הועלה על ידי אור | מצגת הרכב אוכלוסיה

  • Published on
    31-Jul-2015

  • View
    1.176

  • Download
    7

Embed Size (px)

Transcript

<p> 1. - 2. </p> <ul><li> ( ) ( 5 ). </li></ul> <ul><li> . </li></ul> <ul><li> - - ( ' ) </li></ul> <p> 3. - 4. ? </p> <ul><li> ( 14-49 ) </li></ul> <ul><li> ( )= . </li></ul> <p> 5. </p> <ul><li>0-14: = </li></ul> <ul><li>15-64: = </li></ul> <ul><li>65+: = . </li></ul> <ul><li> , . </li></ul> <p> - 3 : 6. CASE STUDY- GERMANY -Population </p> <ul><li>Birth rate-8.99 births/1,000 population(2002 est.)</li></ul> <ul><li>Death rate-10.36 deaths/1,000 population (2002 est.)</li></ul> <p>83,251,851 11. GAZA STRIP 13. </p> <ul><li>0-14: = </li></ul> <ul><li>15-64: = </li></ul> <ul><li>65+: = </li></ul> <ul><li> . </li></ul> <p> - 3 : 14. </p> <ul><li> , , , .</li></ul> <ul><li> - . </li></ul> <ul><li> - </li></ul> <ul><li> - </li></ul> <p> 15. </p> <ul><li> : </li></ul> <ul><li> - 1:1 ( 2 ): </li></ul> <ul><li> - . </li></ul> <ul><li> : 1:2 ( 4 ): </li></ul> <ul><li> 2- . </li></ul> <p> 16. : </p> <ul><li>Age structure: </li></ul> <ul><li>0-14-49.4% </li></ul> <ul><li>15-64 -47.9% </li></ul> <ul><li>65+-2% </li></ul> <p> 17. </p> <ul><li> - . </li></ul> <ul><li> - - . </li></ul> <ul><li> - .</li></ul> <p> 18. 1 </p> <ul><li> . </li></ul> <ul><li> ?</li></ul> <p> 20. </p> <ul><li> . </li></ul> <ul><li> , </li></ul> <ul><li> ? </li></ul> <p>2 22. ' ( ) ' ( ) ' ( ) 0 - 14 48% 15% 30% 15- 64 49% 67% 59% 65+ 3% 18% 11% 49:51 67:33 59:41 / 1:1 1:2 1:1.5 23. 4 : </p> <ul><li>1. , .( ) </li></ul> <ul><li>2. / - / - .( ) </li></ul> <ul><li>3. - .( ) </li></ul> <ul><li>4. - ( ), ( ), ( ) </li></ul>