Trịnh Công Sơn - Hạ trắng

  • Published on
    11-Jul-2015

  • View
    922

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>Nhc s:</p><p>Ca s:</p></li><li><p>Gi nng trn vai em gy ng xa o bay Nng qua mt bun lng hoa bm say</p></li><li><p>Li em i v tri khng c myng i sut ma nng ln thp y</p></li><li><p>Gi nng cho cn ma chiu nhiu hoa trng bay Cho tay em di gy thm nng mai</p></li><li><p>Bc chn em v no anh c hayGi em cho nng cht trn sng di</p></li><li><p>Thi xin n i trong cn m ny gi ma thu ti Ti a em v chn em bc nh tri bun gi cao</p></li><li><p>i xin c nhau di cho mi sau nng khng gi suo xa d nhu cng xin bc u gi mi tn nhau</p></li><li><p>Gi nng cho tc em ci loi hoa nng riNng a em v min cao gi bay</p></li><li><p>o em by gi m xa no myGi tn em mi sut cn m ny...</p></li><li><p>Nhc s:</p></li><li><p>Ca s:</p></li><li><p>Gi nng cho cn ma chiu nhiu hoa trng bay Cho tay em di gy thm nng mai</p></li><li><p>Bc chn em v no anh c hayGi em cho nng cht trn sng di</p></li><li><p>Thi xin n i trong cn m ny gi ma thu ti Ti a em v chn em bc nh tri bun gi cao</p></li><li><p>i xin c nhau di cho mi sau nng khng gi suo xa d nhu cng xin bc u gi mi tn nhau</p></li><li><p>Gi nng cho tc em ci loi hoa nng riNng a em v min cao gi bay</p></li><li><p>o em by gi m xa no myGi tn em mi sut cn m ny...</p></li><li><p>Gi tn em misut cn m ny...</p></li><li><p>To: all my friendsFrom: bichnhu08@yahoo.com</p></li></ul>