sau 3 thng. https://www.facebook.com/EventTravelVN 31. 31 2.2 Qun l h s my, CD Hy a ra mt quy nh hng dn cho tt c NV lm ging nhau: - Input - Output. - Quy nh backup d liu. - Quy nh sao lu d liu nh k. - Quy nh qut virus nh k. - Quy nh thi gian kim tra v qut d liu, sao lu li d liu nh k. https://www.facebook.com/EventTravelVN 32. 32 2.2 Qun l h s my, CD MT S LI TRONG QUN L H S MY Khng t ch autosave trong 1 pht (Mic.Office). Lu h s trong C (nn lu D, v C c th b mt do v tnh fomat (ci li my)). Lu h s lung tung, khng bit tm h s u. https://www.facebook.com/EventTravelVN 33. 33 2.2 Qun l h s my, CD MT S PHN MM PHC HI H S Dng phn mm chuyn phc hi d liu trn cng. Dng phn mm chuyn phc hi d liu b h trn a CD. Dng phn mm chuyn tm li mt khu b mt. Ban tm mua trn cc ca hng CD https://www.facebook.com/EventTravelVN 34. 34 3. Sp xp ni lm vic Bn nn lu sp xp cc vt dng sau y vic s dng l thun tin nht cho ngi s dng: Fax in thoi bn My in Photo .. https://www.facebook.com/EventTravelVN 35. 35 4. Qun l thng tin 4.1 Phn loi thng tin: Gia qun l v nhn vin (giao vic, kim tra, h thng bo co ni b) Gia cc nhn vin ni b. Input (thng tin u vo) Output (thng tin ra). https://www.facebook.com/EventTravelVN 36. 36 4.2 Bng chng thng tin Bn hy thit lp h thng cc bng chng v vic chuyn thng tin trong t chc. S giao vic S giao nhn thng tin S cng vn n i. S giao nhn sn phm S gii quyt cng vic https://www.facebook.com/EventTravelVN 37. 37 4.3 Lu thng tin Loi thng tin Ngi giao Ngi nhn Thi hn Bo co nhp kho Th kho Cn b k hoch 4h sau khi nhp hng https://www.facebook.com/EventTravelVN 38. 38 4.4 Cc nguyn tc qun l thng tin Feedback ngay. Khi nhn c thng tin, hy phn hi ngay cho ngi nhn. Trng hp cha tr li c, hy email cho khch bit thi hn bn tr li. Qun l thng tin u vo. Nhiu NV khi nhn c thng tin th b i vo ni no ri x l sau. Sau th h li qun mt, khng x l. iu ny i hi nhn vin ca bn phi chuyn thng tin vo mt ni Input quy nh no . https://www.facebook.com/EventTravelVN 39. 39 4.4 Cc nguyn tc qun l thng tin m bo l ngi nhn nhn c thng tin. Bn tng nghe nguyn tc nhc n 3 ln? Ln th nht, bn gi th cho k ton thanh ton ca khch hng. iu ny, cha c tnh cho ln th nht. Ln th nht ch c tnh khi ngi nhn confirm (xc nhn) l h nhn c th. Bng cch no? - Nhiu ngi s gi in cho khch sau 3 ngy hi xem khch nhn c cha? - Ngi cn thn th cho ngi mang trc tip cho khch v yu cu khch k tn hoc email cho khch v ngh khch xc nhn l nhn c. https://www.facebook.com/EventTravelVN 40. 40 4.5 S gii quyt cng vic S gii quyt cng vic l cun s theo di ton b cng vic ca bn. S gii quyt cng vic gm cc ni dung: - Ni dung cng vic - Ngi giao, ngy giao (hoc ly t k hoch c nhn) - Thi hn - Din gii. - Kt qu/ngy hon thnh. https://www.facebook.com/EventTravelVN 41. 41 4.6 Lp k hoch cng vic Bn c bit 9h sng mai bn s lm g? Bn bit ngy mai NV ca bn lm g? Bn s kh c th bit nu bn khng c k hoch. Bn c th tham kho trong phn k nng lp k hoch https://www.facebook.com/EventTravelVN

Recommended

View more >