Chumash Vayikra PArshat Shavua

  • Published on
    26-Jan-2015

  • View
    301

  • Download
    4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Weekly portion of the Torah, PArshat Shavua on Vayikra Chumash

Transcript

  • 1.

2. 3. 4. Avraham Fernand fils de Chmouel Itshak Stephane fils de Yaakov et Simone - Que leur memoire soit une source de benedictions - parashathamikdash@gmail.com - www.beithamikdash.tvwww.gideon.022.co.il - charlapg@inter.net.il 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. @ > 050-8649968 13. " 14. 15. " " " 16. " " iP = 17. mRiQLnlT4lQT+P ziQlTiQiQLU4dTLldRdF)QLmTUioT)?dlScTcL prd rq S k L `x L i 4 k p rl e liS iL P `e ne = L P S r eUioSN " 18. " " " " 19. 20. 21. " " 22. 23. " " 24. " " 25. dakz`lgafndlrcwezcinzy` 26. 27. 28. 29. 30. " " " 31. " 32. dfoi` 33. minydxrydfemiwl`ziam`ik TLTxR N jxw )` 34. miwUM `QT `UL rQTe sQr dTSL TiRgS miP)gRdlT T4 aQSiS LR64l` xi le S biL iT F`e j x N` l T M@S = j L @fLe jxR S iPPd UnL `TLPe g4Ln dR n oRPe mPn*d zS Fn wQnr xRQzR dR nR dUniP Ap e ) xw;S S Qf P ) U a;S iT T S g S P l T N kf ` g L ` gT = 35. xUxUnwQnr4 dldT gLn7T =lScTiPxR `Ue 6 6P lT N S nT l P iqQ r i = n ;S lT*dnmTd gSPe l T S Q rT D;S 36. lTLP4TiwUM dSS4LPmRgdziP `QxTa8o`U5l 5 S j l ` l g U fl x Q S ) x w T v http://otzma1.blogspot.com/2007/03/blog-post.html 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. mkUzL iPLk)L )TLn iP 8+TL e 4 FpS T e 6w P l re 51. mamRnhPLmR48`L :z`UL zQ L pe dT ? S P le 52. 53. 54. 55. en`aQg4iPLlQ az`UTiwUM dziQ `iPFTzncSiQ8=PziP `Ql N S c 5 * S L l j l`4 a T j L T L` x 4 ) x 56. U?PaQg4iPLlQ az`UTiwUM dziQ`iPFTzncSiQ8=PziP `Qe ` l N S c 5 * S L l j l`4 aT j L T L` x 4 ) x " " " " " 57. lP`dlTzRTLhLdL iST = ` Fx S wPe 58. `eddSdR PSU pgiQdS`8ddTrdT4L?d l *` gegiP S x llU gQfP S " 59. 60. 61. " "meia idie " 62. l`xyiipwfleeipaleoxd`ldyn`xwipinyd 63. 64. 65. d`ldeipinydmeineen`zgzminizraydidecleiikfre`ayke`xey 66. dldy`oaxwldvxi 67. 68. " " 69. 70. d ceake gafnd lr zcxeid y` l` zr lka `eai l`e 71. ycewd 72. ycewdl`oexd``aiz`fa 73. 74. 75. 76. mkzfeg`ziaazrxvrbpizzpeorpkux`l`e`eazik " " " " mkzfeg`iza 77. " 78. 79. " " 80. " 81. 82. ! " " , 83. aeh dyre rxn xeq " 84. " 85. 86. 87. http://www.youtube.com/watch?v=uSjteP6wgdc 88. " 89. " 90. ycewd l` oexd` `ai z`fa z`fa " 91. 92. 93. z`fa " " " " iSz4) zR zU L S ` 94. cecL pN8`TiPiP 6Ln88xU )F UiiP` x F )Tw P n L P" 95. 96. " dQLnL`ULcTcL `LP4UgiPdS `x S l le eUizSxiL e xNe 97. giPUieiTLTrS )nL`ULhUBLP piQ S ke pf` n L P l le e )ieiT r eiP TLU ` )iP a`e e?P ` 98. mkiQUMcTcL pN8xU )zPiSz4)zRL8`TiF dl` eUiiP` n L X zU L S `e x P zR ` 99. cecL pN8`TiPiP 6Ln88xU )FiSz4)UiiP` x F )Tw P n L P zU L S " " 100. 101. " " 102. " http://otzma1.blogspot.com/2007/03/blog-post.html 103. 104. 105. " " " " 106. 107. 108. 109. 110. 111. " egafzmkpevxl 112. 113. mcrenamze`e`xwzxy`ycewi`xwn dicrendl` " " 114. " " " " 115. 116. mze`afrzxbleiprljcyz`tdlkz`lmkvx`xivwz`mkxvwae 117. 118. TiwUMd iQLP Fgn+L j l`ptl T L S T e T4LP4xR NdTnLSdLmUzTdL xQdLTiRr)4xR NiPQdL TznNST6arL TFa8TLa8dTSj Rxw L )` pT l`Te e ;Se 5Se j x T L P )` e>Se j R T `e jL L Se j R P jpP F` 119. mT UnL oQ)LTiwUM dxSaP xR NmUwT 4) e ) = S l j l`g L i )` e ? S zU=W a iP mRiQUc 8rLQ oSnL e A S = k zxU ci rS l 120. mPxLnuRRnmTU`iPiPUdLlQT+P p4zRiPa)Ud iTv P x` Q ze ` ve 4 `x L iiQL ` FL S e 121. 1 1 122. " " 123. 124. 125. 126. 127. """ " " 128. 129. 130. : 131. " 132. ux`dilikzezinvlxknz`lux`de 133. mdizaae mdixra zayie zyxie izezayz` dip`e`xiziycwneexnyz " 134. " " 135. zU4) rS ) iQL TL 8iTL miP rL rS) miP) rS)miP) zU4) rS) Tl FLSTL zL S a R ni jl de nTB a R p T a R p T zL S a R jL Txtqe 136. dT)miP4LSLrS FmiP*d p T r T x `e ) Q p T S 137. 138. 139. 140. " 141. 142. " " `UTLiPLS iPLzQ7TT8aLzRFLSTLTnL=xnLFmiP))QLTc+rSLFmiP))Ql jx vw g tq `z` F ` Ttq`e j R xS U fP p T )e jR T xf P p T ) 143. xUvLze wPxUxLmR`TL8dT)miP ngdzS)zQmR)6PLmRLLSlT4xTU)8xiPrFmiPB=dmUiLe 6 z xw p T * P N S p L ` F L Swe kvx` k L te aN S x W P S e 4 UFLS)nlR )iPL U 9gNlR )iP mRa)L mRT dRdF `eP lQUi diR)UlTL uRT4e gB L P ` `e ezTW ` ` ` FL S e kl iL P d ae T a L i kl x` T 144. 8a)T WF 145. 146. 147. 148. " " meia oall cbie 149. awrigxaikiyilyd zyly jxc 150. epil`xn`ixy`kepiwl` dlepgafexacnajlpmini 151. 152. 153. iQUMmRLPSn8dTdL kiQLPLQdiPo8kQz`UdT8pL a88`QFoUfTga`UiPdl` ktA` L e imR ptl jlU = l Q l q nP v Q e B P L l = 154. lQT+P`x L i 155. " " 156. 157. " " 158. 159. 160. " zRTL8kLlTdRTQ p*4miP rL)UlT ` jx f k `xidTT S nTB e ) iQLzRdRTQ `ULzU=AdbSa8zUrW *dbSa8zU ?dbS4xTaP )NmUwT 4TiwUM diQL pB ` `xi le e W S gL e a T S gL eCS S gL gLixR ` e ?S j l` pB 161. mwiQ d x diQLzRzU`TQTzUr4TLLSzR)iPcU gS `ULTRaLzRiPagLdL jiRTnmPe5)iPU`iP pB ` e xl j Ll N S jvx` ` ` nL i le jl W 5 ` FL SxPeT pB P iU xe = 162. dT*4miP rL)lT TiwUMp T S n T B ) j l` " " 163. 164. 165. " " 166. " " " 167. 168. " 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. " 176. 177. " 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. " 189. " ? 190. 191. 192. 193. " 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. " " " """ " 1918 202. " " " " 203. 204. 205. 206. " 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 2 3 2 3 218. 4 5 6 4 5 Au 219. 6 220. 7 8 221. 222. 9 " "" 78 9 223. 224. 225. 226. " 227. 228. 229. 10...