Delphi 2005. Ćwiczenia praktyczne

  • Published on
    02-Dec-2014

  • View
    951

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

* Poznaj rodowisko Delphi * Napisz pierwsze wasne aplikacje* Naucz si korzysta z moliwoci platformy .NET rodowisko programistyczne Delphi od dawna cieszy si popularnoci wrd twrcw oprogramowania. Od pierwszych wersji oferowao moliwo wizualnego tworzenia aplikacji za pomoc "klockw" -- komponentw, czc to z prostot jzyka Pascal. Teraz, w najnowszej wersji, Delphi pozwala na tworzenie aplikacji dla dynamicznie rozwijajcej si platformy .NET. Dziki temu znacznie poszerzy si zakres moliwych zastosowa flagowego produktu firmy Borland. Za jego pomoc moemy dzi tworzy nie tylko aplikacje, ale rwnie usugi sieciowe oraz dynamiczne strony WWW. "Delphi 2005. wiczenia praktyczne" to ksika dla tych, ktrzy chc pozna podstawy budowania aplikacji w najnowszej wersji rodowiska Delphi. Przedstawia zasady korzystania z narzdzi oferowanych przez Delphi oraz sposoby zastosowania ich podczas tworzenia oprogramowania. Czytajc t ksik, poznasz jzyk ObjectPascal, zasady programowania obiektowego oraz metody czenia aplikacji z bazami danych. Nauczysz si take tworzy witryny WWW w jzyku ASP.NET oraz usugi sieciowe. * Podstawowe informacje o rodowisku Delphi 2005 oraz platformie .NET* Elementy jzyka Delphi* Korzystanie z narzdzi oferowanych przez Delphi 2005* Komponenty bazodanowe* Tworzenie aplikacji opartych na bazach danych* ASP.NET i Web Services Zrb pierwszy krok w programowaniu -- poznaj i wykorzystaj moliwoci, jakie oferuje Delphi 2005.

Transcript

<ul><li> 1. IDZ DO PRZYKADOWY ROZDZIA SPIS TRE CI Delphi 2005. wiczenia praktyczne KATALOG KSIEK Autor: Adam Boduch KATALOG ONLINE ISBN: 83-7361-779-5 Format: B5, stron: 148 ZAMW DRUKOWANY KATALOG TWJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA Poznaj rodowisko Delphi Napisz pierwsze wasne aplikacje Naucz si korzysta z moliwo ci platformy .NET CENNIK I INFORMACJE rodowisko programistyczne Delphi od dawna cieszy si popularno ci w rd twrcw oprogramowania. Od pierwszych wersji oferowao moliwo wizualnego tworzenia ZAMW INFORMACJE aplikacji za pomoc klockw komponentw, czc to z prostot jzyka Pascal. O NOWO CIACH Teraz, w najnowszej wersji, Delphi pozwala na tworzenie aplikacji dla dynamicznie rozwijajcej si platformy .NET. Dziki temu znacznie poszerzy si zakres moliwych ZAMW CENNIK zastosowa flagowego produktu firmy Borland. Za jego pomoc moemy dzi tworzy nie tylko aplikacje, ale rwnie usugi sieciowe oraz dynamiczne strony WWW. Delphi 2005. wiczenia praktyczne to ksika dla tych, ktrzy chc pozna podstawy CZYTELNIA budowania aplikacji w najnowszej wersji rodowiska Delphi. Przedstawia zasady korzystania z narzdzi oferowanych przez Delphi oraz sposoby zastosowania ich FRAGMENTY KSIEK ONLINE podczas tworzenia oprogramowania. Czytajc t ksik, poznasz jzyk ObjectPascal, zasady programowania obiektowego oraz metody czenia aplikacji z bazami danych. Nauczysz si take tworzy witryny WWW w jzyku ASP.NET oraz usugi sieciowe. Podstawowe informacje o rodowisku Delphi 2005 oraz platformie .NET Elementy jzyka Delphi Korzystanie z narzdzi oferowanych przez Delphi 2005 Komponenty bazodanowe Tworzenie aplikacji opartych na bazach danych ASP.NET i Web Services Zrb pierwszy krok w programowaniu poznaj i wykorzystaj moliwo ci, jakie oferuje Delphi 2005 Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl </li> <li> 2. Spis treci Wstp..................................................................................................................................................................7 Rozdzia 1. Zaczynamy.......................................................................................................................................................9 Rzut okiem na rodowisko .......................................................................................... 9 Projektant formularzy .......................................................................................... 11 Edytor kodu.......................................................................................................... 12 Widok strukturalny .............................................................................................. 13 Inspektor obiektw............................................................................................... 14 Jak to dziaa? ............................................................................................................. 14 Podsumowanie........................................................................................................... 15 Rozdzia 2. Podstawy platformy .NET........................................................................................................................17 Czym jest .NET ......................................................................................................... 17 .NET Framework ................................................................................................. 18 Podstawowa terminologia .................................................................................... 18 Produkty dla programistw .................................................................................. 19 Instalacja .............................................................................................................. 19 Przegld technologii .NET Framework ..................................................................... 20 rodowisko Common Language Runtime (CLR) ................................................ 20 Podzespoy ........................................................................................................... 21 Dziaanie CLR ..................................................................................................... 23 Biblioteka klas ..................................................................................................... 24 Common Language System (CLS) ...................................................................... 24 Common Type System (CTS).............................................................................. 24 Rodzaje aplikacji w Delphi 2005............................................................................... 25 Biblioteka VCL.................................................................................................... 25 Windows Forms ................................................................................................... 26 Web Forms........................................................................................................... 27 Podsumowanie........................................................................................................... 27 Rozdzia 3. Jzyk Delphi.................................................................................................................................................29 Pierwszy program ...................................................................................................... 29 Uruchamiamy program ........................................................................................ 32 Zapisywanie projektu........................................................................................... 32 Otwieranie i zamykanie projektu ......................................................................... 32 7 </li> <li> 3. 4 Delphi 2005. wiczenia praktyczne Piszemy kod programu .............................................................................................. 34 Aplikacje konsolowe ................................................................................................. 35 Wpisywanie tekstu w konsoli .............................................................................. 37 Odczytywanie tekstu z konsoli............................................................................. 38 Ptle ........................................................................................................................... 39 Ptla for................................................................................................................ 39 Ptla repeat........................................................................................................... 41 Ptla while............................................................................................................ 41 Funkcje Break i Continue .................................................................................... 42 Instrukcje warunkowe................................................................................................ 43 Procedury................................................................................................................... 47 Funkcje ...................................................................................................................... 49 Moduy ...................................................................................................................... 52 Doczanie moduu do aplikacji........................................................................... 53 Dostpno zmiennych ........................................................................................ 54 Tablice ....................................................................................................................... 56 Tablice dynamiczne ............................................................................................. 58 Rekordy ..................................................................................................................... 59 Klasy.......................................................................................................................... 61 Tworzenie wasnych klas ..................................................................................... 62 Tworzenie instancji klasy..................................................................................... 63 Konstruktory i destruktory ................................................................................... 67 Sekcje klasy ......................................................................................................... 68 Dziedziczenie....................................................................................................... 71 Podsumowanie........................................................................................................... 71 Rozdzia 4. Nowoci w Delphi 2005 .........................................................................................................................73 IDE ............................................................................................................................ 73 Historia................................................................................................................. 74 Widok strukturalny .............................................................................................. 74 Funkcja Help Insight............................................................................................ 75 Wyniki wyszukiwania.......................................................................................... 75 Wyszukiwanie odwoa ....................................................................................... 76 Wyr nianie bdw ............................................................................................ 76 Edycja synchroniczna .......................................................................................... 76 Edytor kodu.......................................................................................................... 76 Debugowanie ....................................................................................................... 78 Refaktoryzacja........................................................................................................... 79 Deklarowanie zmiennych..................................................................................... 79 Deklarowanie pl ................................................................................................. 79 Wyodrbnianie metod.......................................................................................... 79 Wyodrbnianie acucha znakw ........................................................................ 79 Zmiana nazw symboli .......................................................................................... 80 Importowanie przestrzeni nazw ........................................................................... 80 Nowoci jzyka Delphi.............................................................................................. 80 Ptla for..in..do..................................................................................................... 80 Wplatanie funkcji................................................................................................. 81 </li> <li> 4. Spis treci 5...</li></ul>