Alice Bailey - Viễn Cảm và Thể Dĩ Thái (Telepathy and the etheric vehicle)

  • Published on
    11-May-2015

  • View
    1.222

  • Download
    15

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Alice A. Bailey - Vin Cm v Th D Thi (Telepathy and The Etheric Vehicle)

Transcript

  • 1.VIN CM V TH D THI

2. 2 Vin cm v th d thi Sch ca b Alice A. Bailey im o, Nhn loi v Thi dng Th v Tham Thin Huyn Linh Tm Thc ca Nguyn T Lun v La Cn Khn nh Sng ca Linh Hn Linh Hn v C Cu ca Linh Hn T Tr Tu n Trc Gic Lun v Huyn Linh Thut T Bethlehem n Calvary ng o trong K Nguyn Mi Quyn I ng o trong K Nguyn Mi Quyn II Cc Vn ca Nhn Loi S Ti Lm ca ng Christ Vn Mnh cc Quc Gia o cm: Mt Vn ca Th Gian Vin cm v Th D Thi T Truyn Cha Hon Tt Gio Dc trong K Nguyn Mi S Hin L ca Thnh on Lun V By Cung Q. I Tm L Hc Ni Mn Q. II Tm L Hc Ni Mn Q. III Chim Tinh Hc Ni Mn Q. IV Cha Tr Theo Huyn Mn Q. V Cung v im o 3. 3 Trch t mt pht biu ca Chn S Ty Tng Trch t mt pht biu ca Chn s Ty Tng Xut bn vo thng 8 1934 Ch cn ni rng ti l mt t Ty Tng thuc mt cp no , v iu ny mch cho bn rt t, v tt c u l t, t ngi tm o tm thng nht tr ln v trn c chnh c Christ na. Ging nh nhng ngi khc, ti ang sinh hot trong mt th xc trn cc bin gii Ty Tng, v thnh thong (theo quan im th tc) ti c chm sc mt nhm gm nhiu Lt ma (lamas) Ty Tng, khi cc bn phn khc ca ti c th th. Chnh v s kin ny mi c d lun cho rng ti l mt tu s ca Lt-ma-vin c bit ny. Nhng ai cng tc vi ti trong cng vic ca Thnh on (v mi t chn chnh u cng tc trong cng vic ny) u bit ti di mt danh xng v chc nng khc. A. A. B. bit r ti l ai v bit ti theo hai danh xng. Ti l mt huynh ca cc bn, k i trn Thnh o hi lu hn l o sinh bc trung v do phi gnh vc cc trch nhim ln lao hn. Ti l k phn u v u tranh trn con ng ring ca ti tin vo phm vi nh sng ln hn l phm vi ca ngi tm o (tc l k s c c on vn ny), do ti phi hnh x nh mt k truyn t nh sng d bt c gi no. Ti khng phi l mt ngi lung tui nh s tui cn c trong cc hun s, tuy th, ti khng cn non km hay thiu kinh nghim na. Cng vic ca ti l ging dy v qung b tri thc ca Minh Trit Mun Thu (Ageless wisdom) bt c u m ti c th tm c s p ng, v ti lm vic ny t nhiu nm qua. 4. 4 Vin cm v th d thi Khi c dp, ti cng tm cch tr gip Chn S M. v Chn S K.H., v t lu, ti lin kt vi cc Ngi v vi cng vic ca cc Ngi. Qua tt c mi iu trn, ti ni vi bn nhiu ri. Tuy th, ng thi ti cng khng ni g vi bn c a bn n ch nghe theo ti mt cch m qung, v tn sng mt cch thiu sng sut m ngi tm o d xc cm thng c i vi v o s (Guru) v c Thy (Master) l cc v m cho ti lc ny, k tm o cha th tip xc c. Ngi tm o cng s khng c c s tip xc hng mong c , cho ti khi no y chuyn ha c lng tn sng bng xc cm thnh vic phng s v tha i vi nhn loi ch khng phi i vi Chn S. Cc sch do ti vit, c a ra m khng i hi phi c chp nhn. Chng c th ng, trung thc v hu ch, hoc c th khng c g c. Chnh bn phi xc nh s xc thc ca chng bng vic thc hnh ng n v bng vic luyn tp trc gic. C ti ln A. A. B. u t quan tm n vic xem cc sch c n cho nh l cc tc phm c truyn linh hng hay l c ai ni n (bng cch h thp ging) nh l cng trnh ca mt trong cc Chn S. Nu cc sch ny trnh by chn l cch no m n vn theo ng trnh t c a ra trong cc gio hun trn th gian, nu kin thc c a ra gip nng cao hoi bo (aspiration) v -ch-phng-s (will-to-serve) t ci tnh cm n ci tr (ci hot ng ca cc Chn S) th cc sch ny t c mc tiu. Nu gio l c truyn t ny to ra c mt p ng ni th tr gic ng ca k phng s trn th gian v mang li s le sng cho trc gic ca y, th by gi gio l ny mi nn c chp nhn. Bng khng th thi. Nu cc li ny p ng c vi s vng tin cui cng, hay c cho l ng di s trc nghim ca nh Lut Tng 5. 5 Trch t mt pht biu ca Chn S Ty Tng ng (Law of Correspondences), th by gi chng mi thc s l tt lnh. Cn nu khng c nh th, th o sinh ng nn chp nhn nhng g c ni ra. 6. 6 Vin cm v th d thi NI DUNG Chng S Trang (Anh ng) Tit mt Gio hun v vin cm I. Lnh vc tng tc vin cm 1 II. Cng tc vin cm. Ba yu t chnh 11 III. Ba loi vin cm: Bn nng, Tr tu, Trc gic 16 Hai nhm kh nng vin cm khc 21 IV. Ba loi Nng Lng c lin quan 25 V. Pht trin ca quan h vin cm 30 VI. Cng tc vin cm tp th : ba hun th 37 VII. Khoa hc v n tng: Chc nng thi dng v hnh tinh ca n. 41 Cc ngun n tng i vi ba Trung Tm Hnh tinh 42 VIII. Khoa hc ti thng v Tip xc 52 Ba cch biu l ph thuc ln nhau 52 Mc tiu ca n trong Din Trnh Tin ha ca s sng 54 IX. Khu vc m rng ca Tng tc hu thc 58 X. Trnh t khai m cc mi lin h 64 Cc Nhm lin kt bn trong S sng hnh tinh 67 Tr tu, Tiu im ca s pht trin hnh tinh 71 XI. Cc kt qu ca s tip xc v tip nhn 75 Trnh t n tng ca hnh tinh 80 XII. Lin h ca Trung tm Nhn Loi vi Trung Tm Thnh on 83 Cc ci ngun n tng i vi t 86 ng gp ca t vo Thin C 91 XIII. S bn nhy v vin cm, mt khai m bnh thng 94 7. 7 Ni Dung Pht trin tm linh song hnh 96 Ghi nhn v l gii 100 XIV. Cc Trng thi cao ca lin h trong Ton Linh Tr 109 Cc Tc Nhn to n tng ca Thin 119 XV. Cc lin h lin hnh tinh v ngoi hnh tinh 124 Vai tr ch cht ca nhn loi 126 By pht biu m t kiu mu ca cng vic hin nay trn hnh tinh 131 Cc Trung tm v cc nng lng cung 135 Tnh chia r: i ho huyn 137 Tit Hai Gio Hun v Th D Thi I. Bn cht ca th d thi 139 II. Nn tng ca s khng chia r 148 Chc nng ca bn cht d thi 156 III. Cc Trung tm hnh tinh v nhn loi c trong cht 159 d thi. Kiu mu i thay ca th d thi hnh tinh 164 IV. Cc b huyt v phm ng 167 Lin h gia cc b huyt cao vi cc b huyt thp 169 V. Bn cht ca khng gian 177 VI. S sng hnh tinh l mt trung tm trong thi dng h 182 Tam gic nng lng trung ng 185 Trnh t lin h ln nhau ca cc tam gic 190 Mi lin h ton vn ca con ngi v chc nng sng to bn trong Tng Th 192 Mc Lc 199 8. 8 Vin cm v th d thi i Thnh Nguyn (The Great Invocation) T im Linh Quang trong Thin Tr Cu xin nh sng trn ngp tr ngi Xin cho Linh Quang ging xung Dng Trn. * * * T im Bc i trong Thin Tm Cu xin bc i trn ngp tm ngi Xin cho ng Christ tr li Trn Gian. * * * T trung tm ni Thin c thu trit. Xin Thin dt dn tiu ch nhn loi Thin m cc Chn S bit r v phng hnh. * * * T trung tm m chng ta gi l loi ngi Cu xin c Bc i v Linh Quang khi ng Mong cho Thin C phong b t mn Cu xin Linh Quang, Bc i v Huyn Nng phc hi Thin C chn Trn Hon. Thnh Nguyn hay Khn Nguyn trn y khng thuc v bt c ngi ny hay nhm no, m thuc v ton th nhn loi. Nt p v sc mnh ca Thnh Nguyn ny nm trong s gin n ca n v trong cch din t mt vi chn l quan yu m tt c mi ngi, mt cch t nhin v mt cch bnh thng, u chp nhn chn l v s hin 9. 9 tn ca mt ng Thng Tu c bn, ng m chng ta gn cho tn danh mt cch m h l Thng ; chn l cho rng ng sau mi v bn ngoi c mt mnh lc thc y ca v tr l Tnh Thng; chn l cho rng c mt ng Cao C n trn gian, ngi C c gio gi l ng Christ v th hin tnh thng sao cho chng ta c th hiu c; chn l cho rng c tnh thng v s thng tu u l kt qu ca Thin ; v sau cng chn l t hin l rng ch qua chnh nhn loi m Thin C mi c th hin. Alice A. Bailey 10. 10 Vin cm v th d thi GIO L V VIN CM (1) I. Lnh vc Tng Tc vin cm. Mt trong cc c im phn bit on Ngi Phng S Th Gian v cc thc gi, y l t chc bn ngoi ang gi cho h kt hp li, thc ra khng tn ti. Nhng ngi ny c gi chung li vi nhau bng mt cu trc bn trong ca t tng v bng mt mi trng/phng tin vin cm vi quan h h tng. Cc ng Cao C m tt c chng ta ra sc phng hnh u c lin kt nh th, v c th vi nhu cu ti thiu v vi cch tiu ph thn lc t nht c c mi lin giao vi nhau. Tt c cc Ngi u c iu hp vo mt rung ng c bit. Trong cc nhm mi c tp hp chung li, nhiu ngi c bn cht rt khc nhau, h u trn cc cung khc nhau, c cc quc tch khc nhau, mi ngi trong s u l sn phm ca cc mi trng v tnh di truyn khc nhau rt nhiu. Ngoi cc yu t r rt ny (cc yu t thu ht s ch tc khc) cng c tnh trng a dng nh nhau trong kinh nghim sng ca cc linh hn lin h. S phc tp ca vn cng tng thm mt cch khng khip khi ngi ta nh li con ng di m mi ngi vt qua v nhiu yu t (hin ra t mt qu kh xa xm v m h) gp vo vic lm cho mi ngi c bn cht nh ngy nay. Do , khi 1 Telepathy: do ting Hy Lp tle: xa, vin, v pathos: cm nhn. Vin cm: cm nhn c t xa bng mt phng php khc vi cc gic quan thng thng. Cn c dch l thn giao cch cm. (ND) 1 11. 11 Gio l v vin cm ngi ta nghin ngm v cc h ngn cch v cc kh khn xy ra t ngt cho cc tnh hung khc nhau nh th, th ngay tc khc cu hi ny sinh: iu g em li nn tng p ng chung, v iu g lm cho c th c mt tng tc gia cc th tr c lin h? Cu tr li cho cu hi ny rt l quan trng v cn mt s hiu bit tng tn. Khi Thnh Kinh C c dng cc li: Trong Ngi chng ta sng, hot ng v hin tn, th chng ta ni v mt nh lut cn bn trong thin nhin v nn tng ca mt s kin c din t r rng m chng ta gi ghm bng t ng hi v ngha: Ton hin (Omnipresence). S ton hin c cn bn ca n trong vt cht (substance) ca v tr v trong nhng g m cc nh khoa hc gi l d thi (ether). T ng d thi ny l mt thut ng chung (generic term) bao hm i dng ca cc nng lng m tt c u c lin h cht ch vi nhau v to thnh th nng lng tng hp duy nht (one synthetic energy body) ca hnh tinh chng ta. Do , trong khi tin n vn vin cm, cn phi thn trng ghi nh rng th d thi ca mi hnh hi trong thin nhin l mt phn nguyn vn ca hnh hi c thc (substantial form) ca chnh Thng khng phi l hnh hi xc thn trng trc, m l nhng g m cc nh huyn b hc xem nh l cht liu to hnh (form-making substance). Chng ta dng t ng God ch s biu l ca S Sng Duy Nht ang lm linh hot mi hnh hi trn ci biu l bn ngoi. Do th d thi hay th nng lng ca mi con ngi l mt phn nguyn vn ca th d thi ca chnh hnh tinh v tt nhin ca thi dng h. Nh mi trng/phng tin (medium) ny m v mt cn bn, mi con ngi u c lin quan ti mi biu l khc ca S Sng Thing Ling, nh hoc ln. Chc nng ca th d thi l thu nhn cc xung 2 12. 12 Vin cm v th d thi lc nng lng v c a vo hot ng bi cc xung lc ny hay cc lung thn lc, pht xut t ci ngun nguyn thy no . Thc ra, th d thi khng g khc hn l nng lng. N c to ra bng v s tuyn lc (threads of force) hay l cc dng nng lng rt nh, c gi cho lin h vi th tnh cm v th tr, v lin h vi linh hn bng hiu qu phi kt ca chng. n phin chng, cc dng nng lng ny li c hiu qu ln th xc v a th xc vo mt hot ng no , ty theo bn cht v sc mnh ca bt c loi nng lng no c th ang chi phi th d thi vo bt c thi im c bit no. Do , nng lng xut pht t mt th tr no mi lan truyn qua th d thi c. Vi nhn loi ni chung, s p ng c to ra mt cch v thc i vi cc iu khin ca Ton Linh Tr (Universal Mind); trong thi i v k nguyn ca chng ta, iu ny tr nn phc tp bi mt s p ng ngy cng tng i vi cc kin qun chng (mass ideas) i khi c gi l d lun qun chng (public opinion) ca tnh cht tr tu ang pht trin mt cch nhanh chng ca con ngi. Trong gia nh nhn loi cng c nhng ngi p ng c vi nhm bn trong ca cc Ch Th Suy Tng (Thinkers), cc Ngi ang hot ng trong cht tr, t phng din ni tm ca s sng, cc Ngi kim sot s xut l ca i-thin-c v s b