Dịch vụ vận tải hàng quá cỡ tiêu chuẩn và tải trọng nặng - vận tải việt 89

  • Published on
    08-Feb-2017

  • View
    43

  • Download
    2

Embed Size (px)

Transcript

Dch v vn ti hng qu c tiu chun v ti trng nng

Dch v vn ti hng qu c tiu chun v ti trng nng

Dch v vn ti hng qu c tiu chun v ti trng nng

Dch v vn ti hng qu c tiu chun v ti trng nngBn c th tin tng vo Vn ti Vit 89 vn chuyn l hng ca bn, bt k kch c, n ng v tr ti ng thi im, khng phn bit d l mt bu kin gi mt quc gia lng ging hay 1.000 tn hng n mt a im ho lnh no trn ton cu. y l dch v mi ca Vn ti Vit 89.

Dch v vn ti hng qu c tiu chun v ti trng nng

Dch v vn ti hng qu c tiu chun v ti trng nngy l dch v mi ca Vn ti Vit 89.-Qun l an ton, ph hp v ng tin cy ca dch v hu cn hng d n, hng qu kh hng ha v ti trng nng. -Dch v ny ca Vn ti Vit 89 bao gm cc d n ca nhiu nh cung cp ton cu, t vic ly hng thng qua vic gom hng v giao cho cc c s ch to v cc cng trng xy dng d n cui cng.

Dch v vn ti hng qu c tiu chun v ti trng nng

Dch v vn ti hng qu c tiu chun v ti trng nng- Qun l hu cn cc d n quy m ln - Hng qu c tiu chun v ti trng nng - Gim st ng/d hng, - Nghin cu tnh kh thi v qun l ri roPhm vi cng vic bao gm:

Dch v vn ti hng qu c tiu chun v ti trng nng

Dch v vn ti hng qu c tiu chun v ti trng nngPhm vi cng vic bao gm:- Dch v hu cn cc khu vc ho lnh v cc cuc kho st tuyn ng - H tr k thut - ng gi xut khu & ng thng -Th tc hi quan nhp khu - Tnh minh bch dch v hu cn t im u n im cui

Dch v vn ti hng qu c tiu chun v ti trng nng

Dch v vn ti hng qu c tiu chun v ti trng nngChng ti lun n lc tuyt i mang ti khch hng cht lng dch v, hiu qu v nhng gii php hng ti pht trin v hp tc lu di. Vn ti Vit 89 vinh hnh c coi l i tc tin cy hng u trong lnh vc vn ti a phng thc ti Vit Nam.

Dch v vn ti hng qu c tiu chun v ti trng nng

Dch v vn ti hng qu c tiu chun v ti trng nng

=> Mi chi tit qu khch lin h : a ch website: http://www.vantaiviet89.vn hoc gi in cho chng ti theo s: Mr.Linh 0932271228 / Email : baoan.vantaiviet89@gmail.com