SPORT & FITNESS MOBILE APPS POLAND

  • Published on
    21-Oct-2014

  • View
    1.192

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

RAPORT APLIKACJE SPORT& FITNESS jest najwikszym aktualnym zestawieniem produktw mobilnych obejmujcych niezwykle modny i efektywny w ostatnim okresie obszar ycia i biznesu w Polsce i na wiecie. Ranking aplikacji dla platform iOS, Google Play, Windows Phone. Ciekawe dane statystyczne.

Transcript

<p>APLIKACJE MOBILNE SPORT&amp; FITNESS</p> <p>1</p> <p>APLIKACJE MOBILNESPORT &amp; FITNESS</p> <p>RAPORT </p> <p>Lipiec 2013r.</p> <p>Partnerzy medialni: </p> <p>APLIKACJE MOBILNE SPORT&amp; FITNESS</p> <p>2</p> <p>Rynek aplikacji mobilnych jest jednym z najszybciej rozwijajcych si obszarw mobilnego biznesu. Wedug agencji badawczej De-loitte, do koca 2014 roku na caym wiecie zostanie pobranych ponad 70 mld aplikacji (prognoza zawiera dane dla: AppSto-re, Google Play, Windows Phone Marketplace). Jest caa masa spektakularnych przykadw, absolutny rekord pobia aplikacja Line Pop. W cigu 72 godzin wygenerowaa 17,5 miliona pobra (Distimo Publication Year 2012). W Polsce takiej wartoci do tej pory nie zanotowano, ale jest ju kilka aplikacji, ktre zostay po-brane w iloci ponad 1 milion.Aplikacje, jak powszechnie wiadomo, podzielone s na po-szczeglne kategorie. Kada z nich ma swoich zwolennikw, stopie zainteresowania przekada si na liczb pobra danego tytuu. W przypadku aplikacji patnych, take konkretne przy-chody finansowe dla developera. Jedn z najbardziej popular-nych kategorii aplikacji mobilnych jest Sport &amp; Fitness. Global-na liczba instalacji aplikacji z obszaru Sport&amp; Fitness wzronie o 63 proc. w latach 2012-2017. Liczba aplikacji wzrasta nie-zwykle dynamicznie: ze 156 milionw w 2012 roku wzro-nie do 248 milionw w 2017 roku (IMSResearch: The World Market for Sports &amp; Fitness Monitors2013 Edition).</p> <p>Skd takie zainteresowanie sektorem aplikacji w kategorii Sport &amp; Fitness? Aplikacje z tej kategorii to nie tylko snobizm i moda. Kto nie zna takich tytuw, jak: Nike, Runtastic, Run-Keeper, Endomondo, czy polskie StreetQuest Run a Game? Aplikacje z tej kategorii to przykad praktycznego zastosowania i wykorzystania produktu z brany nowoczesnych technologii. Osobisty trener, licznik kalorii, licznik kilometrw, Trening z wy-korzystaniem geolokalizacji, wiele innych.Aplikacje z kategorii Sport&amp; Fitness to temat bliski take auto-rom niniejszego Raportu. Z tym wiksz przyjemnoci zapra-szamy do lektury i wykorzystania wiedzy w praktyce!</p> <p>Rys. 1: Perspektywy wzrostu globalnej liczby pobra aplikacji z kategorii Sport&amp; Fitness.</p> <p>rdo: IHS Inc. Lipiec 2013</p> <p>2010</p> <p>2011</p> <p>2012</p> <p>2013</p> <p>2014</p> <p>2015</p> <p>2016</p> <p>2017</p> <p>80</p> <p>120</p> <p>160</p> <p>180</p> <p>200</p> <p>220</p> <p>235</p> <p>248</p> <p>Dariusz Adamczyk</p> <p>e-mail: dadamczyk@time4mobi.pl e-mail: tomasz.cieslak@mitmedia.pl</p> <p>Autorzy raportu</p> <p>Tomasz Cielak</p> <p>APLIKACJE MOBILNE SPORT&amp; FITNESS</p> <p>3</p> <p>APLIKACJE MOBILNE SPORT&amp; FITNESS</p> <p>4</p> <p>Historia aplikacji mobilnych jest nieduga, ale inten-sywna. 10 lipca 2008 roku Apple otworzyo App-Store. Chwil pniej, 23 padziernika 2008 roku powsta Android Market (aktualna nazwa: Google Play). 7 padziernika 2010 roku wystartowa Windows Phone Marketplace. Rynek aplikacji mobilnych zacz si roz-wija wraz z rynkiem urzdze typu smartphones (ich liczba w rkach uytkownikw przekroczya w 2013 roku 1 miliard).</p> <p>Szacowana globalna liczba aplikacji mobilnych dostpnych do pobrania przez uytkownikw marketw (AppStore, Go-ogle Play, Windows Phone Marketplace) wyniosa na koniec 2012 roku 1,8 miliarda. I wanie 2012 by przeomowym okresem w temacie instalacji aplikacji Sport&amp; Fitness przez uytkownikw na caym wiecie. W podanej liczbie 1,8 mi-liarda okoo 50 tysicy stanowi aplikacje z kategorii Sport&amp; Fitness (wedug Ruder Finn mHealth Report). Z tego typu produktw korzysta aktywnie ponad 500 mil ionw uytkownikw. W ramach podziau na systemy operacyj-ne, aplikacji sportowych uywa rednio:</p> <p> 45 proc. uytkownikw Android 33 proc. uytkownikw iOS (iPhone) 8 proc. uytkownikw BlackBerry 3 proc. uytkownikw Windows Phone 3 proc. uytkownikw pozostaych systemw </p> <p>operacyjnychW zakresie preferencji, najbardziej podane przez uytkownikw s aplikacje dotyczce:</p> <p>CHARAKTERYSTYKA RYNKU APLIKACJI SPORT&amp; FITNESS</p> <p> Sposobu odywiania i diety Personalnych planw treningowych Licznikw kalorii</p> <p>Gwne typy (rodzaje) aplikacji poszukiwane w App Store, Google Play i Windows Phone Marketplace w kategorii Sport&amp; Fitness, to:</p> <p> Aplikacje z motywatorem do dziaania (np. Nike+ Running; RunKeeper)</p> <p> Produkty z funkcj licznika kilometrw/ dystansu (np. Endomondo; FitBit)</p> <p> Spersonalizowane programy dietetyczne (np. MyFitnessPal; Meal Snap)</p> <p> Aplikacje zawierajce dedykowane zestawy wicze (np.Touch Fit; P90X)</p> <p>Perspektywy rozwoju dla aplikacji mobilnych w kategorii Sport &amp; Fitness s wicej ni optymistyczne. Wedug Ra-portu ABI Research, rynek definiowany w tym sektorze b-dzie wart okoo 400 milionw USD w 2016 roku. Pod uwag wzito nie tylko aplikacje typowo rozrywkowe, lifestylowe jak modne na caym wiecie Endomondo czy Nike. Chodzi tak-e o portfolio mobilnych produktw stricte prozdrowotnych, aplikacji za pomoc ktrych mona nie tylko zmierzy ttno, ale take pomc sobie czy innym w przypadku powanych </p> <p>problemw ze zdrowiem. Jako przykad mona poda polski produkt aplikacj Ratuj ycie.</p> <p>Jak podaje agencja IHS, zanotowana do lipca 2013 roku glo-balna liczba 231 milionw instalacji aplikacji z kategorii Sport&amp; Fitness zostaa wygenerowana przez nastpujce produkty (to aplikacje gwnie dla biegaczy, chocia cz w sobie funkcjo-nalnoci przydatne take pasjonatom innych sportw): </p> <p> Runtastic Endomondo </p> <p>MapMyFitness Runkeeper</p> <p>APLIKACJE MOBILNE SPORT&amp; FITNESS</p> <p>5</p> <p>Rynek aplikacji mobilnych w kategorii Sport&amp; Fitness bdzie rozwija si w niespotykanej dotd skali, ich roczny wzrost liczby pobra ma wynosi 42 proc. Analitycy z agencji Stan-Fy przewiduj, e warto globalna tego segmentu (przychody generowane przez developerw, wydawcw, dystrybutorw) wyniesie 10,2 miliardy USD w 2018 roku. </p> <p>Aplikacje z tej kategorii traktowane s wrcz jako wyznacznik najnowszych i perspektywicznych trendw w rozwoju mobil-nego rynku. Produkty z kategorii Sport&amp; Fitnesss, przewaaj znaczco w produktach implementowanych w modnych aktu-alnie urzdzeniach SmartWatch. Aplikacje Sport &amp;Fitness sta-nowi w tym segmencie warto 30 proc.</p> <p>Fitness30%</p> <p>Komunikacja21%</p> <p>Komunikacja21%</p> <p>Zdrowie18 %</p> <p>Social Media16 %</p> <p>Kategorie aplikacji w urzdzeniach SmartWatch z podziaem %</p> <p>rdo: ON World</p> <p>Jeeli chodzi o popularno poszczeglnych aplikacji, rankingi na caym wiecie niespecjalnie si rni. Wyjtkiem s aplika-cje wyprodukowane przez lokalnych developerw (opis polskich aplikacji znajduje si w nastpnym rozdziale Raportu). Najbardziej popularny i wiarygodny ranking aplikacji przygotowuje agencja badawcza Distimo. Kategori znan u nas jako Sport &amp; Fitness, </p> <p>Calorie Counter &amp; Diet Tracker Ab Workouts FreeNike+ Running Run with Map My Run -GPS Running, Jog, Walk, Workout Tracking and </p> <p>Calorie Count</p> <p>RunKeeper - GPS Track Running Walking </p> <p>Cycling</p> <p>Czytaj bezpatnie nasze cyfrowe wydania magazynw </p> <p>http://cyfrowewydania.pl</p> <p>REKLAMA</p> <p>Distimo definiuje jako Healthcare&amp; Fitness. Firma prezentuje dane globalne, prezentowane w niniejszym Raporcie dane dotycz najbardziej reprezentatywnego rynku USA. W zestawieniu z lipca 2013 (dokadna liczba pobra jest dostpna po okresie 1-2 mie-sica) najpopularniejsze aplikacje dla platform AppStore, Google Play i Windows Phone Store to midzy innymi:</p> <p>APPSTORE aplikacje bezpatne:</p> <p>APLIKACJE MOBILNE SPORT&amp; FITNESS</p> <p>6</p> <p>APPSTORE aplikacje patne:</p> <p>Sleep Cycle alarm clock Full Fitness : Exercise Workout Trainer</p> <p>Couch-to-5K Fitness Buddy : 1700+ Exercise Workout Journal</p> <p>Zombies, Run!</p> <p>GOOGLE PLAY aplikacje bezpatne:</p> <p>Calorie Counter MyFitnessPal WebMD for Android</p> <p>Period Tracker RunKeeper</p> <p>Lose It!</p> <p>GOOGLE PLAY aplikacje patne:</p> <p>Endomondo Sports Tracker PRO Couch-to-5K</p> <p>Runtastic PRO Zombies, Run!</p> <p>White Noise</p> <p>APLIKACJE MOBILNE SPORT&amp; FITNESS</p> <p>7</p> <p>Windows Phone Store aplikacje bezpatne:</p> <p>MyFitnessPal Sleep</p> <p>Stopwatch Gym PocketGuide</p> <p>Period Tracker</p> <p>Windows Phone Store aplikacje patne:</p> <p>Weight Story Runtastic PRO</p> <p>Calorie Tracker Sound Meditation</p> <p>Running Matew</p> <p>APLIKACJE MOBILNE SPORT&amp; FITNESS</p> <p>8</p> <p>APLIKACJE MOBILNE SPORT&amp; FITNESS</p> <p>9</p> <p>APLIKACJE SPORT &amp; FITNESS RYNEK POLSKA</p> <p>Polski sektor apl ikacj i mobi lnych z katego-r i i Sport&amp; F i tness rozwi ja s i rwnolegle do t rendw globalnych. Wzrasta systematycznie z mod na f itness i zdrowy styl ycia. Rynek cechuje si ogromnym potencjaem i wci daleko do nasyce-nia, w porwnaniu do innych krajw. W Polsce 3 proc. osb regularnie korzysta z usug klubw fitness (rednia europejska to 14%). IHRSA szacuje, e roczne przy-chody z tego biznesu w Polsce to 430 miliony dolarw. Wedug szacunkw firmy Star Fitness SA cz dystry-bucyjna (dostawcy sprztu do klubw fitness) warta bya w 2012 roku okoo 80 mln zotych, a konsumencka (kluby fitness i ich czonkowie) ponad 2,3 mld zotych. Euro-barometr Komisji Europejskiej wskazuje, e warto brany rynku sport&amp; fitness w Polsce wynosi ponad mi-liard zotych. Nie ma jeszcze niestety dokadnych nada wskazujcych precyzyjn warto rynku aplikacji w ka-tegoriach Sport, Fitness, Zdrowy styl ycia w Polsce, ale to kwestia czasu.</p> <p>Jak wyglda potencja rynku aplikacji sportowych w Polsce? Dane nie s usystematyzowane, ale wystarczy przejrze profile znajomych w serwisach spoecznociowych. Wik-szo osb ulega modzie na sport, aktywnie przy tym korzysta z aplikacji mobilnych. Zdecydowanymi dominan-tami w tej kategorii s aplikacje zagraniczne, dostpne w polskiej wersji jzykowej: Nike+, Endomondo, RunKe-eper, Reebok Fitness. Na pewno warto zwrci uwag na produkcje firmy Caynax, jeden z tytuw: Ab workout A6W zanotowa w Polsce ponad 1 milion pobra. </p> <p>Ale coraz bardziej odwanie miejsce na tym rynku zajmuj pol-skie produkcje. Twrcy aplikacji reprezentuj bardzo innowa-cyjne podejcie do tematu. Jak wyrni si wrd aplikacji health &amp; fitness, kiedy codziennie do sklepw dodawane s setki nowych? Na to pytanie odpowiada STREETQUEST RUN A GAME, polska aplikacja dla mionikw sportu, ktra od listopada 2012 dostpna jest w Google Play i od kwietnia 2013 w Appstore. Dostpna jest ju w 7 wersjach jzykowych. Twrcy STREETQUEST przeamali konwencj typowej aplikacji do biegania, czc trening z gr miejsk, dziki ktrej uyt-kownik otrzymuje moliwo rywalizacji z przeciwnikami z kadego zaktka wiata, w czasie rzeczywistym. Wystarczy wybra event, w ktrym chce si wzi udzia. Dodatkowo dla posiadaczy telefonw z systemem Android dostpne s off--lineowe questy, ktre pozwalaj urozmaici trening i zarobi dodatkowe punkty. W ostatnim czasie do gry zostaa dodana funkcjonalno widoku 3D w mapach oraz powiadomienia od-</p> <p>nonie zbliajcych si eventw i gier, rozgrywanych przez znajomych. Twrcy stale pracuj nad aplikacj w oparciu o feedback uytkownikw. </p> <p>APLIKACJE MOBILNE SPORT&amp; FITNESS</p> <p>10</p> <p>Calorie Counter &amp; Diet Tracker</p> <p>Moves Anti Mosquito - Sonic Repeller</p> <p>AppStore aplikacje bezpatne:</p> <p>Durex Eksperyment Endomondo Sports Tracker</p> <p>AppStore aplikacje patne:</p> <p>iBodybuilding Pro</p> <p>Perfekcyjny brzuch Smart Alarm Clock: sleep cycles &amp; noise recording</p> <p>Endomondo Sports Tracker PRO Sleep Cycle alarm clock</p> <p>Ciekawym przykadem z sektora polskich aplikacji jest MOVE! Bike Computer (ponad 500 tys. pobra z Google Play). Dosy innowacyj-ne podejcie zaprezentowali twrcy aplikacji Vitalia Starter apli-kacja dostpna jest bezpatnie dla uytkownikw serwisu Vitalia, w ramach uczestnictwa w programie, posiadacze aplikacji otrzy-muj spersonalizowane programy dietetyczne i treningowe. Spo-r liczb pobra, jak na polskie warunki (prawie 80 tysicy w Google Play), zanotowaa aplikacja Moje Trasy. Wida tu wy-ran inspiracj produkcjami zagranicznymi, ale to dobre wzorce. </p> <p>Swoje aplikacje mobilne zaimplementowali w poszczeglnych marketach najwiksi polscy wydawcy, ale te akurat aplika-cje peni rol informacyjn. Brakuje tu opcji poradnikowych, planw treningowych czy dietetycznych. Do pobrania w AppStore, Google Play i Windows Phone Store s produkcje min. Ago-ry, Wirtualnej Polski, Ringier Axel Springer Polska.</p> <p>Zestawienie najbardziej popularnych aplikacji w Polsce jest, trzeba przyzna, nieco zaskakujce. Ranking popularnoci aplikacji z kategorii Sport &amp; Fitness w lipcu 2013 przedsta-wia si nastpujco (dane: Distimo):</p> <p>APLIKACJE MOBILNE SPORT&amp; FITNESS</p> <p>11</p> <p>Google Play aplikacje patne:</p> <p>Endomondo Sports Tracker PRO</p> <p>Just 6 Weeks</p> <p>JEFIT Pro - Workout &amp; Fitness</p> <p>Runtastic PRO</p> <p>Zombies, Run!</p> <p>Windows Phone Store aplikacje bezpatne:</p> <p>Endomondo Sports Tracker</p> <p>HardFox SixPack</p> <p>Runtastic Lite</p> <p>Przepisy.pl</p> <p>Test Wzroku</p> <p>Google Play aplikacje bezpatne:</p> <p>Moje trasy</p> <p>Endomondo Sports Tracker Aerobiczna Szstka Weidera A6W</p> <p>Durex Eksperyment Kalendarz Miesiczny</p> <p>APLIKACJE MOBILNE SPORT&amp; FITNESS</p> <p>Windows Phone Store aplikacje patne:</p> <p>A6W</p> <p>Licznik Kalorii</p> <p>Run.GPS Trainer</p> <p>Runtastic PRO</p> <p>Control Your Weight</p>