15 03 15 ขยายอาณาเขตประกาศแก้ไข

  • Published on
    15-Jul-2015

  • View
    39

  • Download
    6

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>1 9:22-23 </p></li><li><p>22 </p><p>1 9:22-23 </p></li><li><p>23 </p><p>1 9:22-23 </p></li><li><p> 1:8 </p></li><li><p> D.T. Niles </p></li><li><p> 7 </p></li><li><p> 24:14 () </p></li><li><p>31 </p><p> 10:31 </p></li><li><p> 19-22 </p><p> (</p><p>) </p></li><li><p> 19-22 </p></li><li><p> 1. CQ (Caring Questions) </p></li><li><p> 2. - </p></li><li><p> 3. </p></li><li><p> 33 </p><p> : ? </p></li><li><p> 22. </p></li><li><p>. 2 1. </p></li><li><p>. 2 2. . </p></li><li><p> 23 = </p></li><li><p> ? </p></li><li><p> John Knox Presbyterian .. 1500 </p></li><li><p> George Whitefield .. 1700 </p></li><li><p> DCE </p></li></ul>