C#. Ćwiczenia

  • Published on
    28-Nov-2014

  • View
    2.118

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Jzyk C# zosta opracowany w firmie Microsoft i wywodzi si z rodziny C/C++, cho zawiera rwnie wiele elementw znanych programistom Javy, jak na przykad mechanizmy automatycznego odzyskiwanie pamici. czy wic w sobie wszystko to, co najlepsze w Javie i C++, a dodatkowo pozwala na wygodne korzystanie z klas wchodzcych w skad platformy .NET.Dziki ksice "C#. wiczenia" nauczysz si programowa w C# niezalenie od tego, czy znasz ju C++ lub Jav. Kilkadziesit wicze pozwoli Ci pozna jzyk C# od podstaw po zagadnienia zaawansowane. Zalet ksiki jest zwizy i przystpny opis prezentowanych zagadnie i nastawienie na praktyk programistyczn, a nie na rozwaania teoretyczne.Poznasz: * rodowisko uruchomieniowe C# i Visual Studio * Zmienne, operatory i typy danych * Instrukcje C# * Podstawy programowania obiektowego, tworzenie klas, metod i konstruktorw * Uycie tablic w C# * Obsug bdw za pomoc wyjtkw * Interfejsy i rzutowanie * Obsug zdarze * Korzystanie z komponentw interfejsu uytkownika Windows

Transcript

<ul><li> 1. IDZ DO PRZYKADOWY ROZDZIA SPIS TRE CI C#. wiczenia KATALOG KSIEK Autor: Marcin Lis ISBN: 83-7361-128-2 Format: B5, stron: 166 KATALOG ONLINE ZAMW DRUKOWANY KATALOG TWJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA Jzyk C# zosta opracowany w firmie Microsoft i wywodzi si z rodziny C/C++, cho zawiera rwnie wiele elementw znanych programistom Javy, jak na przykad mechanizmy automatycznego odzyskiwanie pamici. czy wic w sobie wszystko to, CENNIK I INFORMACJE co najlepsze w Javie i C++, a dodatkowo pozwala na wygodne korzystanie z klas wchodzcych w skad platformy .NET. ZAMW INFORMACJE Dziki ksice C#. wiczenia nauczysz si programowa w C# niezalenie od tego, O NOWO CIACH czy znasz ju C++ lub Jav. Kilkadziesit wicze pozwoli Ci pozna jzyk C# od podstaw po zagadnienia zaawansowane. Zalet ksiki jest zwizy i przystpny opis ZAMW CENNIK prezentowanych zagadnie i nastawienie na praktyk programistyczn, a nie na rozwaania teoretyczne. Poznasz: CZYTELNIA rodowisko uruchomieniowe C# i Visual Studio FRAGMENTY KSIEK ONLINE Zmienne, operatory i typy danych Instrukcje C# Podstawy programowania obiektowego, tworzenie klas, metod i konstruktorw Uycie tablic w C# Obsug bdw za pomoc wyjtkw Interfejsy i rzutowanie Obsug zdarze Korzystanie z komponentw interfejsu uytkownika Windows Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl </li> <li> 2. Spis treci Wstp...........................................................................................................................................................5 Cz I Jzyk programowania ................................................................................................................... 7 Rozdzia 1. Pierwsza aplikacja................................................................................................................................9 Jzyk C# ......................................................................................................................... 9 rodowisko uruchomieniowe........................................................................................... 10 Narzdzia ...................................................................................................................... 11 Najprostszy program ...................................................................................................... 11 Kompilacja i uruchamianie.............................................................................................. 12 Visual Studio ................................................................................................................. 13 Dyrektywa using ............................................................................................................ 16 Rozdzia 2. Zmienne i typy danych........................................................................................................................17 Typy danych.................................................................................................................. 17 Typy arytmetyczne ................................................................................................... 17 Typ boolean ............................................................................................................. 19 Deklarowanie zmiennych .......................................................................................... 19 Typy referencyjne .................................................................................................... 22 Typ string ................................................................................................................ 23 Typ object ............................................................................................................... 23 Warto null............................................................................................................. 23 Operatory ...................................................................................................................... 24 Operatory Arytmetyczne ........................................................................................... 24 Operatory bitowe...................................................................................................... 29 Operatory logiczne.................................................................................................... 30 Operatory przypisania ............................................................................................... 30 Operatory porwnania............................................................................................... 31 Operator warunkowy (?) ........................................................................................... 31 Priorytety operatorw ............................................................................................... 32 Komentarze ................................................................................................................... 32 Rozdzia 3. Instrukcje...............................................................................................................................................35 Instrukcje warunkowe .................................................................................................... 35 Instrukcja if...else ..................................................................................................... 35 Instrukcja if...else if .................................................................................................. 38 Instrukcja switch ...................................................................................................... 39 Instrukcja goto ............................................................................................................... 41 Ptle ............................................................................................................................. 43 Ptla for................................................................................................................... 43 Ptla while ............................................................................................................... 48 Ptla do while........................................................................................................... 49 </li> <li> 3. 4 C#. wiczenia Wprowadzanie danych.................................................................................................... 50 Argumenty wiersza polece....................................................................................... 51 Instrukcja ReadLine.................................................................................................. 54 Rozdzia 4. Programowanie obiektowe.............................................................................................................61 Klasy ............................................................................................................................ 61 Metody ......................................................................................................................... 63 Konstruktory ................................................................................................................. 69 Specyfikatory dostpu .................................................................................................... 71 Dziedziczenie ................................................................................................................ 75 Rozdzia 5. Tablice .......................................................................................................................................................77 Deklarowanie tablic........................................................................................................ 77 Inicjalizacja ................................................................................................................... 80 Ptla foreach.................................................................................................................. 81 Tablice wielowymiarowe ................................................................................................ 83 Rozdzia 6. Wyjtki.....................................................................................................................................................89 Obsuga bdw ............................................................................................................. 89 Blok try...catch .............................................................................................................. 93 Hierarchia wyjtkw ...................................................................................................... 97 Wasne wyjtki .............................................................................................................. 99 Rozdzia 7. Interfejsy ...............................................................................................................................................101 Prosty interfejs............................................................................................................. 101 Interfejsy w klasach potomnych .................................................................................... 104 Czy to interfejs?........................................................................................................... 110 Rzutowanie ............................................................................................................ 113 Sowo kluczowe as ................................................................................................. 115 Sowo kluczowe is .................................................................................................. 116 Cz II Programowanie w Windows ................................................................................................117 Rozdzia 8. Pierwsze okno .....................................................................................................................................119 Utworzenie okna .......................................................................................................... 119 Wywietlanie komunikatu ............................................................................................. 122 Zdarzenie ApplicationExit............................................................................................. 123 Rozdzia 9. Delegacje i zdarzenia......................................................................................................................125 Delegacje .................................................................................................................... 125 Zdarzenia .................................................................................................................... 128 Rozdzia 10. Komponenty ........................................................................................................................................133 Etykiety (Label) ........................................................................................................... 133 Przyciski (klasa Button) ................................................................................................ 137 Pola tekstowe (TextBox)............................................................................................... 140 Pola wyboru (CheckBox, RadioButton).......................................................................... 143 Listy rozwijalne (ComboBox) ....................................................................................... 146 Listy zwyke (ListBox) ................................................................................................. 149 Menu .......................................................................................................................... 151 Menu gwne ...................................................</li></ul>