Praise and worship

 • View
  62

 • Download
  4

Embed Size (px)

Transcript

 1. 1. IHAHAYAG Buhat ng makilala, ikaw Hesus sa buhay ko Ang lahat ay nagbago Nais kong malaman Mo
 2. 2. Ihahayag sa buong mundo Bagong buhay na naranasan ko Sa Iyo ko lang naramdaman Pag-ibig na walang hanggan
 3. 3. Patuloy na sasambitin ang kabutihan Mo Pinatawad pinalaya at
 4. 4. Ihahayag sa buong mundo Bagong buhay na naranasan ko Sa Iyo ko lang naramdaman Pag-ibig na walang hanggan
 5. 5. Ihahayag sa buong mundo Bagong buhay na naranasan ko Sa Iyo ko lang naramdaman Pag-ibig na walang hanggan
 6. 6. IBUHOS MO I. Buksan Mo ang kalangitan Ibuhos Mo ang kasaganaan Handa na kaming saluhin mga pagpapala Mo (2x)
 7. 7. Koro: Ibuhos Mo, Ibuhos ng Ibuhos Mo Ibuhos Mo sa banda rito Ibuhos Mo, Ibuhos ng Ibuhos Mo Ibuhos Mo sa pamilya ko Ibuhos Mo, Ibuhos ng Ibuhos Mo Ibuhos Mo sa pangarap ko Itodo Mo, Itodo ng Itodo Mo Itodo todo todo pagpapala mo
 8. 8. II. Lubos ang kagalakan ko Pagkat Ikaw ang tatay ko At dahil mayaman Ka mayaman na rin ako (2x) Repeat Koro
 9. 9. AWITANG MAY GALAK ANG DIOS AY TAPAT Itaas mga kamay at ito ay ikaway Kay Hesus ating Dios haring Sumayaw umindak sa awiting galak Problemay kalimutan pagkat may kasagutan
 10. 10. Koro: Tayong lahat ay umawit sa tugtuging makalangit Ang Dios Ama ay papurihan, papurihan banal Nyang pangalan. Repeat all Koro
 11. 11. Ang Dios ay tapat (8x) Syay hindi nagbabago Hindi nagtatangi Mundo man ay lumipas salita Nya ay wagas
 12. 12. Ang Dios ay tapat (8x) Syay hindi nagbabago Hindi nagtatangi Mundo man ay lumipas salita Nya ay wagas
 13. 13. Syay hindi nagbabago Hindi nagtatangi Mundo man ay lumipas salita Nya ay wagas Koro
 14. 14. SABIK SA PRESENSYA MO Ako ay narito ngayon naghihintay Inaasam-asam presensya Moy maranasan Ako ay narito ngayon nananabik Nananabik na Makita, luwalhati ng Iyong mukha (2x)
 15. 15. Koro: Sumasayaw na nga, sa galak tumatawa Nananabik na Makita muli Mong pagbisita Panginoong Hesus malayang Malaya ka baguhin Mo ang
 16. 16. Ako ay narito ngayon naghihintay Inaasam-asam presensya Moy maranasan Ako ay narito ngayon nananabik Nananabik na Makita, luwalhati ng Iyong mukha
 17. 17. Koro: Sumasayaw na nga, sa galak tumatawa Nananabik na Makita muli Mong pagbisita Panginoong Hesus malayang Malaya ka baguhin Mo ang buhay ko itoy Iyong Iyo(3x)
 18. 18. WALA KANG KATULAD Wala kang katulad walang gaya Mo Ikaw lang ang Dios na sinasambang lubos Sa paglipas ng panahon parin hanggang
 19. 19. Koro: Itataas,ihahayag pangalan Moy itatanyag Ang pagsambay iaaalay Panginoon Ikaw lamang
 20. 20. II. Ang salita Mo ang kaylangan ko Sya ang aking buhay ang aking gabay Hindi kumukupas, hindi nagmamaliw Isip ko ngayon binabago repeat koro 2x
 21. 21. Sa paglipas ng panahon ikaw parin hanggang At magpakaylan man Panginoon repeat koro