Dossier exposició Nou Espai Barça

  • Published on
    21-Oct-2014

  • View
    201

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Transcript

<p>5 dabril del 2014</p> <p>PROPOSTA NOU ESPAI BARATOTS DECIDIM EL FUTUR DEL BARA</p> <p>PROPOSTA NOU ESPAI BARATOTS DECIDIM EL FUTUR DEL BARA</p> <p>El nostre Camp Nou ha estat testimoni i pea clau en el desenvolupament del nostre club. Exemple dexcellncia i innovaci en el disseny destadis de futbol, ha estat un dels factors principals, des de la seva inauguraci lany 1957, en el creixement social, esportiu i econmic de lEntitat fins a arribar al lloc destacadssim que avui situa el FC Barcelona com el club de futbol ms prestigis del mn.</p> <p> ElCampNousunestadiambmemriacollectivaiemocional,unaiconadelanostraciutat.Enmoltsaspecteshaquedatobsolet.Un40%delEstadinosharenovatenelsseus57anysdevidaiunaltre50%nohamilloratdesdefa32anys.</p> <p> Necessitemunestadimodern,eficientifuncional,construtamblestcniquesmsavanadesiqueincorporilamillortecnologia.</p> <p> Unestadiquemillorilavisibilitatdelssocisidelsaficionatsqueensvisitin.Quepermetiatotselssocistenirunavisicompletadelterrenydejoc,delesgraderiesidelsvideomarcadors.</p> <p> Unestadiquesiguiconfortable,quenoobliguiasuportarlesinclemnciesdeltempsniconvidiaquedar-seacasaquanplouifavent.Quepermetigaudirdelexperinciadunpartitdesdunacadirabencmoda.</p> <p> Unestadiambmillorsaccessosiaparcaments,quenoexigeixipujarapeulequivalentavuitplantes.Quetinguitotselsserveisalabastiennombreivarietatsuficients.Quepuguiacollircompeticionsinternacionalsdeprimernivell.</p> <p> NecessitemunnouCampNouquegaranteixilanostracapacitatdecompetirambelsclubscapdavantersdEuropaenlesmateixescondicions.Unestadiiunesinstallacionsqueensposicionincomunclubeconmicamentsolvent,ambcapacitatperseguirinvertintenelprojecteesportiuimanteniraixlasevaexcellnciaambelsmillorsjugadorsdelmn.</p> <p>Peraix,lapropostaqueplantegemnosunsimplerentatdecaraoeldissenydunapellalvoltantdelEstadi.sunatotaliprofundatransformaci:laconstruccidemsde100.000m2nousilacoberturadetoteslesgraderies(50.000m2decoberta).</p> <p>Perlapropostavamsenllipresentaunabastintegralquemilloratotlespai,20hectreesdelnostrerecinteaLesCorts,iqueincloulaconstruccidelnouPalau,edificisdestinatsaactivitatscomplementriesalaprincipaloesportiva,(oficines,restauraci,centremdic,gimns,etc),iunnouMiniestadiaSantJoanDesp.Aquestatransformacienspermetposarenvalorelnostrepatrimoni,queslamillorgarantiaqueelBarapuguimantenirlasevaindependncia.</p> <p>AquestaexposicipresentalapropostadunnouCampNou.PresentaelNouEspaiBara,lapropostadeconstruirelmillorcomplexesportiudelmnalcentredunagranciutat.Unapropostaque,basadaenlaprpiaestructuradelEstadi,elprojectacapalfuturmitjanantunconjuntdetransformacionsquepretenengarantirlexcellnciaenlaqualitatdelsserveisdelcampiqueimpulsenlavidadelEstadimsenlldelsegleXXI.</p> <p>Per qu cal fer una profunda remodelaci del Camp Nou? </p> <p>CAMP NOU 1957-2013LA HISTRIA DEL MILLOR ESTADI DEL MN</p> <p>El Camp ha crescut. Ha crescut molt des de la seva inauguraci.I ha canviat. Ha canviat molt.Ha vist crixer i minvar la seva capacitat. Ha vist com es construa una tercera graderia.Ha fet que tots pogussim seure.Ha vist com desapareixia el fossat de seguretat.Ha vist com sampliava la primera graderia.Ha donat cabuda al nostre museu, a noves llotges, a nous espais.</p> <p>1950LacompradelsprimersterrenysdelCampNou</p> <p>1954-1955LacompradelarestadelsterrenysdelCampNou</p> <p>1955-1957ConstruccidelCampNou</p> <p>1971ConstruccidelPalauBlaugrana</p> <p>1982Primeraremodelaci:construccidelaterceragraderiaiconstruccidelMiniestadi</p> <p>1987CompradelsterrenysaSantJoanDespperalaCiutatEsportivaJoanGamper</p> <p>1994Segonaremodelaci:reformaiampliacidelaprimeragraderia</p> <p>1996-1998ConstruccidelsaparcamentssoterranisiampliacidelMuseu</p> <p>1998Terceraremodelaci:reformaiampliacidelaterceragraderia.Reconversideleslocalitatsdempeusdelateralsigolsdelaterceragraderiaenseients</p> <p>Elgranprotagonistadelnostrecreixementhaestatlestadi.Lasevacapacitatdacomodarnovesnecessitats,nousrequeriments.Lasevacapacitatdadaptaci,deflexibilitat,decanvi.Avuivolemferunamiradaenrereirecrrernovamentaquestprocsdetransformaci.VolemretrehomenatgealCampNou,alacasadetots.Volemtambferunreconeixementatotsaquellsquevantenirlavisiiquevanferpossiblequelanostrahistria,comelnostreestadi,siguiunahistriadecreixement.</p> <p>RAONS I OPORTUNITAT DE LA PROPOSTAPROPOSEM SEGUIR CREIXENT DES DE LA QUALITAT</p> <p>El Camp Nou sha envellit. Aviat far 60 anys.Els grans estadis esportius, fruit de la prpia evoluci de les competicions, han sofert una modificaci notable al llarg daquest anys, especialment pel que fa a la millora en la qualitat dels espais i en els serveis que shi ofereixen.</p> <p>Aquestmbitexpositiuvolcompartirambelsociquinssnelsprincipalsaspectesquecaldriamillorarique,pertant,handeserlobjecteprincipaldequalsevolremodelaci.TenimloportunitatdemillorarlEstadi.</p> <p>Millorar la qualitat de tot el recinte, garantint una plena integraci amb lentorn.Millorar la forma en qu veiem un partit i en gaudim.Millorar la forma en qu accedim al Camp Nou. Millorar la forma en qu ens movem per dins lEstadi. Millorar laforament, reduint la llista despera de socis que demanen un seient.Millorar els serveis, restaurants i botigues de lEstadi.Millorar la capacitat de generar ingressos de lEstadi.Millorar els espais i serveis dedicats als mitjans de comunicaci.Millorar el que ja s avui el Tour Experience i el Museu esportiu ms visitat del mn.Incorporar criteris deficincia i estalvi energtic</p> <p>Millorar per seguir sent un club referent dins de lelit europea.</p> <p>US PRESENTEM EL NOU ESPAI BARAUS PRESENTEM EL MILLOR ESTADI DEL MN</p> <p>UnnouEspaiquesintegraharmnicamentalbarrideLesCorts</p> <p>UnnouEstadiambtotselsavenosicapacitatpera105.000espectadors</p> <p>UnnouPalaumodern,flexibleiambcapacitatpera10.000espectadors</p> <p>UnnouMiniestadialaCiutatEsportivaJoanGamperambcapacitatpera7.500espectadors</p> <p>Unapropostaexempledeficinciaenergticaisostenibilitatmediambiental</p> <p>Abast de la proposta</p> <p>1. Construcci de lEstadi Nou en Estructura Actual (ENEA): el Nou Camp Nou 2. Construcci del nou Palau a la ubicaci de lactual Miniestadi3. Trasllat del Miniestadi a un nou Mini a la Ciutat Esportiva Joan Gamper4. Desenvolupament complementari dactivitats del Club a la ubicaci actual del Palau </p> <p>Incloent-hioficines,FCBotiga,TourExperience,ofertagastronmica,EspaiBara5. Reconversi de la Masia com a seu institucional del Club6. Millores daccessibilitat i aparcament7. Integraci de lEstadi al barri de Les Corts </p> <p>CreacidezonesobertesipassospblicsqueintegrinlactivitatdelClubalaciutat</p> <p>EL NOU ESTADI: EL NOU CAMP NOU</p> <p>Capacitat 105.000 seients</p> <p>Graderies 1a graderia: nova construcci ms vertical i amb millor visibilitat.</p> <p> 2a graderia: es mant lestructura actual i es millora substancialment el seu confort.</p> <p> 3a graderia: es completa lanella pel costat de Tribuna i es milloren el confort, laccessibilitat i tots els serveis de les graderies.</p> <p>Coberta Nova coberta per a tot laforament.</p> <p>Serveis Nova anella de serveis de restauraci amb vistes al terreny de joc. Seients vip a grada.</p> <p> Llotges dempresa i grups al final de la primera graderia.</p> <p>Anell perimetral Anell perimetral de serveis verticals per a una millor circulaci interior: escales mecniques, ascensors, etc.</p> <p> Consolidaci de plantes anivellades i ordenades: amb espais difans, ofertes gastronmiques variades.</p> <p> Serveis visibles i ben senyalitzats.</p> <p>Aparcament Aparcament soterrani amb capacitat per a 5.000 vehicles. Aparcament exclusiu jugadors.</p> <p>Pressupost 420 milions deurosObres maig 2017 febrer 2021 </p> <p>EL NOU PALAU ESPAI BARA</p> <p>Capacitat 10.000 seients fixos 2.000 seients addicionals</p> <p>Usos Amb totes les noves prestacions de serveis i installacions prpies dels Arenas internacionals consolidats en els darrers anys a Europa.</p> <p>Pavell annex Amb capacitat per a 2.000 seients per a entrenaments o partits de menor aforament, o actes despai redut, incloent-hi lopci de la pista de gel.</p> <p>Pressupost 90 milions deurosObres estiu 2017 estiu 2019</p> <p>A lesplanada generada entre lEstadi i el Nou Palau es determinaran les edificacions complementries del Club amb una volumetria atractiva i integrada al barri.</p> <p>OficinesdelClubCampNouExperience/TourFCBotigaRestaurants/comerClubOficinesdAtenci(Barcelonista,Penyes)EspaispenyesOficinesdeprovedors/collaboradorsdelClubAuditori1899CasaldelAviOficinaABJTaquillesServeiscomplementaris</p> <p>Reforament de la passarella de connexi entre lilla de lEstadi i lilla del Nou Palau per sobre de lavinguda dArstides Maillol.Aprofitament de sinergies daccessibilitat amb la futura estaci de metro Camp Nou de la Lnia 9.</p> <p>EL NOU ESTADIEL NOU CAMP NOU</p> <p>El Nou Espai Bara ser un espai obert, un espai de gran qualitat, perfectament integrat en el seu entorn. </p> <p>Un entorn ampli, obert amb arbrat sense barreres, sense vehicles, un espai urb de gran qualitat.</p> <p>Moures pel Nou Estadi ser senzill i agradable. Els espais seran amplis i difans i permetran circulacions rpides i fcils.Es disposar de tot tipus de facilitats: ascensors, escales mecniques, etc.</p> <p>FACILITAT DACCESSOS I ELIMINACI DE BARRERES</p> <p>El Nou Estadi garantir les millors condicions per gaudir de lespectacle.</p> <p>Ser un estadi completament cobert, amb excellent visibilitat des de qualsevol seient i amb tot un conjunt de mesures que milloraran la comoditat per a tots.</p> <p>Un estadi amb les millors installacions per als nostres jugadors.</p> <p>COMENA UN NOU ESPECTACLE</p> <p>AMPLITUD DESPAIS I EXCELLNCIA EN ELS SERVEIS</p> <p>Els vestbuls que conformen els anells de circulaci seran grans espais dacollida, confortables i amplis.</p> <p>Restauraci permanent.Restaurant de 340 m2 amb vistes al terreny de joc.Sala 4.000 m2 per a esdeveniments.88 Llotges VIP .4 superboxes.</p> <p>UN ESTADI AMB LES MILLORS INSTALLACIONS PER ALS NOSTRES JUGADORS</p> <p>HOSPITALITATMS INGRESSOS PER AL CLUB</p> <p>Nous vestidors del primer equip de 2.000 m2. rea descalfament amb pista de 50 m. Aparcament exclusiu dels jugadors. Accs directe al terreny de joc (ambulncies). Fins a quatre vestidors dels visitants</p> <p>EL NOU ESTADIEL NOU CAMP NOU</p> <p>EL MILLOR ALTAVEU CAP A LA RESTA DEL MN </p> <p>EL MUSEU I LFCBOTIGA</p> <p>Es reubicaran totes les posicions dels mitjans de comunicaci amb noves cabines i sets de televisi i noves sales dentrevistes.</p> <p>En la nova proposta, el Museu i la lFCBotiga es reubiquen i es reserven nous espais amb ms capacitat i millors condicions per tal de garantir el seu futur creixement. </p> <p>360 AGENCIA CATALANA TURISMEAL JAZEERA - BEIN USAANTENA 3TVAPTN / SNTVBARCELONABEIN FRANCEBELGACOM FLAMENCOBELGACOM FRANCESBSKYB ENGLANDC9 DINAMARCACANAL PLUS AFRICACANAL PLUS LIGACANAL PLUS POLONIACMORE NORUEGACMORE SUECIACOORDINACION INT. MEDIAPROCUATRODIGISPORT RUMANIAESPN SUREUMOVIL PRODUCCION C+LIGAFOX ITALIAGOL TINTERECONOMIA TVLA SEXTAMEDIALUSO PRODUCCION 3DMEDIAPROMEDIATEM TIKI-TAKAOTE GRECIAREAL MADRID TVSPORT1 HOLANDA TELECINCOTELEMADRIDTV3TVEWOWOWABCABJ</p> <p>AEPDAFPAFTONBLADETALFAQUI FOTOGRAFIAALGEMEEN DAGBLADAP ARAAREA 11ASAZRAKBARA TV BBC WORLD SER-VICE RADIOBLICCANTABRIA RADIOCATALUNYA RADIOCOLPISACOPECORBISCORDON PRESSCORRIERE DELLO SPORTDER SPIEGELDIARIO JORNADADIARIOGOL.COMDIE WELTDIVERAGUILARDPAEFEEFEEL 9 ESPORTIUEL CONFIDENCIALEL MUNDOEL PAISEL PERIODICOEL PUNT-AVUIES RADIOESTUDI PRESSEUROPA PRESSEUROPE 1FCB STAFF</p> <p>FCBARCELONA.CATFORBESFUTBOLALDIA7.COMGETTY IMAGESGOAL.COMHET LAATSTE NIEUWSHET NIEUWSBLADIRISH TIMESLA CAPITALLA GACETA LA GAZZETTA DELLO SPORTLA NACIONLA NUOVA SARDEGNALA RAZONLA VANGUARDIALE PARISIENLEQUIPE LFPMARCAMEDIACOACHMUNDO DEPORTIVONEW FREE PRESSNIKKAN SPORTSNOTIMEXNUEVO ESTADIOONDA CEROONDA MADRIDPRESS ASSOCIATIONRAC1RADIO COOPERATIVA CHILERADIO FORMULA MEXICORADIO INTERECONOMIARADIO LA RED AM 910RADIO MARCARADIO MONUMENTAL PARAGUAYREAL MADRIDREALMADRID.ES </p> <p>RECORD MEXICOREGI 7REUTERS RNESERSER CATALSIDWAYASINA.COMSPORTSPORT 360 ABU DHABISPORT 360 EL PERIODICOSPORT BILDSPORT POLONIASPORTIVASPORTS GRAPHIC NUMBERSUPERDEPORTETAGES ANZEIGERTALKSPORTTELAMTELEGRAPHTELERADIOSTEREOTERRA.ESTHE GUARDIANTHE HOCHI SHIMBUNTHE INDEPENDENTTHE NEW YORK TIMESTHE SPORTS NIPPONTHE SUNTHE SUNDAY TIMESTHE TOKYO CHUNICHITITAN SPORTSTRIBUNA DO PARANATUTTOSPORTUEFA.COMUWHISPVZGLYADWORLD SOCCER DIGEST</p> <p>NOU PALAU, PAVELL AUXILIAR I PISTA DE GEL</p> <p>Un gran palau multifuncional, amb capacitat per a 10.000 espectadors en competicions esportives.</p> <p>Una pista auxiliar amb capacitat per a 2.000 espectadors.</p> <p>Una pista de gel amb un aforament per a 1.200 espectadors.</p> <p>ElNouPalausubicaalaparcelladelMiniestadi,atocardelanovaestacidemetroCampNoudelaLnia9,iconnectatamblEspaiBaramitjanantpasseresperavianantspersobredelavingudadArstidesMaillol.Comptarambtresespaisquepodranfuncionarindependentment.</p> <p>La secci de la grada busca una mxima aproximaci entre els espectadors i la pista, i fomenta lefecte olla.</p> <p>El Nou Palau disposar drees mplies de fcil accs perfectament condicionades per acollir tots els serveis per als espectadors. Tots els blocs sanitaris tindran cabines per a persones amb mobilitat reduda i estaran uniformement distribudes, igual que els punts dinformaci, de marxandatge i de restauraci.</p> <p>La pista principal i lauxiliar se situaran al mateix nivell, i coincidiran amb les rees de vestidors i serveis per als esportistes.</p> <p>Cada secci esportiva disposar dun mbit propi i compacte que inclour totes les dependncies necessries. </p> <p>Hi haur una sala de premsa de 200 m2 amb zones de treballs i serveis especfics.</p> <p>NOU ESPAI BARACALENDARI PROJECTE</p> <p>20142013 2015 2016 2017</p> <p>NOU MINI ESTADI (Ciutat Esportiva)</p> <p>ESTUDIS URBANISME LLICNCIES</p> <p>20.01.2014Acord Junta Directiva</p> <p>05.04.2014Referndum Socis</p> <p>05.2015Eleccions municipals</p> <p>06.2016Eleccions FCB</p> <p>CALENDARI CONSTRUCCI DEL NOU ESTADI</p> <p>Temporada 2017/2018 </p> <p>Estiu Estiu</p> <p>Temporada 2016/2017</p> <p>-Treballsinteriorgrada-Fonamentacianellacirculaci-Construcci3agraderiaGolSudiGolNord</p> <p>-Enderroc1agraderiaLateral-Construcci1agraderiaLateral-Modificaciseients2agraderiaGolSud,GolNordiLateral-Finalitzaci3agraderiaGolSudiGolNord</p> <p>-Enderroc1agraderiaGolSudiGolNord-Construcci1agraderiaGolSudiGolNord</p> <p>Finalitzacicompetici</p> <p>Capacitat 95.150</p> <p>Capacitat 100.611Capacitat 95.150</p> <p>Capacitat 99.412</p> <p>2017 2018 2019 2020 2021</p> <p>NOU ESTADI</p> <p>NOU PALAU</p> <p>NOU ESPAI BARA</p> <p>OBRES / CONSTRUCCI</p> <p>05.2017Inici obres Estadi</p> <p>05.2019Eleccions municipals</p> <p>Estiu Estiu</p> <p>Temporada 2018/2019 Temporada 2019/2020 Temporada 2020/2021 </p> <p>-Treballsinteriorgrada-Fonamentacianellacirculaci-Construcci3agraderiaTribuna</p> <p>-Enderroc1agraderiaTribuna-Construcci1agraderiaTribuna-Finalitzaciampliaci3agraderiaTribuna(senses)-Modificaciseients3agraderiaLateral</p> <p>-Finalitzacianelldecirculaci</p> <p>-DemolicimarquesinaTribuna</p> <p>-Construccicoberta-Finalitzaciobres</p> <p>Capacitat 100.611 Capacitat 94.587 Capacitat 105.053</p> <p>Capacitat 94.587 Capacitat 105.053</p> <p>PLA FINANCER DEL NOU ESPAI BARAUN PROJECTE QUE GARANTEIX LEXCELLNCIA ESPORTIVA </p> <p>UN SALT MOLT SIGNIFICATIU EN LA CAPACITAT DE GENERAR INGRESSOS DEL CLUB</p> <p>Resum de costosPer qu el Nou Espai Bara t un cost de 600 M?</p> <p> Tots els seients coberts (105.000) N...</p>