Gratis marknadsföring för dig som vill starta företag som pensionär

  • Published on
    16-Jun-2015

  • View
    220

  • Download
    6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Gratis marknadsfring fr dig som vill starta fretag som pensionr Instagram r ett annat stt att presentera bilder p Det r ocks gratis och har en enorm spridning Instagram har nu gtt om Twitter om man rknar antalet anvndare http://tips-om.se Holger Wstlund 9. Hur kan man gra detta p ett enkelt stt? Det beskrivs steg fr steg i boken http://tips-om.se Holger Wstlund 10. YouTube-presentationer r numera ett mste inom gratis marknadsfring Filmen Old Lady Road Rage Revenge r ett videoklipp p 45 sekunder med reklam fr IKEA som laddats ner 700 000 gnger Volvos videoklipp Du gamla du fria med Zlatan p YouTube har laddats ner en miljon gnger http://tips-om.se Holger Wstlund 11. Hur kan du p ett enkelt stt gra ett bra videoklipp p YouTube? Detta beskrivs steg fr steg i boken som du hittar p http://tips-om. se http://tips-om.se Holger Wstlund 12. Fr att ha framgng med gratis marknadsfring br du se till att du uppfattas som expert inom ditt omrde Utg frn dig sjlv, vilka kunder du vill ha, vilka konkurrenter du har och var du hittar lnsamhet Specialisera dig och frsk bli unik genom att hitta din egen nisch http://tips-om.se Holger Wstlund 13. Gratis marknadsfring handlar mycket om att du anvnder dig av din fantasi, kreativitet, energi och din egen tid Lgg inte ner pengar p broschyrer, trycksaker, annonser och annan traditionell marknadsfring Ett effektivt stt r att skriva artiklar p din egen och andras bloggar http://tips-om.se Holger Wstlund 14. Skriv ocks artiklar p s.k. artikelsajter Det finns flera sdana dr du fr in din artikel med lnkar tillbaka till din hemsida Adresser till ngra av dessa artikelsajter finns p sajten http://tips-om.se http://tips-om.se Holger Wstlund 15. Nr du skriver artiklar kan det leda till att du fr frfrgan om att hlla fredrag Det r den mest effektiva formen av gratis marknadsfring eller snarare marknadsfring som du t.o.m. tjnar bra p Tips om hur du tjnar pengar som fredragshllare finns ocks p sajten http://tips-om.se http://tips-om.se Holger Wstlund 16. Ett givet stt att gra effektiv marknadsfring gratis r att skicka ut e-brev, dvs. samma som nyhetsbrev, informationsbrev eller tipsbrev Hur du skapar din sndlista och skriver bra innehll lrs ocks ut i boken och delvis p sajten http://tips-om.se E-postmarknadsfring r gratis och 40 gnger s effektivt som Facebook eller Twitter enligt konsultfretaget McKinsey http://tips-om.se Holger Wstlund 17. Du kan ocks ge ut egna e-bcker Det r gratis fr dig att producera och skicka ut Du kan ge bort e-bckerna gratis eller ta betalt fr dem http://tips-om.se Holger Wstlund 18. Min rekommendation r att du ger bort dina e-bcker gratis Det r en utmrk

Transcript

<ul><li> 1. Gratis marknadsfring fr dig som vill startafretag som pensionrhttp://tips-om.se Holger Wstlund</li></ul> <p> 2. S marknadsfr du dig sjlv och ditt fretag om du vill startafretag som pensionrhttp://tips-om.se Holger Wstlund 3. Den hr bildserien r ettaxplock frn boken Smarknadsfr du dig ochditt fretag alldelesgratishttp://tips-om.se Holger Wstlund 4. Boken innehllerpraktiska rd och tips omhur du kan skta dinmarknadsfring utan attdet kostar ett re Rden handlar ommarknadsfring av bdetjnster och varorhttp://tips-om.se Holger Wstlund 5. Frst och frmst ska dunaturligtvis ha en egenhemsida Men du har antagligen,som s mnga andra, olikasorters kunder somefterfrgar olika produkter S det kan vara klokt att haflera hemsidor, som rnischadehttp://tips-om.se Holger Wstlund 6. Men det hr skulle ju handlaom gratis marknadsfring?Flera hemsidor r inte gratis.Domnadresserna kostar ju Lugn! Klicka p Adsense sstter Google in annonser pdin sajt och du tjnar mer nvad domnadresserna kostar Och i framtiden kanske dut.o.m. kan slja dinahemsidorhttp://tips-om.se Holger Wstlund 7. Den hr bildserien r gjord somen SlideShare-presentation Om du gr en egenpresentation p PowerPoint skan det vara en bra id att vendu gr om den till enSlideShare-presentation Det r enkelt, gratis ochGoogles skmotorer hittar denltthttp://tips-om.se Holger Wstlund 8. Instagram r ett annatstt att presentera bilderp Det r ocks gratis ochhar en enorm spridning Instagram har nu gttom Twitter om manrknar antalet anvndarehttp://tips-om.se Holger Wstlund 9. Hur kan man gra dettap ett enkelt stt? Det beskrivs steg frsteg i bokenhttp://tips-om.se Holger Wstlund 10. YouTube-presentationer rnumera ett mste inomgratis marknadsfring Filmen Old Lady Road RageRevenge r ett videoklipp p45 sekunder med reklam frIKEA som laddats ner 700000 gnger Volvos videoklipp Du gamladu fria med Zlatan pYouTube har laddats ner enmiljon gngerhttp://tips-om.se Holger Wstlund 11. Hur kan du p ett enkeltstt gra ett bravideoklipp p YouTube? Detta beskrivs steg frsteg i boken som duhittar p http://tips-om.sehttp://tips-om.se Holger Wstlund 12. Fr att ha framgng med gratismarknadsfring br du se tillatt du uppfattas som expertinom ditt omrde Utg frn dig sjlv, vilka kunderdu vill ha, vilka konkurrenterdu har och var du hittarlnsamhet Specialisera dig och frsk bliunik genom att hitta din egennischhttp://tips-om.se Holger Wstlund 13. Gratis marknadsfringhandlar mycket om att duanvnder dig av din fantasi,kreativitet, energi och dinegen tid Lgg inte ner pengar pbroschyrer, trycksaker,annonser och annantraditionell marknadsfring Ett effektivt stt r att skrivaartiklar p din egen ochandras bloggarhttp://tips-om.se Holger Wstlund 14. Skriv ocks artiklar p s.k.artikelsajter Det finns flera sdana drdu fr in din artikel medlnkar tillbaka till dinhemsida Adresser till ngra av dessaartikelsajter finns p sajtenhttp://tips-om.sehttp://tips-om.se Holger Wstlund 15. Nr du skriver artiklar kan detleda till att du fr frfrgan omatt hlla fredrag Det r den mest effektiva formenav gratis marknadsfring eller snarare marknadsfringsom du t.o.m. tjnar bra p Tips om hur du tjnar pengarsom fredragshllare finns ocksp sajten http://tips-om.sehttp://tips-om.se Holger Wstlund 16. Ett givet stt att gra effektivmarknadsfring gratis r attskicka ut e-brev, dvs. sammasom nyhetsbrev,informationsbrev eller tipsbrev Hur du skapar din sndlista ochskriver bra innehll lrs ocks uti boken och delvis p sajtenhttp://tips-om.se E-postmarknadsfring r gratisoch 40 gnger s effektivt somFacebook eller Twitter enligtkonsultfretaget McKinseyhttp://tips-om.se Holger Wstlund 17. Du kan ocks ge ut egnae-bcker Det r gratis fr dig attproducera och skicka ut Du kan ge bort e-bckernagratis eller tabetalt fr demhttp://tips-om.se Holger Wstlund 18. Min rekommendation ratt du ger bort dina e-bckergratis Det r en utmrkt formav marknadsfring Att ge bort informationgratis lnar sig fr detallra mestahttp://tips-om.se Holger Wstlund 19. Att skriva artiklar p egna ochandras bloggar, att hlla fredragoch att ge ut egna e-bcker kan ledatill att du ger ut en egen bok Du fr hela tiden kommentarer ochterkoppling p det du skriver ochtill slut blir du den verkligaspecialisten Du blir experten som ger ut ochsljer din egen bok Allt detta berttar jag om i bokenS marknadsfr du dig och dittfretag alldeles gratis och delvisocks p sajten http://tips-om.sehttp://tips-om.se Holger Wstlund 20. G nu in p http://tips-om.se G nu in p http://tips-om.se Dr kan du tjuvtitta i bokenS marknadsfr du dig ochditt fretag alldeles gratis Dr finns praktiska ochbeprvade rd och tips omhur du bedriver din utan attdet kostar dig ngot http://tips-om.se va adressenhttp://tips-om.se Holger Wstlund </p>