INVENTORUM - WHERE SCIENCE, INDUSTRY AND BUSINESS MEET

  • View
    84

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

Slajd 1

dr in. Jarosaw ProtasiewiczInventorumplatforma innowacji, ekspertw, rynkw

Jak pomc firmom znajdowa naukowcw specjalizujcych si w okrelonych dziedzinach, a naukowcom odszuka firmy chtne do wprowadzania innowacji?

12013-11-29

KTO STORZY PLATFORM INVENTORUM?PROGRAMICI, ANALITYCY, TESTERZY, SOCJOLOGOWIE - EKSPERCI ORODKA PRZETWARZANIA INFORMACJI PASTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO

JAK DZIAA PLATFORMA?

INVENTORUM ZA SPRAW INTELIGENTNYCH ALGORYTMW DOSTOSOWUJE SI DO UYTKOWNIKA

STWRZ SWJ PROFIL

SYSTEM NAUCZY SI TWOICH ZACHOWA I PREFERENCJI

TRAFNIE DOBIERZE PARTNERW DO WSPPRACY

INVENTORUM WIE WSZYSTKO O POLSKIEJ NAUCE

Baza NaukaPolska.pl polskie uczelnie, instytuty badawcze, instytuty PANInventorum daje moliwo sprawdzenia, jaki potencja badawczy ma dana uczelnia

OGROMNE BAZY DANYCH

INVENTORUM WIE WSZYSTKO O PATENTACH

Europejska Baza Patentowa (Epo.org)

INVENTORUM PRZETESTOWALI PRZEDSIBIORCYFirma moe uzyska dostp do:

- interesujcych innowacji, patentw, projektw i ekspertw,

- wiedzy w co warto inwestowa,

- rynkw zbytu dla produktu,

- naukowcw wsppracujcych z przedsibiorstwami

NIE WSZYSTKO ZOSTAWILIMY KOMPUTEROM

HelpDesk - przedsibiorcy rejestrujcy si na platformie s weryfikowani przez pracownikw OPI

Pomoc jest dostpna pod adresem inventorum-help@opi.org.pl

odpowiedzi na pytania udzielamy w dni robocze w godzinach 8:15 16:15

W INVENTORUM ZNAJDZIESZ EKSPERTW I RECENZENTW

USUGI - UDOSTPNIANIE INFORMACJIo innowacjach (marketingowe, organizacyjne, procesowe, produktowe)o ochronach prawnych produktw innowacyjnych i ich wdroeniacho projektach realizowanych, zakoczonych lub proponowanych do realizacji.o przedsibiorstwach innowacyjnycho instytucjach naukowycho ekspertach i recenzentach naukowycho konferencjach naukowych, biznesowych oraz naukowo-biznesowycho publikacjach opracowanych przez ekspertw i recenzentw

USUGI - REKOMENDOWANIEUdostpnianie mechanizmu automatycznego rekomendowania interesujcych innowacji, projektw, przedsibiorstw, instytucji naukowych, ekspertw i recenzentw na podstawie okrelonych przez uytkownika kryteriw rekomendacji.

Kwestionariusz czynnikw i wskanikw innowacyjnoci przedsibiorstwa (Ankieta)

INVENTORUM NA SMARTFONACH I TABLETACH

Inventorum.opi.org.plLis.opi.org.pl

Orodek Przetwarzania Informacji Pastwowy Instytut Badawczyal. Niepodlegoci 188b Warszawafot. Wykorzystane w prezentacji M. Ziba

Dzikuj za uwag.

dr in. Jarosaw Protasiewiczkierownik Laboratorium Inteligentnych Systemw Informatycznyche-mail: jaroslaw.protasiewicz@opi.org.pl

142013-11-29