Giới thiệu công ty MIA - Lê Anh SơN (Sơn Không HóI)

  • Published on
    25-Jun-2015

  • View
    1.724

  • Download
    5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Cng ty pht hnh a CD ha tu nhc xun LC VIT NGN NM. Thit k tng v xy dng phim qung co chuyn nghip. L Anh Sn (Sn Khng Hi) Ph TG Tm Vit Group tamviet.edu.vn

Transcript

<ul><li> 1. Cng ty TNHH u TNgh Thut Truyn Thng 20/94 Kim M Thng, Ba nh, H Ni Tel: 04-3992 8961 Fax: 04-3992 8961Email: Phongcach.mia@gmail.com</li></ul> <p> 2. L nh vc hot ng </p> <ul><li>Xy dng tng </li></ul> <ul><li>Thit k </li></ul> <ul><li>In n </li></ul> <ul><li>Sn xut trong lnh vc truyn thng. </li></ul> <p> 3. Thi t k </p> <ul><li>To tng mi </li></ul> <ul><li>Thit k theo yu cu </li></ul> <ul><li>T vn Thit k trong mi lnh vctruyn thng</li></ul> <p> 4. Qu ng co </p> <ul><li>Bo vit (Kinh t, chnh tr, x hi, gio dc) </li></ul> <ul><li><ul><li>Truyn hnh </li></ul></li></ul> <ul><li>Bo mng Internet </li></ul> <ul><li>Pht thanh </li></ul> <ul><li>Bin bng ngoi tri </li></ul> <ul><li>Truyn thng cng cng </li></ul> <p> 5. T chc s kin </p> <ul><li>T chc hi tho, hi ngh, k nim </li></ul> <ul><li>Biu din ca nhc </li></ul> <ul><li>Trin lm kinh t, vn ha </li></ul> <ul><li>Trin lm trng by, gii thiu sn phm </li></ul> <ul><li>T chc hp mt, hp bo </li></ul> <p> 6. L m phim </p> <ul><li>Lm phim qung co sn phm, phim t liu Doanh nghip, phim qung co Thng hiu </li></ul> <ul><li>Phim truyn hnh, sitcom, di tp, 1 tp. </li></ul> <ul><li>Lm phim 3D. </li></ul> <p> 7. T vn truyn thng </p> <ul><li>Khi to tng </li></ul> <ul><li>Lp k hoch xy dng Thng Hiu </li></ul> <ul><li>Lp K hoch Truyn thng </li></ul> <ul><li>Tp hp thng tin th trng </li></ul> <p> 8. L i mun ni </p> <ul><li>D bn l ai, l c nhn, doanh nghip hay on th </li></ul> <ul><li>Nu bn c quyt tm bin c m thnh hin thc; </li></ul> <ul><li>Nu bn mun tng thu nhp hay doanh thu</li></ul> <ul><li>trong thi gian ti; </li></ul> <ul><li>Hay n gin, ch cn T vn trong lnh vctruyn thng; </li></ul> <p> 9. H n hnh gii thiuchng trnh mi hp tc nm 2010 </p> <ul><li>Trin lm Nhc Xun ti Nh ht Ca Ma Nh </li></ul> <ul><li>(Cng din thng 2) </li></ul> <ul><li>L hi Ph N 8-3 km pht hnh a(Cng din thng 3) </li></ul> <ul><li>L hi Thng Nht(Cng din thng 4) </li></ul> <ul><li>Ca Nhc Thiu nhi gio dc T Duy(Cng din thng 6) </li></ul> <ul><li>Chng trnh Ti Yu Ting Nc Ti. Chung kt ti gia H Gm(Cng din thng 7) </li></ul> <ul><li>L hi Lch S Nhc &amp; Tc Vit Nam </li></ul> <ul><li>(Cng din thng 9) </li></ul> <ul><li>Ca nhc vi nhng Siu Sao</li></ul> <ul><li>(Cng din thng 11) </li></ul> <p> 10. H n hnh gii thiuchng trnh mi hp tc nm 2010 </p> <ul><li>CD NHC XUN ha tu: LC VIT NGN NM</li></ul> <ul><li>(Pht hnh thng 1) </li></ul> <ul><li>DVD-VCD B quyt lm p chuyn nghip</li></ul> <ul><li>(Pht hnh thng 3) </li></ul> <ul><li>DVD-VCD-CD Nhc Thiu nhi gio dc T Duy</li></ul> <ul><li>( Pht hnh Thng 6) </li></ul> <ul><li>Nhng bi tnh ca bt t, vi cc siu sao ca nhc: m Vnh Hng, M Tm, Tun 12h, AC&amp;M, Minh Th </li></ul> <ul><li>(Pht hnh Thng 11) </li></ul> <ul><li>DVD-VCD Hi gi trit kch - Kinh D </li></ul> <ul><li>(Pht hnh Thng 12) </li></ul> <p> 11. H y lin lc ngay vi chng ti </p> <ul><li>Lin h t mua a, qung co: 04 39928961 </li></ul> <ul><li>T khn: 098 650 2261 090 446 8889 </li></ul> <ul><li>Email:[email_address] </li></ul> <p> 12. Xin cm n 20/94 Kim M Thng, Ba nh, H Ni Tel: 04-3992 8961 Fax: 04-3992 8961Email: Phongcach.mia@gmail.com</p>