• 1.Ang anyong tubig ay kahit anumangmakahulugang pag-ipon ng tubig,kadalasang tinatakpan ang Daigdig. Ang anyong tubig ay binubuo ng isangheomorpolikal na yunit, at kadalasang nagkakaroon ngkahulugan sa kanyang anyo sa ibabaw at lokasyon satanawin, bilang bahagi ng kalupaan, at dahil sa katangiangiyon, kinakatawan ang isang elemento ng topograpiya.
 • 2. Alin sa mga sumusunod na larawan ang karagatan?
 • 3. Ito ba ay isang uri ng anyong tubig?Tingnan ang larawan na nasa ibaba.
 • 4. Y Ne os
 • 5. Alin sa mga sumusunod ang larawan ng isang ilog, kulayan ng pula,lawa kulayan ng dilaw at kulayan berde ang sapa?
 • 6. THANKYOU…..DAISYCONGRATULATION!!!
  Please download to view
 • All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
  ...

  Daisy powerpoint

  by dhaisy123

  on

  Report

  Category:

  Technology

  Download: 0

  Comment: 0

  15,612

  views

  Comments

  Description

  Download Daisy powerpoint

  Transcript

  • 1.Ang anyong tubig ay kahit anumangmakahulugang pag-ipon ng tubig,kadalasang tinatakpan ang Daigdig. Ang anyong tubig ay binubuo ng isangheomorpolikal na yunit, at kadalasang nagkakaroon ngkahulugan sa kanyang anyo sa ibabaw at lokasyon satanawin, bilang bahagi ng kalupaan, at dahil sa katangiangiyon, kinakatawan ang isang elemento ng topograpiya.
 • 2. Alin sa mga sumusunod na larawan ang karagatan?
 • 3. Ito ba ay isang uri ng anyong tubig?Tingnan ang larawan na nasa ibaba.
 • 4. Y Ne os
 • 5. Alin sa mga sumusunod ang larawan ng isang ilog, kulayan ng pula,lawa kulayan ng dilaw at kulayan berde ang sapa?
 • 6. THANKYOU…..DAISYCONGRATULATION!!!
 • Fly UP