HEO i SEO: između elektronskog i emocionalnog koda

 • View
  3.145

 • Download
  2

Embed Size (px)

Transcript

 1. 1. izmeu elektronskog i emocionalnog koda HEO I SEO kolegijum studio .ljudi od rei.
 2. 2. Vie je manje: jedina profesionalna tehnika u kojoj toje bolji SEO , to ti vienedostaje HEO . (iliti:to si vi lj e seo, to bi vie h(t)eo ) Ne uzimati na praznu glavu
 3. 3. ta nasbriga ? SEO je glagol .HEO je atribut.
  • Agenda
  • Kako razlikujemo SEO i HEO.
  • Ima li razlike ?
  • Ima, neto malo.
  • Navike korisnika Interneta i ta uimo iz njih.
  • HEOpiramida
  • HEOtehnike u prodajirob ai usluga
 4. 4. SEO znamo ta je. A ta je, doavola, HEO ? Google only loves you when everyone else loves you first
  • Human Engine Optimization
  • Human Eye Optimization
  • Human Evangelist Optimization
  • Human Emotion Optimization
  • Human E-motion Optimization
 5. 5. Kako razlikujemo SEO i HEO
  • Jedan nain
  Robot je glup.ovek nije. Keywords Meta Descripton Meta SEO HEO Meta Page title
 6. 6. Ali, ipak, da li ima razlike?
  • SEO je optimizacija sajta za pretraivae
  • Podie vrednost sajta
  • Donosi posetu
  • Vee je poverenje u organski rezultat
  • Ne garantuje ROI ali moe da garantuje poziciju
  • Mora da se kontrolie i menja u hodu, upodobljava trendovima, inae (pogledaj sliku)
 7. 7. Ima li, dakle, razlike? Ima, neto malo
  • HEO je optimizacija sadraja za ljude.
  Ko ovde razmilja HEO?
 8. 8. Human Eye Optimization
  • ta znamo o ovekovim navikama na Internetu?
  • Da ne ita nego skenira
  • Da nema vremena
  • Da je nepoverljiv
  • Da eli brzo da rei svoj problem i nastavi dalje
  • Da skenira po F matrici
  • Da muje vaniji naslov od slike
  • Da e provesti proseno 4,4 sec na 100 rei
  • Da e u jednoj sekundi odluiti da li ga zanima va sadraj
  Kako piemo za njega, sada, kada sve to znamo?
 9. 9. OBRNUTO!
 10. 10. HEO u prodaji roba i usluga
  • Uslugenisu opipljive
  • Ne mogu se porediti
  • Mogu se samo opisati
  • Efekat usluge nije odmah poznat i moe se naknadno (pr)ocenjivati
  • Na cenu usluge utie veliki broj faktora
  • Robaje opipljiva
  • Moe se porediti
  • Ima specifikaciju
  • Ima jasno izraenu cenu
  • Postoji mogunost davanja probnog perioda
  • Ima mogunost reklamacije
 11. 11. HEO u prodaji roba i usluga
  • SEOza prodaju robe i usluga se ne razlikuje. On je kaoStari zavet : mnogo vrstih pravila, ni malo improvizacije, ni mrva milosti.
  • Ako traite milost, potraiteHEO .
 12. 12. Kad smo uradili dobar SEO, onda raunamo:
  • DobarHEO uslugautie na emocije.*(Human Emotion Optimization veruj mi na re .)
  • DobarHEO robeutie na zdrav razum.**(Human E-motion Optimization come to daddy )
 13. 13. Hvala na strpljEO!
  • to siSEO ? ta siH (t) EO ?
  • Jesi li, konano, zavrEO?
  Tatjana Vehovec
 14. 14. Kolegijum studio za redakciju, kopirajting i produkciju teksta Novi Sad, Kolo srpskih sestara 18 Tel/fax: ++ 38 21 472 0 452 kolegijum.com / blog.kolegijum.com kolegijum@kolegijum.com / tanja.kolegijum.com ljudi od rei.