μύθοι & πραγματικότητα Presentation

  • Published on
    14-Jul-2015

  • View
    368

  • Download
    2

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>LEON CONSULTING -</p><p>-</p><p> 1</p><p> &amp; </p><p>LEON CONSULTING. 210 6230267</p><p> email leonnl@gmail.com</p></li><li><p>LEON CONSULTING -</p><p>-</p><p> 2</p><p> .</p><p> / </p><p> .</p></li><li><p>LEON CONSULTING -</p><p>-</p><p> 3</p><p>.</p><p>. </p><p>.</p><p> , </p></li><li><p>LEON CONSULTING -</p><p>-</p><p> 4</p><p> 120 120</p><p> 105 100</p><p> 45 50</p><p> (min) 2 10</p><p>(min) 17 20</p><p>2 </p><p>2 .</p><p>(min) 15 10</p><p>105/</p><p>A </p><p> 50/</p><p>100/</p><p>A </p><p> 45/</p></li><li><p>LEON CONSULTING -</p><p>-</p><p> 5</p><p>()</p><p>.</p><p>40 / </p><p>40 </p><p>60 = 2.400 min/</p><p> .</p><p>750 </p><p> .</p><p>. </p><p> 3.500 </p><p> 5.500 . (</p><p>7502+3.500+5.500=10.500 ) </p><p>: </p><p>.</p><p>102 </p><p>1015 </p><p>5045 </p><p>100105 </p><p>120120</p><p>102 </p><p>1015 </p><p>5045 </p><p>100105 </p><p>120120</p></li><li><p>LEON CONSULTING -</p><p>-</p><p> 6</p><p>()</p><p>.</p><p> 2 10</p><p>15 10</p><p>. </p><p>240 1.2001.800 1.200</p><p>120 </p><p>1.4403.000</p><p>.</p><p>2.4002.400</p><p>% </p><p>60%125%</p><p>102 </p><p>1015 </p><p>5045 </p><p>100105 </p><p>120120</p><p>102 </p><p>1015 </p><p>5045 </p><p>100105 </p><p>120120</p></li><li><p>LEON CONSULTING -</p><p>-</p><p> 7</p><p>()</p><p>5,30</p><p>20</p><p> 750</p><p> / 2.400 = 0,3125 /min. </p><p>: </p><p>( </p><p>0,3125)</p><p> 45</p><p>50</p><p>56,25</p><p>17</p><p>6,25</p><p> 50,30</p><p>102 </p><p>1015 </p><p>5045 </p><p>100105 </p><p>120120</p><p>102 </p><p>1015 </p><p>5045 </p><p>100105 </p><p>120120</p></li><li><p>LEON CONSULTING -</p><p>-</p><p> 8</p><p>50,30</p><p>105 100</p><p>56,25</p><p> .</p><p>product mix, </p><p> , </p><p>: </p><p>: 120 </p></li><li><p>LEON CONSULTING -</p><p>-</p><p> 9</p><p>: </p><p>() 120 60</p><p> / 105 100</p><p>/ 50 56</p><p> /. (min) 17 20</p><p> 2.040 1.200 3.240</p><p>2521 </p><p>/ </p><p>/ 71 81</p><p> / 105 100</p><p>[19%] </p><p>/ 34[32%] 19</p><p>2.511 1477 3.988 </p><p>(</p><p>)</p><p> 3.500</p><p> (22.400-3.240)0,3125 488</p><p>102 </p><p>1015 </p><p>5045 </p><p>100105 </p><p>120120</p><p>102 </p><p>1015 </p><p>5045 </p><p>100105 </p><p>120120</p></li><li><p>LEON CONSULTING -</p><p>-</p><p> 10</p><p>:</p><p>12.600 6.000 18.600</p><p>-300</p><p> 4.052 1.148</p><p> 5.500</p><p>5.20013.400</p><p> 4.8528.548</p><p>102 </p><p>1015 </p><p>5045 </p><p>100105 </p><p>120120</p><p>102 </p><p>1015 </p><p>5045 </p><p>100105 </p><p>120120</p></li><li><p>LEON CONSULTING -</p><p>-</p><p> 11</p><p> (Throughput)</p><p>:</p><p> 105 100</p><p> 45 50</p><p> 60 50</p><p>102 </p><p>1015 </p><p>5045 </p><p>100105 </p><p>120120</p><p>102 </p><p>1015 </p><p>5045 </p><p>100105 </p><p>120120</p></li><li><p>LEON CONSULTING -</p><p>-</p><p> 12</p><p> (Throughput)</p><p>(min) 15 10</p><p> 4 5</p><p>( 5 /min)</p><p>45 / 105 </p><p>/</p><p>(6 /hr)</p><p>100 </p><p>/</p><p>60 /</p><p>50 /</p><p>102 </p><p>1015 </p><p>5045 </p><p>100105 </p><p>120120</p><p>102 </p><p>1015 </p><p>5045 </p><p>100105 </p><p>120120</p><p>A </p><p>(30 /hr) (4 </p><p>/hr)</p><p>A </p><p>(6 /hr)</p><p>50 </p><p>/</p></li><li><p>LEON CONSULTING -</p><p>-</p><p> 13</p><p> (120 </p><p> )</p><p> , </p><p> .</p><p>120 </p><p> 10 min </p><p> 120 </p><p> = 1.200 min.</p><p>2.400 </p><p>1.200 = 1.200 min </p><p> 1.200/15 </p><p>= 80 </p><p>( </p><p>).</p><p>102 </p><p>1015 </p><p>5045 </p><p>100105 </p><p>120120</p><p>102 </p><p>1015 </p><p>5045 </p><p>100105 </p><p>120120</p></li><li><p>LEON CONSULTING -</p><p>-</p><p> 14</p><p>: </p><p>() 80 120</p><p> / 105 100</p><p>/ 45 50</p><p> /. 60 50</p><p> 4.800 6.000</p><p>300</p><p>10.80010.500</p><p>102 </p><p>1015 </p><p>5045 </p><p>100105 </p><p>120120</p><p>102 </p><p>1015 </p><p>5045 </p><p>100105 </p><p>120120</p></li><li><p>LEON CONSULTING -</p><p>-</p><p> 15</p><p> 1 </p><p>E. Goldratt(</p><p> Management Guru</p><p>Business Week)</p></li><li><p>LEON CONSULTING -</p><p>-</p><p> 16</p><p>( </p><p> )</p><p>10.500 </p><p>300 </p><p>1</p><p>2</p><p>0</p><p>6</p><p>0</p><p>=</p><p>7</p><p>.</p><p>2</p><p>0</p><p>0</p><p>6</p><p>0</p><p>5</p><p>0</p><p>=</p><p>3</p><p>.</p><p>0</p><p>0</p><p>0</p><p>10.200 </p></li><li><p>LEON CONSULTING -</p><p>-</p><p> 17</p><p>( </p><p> )</p><p>1</p><p>2</p><p>0</p><p>5</p><p>0</p><p>=</p><p>6</p><p>.</p><p>0</p><p>0</p><p>0</p><p>8</p><p>0</p><p>6</p><p>0</p><p>=</p><p>4</p><p>.</p><p>8</p><p>0</p><p>0</p><p>10.500 </p><p> 300 </p><p>10.800 </p></li><li><p>LEON CONSULTING -</p><p>-</p><p> 18</p><p>(Throughput)</p><p>2 ( </p><p> )</p><p>Throughput </p><p>/ min </p><p>= </p><p>10.800/2400 = 4,5 /min</p><p>1 ( </p><p>)Throughput</p><p> / min</p><p> =</p><p> 10.200/2.400 = 4,25 /min</p><p> / min</p><p> =10.500/2.400 = 4,375</p><p> /min</p><p>= = ThroughputThroughput </p><p>Throughput </p><p> R3</p></li><li><p>LEON CONSULTING -</p><p>-</p><p> 19</p><p>, </p><p> . </p><p> , </p><p> , </p><p>.</p><p>ERP </p><p> , </p></li><li><p>LEON CONSULTING -</p><p>-</p><p> 20</p><p> . </p><p> , </p><p>. </p><p> .</p><p> , , </p><p> .</p><p>. </p><p>;;;</p><p> ;</p><p>Slide Number 1 () () () (Throughput) (Throughput) Slide Number 15 ( ) ( ) </p></li></ul>

Recommended

View more >