ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010

Embed Size (px)

Text of ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010

  • 1. 2010 Prasandhi Nilayam
    Sri Satya Sai Baba

2. 1 2010
: " , , , , , ". . , , : " " (!). , . ' .
-
3. 2 2010
, . . . . .
-
4. 3 2010
. , (Money comesandgoes, butmoralitycomesandgrows). ; ! . . , . . , .
-
5. 4 2010
(Bhakti) (Jnana). , . , . , .
-
6. 5 2010
, .. . ; . . , , .. . , . ' , . . . . , , .
-
7. 6 2010
, , , - . , , - . , ;
-
8. 72010
. . , , , , . . (-). . ' . .
-
9. . , , . , . . . . .
-
82010
10. , . ' , ( ). , , , , ;
-
92010
11. 10 2010
. , . , . (). . . , . . . . . .
-
12. . , , , , . .
-
112010
13. . , . , , . . , . , , , , , - , , , . , , , .
-
122010
14. . . . , . , . , , . ' .
-
13 2010
15. 14 2010
, , , , , , - .
-
16. 15 2010
: " ". . . ' , , , , , , . . , , .
-
17. 16 2010
, . . . . . , . . (), . .
-
18. 17 2010
. . . , . .
-
19. - , , , , - , , . , , . .
-
18 2010
20. 19 2010
. , , . . . , - . ' , . , . .
-
21. 202010
. (ahamkara) . , , . , .
-
22. 21 2010
, . () - - , .
-
23. 22 2010
. , , , . . , , . . , . , .-
24. 23 2010
, . , . , , . . , , . . ' .
-
25. 24 2010
. , . . . . . , .
-
26. . , . . , , . .
-
25 2010
27. 26 2010
. , . , , , . . , .
-
28. 27 2010
. (rishis) . . ' . , , .
-
29. 28 2010
, , , (). , . ; . , , , . , , . , , . .
-