Curs Ofimàtica 2004-2005. Bloc Word

  • View
    497

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Curs Ofimtica 2004-2005. Bloc Word

Transcript

  • 1. Tractament de text V 1.0 Eines de tractament de text Versi 1.0 Microsoft Word 2003 Autor : Alex Araujo Batlle Escola Universitria del Maresme Pgina 1 de 15 Alex Araujo Batlle 2005

2. Tractament de text V 1.0 3.1 Per comenar 3.1.1 Primers passos amb el tractament de textsAl mercat hi ha disponibles diferents tipus de processadors de texts. En aquest bloc, farem referncia a leina que trobem inclosa al paquet Ofimtic Microsoft Office 2003. 3.1.1.1. Obrir una aplicaci de tractament de texts. Descripci Per obrir el Word cal que anem a inici-> programes i cliquem a la icona Microsoft Word3.1.1.2. Obrir un document existent, fer-hi unes quantes modificacions i gurdar-lo. Descripci Per obrir un document existent, ho podem fer de diferents maneres. Amb el Word obert : 1.- Des de la barra deines cliquem el bot representat amb una carpeta abrir. 2.- Des de la barra de mens archivo abrir. Ens apareixer una finestra on podem triar el document a obrir. Podem fer-hi un doble-clic al damunt o b selleccionar- lo i clicar obrirSi tenim un document de word a qualsevol lloc del nostre pc, simplement dobleclicant el document, sens obrir laplicaci.3.1.1.3. Obrir varis documents. Descripci Al Microsoft Word podem obrir varis documents a lhora. Aix ho podem fer de qualsevol de les maneres explicades ante- riorment de forma repetida.3.1.1.4. Crear un document nou i guardar-lo. Descripci Per crear un document en blanc cal primer obrir el Word, seguidament: 1.- des de la barra deines, triar la opci nuevo. 2.- des de la barra de mens, fer archivo nuevo, i triar la opci documento en blanco.Existeixen dues formes de guardar documents: a.- Guardar: Des de la barra deines o la barra de men archivo trobarem lopci guardar. Aix ens guardar larxiu amb el que estem treballant al mateix lloc i amb el mateix nou. En cas de ser un nou document que hem comenat en blanc, s que ens deixar triar la ubicaci i el nom que volem donar a larxiu. b.- Guardar como: Des de la barra deines o la barra de men archivo trobarem lopci guardar como. Aquesta opci ens permetr donar un nom i una ubicaci diferent a larxiu que tenim obert.3.1.1.5. Guardar un document existent al disc dur o disquet. Descripci Per guardar un document a disquet hem de triar la opci guardar como i des del desplegable de la part superior triar el disc de 3 y . Escola Universitria del Maresme Pgina 2 de 15 Alex Araujo Batlle 2005 3. Tractament de text V 1.0 3.1.1.6. Tancar el document. Descripci Lacci de tancar un document, ens permet finalitzar el treball actual mantenint, per, laplicaci en funcionament. Aquest procs es pot fer des del men archivo cerrar o clicant sobre el bot X ubicat a la part superior dreta de la pantalla; just a sota dels botons de funcions de laplicaci. Tancar laplicaci Tancar el documentAl tancar un document al que hi hem fet modificacions i no les hem guardades, el mateix sistema ens preguntar abans de tancar-lo si volem guardar els canvis fets. En cas afirmatiu, caldr que seguim els passos indicats a lapartat 3.1.1.2.3.1.1.7. Utilitzar les funcions de lajuda. Descripci Tant en la barra deines com en la de mens, ens apareixer una opci marcada amb un interrogant ?. Licona de la barra deines ens obrir directament lajuda de Microsoft Word, des don podrem fer tota mena de consultes sobre laplicatiu.Permet cercar per continguts, deixant-nos triarentre els temes predefinits. A partir de lndex de continguts, podremtrobar el que cerquem Introduint les paraules o paraula de la que volem buscar ajuda, ens mostrar tots els temes relacio- nats. Licona de la barra de mens no ofereix ms opcions, entre les que podem trobar lAyuda de Microsoft Word, descrita al punt anterior; l Ayudante de Office, que ens mostra una ajuda permanent en pantalla podent-ne fer s en qualsevol moment. Lopci qu es esto, en canvia el punter del ratol per un interrogant i informa sobre elements concrets que hi hagi en pantalla.3.1.2 Configuraci dels parmetres bsics3.1.2.1. Canvi del mode de visualitzaci de la pgina. Descripci Des de la barra de mens accedim al men ver, des don podrem triar el mode de visualitzaci entre les segents opci- ons : 1.- Normal : Aquesta vista encaixa a la pantalla el contingut del document. Acostuma a ser la vista predeterminada en la majoria de plantilles. 2.- Disseny web : Mostra el document tal i com apareixeria en un explorador web. 3.- Disseny dimpressi : Mostra el document tal i com simprimir. Podrem veure els marges i altres caracterstiques de dimpressi. 4.- Esquema : Passarem a veure el document de forma esquemtica. Es til per organitzar el contingut en documents concrets. 3.1.2.2. Utilitzar leina de Zoom per augmentar i redur la visualitzaci. Descripci En qualsevol de les vistes anteriors podrem utilitzar leina de Zoom; que ens apropar o allunyar el text en pantalla. Podem accedir al zoom per mitj de la barra de mens, anant a, edicin zoom o b des de la barra deines. Podem ajustar la vista en percentatge o b per una de les mides predeterminades.. Escola Universitria del MaresmePgina 3 de 15 Alex Araujo Batlle 2005 4. Tractament de text V 1.0 3.2.3.3. Esborrar text. Descripci Per eliminar qualsevol part del text, ho podem fer seleccionant-lo i posteriorment apretant la tecta supr del teclat. Tamb podem collocar el cursor al principi o al final de la paraula a esborrar i eliminar lletra a lletra amb les tecles Supr o respectivament.3.2.4 Buscar i reemplaar entre documents.3.2.4.1. Utilitzar la cerca de paraules o frases en un document. Descripci Leina buscar i reemplaar s especialment til per document extensos. Aquesta eina ens permet localitzar un text concret dins del document i, en cas de voler-lo reemplaar, ens permet escriure el text pel que el substituirem. Per fer la cerca, cal que anem al men edicin i cliquem a buscar; ens apareixer una finestra on escriure el text.3.3 Donar format 3.3.1 Donar format a un text3.3.1.2 3.3.1.3 3.3.1.13.3.1.4 3.3.1.63.3.1.1. Canvi de fonts, mides i estils Descripci Tant des de la barra de mens, amb el men format, com des de la barra deines ( veure la figura superior ) podem personalitzar les caracterstiques de la font. Font i mida : podem triar el tipus de lletra que volem usar, aix com la mida daquesta. Estil : ens permet usar estils predeterminats; com lencapalament, el peu de pgina, ttol, hipervincle, ...Aquests conte- nen per si mateixos caracterstiques tils per a la composici dindex o taules.3.3.1.2. s de cursiva, negreta i subratllat. Descripci Tant des del men format com des de la barra deines ( veure la figura superior) podem personalitzar aquests parme- tres.. Per tal daplicar qualsevol de les caracterstiques descrites, caldr prviament seleccionar el text al que li volem aplicar; en cas contrari, saplicar des del moment que ho activem en endavant.3.3.1.3. Aplicar colors al text Descripci Tant des del men format com des de la barra deines ( veure la figura superior) podrem personalitzar el color del text. Cal que seleccionem prviament el text i clicant la fletxa de la dreta de licona : Ens apareixer una gama de colors per triar. Tamb podem triar un color sense selecci prvia, cosa que far que sens apliqui a tot all que escrivim a partir daquest moment. 3.3.1.4. Utilitzar les opcions dalineaci i justificaci. Descripci Tant des del men format com des de la barra deines ( veure la figura superior) podem canviar lalineaci del text: a la treta, a lesquerra, centrat o justificat. Saplicaran a aquella selecci que tinguem feta. Si ho apliquem en un document buit, els canvis saplicaran per tot el document. Escola Universitria del Maresme Pgina 4 de 15 Alex Araujo Batlle 2005 5. Tractament de text V 1.0 3.3.1.5. Aplicar la separaci sillbica on procedeixi. Descripci Cal prviament definir lidioma en el que treballem. Per defecte, si no fem cap canvi lidioma ser aquell que hi hagi aplicat a la configuraci regional del sistema operatiu. Per definir lidioma cal que ho fem des de herramientas-idioma-definir idioma. Si volem que lidioma quedi fixat pels propers documents cal que marquem lopci predeterminar. En cas de voler, tamb podem aplicar els canvis a una part seleccionada del text.Per aplicar la separaci sillbica ho podem fer des del mateix sub-men didioma, triant lopci guiones. Caldr que marquem lopci divisi automtica del document. 3.3.1.6. Sangria del text Descripci Ho podem fer des de la barra deines, usant els botons corresponents : Un ens augmenta la sangria i laltre ens la disminueix. Podem canviar la sangria des del teclat, polsant la tecla tabulador.Des del men formato-tabulaciones podem definir les distncies i caracterstiques especfiques de la sangria. 3.3.1.7. Canviar lespaiat i linterlineat. Descripci Des de la barra de mens, hi accedirem per: formato prrafo Hi trobarem les segents opcions: 1.- Alineat: definirem on volem alinear el pargraf (dreta, esquerra, centre o justificat ) 2.- Sangria: Podrem triar entre els tipus predeterminats o b establir valors personalitzats. 3.- Espaiat : podem definir lespai entre pargrafs aix com la separaci entre les lnees dun dells. 3.3.1.8. Copiar el format duna part de text. Descripci Si volem copiar noms el format ( no el text ) dun determinat fragment, ho podem fer per mitj del bot de la barra deines : Cal, primer, que seleccionem el fragment de text que li volemcopiar el format. Seguidament, cliquem sobre el bot esmentat. Ens canviar el punter del ratol i ens apareixer com un pinzell. Amb aquest, seleccionem la part del text on hi aplicarem el nou format.3.3.2 Format general3.3.2.1. Utilitzar i fixar tabuladors Descripci Com fixarem les tabulacions? Cal primer que ens assegurem que veiem les regles del document, sin s aix les podem activar des de lopci del men ver-reglas. Des de la regla de la part superior, cada cop que cliquem podrem establir una marca de tabulaci. Com configurem les tabulacions? Accedint a la opci tabulaciones del men de format, veurem les tabulacions creades i editar-ne les seves caractersti- ques.3.3.2.2. Afegir v