תוצאות דירוג מעלה 2010

  • Published on
    14-Jun-2015

  • View
    5.016

  • Download
    4

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li> 1. | 09.06.2010</li></ul> <p> 2. 2010 75 173,000 296 58% 3. 2010 2006 - 2010 62 75 60 53 49 4. 2010 </p> <ul><li>S&amp;P | </li></ul> <ul><li>&amp;| </li></ul> <ul><li> | </li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li> | </li></ul></li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li>Green Eye | </li></ul></li></ul></li></ul> <p> 5. </p> <ul><li> | </li></ul> <ul><li> ' | </li></ul> <ul><li> | </li></ul> <ul><li> | </li></ul> <ul><li> | </li></ul> <ul><li> |</li></ul> <ul><li> | </li></ul> <ul><li> | </li></ul> <ul><li> | </li></ul> <ul><li> | </li></ul> <ul><li> | </li></ul> <ul><li> | </li></ul> <ul><li> | </li></ul> <ul><li> | </li></ul> <ul><li> | P&amp;G </li></ul> <ul><li> - | </li></ul> <ul><li> | </li></ul> <ul><li> | </li></ul> <ul><li> | " </li></ul> <ul><li> ' | " </li></ul> <ul><li> | " </li></ul> <ul><li> " | " </li></ul> <ul><li> ' | " </li></ul> <ul><li> " </li></ul> <ul><li> ' </li></ul> <ul><li> ' </li></ul> <ul><li> ' </li></ul> <ul><li> " </li></ul> <ul><li> ' - </li></ul> <p> 6. </p> <ul><li><ul><li><ul><li> " 100 (2009/10) </li></ul></li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li> 320 </li></ul></li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li> BDI code DUN s100 </li></ul></li></ul></li></ul> <p> ! 7. </p> <p> , , , </p> <p>20 21 </p> <p>20 21 </p> <p>20 21 </p> <p>20 15 </p> <p>12 13 </p> <p>8 9 </p> <ul><li><ul><li> " </li></ul></li></ul> <p>100 100 8. </p> <ul><li><ul><li><ul><li>| </li></ul></li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li>| </li></ul></li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li>| </li></ul></li></ul></li></ul> <p> 9. 2010 2006-2010 10. . . ( ) G4S . . SAP 11. | " " . . . 6 6 2 3 8 1 - ( ) " 8 5 4 3 5 1 6 8 4 6 5 1 10 7 3 1 10 1 3 4 1 3 5 1 8 8 4 4 6 1 8 8 3 4 6 1 . . 3 5 4 1 2 1 3 6 1 8 5 1 7 6 1 2 5 1 12. | " " 7 3 6 8 8 1 8 7 9 3 6 1 " 10 6 6 7 9 1 8 8 5 9 7 1 7 6 1 9 7 5 8 7 8 4 5 1 10 7 3 7 7 2 " 9 6 7 7 8 1 10 8 8 4 6 1 " 10 5 7 1 8 1 10 7 3 4 9 1 9 8 1 7 7 1 10 7 3 4 6 1 9 5 1 9 9 1 10 8 4 7 10 1 6 8 6 1 10 1 8 7 3 7 6 1 2 8 4 9 7 1 Ceragon Networks 7 6 4 7 8 1 Given Imaging - 10 7 7 8 10 1 13. | " " 10 7 6 10 7 6 10 8 5 10 10 10 8 8 10 9 7 1 10 8 10 10 5 1 10 10 8 9 10 10 10 9 10 10 10 8 10 8 8 9 10 10 " 10 8 6 9 6 6 10 8 10 9 8 5 10 9 7 9 9 1 8 9 6 9 9 1 9 6 9 8 7 5 10 10 7 10 10 9 8 9 5 8 7 6 9 7 10 10 8 9 8 7 9 10 10 1 10 9 10 10 10 9 14. / / " | " " 9 6 4 5 5 7 7 9 5 7 7 7 8 7 1 10 10 7 3 9 7 10 8 4 1 8 8 3 8 G4S 8 8 2 8 SAP 8 7 5 10 " 3 6 1 7 9 6 1 5 012 5 5 1 3 15. / / " | " " 10 8 5 10 10 7 7 10 8 8 6 8 9 6 10 9 8 8 8 9 10 8 9 9 10 8 10 10 . . . 8 7 6 8 10 9 9 7 10 8 10 8 8 8 10 8 10 8 10 8 6 9 10 7 6 8 10 8 6 10 10 9 10 10 10 10 P&amp;G 10 9 6 9 8 10 16. * </p> <ul><li><ul><li><ul><li> * </li></ul></li></ul></li></ul> <p> | | </p> <p> | </p> <p> | | | </p> <ul><li><ul><li>IDB </li></ul></li></ul> <p> ' | | || 17. 2010 | - 50% 18. 2010 * 10% - : " 19. 2010 | ( " ) 20. 2010 21. 2010 22. 2010 23. 2010 . . 24. 2011 2012 : </p>