lcd gösterge

  • Published on
    16-Jun-2015

  • View
    2.209

  • Download
    6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

lcd

Transcript

  • 1. T.C.MLL ETM BAKANLII MEGEP (MESLEK ETM VE RETM SSTEMNN GLENDRLMES PROJES) ELEKTRK ELEKTRONK TEKNOLOJS SIVI KRSTAL GSTERGE (LCD) TV ANKARA 2007

2. Milli Eitim Bakanl tarafndan gelitirilen modller; Talim ve Terbiye Kurulu Bakanlnn 02.06.2006 tarih ve 269 sayl Karar ile onaylanan, Mesleki ve Teknik Eitim Okul ve Kurumlarnda kademeli olarak yaygnlatrlan 42 alan ve 192 dala ait ereve retim programlarnda amalanan mesleki yeterlikleri kazandrmaya ynelik gelitirilmi retim materyalleridir (Ders Notlardr). Modller, bireylere mesleki yeterlik kazandrmak ve bireysel renmeye rehberlik etmek amacyla renme materyali olarak hazrlanm, denenmek ve gelitirilmek zere Mesleki ve Teknik Eitim Okul ve Kurumlarnda uygulanmaya balanmtr. Modller teknolojik gelimelere paralel olarak, amalanan yeterlii kazandrmak koulu ile eitim retim srasnda gelitirilebilir ve yaplmas nerilen deiiklikler Bakanlkta ilgili birime bildirilir. rgn ve yaygn eitim kurumlar, iletmeler ve kendi kendine mesleki yeterlik kazanmak isteyen bireyler modllere internet zerinden ulalabilirler. Baslm modller, eitim kurumlarnda rencilere cretsiz olarak datlr. Modller hibir ekilde ticari amala kullanlamaz ve cret karlnda satlamaz. 3. NDEKLERAIKLAMALAR ............................................................................................................... ii GR ..................................................................................................................................1 RENME FAALYET-1 .................................................................................................3 1. SIVI KRSTALL EKRANLARIN YAPISI VE ALIMASI..........................................31.1. LCDnin Yaps.........................................................................................................5 1.1.1. Statik Pilotaj Metodu..........................................................................................5 1.1.2 Dinamik Pilotaj Metodu ......................................................................................61.2. LCD Ekrann almas.............................................................................................91.3. Sv Kristalli Ekran eitleri....................................................................................14 1.3.1. DELTA Tip LCD Ekranlar...............................................................................14 1.3.2. STRPE Tip LCD Ekranlar...............................................................................14 1.3.3. MOSAIC Tip LCD Ekranlar.............................................................................141.4. LCD Ekranl Televizyonlarn Blok emas ..............................................................151.5. LCD Ekranl Televizyonlarn alma Prensibi .......................................................161.6. LCD Ekranl Televizyonlarn Besleme Kat.............................................................171.7. LCDli Televizyonlarn Giri-k Balant Noktalar ............................................181.8. LCDli TV Arzalar................................................................................................19UYGULAMA FAALYET...........................................................................................20LME VE DEERLENDRME .................................................................................21 RENME FAALYET-2 ...............................................................................................22 2. LCDL TELEVZYONLARDAK ARIZANIN GDERLMES ...................................222.1. Diren, Kondansatr ve Diyot Gibi Elemanlarn Sklp Taklmas ........................232.2. Yzey Montajl Transistrlerin Sklmesi ve Taklmas ..........................................242.3. Sklen Elemanlarn Montaj ..................................................................................24UYGULAMA FAALYET...........................................................................................26LME VE DEERLENDRME .................................................................................27 MODL DEERLENDRME...........................................................................................28 CEVAP ANAHTARLARI .................................................................................................30 KAYNAKLAR ..................................................................................................................32i 4. AIKLAMALAR AIKLAMALAR KOD523 EO 0109ALAN Elektrik Elektronik TeknolojisiDAL/MESLEK Grnt ve Ses Sistemleri MODLN ADISv Kristal Gsterge (LCD) TVLCDli (sv kristalli ekran) televizyonlara ait yaplarn MODLN TANIMI retildii, arza tespitlerinin yapld ve onarld birmateryaldir.SRE 40/24N KOUL Sv kristal gsterge TV yapsn tanmak, arzalarn tespit YETERLKetmek ve onarmak.Genel AmaBu modl ile gerekli ortam salandnda; LCDlitelevizyonlarn yapsn, alma prensibini, eitlerini, LCDlitelevizyonlarn blok emasn, besleme katn, giri kbalant noktalarn, LCDli televizyonlarda arza tespitini ve MODLN AMACIarzann giderilmesini tekniine uygun, hatasz olarak onarpaltrabilecektir.Ama1. LCDli televizyonlarn arzalarn tespit edebileceksiniz.2. LCDli televizyonlarn arzalarn onarabileceksiniz. ETM RETM LCDli televizyon, osilaskop , TV patern jeneratr ve AVO ORTAMLARI VE metre. DONANIMLARIModln iinde yer alan herhangi bir renme faaliyetindensonra, verilen lme aralar ile kendi kendinizideerlendireceksiniz. LME VEModl sonunda retmeniniz tarafndan teorik ve pratik DEERLENDRMEperformansnz tespit etmek amacyla size lme teknikleriuygulanacak modl uygulamalar ile kazandnz bilgi vebecerileri llerek deerlendirilecektir.ii 5. GRGRSevgili renci, Gnmzde teknolojinin ilerlemesiyle hayallerimiz bir bir gereklemekte ve hayat konforumuz artmaktadr. evrenize baktnzda bunu fark edebilirsiniz. Sinema keyfini veren televizyonlar, DVDler, surround ses sistemleri, cep telefonlar rnek olarak verilebilir.Teknolojinin bu denli hzl ilerlemesi sonucunda, bu yeni cihazlarn bakm yapabilecek kalifiye teknik elemanlara ihtiya duyulmaktadr.Eitim bu noktada en nemli aratr. Eitimi destekleyen bize her konuda yardm edebilecek aralarn banda kitap gelmektedir. Bu modlde konular basit, sade ve anlayabileceiniz ekilde ilenmitir.Hi hayal etmi miydiniz? Televizyonunuz 110 cm boyunda 10 cm geniliinde ve ereve eklinde duvara aslarak size sinema keyfini yaatsn. te yar iletken teknolojisinin salad LCDli televizyonlar bu hayalinizi gerekletirmenizi salar.Bu modl sonunda LCDli televizyonlarn ekran yaplarn ve alma prensiplerini renerek LCDli televizyonlarda arza tespiti yapp, onarma yeterliliine sahip olacaksnz. 1 6. 2 7. RENME FAALYET-1RENME FAALYET-1AMAAMABu renme faaliyeti ile gerekli ortam salandnda LCDli (sv kristalli ekran) televizyonlarn arzalarn doru olarak tespit edebileceksiniz. ARATIRMABu faaliyet ncesinde yapmanz gereken ncelikli aratrmalar unlardr:LCDli televizyonlar ile dier televizyonlar arasndaki farklar aratrnz. LCD ekrann alma prensibini aratrnz. LCDli televizyonlarn elektronik emasn bularak besleme katn inceleyiniz. LCDli televizyonlarda karlalan arzalar aratrnz. Aratrma ilemleri iin internet ortam, LCDli televizyonlarn satld maazalar ve yetkili teknik servisleri gezmeniz gerekmektedir. Yetkili servislerdeki kiilerden arzalarn nasl tespit edilecei hakknda bilgi edininiz. 1. SIVI KRSTALL EKRANLARIN YAPISIVE ALIMASIHemen hemen btn maddeler molekl yaplarna gre farkllklar gsterir. rnein sya bal olarak katdan svya yada gaza dnrler. Mesela su 100Cde buharlarken, 0Cde kat duruma gelir. Baz istisnai durumlar vardr, yani kat ve sv maddeler arasnda, onu bir gruba dahil etmek zordur. Yap olarak kat zellikleri tarlar fakat grn olarak svdrlar.Yukarda aklanm olan karakterdekimateryaller''Sv Kristal'' olarak adlandrlrlar (LC Liquid Crystal ).Sv kristalin oluumu iin belli bir s ve sabit s aralklarna ihtiya vardr, bu zellik ekrann gerekletirilmesinde de nemli bir rol oynamaktadr.3 8. Sv kristallerin moleklleri deiik ekilde sralanmaktadr.ekil 1.1: Sv kristal molekllerinin sralanma ekilleri1. SMETIC Molekller yatay olduu kadar dikey bir hat zerinde sralanmtr.2. NEMATIC Molekller sadece dikey bir hatta sralanmtr. 3. CHOLESTERICNEMATIC tipindeki sralan her tabaka iin yatay fakat ynleri dikey yne doru atlayarak spiral olarak sralanmlardr.Genelde, sv kristal ile retilen ekranlarda NEMATIC model kullanlr diyebiliriz ki LCD iareti bu tip rn gstermektedir (display TN = Twist NEMATIC). Sv kristalli (LC) molekller bir levha ya da ubuk gibi uzun ve ince bir formata sahiptirler. Ayrca elektrikli bir hatta sahip olmalar da onlar karakterize eden eylemlerden biridir. Her molekl kutupludur. ekil 1.2: Pozitif ve negatif kutuplu nematic modeller Molekller elektrik alanlarna duyarldrlar ve byle durumlarda hepsi ayn hizaya girip ayn pozisyonu alrlar.4 9. 1.1. LCDnin Yaps Sv kristal organik bir yapya sahiptir. Yksek sdan, havadan, sudan ve ktan (Ultraviole nlar) etkilenirler. Bu nedenle sv kristalli molekllere sahip bir ekran havadan, sudan, yksek sdan ve ultraviole (UV) nlardan korunmak zere tasarlanmtr. Ekran paneli iki cam arasna yerletirilmi ve iyice izole edilmi sv kristalden olumaktadr. Camlarn i ksmnda elektrotlar vardr, dnda ise iki kat olmak zere polarizatr bulunmaktadr. st camn zerinde renk filtresi ve arka camn gerisinde ise kaynak k (lamba) bulunmaktadr.ekil 1.3: LCDnin basit yapsLCD ekranlarda grnt elde edilirken iki metot kullanlmaktadr;1.1.1. Statik Pilotaj Metodu Bu metot ile iyi bir gr as, hzl cevap ve s kararll elde edilmesine ramen daha karmak yaplara sahip olan gelimi ekranlarda kullanlmas tavsiye edilmez. nk ok sayda balantya ve karmak devrelere ihtiya vardr. Bu tip znrlkl grafik ekranlar iin maliyet olduka yksektir ve de gvenebilirlik olduka dktr. Bu nedenle statik plotaj metodu kullanlmamaktadr. 5 10. 1.1.2 Dinamik Pilotaj MetoduBu metot iki sisteme ayrlr. Pasif Kaynakl SistemBu sistem daha ok statik ekranlar iin kullanlr. rnein hesap makineleri, elektronik ajandalar gibi. Aktif Kaynakl SistemBu sistem ise ekran grnt kalitesini