Alice Bailey - Viễn Cảm và Thể Dĩ Thái (Telepathy and the etheric vehicle)

  • Published on
    11-May-2015

  • View
    1.221

  • Download
    15

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Alice A. Bailey - Vin Cm v Th D Thi (Telepathy and The Etheric Vehicle)

Transcript

  • 1.VIN CM V TH D THI

2. 2 Vin cm v th d thi Sch ca b Alice A. Bailey im o, Nhn loi v Thi dng Th v Tham Thin Huyn Linh Tm Thc ca Nguyn T Lun v La Cn Khn nh Sng ca Linh Hn Linh Hn v C Cu ca Linh Hn T Tr Tu n Trc Gic Lun v Huyn Linh Thut T Bethlehem n Calvary ng o trong K Nguyn Mi Quyn I ng o trong K Nguyn Mi Quyn II Cc Vn ca Nhn Loi S Ti Lm ca ng Christ Vn Mnh cc Quc Gia o cm: Mt Vn ca Th Gian Vin cm v Th D Thi T Truyn Cha Hon Tt Gio Dc trong K Nguyn Mi S Hin L ca Thnh on Lun V By Cung Q. I Tm L Hc Ni Mn Q. II Tm L Hc Ni Mn Q. III Chim Tinh Hc Ni Mn Q. IV Cha Tr Theo Huyn Mn Q. V Cung v im o 3. 3 Trch t mt pht biu ca Chn S Ty Tng Trch t mt pht biu ca Chn s Ty Tng Xut bn vo thng 8 1934 Ch cn ni rng ti l mt t Ty Tng thuc mt cp no , v iu ny mch cho bn rt t, v tt c u l t, t ngi tm o tm thng nht tr ln v trn c chnh c Christ na. Ging nh nhng ngi khc, ti ang sinh hot trong mt th xc trn cc bin gii Ty Tng, v thnh thong (theo quan im th tc) ti c chm sc mt nhm gm nhiu Lt ma (lamas) Ty Tng, khi cc bn phn khc ca ti c th th. Chnh v s kin ny mi c d lun cho rng ti l mt tu s ca Lt-ma-vin c bit ny. Nhng ai cng tc vi ti trong cng vic ca Thnh on (v mi t chn chnh u cng tc trong cng vic ny) u bit ti di mt danh xng v chc nng khc. A. A. B. bit r ti l ai v bit ti theo hai danh xng. Ti l mt huynh ca cc bn, k i trn Thnh o hi lu hn l o sinh bc trung v do phi gnh vc cc trch nhim ln lao hn. Ti l k phn u v u tranh trn con ng ring ca ti tin vo phm vi nh sng ln hn l phm vi ca ngi tm o (tc l k s c c on vn ny), do ti phi hnh x nh mt k truyn t nh sng d bt c gi no. Ti khng phi l mt ngi lung tui nh s tui cn c trong cc hun s, tuy th, ti khng cn non km hay thiu kinh nghim na. Cng vic ca ti l ging dy v qung b tri thc ca Minh Trit Mun Thu (Ageless wisdom) bt c u m ti c th tm c s p ng, v ti lm vic ny t nhiu nm qua. 4. 4 Vin cm v th d thi Khi c dp, ti cng tm cch tr gip Chn S M. v Chn S K.H., v t lu, ti lin kt vi cc Ngi v vi cng vic ca cc Ngi. Qua tt c mi iu trn, ti ni vi bn nhiu ri. Tuy th, ng thi ti cng khng ni g vi bn c a bn n ch nghe theo ti mt cch m qung, v tn sng mt cch thiu sng sut m ngi tm o d xc cm thng c i vi v o s (Guru) v c Thy (Master) l cc v m cho ti lc ny, k tm o cha th tip xc c. Ngi tm o cng s khng c c s tip xc hng mong c , cho ti khi no y chuyn ha c lng tn sng bng xc cm thnh vic phng s v tha i vi nhn loi ch khng phi i vi Chn S. Cc sch do ti vit, c a ra m khng i hi phi c chp nhn. Chng c th ng, trung thc v hu ch, hoc c th khng c g c. Chnh bn phi xc nh s xc thc ca chng bng vic thc hnh ng n v bng vic luyn tp trc gic. C ti ln A. A. B. u t quan tm n vic xem cc sch c n cho nh l cc tc phm c truyn linh hng hay l c ai ni n (bng cch h thp ging) nh l cng trnh ca mt trong cc Chn S. Nu cc sch ny trnh by chn l cch no m n vn theo ng trnh t c a ra trong cc gio hun trn th gian, nu kin thc c a ra gip nng cao hoi bo (aspiration) v -ch-phng-s (will-to-serve) t ci tnh cm n ci tr (ci hot ng ca cc Chn S) th cc sch ny t c mc tiu. Nu gio l c truyn t ny to ra c mt p ng ni th tr gic ng ca k phng s trn th gian v mang li s le sng cho trc gic ca y, th by gi gio l ny mi nn c chp nhn. Bng khng th thi. Nu cc li ny p ng c vi s vng tin cui cng, hay c cho l ng di s trc nghim ca nh Lut Tng 5. 5 Trch t mt pht biu ca Chn S Ty Tng ng (Law of Correspondences), th by gi chng mi thc s l tt lnh. Cn nu khng c nh th, th o sinh ng nn chp nhn nhng g c ni ra. 6. 6 Vin cm v th d thi NI DUNG Chng S Trang (Anh ng) Tit mt Gio hun v vin cm I. Lnh vc tng tc vin cm 1 II. Cng tc vin cm. Ba yu t chnh 11 III. Ba loi vin cm: Bn nng, Tr tu, Trc gic 16 Hai nhm kh nng vin cm khc 21 IV. Ba loi Nng Lng c lin quan 25 V. Pht trin ca quan h vin cm 30 VI. Cng tc vin cm tp th : ba hun th 37 VII. Khoa hc v n tng: Chc nng thi dng v hnh tinh ca n. 41 Cc ngun n tng i vi ba Trung Tm Hnh tinh 42 VIII. Khoa hc ti thng v Tip xc 52 Ba cch biu l ph thuc ln nhau 52 Mc tiu ca n trong Din Trnh Tin ha ca s sng 54 IX. Khu vc m rng ca Tng tc hu thc 58 X. Trnh t khai m cc mi lin h 64 Cc Nhm lin kt bn trong S sng hnh tinh 67 Tr tu, Tiu im ca s pht trin hnh tinh 71 XI. Cc kt qu ca s tip xc v tip nhn 75 Trnh t n tng ca hnh tinh 80 XII. Lin h ca Trung tm Nhn Loi vi Trung Tm Thnh on 83 Cc ci ngun n tng i vi t 86 ng gp ca t vo Thin C 91 XIII. S bn nhy v vin cm, mt khai m bnh thng 94 7. 7 Ni Dung Pht trin tm linh song hnh 96 Ghi nhn v l gii 100 XIV. Cc Trng thi cao ca lin h trong Ton Linh Tr 109 Cc Tc Nhn to n tng ca Thin 119 XV. Cc lin h lin hnh tinh v ngoi hnh tinh 124 Vai tr ch cht ca nhn loi 126 By pht biu m t kiu mu ca cng vic hin nay trn hnh tinh 131 Cc Trung tm v cc nng lng cung 135 Tnh chia r: i ho huyn 137 Tit Hai Gio Hun v Th D Thi I. Bn cht ca th d thi 139 II. Nn tng ca s khng chia r 148 Chc nng ca bn cht d thi 156 III. Cc Trung tm hnh tinh v nhn loi c trong cht 159 d thi. Kiu mu i thay ca th d thi hnh tinh 164 IV. Cc b huyt v phm ng 167 Lin h gia cc b huyt cao vi cc b huyt thp 169 V. Bn cht ca khng gian 177 VI. S sng hnh tinh l mt trung tm trong thi dng h 182 Tam gic nng lng trung ng 185 Trnh t lin h ln nhau ca cc tam gic 190 Mi lin h ton vn ca con ngi v chc nng sng to bn trong Tng Th 192 Mc Lc 199 8. 8 Vin cm v th d thi i Thnh Nguyn (The Great Invocation) T im Linh Quang trong Thin Tr Cu xin nh sng trn ngp tr ngi Xin cho Linh Quang ging xung Dng Trn. * * * T im Bc i trong Thin Tm Cu xin bc i trn ngp tm ngi Xin cho ng Christ tr li Trn Gian. * * * T trung tm ni Thin c thu trit. Xin Thin dt dn tiu ch nhn loi Thin m cc Chn S bit r v phng hnh. * * * T trung tm m chng ta gi l loi ngi Cu xin c Bc i v Linh Quang khi ng Mong cho Thin C phong b t mn Cu xin Linh Quang, Bc i v Huyn Nng phc hi Thin C chn Trn Hon. Thnh Nguyn hay Khn Nguyn trn y khng thuc v bt c ngi ny hay nhm no, m thuc v ton th nhn loi. Nt p v sc mnh ca Thnh Nguyn ny nm trong s gin n ca n v trong cch din t mt vi chn l quan yu m tt c mi ngi, mt cch t nhin v mt cch bnh thng, u chp nhn chn l v s hin 9. 9 tn ca mt ng Thng Tu c bn, ng m chng ta gn cho tn danh mt cch m h l Thng ; chn l cho rng ng sau mi v bn ngoi c mt mnh lc thc y ca v tr l Tnh Thng; chn l cho rng c mt ng Cao C n trn gian, ngi C c gio gi l ng Christ v th hin tnh thng sao cho chng ta c th hiu c; chn l cho rng c tnh thng v s thng tu u l kt qu ca Thin ; v sau cng chn l t hin l rng ch qua chnh nhn loi m Thin C mi c th hin. Alice A. Bailey 10. 10 Vin cm v th d thi GIO L V VIN CM (1) I. Lnh vc Tng Tc vin cm. Mt trong cc c im phn bit on Ngi Phng S Th Gian v cc thc gi, y l t chc bn ngoi ang gi cho h kt hp li, thc ra khng tn ti. Nhng ngi ny c gi chung li vi nhau bng mt cu trc bn trong ca t tng v bng mt mi trng/phng tin vin cm vi quan h h tng. Cc ng Cao C m tt c chng ta ra sc phng hnh u c lin kt nh th, v c th vi nhu cu ti thiu v vi cch tiu ph thn lc t nht c c mi lin giao vi nhau. Tt c cc Ngi u c iu hp vo mt rung ng c bit. Trong cc nhm mi c tp hp chung li, nhiu ngi c bn cht rt khc nhau, h u trn cc cung khc nhau, c cc quc tch khc nhau, mi ngi trong s u l sn phm ca cc mi trng v tnh di truyn khc nhau rt nhiu. Ngoi cc yu t r rt ny (cc yu t thu ht s ch tc khc) cng c tnh trng a dng nh nhau trong kinh nghim sng ca cc linh hn lin h. S phc tp ca vn cng tng thm mt cch khng khip khi ngi ta nh li con ng di m mi ngi vt qua v nhiu yu t (hin ra t mt qu kh xa xm v m h) gp vo vic lm cho mi ngi c bn cht nh ngy nay. Do , khi 1 Telepathy: do ting Hy Lp tle: xa, vin, v pathos: cm nhn. Vin cm: cm nhn c t xa bng mt phng php khc vi cc gic quan thng thng. Cn c dch l thn giao cch cm. (ND) 1 11. 11 Gio l v vin cm ngi ta nghin ngm v cc h ngn cch v cc kh khn xy ra t ngt cho cc tnh hung khc nhau nh th, th ngay tc khc cu hi ny sinh: iu g em li nn tng p ng chung, v iu g lm cho c th c mt tng tc gia cc th tr c lin h? Cu tr li cho cu hi ny rt l quan trng v cn mt s hiu bit tng tn. Khi Thnh Kinh C c dng cc li: Trong Ngi chng ta sng, hot ng v hin tn, th chng ta ni v mt nh lut cn bn trong thin nhin v nn tng ca mt s kin c din t r rng m chng ta gi ghm bng t ng hi v ngha: Ton hin (Omnipresence). S ton hin c cn bn ca n trong vt cht (substance) ca v tr v trong nhng g m cc nh khoa hc gi l d thi (ether). T ng d thi ny l mt thut ng chung (generic term) bao hm i dng ca cc nng lng m tt c u c lin h cht ch vi nhau v to thnh th nng lng tng hp duy nht (one synthetic energy body) ca hnh tinh chng ta. Do , trong khi tin n vn vin cm, cn phi thn trng ghi nh rng th d thi ca mi hnh hi trong thin nhin l mt phn nguyn vn ca hnh hi c thc (substantial form) ca chnh Thng khng phi l hnh hi xc thn trng trc, m l nhng g m cc nh huyn b hc xem nh l cht liu to hnh (form-making substance). Chng ta dng t ng God ch s biu l ca S Sng Duy Nht ang lm linh hot mi hnh hi trn ci biu l bn ngoi. Do th d thi hay th nng lng ca mi con ngi l mt phn nguyn vn ca th d thi ca chnh hnh tinh v tt nhin ca thi dng h. Nh mi trng/phng tin (medium) ny m v mt cn bn, mi con ngi u c lin quan ti mi biu l khc ca S Sng Thing Ling, nh hoc ln. Chc nng ca th d thi l thu nhn cc xung 2 12. 12 Vin cm v th d thi lc nng lng v c a vo hot ng bi cc xung lc ny hay cc lung thn lc, pht xut t ci ngun nguyn thy no . Thc ra, th d thi khng g khc hn l nng lng. N c to ra bng v s tuyn lc (threads of force) hay l cc dng nng lng rt nh, c gi cho lin h vi th tnh cm v th tr, v lin h vi linh hn bng hiu qu phi kt ca chng. n phin chng, cc dng nng lng ny li c hiu qu ln th xc v a th xc vo mt hot ng no , ty theo bn cht v sc mnh ca bt c loi nng lng no c th ang chi phi th d thi vo bt c thi im c bit no. Do , nng lng xut pht t mt th tr no mi lan truyn qua th d thi c. Vi nhn loi ni chung, s p ng c to ra mt cch v thc i vi cc iu khin ca Ton Linh Tr (Universal Mind); trong thi i v k nguyn ca chng ta, iu ny tr nn phc tp bi mt s p ng ngy cng tng i vi cc kin qun chng (mass ideas) i khi c gi l d lun qun chng (public opinion) ca tnh cht tr tu ang pht trin mt cch nhanh chng ca con ngi. Trong gia nh nhn loi cng c nhng ngi p ng c vi nhm bn trong ca cc Ch Th Suy Tng (Thinkers), cc Ngi ang hot ng trong cht tr, t phng din ni tm ca s sng, cc Ngi kim sot s xut l ca i-thin-c v s biu l ca Thin- (divine purpose). Nhm Ch Th Suy Tng ny c chia thnh by phn chi chnh (main divisions) do ba ng Cao C hay l cc Thc Th Thng Linh c siu thc cai qun. Ba ng ny l c Bn C (Manu), c Christ, v c Vn Minh B Tt (Mahachohan). Ba ng ny hot ng trc tin qua phng php tc ng n th tr ca cc Chn S (adepts) 3 13. 13 Gio l v vin cm v cc t im o. n lt cc v sau tc ng n cc t trn th gii, ri cc t ny, mi v trong v tr ring v theo trch nhim ring ca mnh, th hin quan nim ca h i vi thin c v tm cch th hin thin c cng nhiu cng tt. Do , nh bn c th c on, l mt tin trnh i xung cc tc rung ng cho n khi cc tc ny mnh m (heavy) tc ng n vt cht ci trn, v nh th c th to ra cc kt qu hu hiu trn ci trn. T trc n gi cc t ny ch hot ng phn ln c mt mnh tr phi khi cc lin h nghip qu lm cho h nhn ra nhau, v s tng giao vin cm, v mt cn bn, c gii hn vo Huyn giai cc Chn S v im o , c trong lc lm phm ln lc khng lm phm, v gii hn vo cng vic c bit ca cc Ngi vi t cc Ngi. Tuy nhin, hin nay, xem ra c th thit lp c mt tnh trng tng t v mt lin giao vin cm gia cc t trn ci trn. Bt c ni u m h c th thy c nng lc ca mnh, nhm cc nh thn b v cc thc gi ny sau rt s thy c th giao tip c vi nhau v thng din ra ngay c lc ny. Mt tng thn b cn bn hoc mt thin khi mi no v chn l t ngt c nhiu ngi nhn ra v c thy biu hin cng lc qua phng tin ca nhiu th tr. Khng mt ngi duy nht no c th t cho l c quyn c bit i vi nguyn l hoc chn l c trnh by r rng. Nhiu tr tu ghi nhn iu . Tuy nhin, vi mt khi qut ha rng ln, thng thng c kin cho rng nhng ngi ny thu thp cc lung t tng ni tng hoc p ng c vi s tc ng ca Ton Linh Tr. Theo st ngha v v mt chuyn mn th khng phi th. Ton Linh Tr ch c tip thu bi mt thnh vin no ca Huyn Giai hnh tinh, ty theo nh hng tr tu (mental 4 14. 14 Vin cm v th d thi bias) v vn c tr tu ca Ngi, v cc nhu cu trc mt c cm nhn bi cc Chn S (adepts) ang hot ng. Lc by gi Ngi a ra tng mi, khm ph mi, hoc l thin khi mi cho nhm cc Chn S (d nhin bng vin cm, hi huynh ), v khi c cc Chn S ny bn bc, sau , Ngi mi a iu cho nhm cc t ca Ngi. Trong s cc t ny, Ngi s tm mt ngi c kh nng p ng d dng v sng sut hn nhng ngi khc, v, nh s suy t r rng v nng lc gii thch cc hnh t tng, ngi ny by gi c th gy nh hng ln cc th tr khc. Nhng th tr khc ny nm bt c tng xem nh l tng ca h; h khai thc n v a n ra thnh hin thc. Khi lm th, th mi ngi xem tng nh l c n ring ca mnh, v, v quan nng chuyn bit ny v trch nhim t ng c sinh ra ca ngi y, y phng tng tr li vi tt c nng lng vn c ni y, ri y hnh ng v tranh u cho cc hnh t tng ca mnh. Mt minh ha ca vic ny c tm thy trong lch s ca Hi Quc Lin (League of Nations). Trc khi m trch cng vic c bit ny, Chn S Serapis tm cch a ra mt tng c tnh cch xy dng no gip nhn loi. Ngi hnh dung ra s hp nht trn th gii trong lnh vc chnh tr, n th hin di hnh thc mt nhm cc quc gia sng sut dng duy tr ha bnh trn th gii. Ngi trnh by tng cho cc Chn S trong mt ngh (conclave, bui hp mt) v tng c xem nh l mt iu kh thi. Chn S Jesus m trch vic trnh by tng cho nhm cc t ca Ngi khi Ngi hot ng phng Ty. Trn cc ni cnh gii (inner planes), mt trong cc t ny khai thc ci gi (suggestion, tng) ny v chuyn n ln (hay ng hn a n xung) cho n khi n c ghi trong 5 15. 15 Gio l v vin cm b c ca i T House. Khng ghi nhn c ci ngun (m ng ta hon ton khng bit), ng ny sau chuyn tng n cho mt ngi c o tm trn cung 6 tn l Woodrow Wilson. K , c nui dng bi s phong ph ca cc tng tng t trong tr ca nhiu ngi, tng c a ra cho th gii. Cn nn nh rng chc nng ca mt t l tp trung dng nng lng thuc mt loi c bit no trn ci trn, ni m dng nng lng c th tr thnh mt trung tm lc thu ht v ko vo chnh n cc loi tng v cc dng t tng tng t vn khng mnh chnh chng t sinh tn, hoc to mt tc ng mnh trn tm thc con ngi. Sc mnh nm trong s hp nht. y l nh lut th hai chi phi s lin giao bng vin cm. nh lut th nht l: 1. Sc mnh giao tip nm trong chnh bn cht ca vt cht. N nm mt cch tim tng trong cht d thi, v ngha ca vin cm phi c tm thy trong t ng s ton hin (omnipresence). nh lut th hai l: 2. S tng tc ca nhiu th tr to ra s hp nht ca t tng vn mnh c b c nhn bit. y chng ta c mt nh lut ang chi phi hot ng bn trong (subjective activity) v mt nh lut khc chi phi biu l ra ngoi cnh. Chng ta hy pht biu cc nh lut ny theo cch n gin nht c th c. Khi mi thnh vin trong nhm c th hot ng trong tr tu thc (mind- consciousness) ca mnh, khng b cn tr bi b c hoc bn cht tnh cm, th y s khm ph ra tnh ph qut (universality) ca nguyn kh tr tu vn l biu hin bn ngoi u tin ca linh hn thc (soul-consciousness). Lc by gi y 6 16. 16 Vin cm v th d thi s i vo th gii ca cc tng, tr nn bit c cc tng qua m bn tip nhn nhy bn ca th tr. Lc by gi y ra sc tm kim nhng ngi p ng vi cng loi tng v nhng k phn ng vi cng xung lc tr tu, mt cch ng thi vi chnh y. Nh hp nht chnh mnh vi nhng ngi ny, y khm ph chnh mnh c mi lin h vi h. Vic tm hiu nh lut th nht to ra cc kt qu trong tr hay th tr. Vic tm hiu nh lut th hai to ra cc kt qu trong mt trm tip nhn th yu, tc l b c. iu ny c th xy ra nh vic tng thm sc mnh ca phn ng tr tu ring ca mt ngi bng phn ng tr tu ca nhng ngi khc c tnh tip nhn tng t. Do ngi ta thy rng tin trnh truyn t ny d b chi phi bi...