Accenture Teknoloji Vizyonu 2015

  • Published on
    25-Jul-2015

  • View
    577

  • Download
    3

Embed Size (px)

Transcript

<p> 1. Accenture Teknoloji Vizyonu 2015 2. Vizyon Trend Evrimi 2013-2015 3. Accenture Teknoloji Vizyonu Trend Evrimi 4. Accenture Teknoloji Vizyonu Trend Evrimi 5. Color Palette 5Copyright 2015 Accenture All rights reserved. R 153 G 51 B 153 R 47 G 83 B 156 R 255 G 221 B 0 R 255 G 153 B 0 R 136 G 221 B 0 R 170 G 17 B51 Benim nternetim Sonu Ekonomisi Platform Devrimi Akll letme Yenilenen Gc 1 2 3 4 5 Accenture Teknoloji Vizyonu 2015 5 Trend 6. 1 Benim nternetim: Bizim kiiselletirilmi dnyamz 7. Gnlk kullandmz objeler de gnlk deneyimlerimiz gibi evrimii oluyor ve yaamlarmzn derinliine inen ok sayda dijital kanal oluturuyor. irketlerin zerinde altklar veya denediklerini bildirdii kanallar arasnda yzde 62 ile giyilebilir cihazlar, yzde 68 ile evrimii TVler, yzde 59 ile evrimii otomobiller ve yzde 54 ile akll cihazlar yer alyor. Geleceini dnen iletmeler yeni uygulamalar, rnleri ve hizmetleri ina etme ekillerini deitiriyor. Bu eriim noktalar zerinde kontrol sahibi olmak iin mterinin gvenini sarsmadan tketici deneyimlerini de sisteme dahil ederek onlar motive eden yksek dzeyde kiisellemi deneyimlerin sunulmas gerekiyor. Aratrmaya katlanlarn yzde 60 kiiselletirilmi teknolojilere yaplacak yatrmn pozitif getiri salayacan dnyor. Bu yeni Benim nternetim alannda baarl olan irketler, bir sonraki an ev sahipleri olacak. Benim nternetim: Bizim kiiselletirilmi dnyamz #techvision2015 www.accenture.com/technologyvision 8. 2 Sonu Ekonomisi: Somut sonular reten donanm 9. Akll donanmlar dijital iletme ile fiziksel dnya arasnda bir kpr vazifesi gryor. Lider iletmeler, nesnelerin interneti ile dijital ara kutularna donanm ve sensr yerletirerek yksek dzeyde birbirine bal donanm bileenleri retip mterilerine gerekten istedikleri eyi anlk olarak vermek iin aba sarf ediyor. Daha fazla rn veya hizmet deil, daha anlaml sonular... Aratrmaya katlanlarn yzde 87si a zerinde daha akll donanmlarn, sensrlerin veya cihazlarn daha byk oranda kullanlmasn ve bu ekilde iletmelerin mal ve hizmet satndan sonu satna geiinin artacan kabul ediyor. Katlanlarn yzde 84 ise rnlerin nasl kullanld ve rnlerin bnyesindeki zekann sonucu olarak mterilerin elde ettii sonular hakknda daha derin bir bilgiye sahip. Bu dijital devler ileriye gitmenin artk bir eyler satmakla deil, sonu satmakla ilgili olduunu biliyor. te buna sonu ekonomisi deniyor. Sonu Ekonomisi: Somut sonular reten donanm. #techvision2015 www.accenture.com/technologyvision 10. 3 Platform Devrimi: Ekosistemlerin tanmlanmas ve endstrilerin yeniden tanmlanmas 10 #techvision2015 11. Dijital endstri platformlar ve ekosistemleri piyasadaki bir sonraki alt st edici dalga olarak grlyor. Platform bazl irketler, dijital ekonominin byme ve karllk frsatlarn giderek daha fazla yakalyor. Aslnda, aratrmaya katlanlarn yzde 75i, platformlarn ban byk teknoloji irketlerinin deil, endstri oyuncular ve liderlerinin ekeceine inanyor. Katlmclarn yzde 74, dijital iletme ortaklar ile veri entegrasyonu iin endstri platformlarn kullanyor veya bunlar deniyor. Bulut ve mobildeki hzl gelimeler yalnzca bu platformlarla ilgili maliyet ve teknoloji bariyerlerini ortadan kaldrmakla kalmyor, ayn zamanda endstrilerde ve corafyalarda yeni oyun alanlar ayor. Ksacas, platform bazl ekosistemler yeni rekabet dzlemini oluturuyor. Platform (D)evrimi: Ekosistemlerin tanmlanmas ve endstrilerin yeniden tanmlanmas #techvision2015 www.accenture.com/technologyvision 12. 4 Akll letme: ok miktarda veri + daha akll sistemler = Daha iyi iletmeler Copyright 2015 Accenture All rights reserved. 12 13. Yazlmlar bugne kadar alanlarn daha iyi ve daha doru kararlar vermeleri iin kullanld ancak byk miktardaki verinin ilenmesi, analitii, veri bilimi ve bilisel teknolojideki gelimeler sayesinde yazlm zekas, makinelerin bilgiye dayal daha doru karar vermelerini salad. Aratrmaya katlanlarn yzde 80ine gre bu a, uygulamalarn ve aralarn insana daha yakn bir yazlm zekasnn olaca bir dnem olacak. Aratrmaya katlanlarn yzde 78i yazlmlarn ksa bir sre sonra deien dnyamz renebileceine ve buna adapte olabileceine ve renilen deneyimlere dayal kararlar verebileceine inanyor. Bir sonraki operasyonel mkemmellik dzeyi ve yazlm hizmetlerinin gelecek jenerasyonu yazlm zekasnda salanan en yeni kazanlardan ortaya kacak. Akll letme: ok miktarda veri + daha akll sistemler = Daha iyi iletmeler #techvision2015 www.accenture.com/technologyvision 14. 5 nsan ve cihaz arasndaki i birlii 14Copyright 2015 Accenture All rights reserved. Yenilenen Gc: 15. Dijitale gei basks, insanlarn ve cihazlarn birlikte yapacaklar eylere duyulan gereksinimi artryor. Aratrmaya katlan irketlerin yzde 57si daha nce IT uzmanlar tarafnda yaplan veri grntleme gibi grevleri, artk i kullanclarnn yapmasn salayan teknolojileri kullanmaya baladn ifade ediyor. Doal ara yzler, giyilebilir cihazlar ve akll cihazlardaki gelimeler, irketlerin alanlarn teknoloji ile glendirmeleri iin yeni frsatlar sunuyor. Aratrmaya katlan yneticilerin yzde 78i, alanlarn akll cihazlarla birlikte almasn salayan iletmelerin baarl olacan kabul ediyor. Katlanlarn yzde 77si yl ierisinde, irketlerin alanlarn eitir gibi cihazlarn da eitmeleri (akll yazlmlar, algoritmalar ve makinenin renmesi vb.) konusuna odaklanacan dnyor. Baarl iletmeler, insan yeteneklerinin ve akll teknolojinin birlikte almasnn salayaca yararlar anlayacak ve her ikisini de yenilenen i gcnn nemli yeleri olarak konumlayacak. Yenilenen Gc: nsan ve cihaz arasndaki i birlii #techvision2015 www.accenture.com/technologyvision 16. Color Palette 16Copyright 2015 Accenture All rights reserved. R 153 G 51 B 153 R 47 G 83 B 156 R 255 G 221 B 0 R 255 G 153 B 0 R 136 G 221 B 0 R 170 G 17 B51 Benim nternetim Sonu Ekonomisi Platform Devrimi Akll letme Yenilenen Gc 1 2 3 4 5 Accenture Teknoloji Vizyonu 2015 5 Trend 17. www.accenture.com/technologyvision #techvision2015 </p>