Daisy powerpoint

  • CategoryTechnology

  • View1026

Report
  • 1. Ang anyong tubig ay kahit anumangmakahulugang pag-ipon ngtubig, kadalasang tinatakpan ang Daigdig. Ang anyong tubig ay binubuo ng isangheomorpolikal na yunit, at kadalasang nagkakaroon ngkahulugan sa kanyang anyo sa ibabaw at lokasyon satanawin, bilang bahagi ng kalupaan, at dahil sa katangiangiyon, kinakatawan ang isang elemento ng topograpiya.
2. Alin sa mga sumusunod na larawan ang karagatan? 3. Ito ba ay isang uri ng anyong tubig?Tingnan ang larawan na nasa ibaba. 4. Y Ne os 5. Alin sa mga sumusunod ang larawan ng isang ilog, kulayan ngpula, lawa kulayan ng dilaw at kulayan berde ang sapa? 6. THANKYOU…..DAISYCONGRATULATION!!!
Description
1. Ang anyong tubig ay kahit anumangmakahulugang pag-ipon ngtubig, kadalasang tinatakpan ang Daigdig. Ang anyong tubig ay binubuo ng isangheomorpolikal na yunit, at kadalasang…