Kim thu sét chủ động LPI STORMASTER - CHỐNG SÉT THIÊN LONG

  • View
    70

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

KIM THU ST CH NG LPI STORMASTERKim thu stSTORMASTERl thit b chng st t ng, mt thng hiu n tAustralia (c) c CHNG ST THIN LONG phn phi chnh hng ti Vit Nam.

1. KIM THU ST CH NG LPI STORMASTER ESE 15 :bn knh bo v 51m- Thit b phng chng st trc tip nh thng- Bn knh bo v: Rp: 51 Mt (Level IV)- Theo tiu chun NF C 17 102 (September 2011)- Hiu: LPI. Model: Stormaster ESE 15. Xut x: Australia (c)2. KIM THU ST CH NG LPI STORMASTER ESE 30:bn knh bo v 71m- Thit b phng chng st trc tip nh thng- Bn knh bo v: Rp: 71 Mt (Level IV)- Theo tiu chun NF C 17 102 (September 2011)- Hiu: LPI. Model: Stormaster ESE 30. Xut x: Australia (c)3. KIM THU ST CH NG LPI STORMASTER ESE 50: bn knh bo v 95m- Thit b phng chng st trc tip nh thng- Bn knh bo v: Rp: 95 Mt (Level IV)- Theo tiu chun NF C 17 102 (September 2011)- Hiu: LPI. Model: Stormaster ESE 50. Xut x: Australia (c)4. KIM THU ST CH NG LPI STORMASTER ESE 60: bn knh bo v 107m- Thit b phng chng st trc tip nh thng- Bn knh bo v: Rp: 107 Mt (Level IV)- Theo tiu chun NF C 17 102 (September 2011)- Hiu: LPI. Model: Stormaster ESE 60. Xut x: Australia (c)Lu :- C s Serial ring cho tng sn phm, chng hng gi- Ph hp vi tt c cc cng trnh nh , nh xng, trm vin thng* Phn phi trn ton qucLIN H:CNG TY TNHH K THUT THNG MI DCH V THIN LONGa ch:111/17 Bnh Thnh, P.Bnh Hng Ha B, Q.Bnh Tn, Tp.HCMM s thu:0312973124Phone:0983 224 351 - 0866 858 171 - Mr.TnEmail:chongsetthienlong@gmail.comWebsite:www.chongsetthienlong.vn