Nu Việt Live: Digital Network Marketing vs. Network Marketing

  • Published on
    16-Apr-2017

  • View
    152

  • Download
    0

Transcript

GC R & NG NHNBi tp: Ngoi chc nng tm kim, Google cn c nhng chc nng no khc?10 cng c Google hu ch trong DNMGoogle Image SearchGoogle AlertsGoogle TranslateGoogle KeepsGoogle MapsGoogle TrendsGoogle Mail (Gmail)Google DriveGoogle URL ShortenerYoutubeDigital Network Marketingvs. Network MarketingDigital Network Marketing Webinar#nuvietliveMc tiu ca webinar & live stream ny?Phn tch chi tit hiu r hn.Khng chuyn sang Digital NGAY & LUN.Xem xt kh nng digital ca chnh mnh43 bc BT BIN trong Network MarketingNhng cng vic c thTasksTo mi quan hChia s tri nghimTm hiu nhu cuGi thng tinGia tng nim tinQun l danh schChm sc khch hngHng dn cch lmHun luyn i nhmNon-digital Network MarketingTasksNon-digital Network MarketingTo mi quan hNgi quen c, ti cc s kinChia s tri nghimn nh, cafe hoc cng tyTm hiu nhu cuNi chuyn trc tip hoc phoneGi thng tina brochure, catalogueGia tng nim tinMi ln cng ty, i s kinQun l danh schNo, s ghi chpChm sc khch hngn nh, cafe hoc gi in thoiHng dn cch lmn nh, cafe hoc cng tyHun luyn i nhmThu a im, mi LeaderDigital Network MarketingTasksNon-digital Network MarketingDigital Network MarketingTo mi quan hNgi quen c, ti cc s kin....MXH, online personal brandChia s tri nghimn nh, cafe hoc cng ty....MXH, blogs, videosTm hiu nhu cuNi chuyn trc tip hoc phone....Chat, tin nhn, video chatGi thng tina brochure, catalogue....Gi link, videos, filesGia tng nim tinMi ln cng ty, i s kin....Gi videos, webinar, live videoQun l danh schNo, s ghi chp....Dng phn mm, mobile appChm sc khch hngn nh, cafe hoc gi in thoi....Chat, tin nhn, email t ngHng dn cch lmn nh, cafe hoc cng ty....Gi video, webinar, live videoHun luyn i nhmThu a im, mi Leader....Webinar, live video vi LeaderMc tiu ca webinar & live stream ny?Phn tch chi tit hiu r hn.Khng chuyn sang Digital NGAY & LUN.Xem xt kh nng digital ca chnh mnh9QA