LAPOO - Tối ưu Onpage website

  • Published on
    05-Dec-2014

  • View
    461

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ti liu hng dn ti u Onpage website thn thin vi my tm kim Google

Transcript

<ul><li> 1. ONPAGE SEOK thut qung co v tip th tm kim </li> <li> 2. Nguyn tc Khng ht thuc Khng nhn tin, nghe, gi in thoi Khng ni chuyn ring ON-PAGE SEO www.lapoo.vn </li> <li> 3. Quy trnh SEO Ti u cu trc website Phn tch &amp; la chn t kha To ni dung Phn tch i th cnh tranh Ti u Speed, Performance Ti u Google Webmasters Nghin Ti u cu &amp; Onpage phn tch o lng Ti u &amp; Ci Offpage tin Blog posts Bo co th hng hng thng Directories v Resource Pages Bo co lu lng truy cp hng thng Social Bookmarking Bo co tnh hnh backlinks hng thng Press Release ON-PAGE SEO www.lapoo.vn </li> <li> 4. SEO Factors ON-PAGE SEO www.lapoo.vn </li> <li> 5. On-Page SEO ON-PAGE SEO www.lapoo.vn </li> <li> 6. Cu trc website tt cho SEO ON-PAGE SEO www.lapoo.vn </li> <li> 7. Cu trc website tt cho SEO ON-PAGE SEO www.lapoo.vn </li> <li> 8. Cu trc website cn r rng, d iu hng ON-PAGE SEO www.lapoo.vn </li> <li> 9. HTML (Hyper Text Markup Language) ON-PAGE SEO www.lapoo.vn </li> <li> 10. Content is KING ON-PAGE SEO www.lapoo.vn </li> <li> 11. Content Cn cha nhiu t kha (not SPAM) Cp nht thng xuyn (daily, weekly,) Khng vi phm copyright (sao chp) ON-PAGE SEO www.lapoo.vn </li> <li> 12. Unique Content ON-PAGE SEO www.lapoo.vn </li> <li> 13. Keyword trong SEO 1 Domain 2 URL 3 Title Keywords 4 Meta Description 5 Keywords 6 Content ON-PAGE SEO www.lapoo.vn </li> <li> 14. Domain La chn DOMAIN trc khi m website Domain? ON-PAGE SEO www.lapoo.vn </li> <li> 15. URL URL = Subdomain + Domain + PATH V d: http://seo.lapoo.vn/x-key-word-x.html Cc t cch nhau bng du Keyword cng gn domain cng tt Google thch web tnh hn K thut: URL Rewrite http://lapoo.vn/dich-vu-seo-top-google.html ON-PAGE SEO www.lapoo.vn </li> <li> 16. Ti u Title Game cho in thoi, download game dnh cho in thoi di ng + Ti a 65 k t, cha keywords + Mc quan trng t TRI -&gt; PHI + Cc keywords ngn cch bi du , hoc | + Khng trng lp gia cc webpages + Khng nn lp li t kha qu 2 ln =&gt; SPAM ON-PAGE SEO www.lapoo.vn </li> <li> 17. Ti u Meta Description + Tt nht di 160 k t, cha keywords + Tm lc ni dung trang web + Khng trng lp gia cc webpages ON-PAGE SEO www.lapoo.vn </li> <li> 18. Ti u Meta Keywords + Ch nn t di 10 t, cch nhau bi du , + Khng nn lp li + T kha ch tp trung vo 1 page duy nht + T kha phi xut hin u trong content ON-PAGE SEO www.lapoo.vn </li> <li> 19. Ti u Heading (H1 H6) Heading cng cao th mc quan trng ca ni dung cng cao Game cho in thoi di ng mi nht ON-PAGE SEO www.lapoo.vn </li> <li> 20. Ti u Image + ALT dnh cho Search Engine + Title dnh cho User + ALT cha t kha ON-PAGE SEO www.lapoo.vn </li> <li> 21. Ti u ni dung+ Nn t t kha phn u ni dung+ T kha nn lp li nhiu ln trong ni dung (mt 1-6%)+ T kha in m (s dng strong, bold tag)+ T kha in nghing (s dng em, itatic tag)+ Ni dung khng qu ngn di 125 t+ C t nht 1 hnh nh m t, s dng th ALT cha t kha+ S dng th Hx hp l+ Bin tp t m thng tin, phc v tt nht cho users+ Ni dung tp trung vo 1 ch duy nht, khng lan man. ON-PAGE SEO www.lapoo.vn </li> <li> 22. Mc hiu qu ca Keywords Hnh thc % Trong domain 6 Trong title 6 Trong H1 tiu chnh 5 Cc links ni b 4 Backlinks 4 H1 tag trong bi vit 4 150 chars u tin 4 Sub domain 4 URL bi vit 3 Heading tag 3 Alt 3 Keyword lp li trong vn bn 3 Keyword trong tn nh 3 Th or <b> 2 Th </b></li><li><b> 3 Th <i> or 2 Meta description 1 HTML comment 1 ON-PAGE SEO www.lapoo.vn </i></b></li></ul> <p><b> 23. X l li Google webmaster tools X l li trong crawl errors X l chn cc URL Parameters tha X l li trong HTML Improvement ON-PAGE SEO www.lapoo.vn 24. Sitemap ON-PAGE SEO www.lapoo.vn 25. Tool to sitemap t ng1. To XML Sitemaphttp://www.xml-sitemaps.com/ ON-PAGE SEO www.lapoo.vn 26. Submit sitemap to SES dng Google Webmaster Tools ng k XML Sitemap ON-PAGE SEO www.lapoo.vn 27. Robots Control Bn c th iu khin robots bng cch s dng: File Robots.txt t ti th mc gc ca website Tag Robots trong m ngun HTML Robots.txt Knh giao tip gia Webmaster v cc Robots Dng CM robots c cc URLs Robots truy cp bt c URLs no khng b cm ON-PAGE SEO www.lapoo.vn 28. Robots sample ON-PAGE SEO www.lapoo.vn 29. Robots META TagDng th Robots trong file HTML iu khin robots Gi tr content ngha [NO] INDEX Robots khng Index trang, nhng vn c ni dung [NO] FOLLOW Robots khng phn tch lin kt trong trang ALL = INDEX, FOLLOW Robots index v phn tch lin kt trong trang NONE = NOINDEX, NOFOLLOW Robots khng index v khng phn tch lin kt trong trang ON-PAGE SEO www.lapoo.vn 30. Tc website Tc website nh hng rt ln ti th hng Dung lng webpage nn &lt; 100 KBytes ON-PAGE SEO www.lapoo.vn 31. Redirect 301 http://lapoo.vn/file-cau-hinh-htaccess-va-redirect-301.html ON-PAGE SEO www.lapoo.vn 32. Cc vn khc Lin kt ni b Lin kt ra ngoi Trng lp ni dung ng b ha www Parkdomain Ty bin trang bo li 404 X l li w3c 33. Hi p: On-Page SEO ON-PAGE SEO www.lapoo.vn 34. ONPAGE SEO </b></p>