Foot printing

 • Published on
  14-Jun-2015

 • View
  42.844

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Footprinting l k thut gip tm kim thng tin v mt doanh nghip, c nhn hay t chc.

Transcript

 • 1. Module 1: Footprinting
  Phm Minh Thun

2. NI DUNG
1
2
3
4
Gii thiu v Footprinting
Phng php thc hin Footprinting
Cc cng c c s dng trong Footprinting
Google Hacking
3. 1. Gii thiu v Footprinting
Footprinting l k thut gip tm kim thng tin v mt doanh nghip, c nhn hay t chc.
Footprinting l mt trong 3 giai on cn phi lm trc khi thc hin mt cuc tn cng.
Mt k tn cng dnh 90% thi gian cho vic tm kim thng tin v mc tiu tn cng v 10% khc thc hin tn cng.

 • Kt qu ca qu trnh Footprinting l ly c cc thng tin c bn ca mc tiu tn cng:

4. Tn, a ch cng ty 5. Website cng ty 6. Cc thnh vin trong cng ty 7. S mng